Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Socialdemokraternas svenska samhällsmodell är ett framgångskoncept.

Vi socialdemokrater använder samlingsbegreppet den svenska samhällsmodellen för den politik vi för vad gäller vårt samhällsbygge och för beskrivningen om vem som avses och hur politiken påverkar samhällsmedborgarna. 

Då liksom nu är det som bäst symboliserar denna kamp för ett jämlikare samhälle med små inkomst- och förmögenhetsklyftor att bygget måste ske enligt devisen Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov utan att på något sätt äventyra att alla människor har lika värde.

Det är därför vi inte behöver lägga så så mycket krut på att förklara hur det ska genomföras för att återvinna väljarnas förtroende. En återgång till den politik vi fört historiskt är fullt tillräckligt så länge den paras med rätt sätt att kommunicera vad den står för så att dagens väljare kan relatera densamma till i sin vardag.

Övertygelsen om att detta är rätt väg beror på att dagens utmaningar är precis samma utmaningar som de utmaningar vi mött historiskt.

Socialdemokratisk politik bygger nu liksom då på den ideologiska övertygelsen om storheten i att kärlek – solidaritet och alla människors lika värde är de viktigaste byggstenarna om man vill bygga ett jämlikt och harmoniskt Sverige fyllt av framtidstro.

Jämlikhet som företeelse och ett jämlikt samhälle är det viktigaste fundamentet för att skapa trygghet och framtidstro bland medborgarna. Det är därför kampen för det jämlika samhället måste gå via sänkta inkomstklyftor och en utjämning som innebär att landets totala förmögenhetsmassa via skattebaserad fördelningspolitik fördelas mer rättvist.

Därför är det bra att vi börjar tala i klartext genom att berätta att vår politik leder i en enda och därtill klart utstakad riktning – Mot ett jämlkt Sverige med världens minsta inkomst- och förmögenhetsklyftor.

Kort och gott innebär vår politik att vi även fortsättningsvis ska bygga en samhällsstruktur och en offentlig sektor som säkerställer att alla medborgare omfattas av de sociala trygghetssystemen oavsett vilka levnadsbetingelser de för tillfället lever under – Dessutom på lika villkor för alla.

Genom att använda den demokratiska socialismen på samma sätt som Olof Palme ser vi till att den offentliga sektorn stannar i offentlig ägo därför att en offentliga sektorn ägd av det offentliga behövs som motvikt till näringslivets kommersiella vinstintresse.

Dessutom är en stark offentlig sektor driven av det offentliga utan privat inblandning det enda sättet att garantera att svaga grupper i samhället omfattas av samma skydd och rättigheter som starka grupper.

I alla lägen där näringslivet förlorar fotfästet och blir allt för girigt kan en offentligt ägd och kontrollerad offentlig sektor fylla sin funktion som motvikt mot girigheten - Detta genom att gå in och konkurrera för att bryta monopol/oligopol och återställa en sund konkurrens.

Trots att jag under lång tid både varit bosatt och arbetat i många andra länder och trots att jag studerat ämnet ingående har jag inte funnit något land på jorden där man kan påvisa att kommersiella intressen genom fri oreglerad konkurrens i en fri marknadsekonomi förmått skapa en struktur där alla medborgare omfattas av starka sociala trygghetssystem.

Det är mot den bakgrunden jag är socialdemokrat och det är mot denna bakgrund jag predikar nödvändigheten av att bygga ett Sverige som följer den svenska samhällsmodellens principer.

Jag har fullt ut insett att det privata näringslivet behöver den offentliga sektorn precis lika mycket som den offentliga sektorn behöver det privata näringslivet för att landet ska utvecklas på ett sunt och framgångsrikt sätt.

Kort kan man säga att Sveriges välmående gynnas av ett läge där staten och kapitalet vandrar hand i hand – Något vi socialdemokrater kallar blandekonomi.

För att ett jämlikt och ett väl fungerande Sverige ska kunna växa fram måste den offentliga sektorn fungera som motvikt till det privata näringslivet och vara driven av behov och inte av efterfrågan – Dessutom offentligt ägd och finansierad med skattemedel samt vara driven utan vinstintresse.

Bara med en offentlig sektor byggd på den demokratiska socialismens och den svenska samhällsmodellens fundament kan Sverige i tider av lågkonjunktur säkerställa att människor kommer i arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder – Detta genom att bygga en brygga av utbildningar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till nästa högkonjunktur.

En offentlig sektor byggd enligt socialdemokratisk nomenklatur blir per automatik den offentliga sektor som i tider av lågkonjunktur avlastar det privata näringslivet genom att överta ansvaret för de medarbetare som måste permitteras när konjunkturen och försäljningen viker.

Kloka ekonomer säger att man ska investera i lågkonjunktur så att man står rustad när konjunkturen vänder och högkonjunktur inträder – Detta för att få maximal utväxling av högkonjunkturen.

Det är därför vi socialdemokrater ser lågkonjunktur som den bästa tidpunkten att vidareutbilda människor och stärka deras kompetens och konkurrenskraft – Ett ansvar som historiskt likväl som för framtiden vilar på den offentliga sektorn.

Det är därför en stark offentlig sektor är det naturliga valet när vi nu ska utbilda alla nyanlända så att de kan sättas i arbete.

Socialdemokratin har aldrig backat i övertygelsen om att det är den offentliga sektorns uppgift att tillse att näringslivet vid alla tillfällen har tillgång till välutbildad arbetskraft med rätt kompetensprofil – Det är för att tydliggöra denna övertygelse vi nu samlar oss under begreppet den svenska samhällsmodellen.

Att det främst är företagen men även samhället i gemen som solidariskt ska finansiera allt detta ser jag och säkert merparten av alla svenskar som en självklarhet – I vart fall om vi ger oss tid att tänka över saken.

Socialdemokratisk politik och den demokratiska socialismen samlat i begreppet om bygget och värnandet av den svenska samhällsmodellen är därför det arbete och de reformer som måste till för att återge flertalet makten över fåtalet så att vi får ett mer jämlikt samhälle.

Att detta nu är nödvändigt beror på att flertalets makt över fåtalet till stora delar gått förlorat under alliansens tid vid makten där den politiska inriktningen snarare är att ge fåtalet makten över flertalet och skapa ett samhälle som är allt annat än jämlikt.

Det är därför en röst på socialdemokraterna är detsamma som en röst för ett välmående Sverige präglat av kärlek, solidaritet och rättvisa och det är därför det kommande valet är en folkomröstning om välfärden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

11 kommentarer

 1. Johnny

  Socialdemokraterna och de andra etablerade partierna med sin socialliberala globalism agenda med överstatlighet har förlorat folkets förtroende. Politiker och journalister ljuger om verkligheten för att vilseleda folket. Det är global överstatlighet mot nationell demokrati som utgör den politiska striden idag, etablissemanget mot folket. Sverige Demokraterna kommer därför att bli det största partiet i Sverige redan i år 2018.

 2. Krister

  ”har jag inte funnit något land på jorden”

  Det är märkligt att inget socialistiskt i andra länder kopierat er.
  Kuba, Vietnam, Venezuela tex.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Varför de inte gjort det kan bara de svara på – Både i Tyskland och England med flera länder gjorde man så fram till mitten av 1980-talet – I dag syns tecken på att deras socialdemokratiska partier är beredda att på nytt slå in på denna väg.

 3. Per Kjellén

  ”Genom att använda den demokratiska socialismen på samma sätt som Olof Palme……..”

  Den 6 juli 1974 antogs Regeringsformen 74. Därmed ersatte en konstitutionell Monarki, godkänd som ett demokratiskt styrelsesätt och ersattes med en öststatsliknande författning. Inget samhälle kan byggas på en osund grund och därför kommer det svenska samhällsbygget alltid att vara förgiftat så länge Regeringsformen74 är i kraft.

  Regerinsformen74 är en författning i Erlanders och Palmes anda.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att du när den uppfattningen är känt sedan länge Per – Lika länge som det varit känt att jag tycker att du har helt fel då dagens regeringsform fungerar alldeles utmärkt.

   • Per Kjellén

    Det betyder alltså att du anser att Sverige är en Monarki.

    Det betyder också att du anser att det är bra att statsministern tar statschefs befogenheter och har utnämningsmakten av domare och högre tjänstemän inom förvaltningen.

    Dessa exempel accepteras inte i en demokratisk författning.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Sverige är ett demokratiskt land och vår författning accepteras både här och av vår omvärld.

 4. Krister

  den svenska samhällsmodellen???

  Om det innebär att folket anses kunniga nog att vara
  med att fatta beslut, och inte som Carl Bildt tycker att
  folk i allmänhet INTE är kunniga och mogna, så är S
  modell bättre än alliansen.

 5. Jan

  Den svenska socialdemokratiska samhällsmodellen v-a-r ett framgångskoncept snarare. Sedan gick det lite fel och sossarna blev socialliberaler. Vi delar dock grundsynen att den modellen var bra, Anders. Till skillnad mot de högerpartister som sprider sitt gift här hela tiden. De föraktade folkhemmet. De tyckte att det var DDR. De hatade Palme. De vill ha sin egen nyliberala utopi med låga skatter för de rika och stora skillnader mellan grupper i samhället. De vill ha klassamhället tillbaka. Så lyssna inte på dem.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den både var och är ett framgångskoncept Jan. Ett samhällsbygge byggt på de svenska samhällsmodellens principer är lika relevant nu om historiskt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>