Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Framtidens samhällsbygge stavas massiva satsningar istället för sänkta skatter och sänkta ingångslöner.

Från Allianshåll har propåerna om sänkta ingångslöner, sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter som varande lösningen på alla problem aldrig tystnat trots att man spenderat denna mandatperiod i opposition. 

I vanlig ordning har propåerna ackompanjerats av rop om försämrad anställningstrygghet och åtstramningar för att få fart på den svenska ekonomi som blommar ordentligt under socialdemokratiskt styre.

Hur alliansens företrädare kan tro att den strategi man använt sig av under sina 8 år i regeringsställning – Därtill med för nationen katastrofalt resultat ska locka väljarna att tro att den är lösningen övergår säkert förståndet hos fler människor än mig.

Varje gång borgerligheten får chansen att styra Sverige och västvärlden har teorierna om att detta är lösningen på alla problem kommit på skam och medfört ett samhällsbygge där klyftorna ökar istället för att minska.

Sjukskrivnas sjukdomar botas inte av att man kastar ut folk från sjukförsäkringen – På samma sätt leder inte en utförsäkring från a-kassan till att den som utförsäkras kommer i arbete.

Försämrad anställningstrygghet ger inte fler arbetstillfällen – Kort sagt har alla dessa åtgärder lett till en enda sak – En massiv ökning av de kommunala kostnaderna för försörjningsstöd och ett ojämlikare samhällsbygge.

Att strama åt och spara sig ur en kris fungerar inte – I vart fall inte långsiktigt.

Befinner man sig i en kris är massiva investeringar i skapande av nya arbetstillfällen samt investering i kompetenshöjande utbildningar det som leder oss ur krisen.

Ska man effektivt ta sig ur en kris är det bland mycket annat nedanstående saker man som regeringsbärare ska investera i: 

 • En utökad och starkare offentlig sektor helt fri från inblandning av det privata näringslivet.
 • Skapa massiva utbildningsinsatser för att matcha arbetssökandes kompetens mot arbetsgivarnas önskemål.
 • Skapa trygghet i socialförsäkringssystemen som innebär att fullgott skydd finns om det oväntade skulle inträffa.
 • Skapa ett massivt bostadsbyggande i allmännyttans regi.
 • Skapa långsiktigt tryggande av pensionsnivåerna för nuvarande och framtida pensionärer.
 • Tillskapandet av en värdig äldrevård.
 • Skapa en beskattning av produktionen som är oberoende av om produktionen sker med hjälp av människor eller maskiner.
 • Skapa en minskad eller helst helt stoppad möjlighet att skatteplanera så att staten får in alla skatter den rimligen borde få in på det som tillverkas, säljs och konsumeras i Sverige.
 • Skapa en skola i utveckling snarare än en skola i avveckling.
 • Skapa system för att effektivt integrera de som invandrar till vårt land i samhället och i en levnadssituation som leder till egen försörjning.
 • Skapa en dynamik som gör att demokratin hamnar närmare människorna så att dessa får förnyat hopp om en ljus framtid.

Det är den sortens politik som vi måste föra om vi vill bygga ett Sverige som fungerar på lång sikt – Något vi socialdemokrater bevisat under vårt regeringsinnehav där alliansens budgetunderskott vänts till ett socialdemokratiskt budgetöverskott.

Åtstramningar, besparingar och sänkta löner är kortsiktiga lösningar och något som förr eller senare kommer att leda till att även Sverige blir statsbankrutt vilket alliansens företrädare verkar ha liten eller ingen förståelse för.

Det är därför det är viktigt att den som vill se ett progressivt och välmående Sverige växa fram lägger sin röst på oss socialdemokrater och inte på alliansen eller värre ändå på extremhögerpartiet SD.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

100 kommentarer

 1. Alexander

  ”Jag ljuger inte”

  Jo, du påstod att SOM visade på stöd för fastighetsskatten. Det är inte sant. Du hävdade att kvinnliga golfspelare tjänar lika bra som herrarna. Även det är falskt. Jag kan hålla på ganska länge, men du kan helt enkelt inte erkänna att du har fel.´

  ”du bör inte använda dig själv som referens”

  Jag erkänner utan omsvep att jag har ett ego och ibland är egoist. Dessutom använder jag då och då lögner. Vet du varför? För att jag är mänsklig och har brister som ALLA ANDRA. Ja, förutom då Anders Forss…

 2. Alexander

  ”Det gör man om du tittar bakåt”

  Så det är alltså inte dagsläget som är väsentligt? Tja, då är Italien världsmästare i fotboll. Tittar du bakåt är det så.

  Hur var det med prispengarna inom golfen? Du skulle ju bevisa det du påstod. Fast det kan du inte eftersom att det inte stämmer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Både dagsläge och historia är väsentlïga Alexander och det finns inget som säger att nästa underökning kommer att påvisa att majoriteten vill se en återinförd fastighetsskatt baserat på samma skäl som fick dem att tycka så historiskt.

 3. Per Kjellén

  Jag hänger alltid upp mig på det där med sänkta skatter.

  I dagens Sverige, rent generellt sett, så tar det allmänna drygt 60 procent av lönebetalningsförmågan, alltså den kostnad som både privata och offentliga verksamheter betalar. Löntagaren får behålla cirka 40 procent av den bokförda lönekostnaden och på den del som används för konsumtion utgår i vissa fall 25 procent mervärdesskatt, i några fall en mindre mervärdesskatt men den finns där. Sedan betalas punktskatter som drabbar de flesta.

  Fråga: Vilka skatter är det som skall höjas?

  Stefan Löven föreslog i Almedalen att Arbetsgivaravgiften skulle höjas med 1,19 procent för att garantera en 70 procentig pension om 40 år. Löfven påpekade nogsamt, att denna avgift var löntagarnas sparkapital. För mgi är en persons sparkapital denna persons egendom. Egendom får enligt grundlagen inte användas av staten utan dom i domstol. Så egendom har med äganderätt att göra och om dessa 1,19 procent är löntagarens egendom så undrar jag varför inte resten av pensionsavgiften också är privat egendom? Är verkligen arbetsgivaravgiften en kostnad som arbetsgivaren inte får bokföra som lönekostnad utan borde betala ut den till löntagaren? Hur vill du förklara hur ett företag skall bokföra arbetsgivaravgiften så att det blir en kostnad för arbetsgivaren och inte en kostnad i verksamheten?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Mitt svar på frågan är tudelat Per.

   Till att börja med ska dagens arbetsgivaravgift ersättas med en produktionsavgift som är lika oavsett av om tillverkning/förädling sker med manuell kraft eller om den sköts av maskiner. Nivån på oroduktionsavgiften bör ligga i ett häras som innebär att företagen procentuellt betalar lika mycket i lönebikostnader idag som de gjorde på 1970 och 1980-talet när det mesta av all produktion skedde manuellt utfört av människor.

   Det parat med ett stopp för möjligheten att skatteplanera på det sätt som sker idag (något som är lätt att åstadkomma) löser problemen och innebär att vi både kan bygga ut och säkra välfärden och samtidigt sänka skatten för de grupper som hr de lägsta lönerna.

 4. Alexander

  ”Både dagsläge och historia är väsentliga”

  Alltså kan du inte hävda att fastighetsskatten har stöd av en majoritet. Own goal.

  Hur är det med prispengarna? Du vill inte svara….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Fastighetsskatten har stöd av en majoritet Alexander – I vart fall historiskt och det kommer den att ha inom kort igen även i ett dagsfärskt perspektiv.

 5. Per Kjellén

  Om arbetsgivaravgiften skall ersätts med en produktionsskatt – ge mig en hint om hur den skall konstrueras.

  Skatteplanering är kriminellt och jag stödjer ditt krav på klara och otvetydiga regler för beskattningen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har sagt att arbetsgivaravgiften ska ersättas av en produktionsavgift vilket är viktigt – Att som du kalla den en skatt blir helt fel.

   Jag beskrev konstruktionen tidigare när jag sa att den ska utgå på all produktion/värdeökning som sker på en produkt genom affärsverksamhet oavsett av om varan tillverkas av en människa eller en maskin. Därtill att nivån ska ligga på en nivå som innebär att arbetsgivarna/företagen procentuellt betalar denna på en nivå som motsvarar hur mycket de betalade i arbetsgivaravgift på 1970- och 1980-talet.

   • Per Kjellén

    En produjtionsvärdeökning för tanken till en mervärdesskatt, som ju redan finns.

    Dagens mervärdesskatt bokföres som en produktionskostnad och höjer priset på varan. Det blir alltså konsumenten, den slutgiltige konsumenten, som till syvende och sist betalar.

    Arbete och kapital ger välståndet. Avgifter på produktionen kommer alltid att belasta Arbetet. Hur gör man för att i stället belasta kapitalet utan att kapitalägaren genom prishöjningar kan kompensera sig? En möjlighet är att avlägsna äganderätten från produktionsapparaten och överföra ägarfunktionen till fack eller kooperation och då kan även skatt på löner tas port och använda vinsten till att finansiera de gemensamma kostnaderna i samhället.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     På inget sätt Per – Dagens arbetsgivaravgift och morgondagens produktionsavgift har till uppgift att säkra pensioner och sjukförsäkring mm. Att företagen ska göra det i samma omfattning som tidigare även om de övergår till maskinell tillverkning är för mig en självklarhet.

     • Per Kjellén

      Skall produktionsavgiften beräknas ungefär som arbetsgivaravgiften kommer den att för arbetsgivaren solklart vara beroende på antalet anställda och alltså en lönekostnad.

      Arbetsgivaravgiften nu går direkt in i budgeten och de angivna siffrorna om vart pengarna går är enbart pedagogiska. Fördelningen bestäms i särskilda beslut av riksdagen.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Inte framvart då beräkningen ska göras på hur läget såg ut vid den tidpunkt jag angav i inlägget Jan. Om företaget inte fanns vid den tidpunkten får vi beräkna utifrån hur det såg ut för andra företag i samma bransch.

 6. Jonny Disenfeldt

  ”Om företaget inte fanns vid den tidpunkten får vi beräkna utifrån hur det såg ut för andra företag i samma bransch.”

  Snacka om luddiga formuleringar som ska bestämma skattestaser …

  Och om det är en helt ny bransch?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Då får vi jämföra med andra företag i samma bransch eller med genomsnittet av alla branscher då avgiften procentuellt ska vara samma för alla företag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>