Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ska vi lägga ner svensk jordbruksindustri och svensk livsmedelsproduktion?

Frågan i inlägget är hårt ställd och ska självfallet besvaras med ett stort NEJ – Anledningen till att jag ställer den beror på att både jordbruks- och livsmedelsindustrin beter sig som om den på sikt vill lägga ner sig själv.

Titt som tätt kommer rapporter om hur landets mejerijättar sänker inköpspriserna för mjölk för mjölkproducerande bönder samtidigt som slakterijättarna gör detsamma för bönder som ägnar sig åt kreatursuppfödning.

Det beteendet kommer förr eller senare att leda till att Sveriges bönder som redan nu går på knä tvingas till att lägga ner eller gå i konkurs därför att det inte går att få ihop ekonomi i jordbruket.

Samma situation gäller även för de bönder som bedriver spannmålsodling och grönsaksodling.

Vi måste självklart ställa oss frågan om varför det blivit på detta sätt och försöka hitta en lösning som kan rädda det svenska jordbruket då Sverige inte klarar sig utan jordbruk.

Personligen är jag av uppfattningen att Sverige bör vara helt självförsörjande på jordbruksprodukter och spannmål av många olika skäl – Bland dem att tillgång till ekologisk och närproducerad mat är viktigt i bygget av ett mer jämlikt samhälle.

Utan att vara expert på området vill jag lyfta upp några av de faktorer som jag tror påverkat utvecklingen inom jordbruket negativt:

 • Mejeridöden där små mejerier köpts upp av giganter likt Arla för att sedan läggas ner.
 • Slakteridöden där småslakterierna försvunnit och ersatts av jättar likt Scan.
 • Utvecklingen mot storjordbruk som behöver miljoninvesteringar för att överleva därför att mejerijättarna kräver viss storlek och utrustning för att överhuvudtaget köpa mjölken av bonden.
 • Förändrade matvanor där mjölk ersätts med läsk eller kolsyrat vatten därför att sockerskatter saknas i Sverige.
 • Ökad automatisering i jordbruket vilket kräver gigantiska investeringar i maskiner och redskap.
 • Ökad import av kött och mejeriprodukter.
 • Skärpt lagstiftning på livsmedelsområdet som spelar de stora mejeri- och slakterikoncerna rakt i händerna och gör det mer eller mindre omöjligt att starta små lokala mejerier och slakterier.

Jag är som sagt ingen expert på området – Dock är jag gammal nog för att minnas tiden när min farfar och andra bönder tappade mjölken i mjölkkrukor vilka sedan hämtades av det lokala mejeriet.

Jag minns även att jordbruket var mindre med uppskattningsvis 20 – 30 kor och hur sådd, skörd och hantering av spannmål sköttes med betydligt enklare maskiner än idag.

Jag minns därtill hur stora delar av släkten samlades för att bärga hö och hur vi samlades för att skörda den potatis och de grönsaker som födde hela släkten ett helt år.

Dessutom minns jag hur vi när jag var riktigt liten gick till mejeriaffären för att köpa mejeriprodukter och till slaktarboden för att köpa kött och korv. Butiker som låg granne med fiskaffären och grönsakshandlaren.

Allt detta är nu ersatt av maskiner som kostar ofantliga pengar och den mänskliga arbetskraften är reducerad till ett minimum där en person med hjälp av maskiner kan utföra åtskilliga personers jobb vilket kräver oerhört stora jordbruk för att bli lönsamt.

I vår moderna tid mjölkas korna av robotar och mjölken leds till stora tankar som sedan töms av stora långtradare för att köras till ett mejeri långt ifrån bonden.

De små butikerna -  Oftast ägda och drivna av samma person som betjänade kunderna är sedan länge ersatta med butikskedjor som säljer massproducerade varor som allt som oftast transporterats åtskilliga mil för att komma från producent till konsument.

Frågan är om vårt moderna sätt att driva jordbruk är bättre eller sämre än dåtidens sätt?

Jag inser självklart att en återgång till gamla tiders sätt att bedriva jordbruk är omöjlig och på inget sätt att rekommendera men rent politiskt är jag inne på en linje som innebär att vi måste börja ifrågasätta hur nyttigt det är att hela inköpsledet för det bönderna producerar drivs av ett fåtal företag under mycket oligopolliknande förhållanden.

Dessa giganter använder sig ofta av rätt fula affärsmetoder där de hotar med uteblivna leveranser till butiker som tar in varor från lokala producenter därför att de inte gillar konkurrens. Detta beteende från branschens jättar borde granskas politiskt för att säkerställa att svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion ska överleva i framtiden.

Mot bakgrund av detta är kanske följande frågor något vi borde ställa oss lite till mans:

 • Är det bristen på aktörer som gör att böndernas ersättning blir lägre än tidigare?
 • Är en förändrad och förenklad lagstiftning som gör det enklare att starta små mejerier och slakterier en lösning på problemen?
 • Är det dags att införa krav och regelverk som stipulerar att livsmedelsproduktion ska vara lokal snarare än koncentrerad till ett fåtal stora produktionsenheter?
 • Är det dags för samhället att ånyo tillåta gårdsslakterier och gårdsmejerier genom att förenkla kraven och genom att sänka eller helt ta bort kontrollavgifterna för samhällets kontroll av hygien och standard hos dessa små aktörer?

I dagens tidevarv där lokalproducerad mat står högt upp på agendan tror jag att det blir bättre för både bönder och konsumenter om produktionen sker närmare kunden. Jag tror att både butiksägare och konsumenter skulle uppskatta att det som säljs är lokalproducerat på en gård nära konsumenten.

Personligen är jag helt övertygad om att lokalproducerad mat och lokalproducerade mejeriprodukter skulle leda till att mindre jordbruksenheter på nytt ser dagens ljus och bidrar till ett öppnare landskap – Därtill till att Sverige på nytt blir helt självförsörjande på mat och jordbruksprodukter

Inlägget är som ni ser fullt av frågeställningar – Att det är så beror på att jag inte behärskar området fullt ut och därför inte kan presentera en lösning på problemet med utslagningen av bönder som har vetenskaplig förankring.

Vad jag hoppas på är att mitt inlägg ska väcka debatt och att de som behärskar området genom denna debatt kan komma med förslag på vilka politiska beslut vi politiker borde ta för att rädda Sveriges bönder och svensk jordbruks- och livsmedelsindustri från utrotning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

19 kommentarer

 1. Olle

  Maten prioriteras inte idag i konsumtionssamhället, kvalite går inte först utan priset styr det mesta. Vi har (bra) lagar i Sverige som gör maten dyrare så konsumenten köper den billigare där djuren har det sämre och där förbjudna gifter används. Mindre enheter är alltid bäst för miljön och antal producerat / ha. Med lokalproducerat och försäljning inom lagom avstånd kan vi reducera förpackningarna till 1/10 av idag. Köper du kött hos slaktarn behövs bara vaxat papper runt varan ,grönsaker hos grönsakshandlaren bara papperspåse osv .Samt reduktion av transporter. Sen kan man fundera på vem som tar vinsten, oerhört stor skillnad på vad vi som bönder får mot utpriserna i butiken. Får idag 32,50 kr /kg för mellankalv och kostar beroende på styckningsdetalj i butik mellan 150 – 500 kr/kg. Min vinst blir ca 7,40/kg vid uppfödningen som sen också ska skattas.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett mycket läs- och tänkvärt inlägg i debatten – Tack Olle.

   Det du skriver är mycket relevant och i slutändan tror jag att alla tjänar på lokalproducerat – Inte minst bönderna som kan få bättre betalt för sitt arbete.

 2. G-A Karlsson

  Min morfar var en sådan småbrukare med 20-talet kor. Jag minns också det som du beskriver och jag känner starkt för svensk landsbygd, den biten har man med sig inuti.

  För oss är det tyvärr för sent. Det gamla småbruket lades ner 1969. Generationer senare… hur skulle vi kunna få igång nånting idag? Det är omöjligt nu.

  Vi har emigrerat, som du nog vet. Jag lämnade Sverige tämligen barskrapad efter att ha drivit ”drängföretag” ute på landsbygden i elva år. Det blev omöjligt, det också, tyvärr. Första nappet på nytt jobb efter firmanedläggningen låg utanför Sverige (min fru var invandrare) och vi flyttade hem till hennes trakter i stället.

  Mycket av den kunskap som fanns tidigare i min familj har redan gått förlorad och kan inte återställas. Miina efterkommande minns inte det gamla Sverige för de var inte med. Jag är den siste som minns.

  Jag ger Olle rätt på samtliga punkter.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Låt mig börja med att kvotera Gunde Svan G-A – Ingenting är omöjligt.

   Precis som jag säger i inlägget så inser jag att vi inte kan återställa allt till det läge det hade innan storskaligheten förstörde svensk jordbruks- och livsmedelsindustri men jag har en stark tro på att vi genom att fatta politiska beslut som gynnar småskalighet på området kan återställa mycket och därtill skapa öppnare landskap och ett Sverige som är helt självförsörjande på mjölk och livsmedel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är upp till var och en att fatta sina köpbeslut själv Krister – Min inställning är att lokalproducerad mat är att föredra och att vi ska fatta politiska beslut som gör den mer konkurrenskraftig och billigare att köpa och konsumera då det gagnar både vår hälsa och vår miljö och därmed sänker våra framtida kostnader för sjuk- och miljövård.

   • Krister

    Jag kan förstå dig men när det är så stora skillnader i pris
    som det är hos mig där jag handlar och det inte finns några
    alternativ så ser jag hur många skor sig och passar på att
    ta extra betalt. Eko, närodlat, närproducerat eller vad man
    kallar det. Det är bara bananer som kostar samma oavsett
    om det är eko eller ej.

    Ps. Hoppas din hälsa är på bättring. Ds.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Min hälsa blir bättre och bättre dag för dag Krister och tack för omtanken. Hos mig är prisskillnaden inte speciellt stor mellan lokalproducerat och importerat och i Umeå är människor oerhört noga med vad de köper.

     Gör vi som jag vill är min övertygelse att lokalproducerat blir billigare än idag.

 3. Bertil Lund

  Självklart vore det optimala att Sverige vore självförsörjande.
  Men nu lever vi en Nyliberal värld där marknader slåss mot andra marknader inte minst jordbruksprodukter.

  Kött kommer från enorma uppfödningsställem där allt är effektivt rationellt. Grödor som gurka tomater m.m kommer från jätteplasttältodlingarvi bl.a Spanien.

  Sverige kan säkert bedriva nåt också i jordbruksväg som är lönsamt men vad.??

  Faktum är att jordbruksprodukter är väldigt globalt numera och de Länder med sommarklimat dominerar.

  Men nog nåt funka även i Sverige till konkurenskraftiga priser.

  Allt är ju bara pengar idag och de som inget har ska ha mindre.

 4. Bertil Lund

  Låt oss för allt i världen debbatera nåt annat än skogsbränder och bönders situation.
  Genom den fantastiska sommaren driver media en vinstrik rubriksamling om nåt som varken är kaos katastrof.
  Valet drunknar i detta ich allt annat där sjuka utförsäkras vården lider bristvpå folk arbetslösa riskerar bli ännu fattigare och där kapitalets avkastning knappt beskattas .

  Focus måste riktas på frågor där den dålda katastrofen finns bränder och rök liktarvär synligt och ger för ögat och lungorna. Men det är inte dödligt på samma sätt som utförsäkringar innebär.

  Val sker vart 4-e år och sommarens värmeveckor ska alltså dominera politiken i fyra år.
  Kort sagt helgalet.

  Inse vi måste se de stora frågorna dör folk lider mest och de måste fram som viktiga politiska frågor.

  Att en 66 årig skogsägare med försäkrad skog pensionsålder där denne har betalt direkt han stiger upp bodde o en stor magnifik kål. Låt inte de ”bagatellptoblem han personligen drabbats av genom skogsbrand inte ta över politiken.

  Det är viktigare hur Olga mår som fått indragen sjukpeng eller Kurt som får sänkt tröskel om han får ett jobb.
  I veckan träffade jag en bekant vars dotter fått canser i huvudet halva gick operera bort resten går inte ta bort
  Hon får de starkaste cellgiftets,

  Men!! Vad händer, jo f-kassan ringer och uppmanar att det är snart dags söka sig ett jobb tiden för ersättning håller på vara slut.

  Så illa är det med Sverige och denna kvinna som har enorma problem med sin canser ska alltså hellre ägna sig åt söka jobb än bli frisk.
  Detta då hennes tid att enbart vara uppe nån stundvär begränsat.

  Focusera på de viktiga frågorna inte medias upphaussade rubriker för att öka vinster.
  Märkligt att folk inte ska bry sig om de jobbiga frågorna.

 5. Leif Andersson

  Det Olle nämner om lokalproducerat samt försäljning i anslutning till ”tillverkningen” kan vara ett alternativ. Frågan är vad som kan ändras utan att gå emot centrala EU-regler inom området men att lokala lantbrukare skulle få möjlighet till direktförsäljning på sina gårdar kanske kan vara ett alternativ för bättre lönsamhet. Skulle också tycka att dessa lantbrukare ska få möjlighet till direktförsäljning av egenproducerat vin och/eller öl om de så önskar om det kan bidra till deras lönsamhet.

  Åtminstone nu med högkonjunktur och stora mängder välbärgade bostadsägare med EU:s lägsta beskattning finns det en stor efterfrågan på lokalproducerade livsmedel men frågan är hur konceptet fungerar vid en lågkonjunktur?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   EU:s lagar på området kan vara en utmaning men min tro är att dessa lagar kan ändras eller kringgås utan större problem.

  • Olle

   Direktförsäljning är inte fel ,vin och sprit vet jag inte om det gör så mycket plus. Men fler mindre slakterier som levererar till butiker i närområdet för att minska transporter och förpackningar. Direktförsäljningen gynnar kanske inte direkt transporter då måste ändå kunden ta sig till bonden/producenten. Och att som vissa säger att maten är dyr idag är fullkomligt fel, för gick 40 % av lönen till mat idag 17% .Problemet är att idag focuserar vi på prylar istället för mat, prylar som vi i många fall inte behöver. Nu ska jag provocera lite :) , höjer vi matpriserna till det dubbla får vi en djäkla miljöeffekt. Mycket av lyxprylar och onödiga resor skulle reduceras kraftigt och miljön skulle tjäna oerhört på detta . Lantbruket skulle automatiskt bli renare med odling som skulle vara giftfri om kraven ställs .Bonden kanske inte skulle tjäna nåt mer på att priserna höjs på grund av att jordbruket skulle bli mer arbetsintensivt men också skapa mycket mer jobb på gårdarna. Maten måste vara mer viktig än senaste mobiltelefonen och värsta skotern, eller ???

 6. Maria N

  Hej Anders!
  Idag är Malmö störst bidragstagare i det kommunala utjämningsbidraget.
  Jimmie Åkesson skriver i tidningen Land den 13 juni, att SD ska se över aktuella fördelningsnycklar i det kommunala utjämningsbidraget. Det ska vara möjligt att vara en liten kommun i glesbygd. Och överleva.
  Du skriver i din blogg den 7 augusti att ”EU:s lagar på området kan vara en utmaning men min tro är att dessa lagar kan ändras eller kringgås utan större problem.”
  Kom då ihåg att EU idag är en mycket trög koloss och för många av oss är inhemsk livsmedelsproduktion värdefull, inte minst ur ett beredskapsperspektiv!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är fullt medveten om att EU är en trögrörlig koloss men även medveten om att man bör utmana EU genom att införa saker som vid en första anblick ser ut att vara emot EU:s regelverk men senare visar sig vara tillåtna just därför att EU-apparaten är trögrörlig.

   Min politik har alltid varit att alla kommuner ska överleva och att det ska vara möjligt att bo i glesbygd – S har en mycket bättre politik för det än SD törs jag lova.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>