Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Innebär ökad frihandel att vår värld blir mer jämlik?

Frihandel och slopande av tullavgifter är förvisso något som låter bra och tilltalande för många – Den stora frågan är dock vem som tjänar på ökad frihandel och om ökad frihandel leder till ökad jämlikhet?

För egen del är jag oerhört tveksam till att ökad frihandel leder till ökad jämlikhet av den enkla anledningen att frihandelns vinster nästintill uteslutande hamnar i fel fickor för att skapa ökad jämlikhet då den i regel hamnar hos de grupper som redan har mer än nog för att leva ett bra liv.

Nedanstående fyra frågor är ytterst relevanta att ställa i sammanhanget:

 • Kommer företagen som tjänar på slopade tullavgifter att dela de vinster de gör på ökad frihandel med sina anställda?
 • Kommer föregen som tjänar på slopade tullavgifter att investera sina vinster i fler arbetstillfällen?
 • Kommer företagen som tjänar på slopade tullavgifter att investera pengarna i att vidareutbilda sin personal?
 • Kommer företagen som tjänar på slopade tullavgifter att sluta skatteplanera?

Personligen tror jag att svaret på alla ovanstående frågor är NEJ – Är svaret på frågorna nej är ökad frihandel ett hot mot ökad jämlikhet och därför något vi bör tänka över ordentligt innan vi accepterar och inför.

Därför ska och bör både vi socialdemokrater och alla övriga ställa oss frågan om slopade tullavgifter leder till ett bättre och jämlikare samhälle eller om ett slopande blott och allena innebär att kapitalets diktatur stärks?

Frågan om vilka skatter som måste höjas för att kompensera statskassan för det inkomstbortfall ökad frihandel skapar i allra högsta grad relevant att ställa sig för alla som värnar ett jämlikare samhälle, god och stark välfärd och starka sociala trygghetssystem som fångar upp de som faller.

Vi får aldrig glömma att tullar och tullavgifter i grund och botten var ett sätt att skydda inhemska arbetstillfällen och samtidigt se till att det land som debiterade tull fick en del av inkomstkakan på på alla varor, produkter och tjänster som förs in i och säljs i landet.

Därför är diskussionen om frihandelsavtal likt TTIP långtifrån enkel att ta ställning till då debatten måste breddas betydligt för att alla ska få en rimlig chans att sätta sig in i vad ökad frihandel innebär i praktiken.

Detta måste beaktas varje gång förslaget om ökad frihandel lyfts upp genom att alltid ställa frågan om huruvida ökad frihandel ökar jämlikheten eller om den leder i motsatt riktning och i stället ökar ojämlikheten så att de redan rika tjänar ännummer på de fattigas bekostnad.

Sug på den karamellen alla och skriv gärna en kommentar eller flera om hur du ser på saken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

29 kommentarer

 1. Fredrik

  Det är alltid intressant när socialister/kommunister berättar för oss övriga att vi har tillräckligt gott nog, eftersom vi som inte är socialister/kommunister tydligen inte klarar av att veta detta själv.

  Tycker du inte Anders att alla människor borde få möjligheten att själva bestämma vad som är gott nog för dem? Eller ska staten bestämma detta åt folket?

  Att du dessutom så enögt ser på tullar är inte heller förvånande, din världsbild är framåtvänd. Du vill stärka Sveriges gräns på alla områden, detta trots att Sverige inte är självförsörjande utan tvärtom extremt beroende av import OCH export. Det är precis som att du inte ser längre än vad näsan räcker. För, vad händer om Sverige lägger tull på sådant som inte producerats i Sverige – detta för att stärka statskassan? Jo, ekonomi kurs A säger att då gör andra länder exakt likadant, vilket gör det svårare för svenska företag att exportera alternativt dyrare för företag att lägga produktion i Sverige. Alltså, tullen vi ger är tullen vi får tillbaka. Och i detta är svenska exportföretag de riktigt stora förlorarna – men vi skiter i gruvföretagen, i stålföretagen, i skogsbolagen. Jag menar, staten har ju inga stora intressen i dessa?

  För Anders, hur ska vi överleva på det som gruvan, stålet och skogen ger? Ger det oss kläder på kroppen? Nej. Mat på bordet? Nej. Ny teknik? Nej. Kommer Kina stanna kvar i Sverige och bygga bilar? Troligen inte.

  När du och andra socialister/kommunister ”leker” med andras pengar så gör ni det i tron att det är era. I din absurda värld ska företag endast få existera om de kan göra det på Anders Forss villkor – Forssekonomi. Inte marknadsekonomi. När, var och hur har ett privat företag i stor skala någonsin delat företagets vinst lika på alla anställda?

  Sluta tala om för folk när de har tillräckligt nog. Det är upp till var och en att själv få bestämma. Du kan leva med att köpa ett par nya skor varannat år, en annan varannan månad. Staten ska inte bestämma vad som är tillräckligt nog för folket, det är absolut inte demokrati – det om något är diktatur.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Sverige är helt korrekt ett exportberoende land Fredrik men det innebär inte att vi därför ska försöka vinna fördelar för egen del genom att frånta andra länder rätten att tjäna sin beskärda del på de varor som säljs och konsumeras i det landet.

   Hade svaren på de frågor jag ställde varit annorlunda hade jag sett annorlunda på frihandel men så länge vinsterna av frihandel inte kommer alla utan bara företagens ägare till del är den inte bra för samhällsbygget.

   Effektiv fördelningspolitik innebär att samhället (läs politiken) måste sköta fördelningen – Lämnar vi det helt öppet för människor att själva i allt avgöra när de har tillräckligt mycket kommer deras svar alltid att förbli att det läget ännu inte nåtts.

   Den politik jag står för bygger på kärlek och solidaritet och bygget av ett jämlikare samhälle där alla människor har lika värde – Ska det samhällsbygget bli verklighet måste det samhällsbygget drivas på av en effektiv fördelningspolitik och inte av en politik som bygger på girighet och egoism att ständigt tillförskansa sig mer och mer för egen del.

   • Fredrik

    Om staten ska diktera hur vinst ska kunna användas av ett privat företag så är det de facto inte längre vinst. Och då är det heller inte de facto ett privat företag.

    Du suktar efter vinsten, men vägrar ta kostnaden. Ta den först. Sen kan vi prata om att få del av kakan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har inte påstått att staten skam diktera hur vinsten ska användas utan bara att staten ska driva en fördelningspolitik som ser till att fördela övervinsterna på ett bra sätt så att de kommer hela samhällsbygget tillgodo.

   • G-A Karlsson

    Men det är ju NI inom politiken som alltid kräver mer, mer, mer… hela din blogg går ju ut på att Partiet ska ha mer skatt-skatt-skatt-skatt-skatt-skatt…

    Hallååååå?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Min blogg handlar på skatteområdet om att de med höga inkomster ska betala mer skatt och de med låga inkomster mindre skatt än idag. Därtill om att möjligheten att skatteplanera ska stängas så att företagen betalar sin beskärda andel av de skatter som behövs för att bugga starka och pålitliga välfärdssystem.

 2. Jan

  Det där kan man dryfta i evigheter. På ett rent praktiskt plan innebär frihandel dock att europeiska och amerikanska fabriksarbeten flyttar till Kina och andra låglöneländer. Eftersom produktionen är billigare där.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ditt antagande är helt korrekt Jan och det är bland annat därför jag påstår att frihandel är av ondo i många hänseenden. I den bästa av världar har företagen tillverkning i alla världsdelar för att främja både ekonomin i de länder man verkar i och säljer i samt för att lämna efter sig så litet miljöavtryck som möjligt är.

   • Fredrik

    Anders, när du skriver (och menar) ”I den bästa av världar…” så syftar du till din högst personliga åsikt. Andra åsikter, som står i kontrast till din får inte samma utrymme eftersom du menar att dessa åsikter är fel – vilket är det farligaste som finns. Att någon ska bestämma vad som är fel eller inte gällande åsikter.

    I den värld, som du ser ut genom fönstret på, så kan man utläsa av dina blogginlägg att du tycker att världen blivit ”dålig” av liberalismen, fri marknadsekonomi etc och du menar i bästa av världar som skulle företagen producera det man vill sälja så nära kunden som möjligt. Det skulle t ex innebära att alla de asiatiska biltillverkarna då ska upprätta fabriker i Europa för att sälja bilar här genom dessa, på samma sätt måste då europeiska biltillverkare starta fabriker i Asien för att sälja ”lokalt” där. Det är din ”bästa av världar”, men det finns många, väldigt många, som tycker annorlunda. Deras ”bästa av världar” är det vi har idag 2018. Och denna ”bästa av världar” får inte tillstymmelse av samma uppmärksamhet av dig i dina blogginlägg utan pekas istället ut som ”problem”.

    Och denna socialistiska ekonomi haltar ordentligt eftersom du förordar vinst fördelad till alla, ägare som anställd, medan kostnad ska tas av ägare. Ena stunden, då en kostnad ska betalas, då är det den fria ekonomin som ska styra och ägaren/na ska självfallet ta sitt ansvar för denna kostnad för att i nästa stund tvärvända i frågan om vinst. Då ska alla, oavsett vem du är och vilken anknytning du har till företaget, ha en del av detta. Helst ”lika för alla”-fördelning.

    Det finns en anledning Anders till varför den typen av ekonomi aldrig i vår världs historia har varit framgångsrik. Varken i liten eller i stor skala över tid.

    Jag har inget emot att dela med mig av vinsten, så länge som även kostnaden delas lika. Är du redo Anders att kostnadsansvaret? Eller är du enbart ute efter vinsten?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om andra människor har åsikter som går emot mina åsikter och tycker att deras åsikter inte får utrymme är de fria att precis som jag blogga själva och där torgföra sina åsikter.

     Asiatiska biltillverkare tillverkar redan nu bilar i Europa – Bland annat i Belgien och England samtidigt som Europeiska biltillverkare är dåliga på att sätta upp fabriker i Asien för de bilar de säger på dessa marknader.

     Lokal tillverkning är bra för alla och inte minst för vår miljö samtidigt som den skapar både tekniköverföring och arbetstillfällen samt skatteintäkter i de länder där försäljning och konsumtion av deras varor sker.

     Mer än så behöver jag knappast säga för att förklara varför jag ser på saken som jag gör.

 3. Bertil Lund

  Ökad frihandel förgör vår planet så enkelt är det.
  Det viktiga är införa prodiktionskatt
  Inte att fler jobbar och likt hungriga vargar tvingas till allt mer marknadsekonomiska tänk för att överleva.

  Jobben gör maskiner och robotar i framtiden och vår enda chans är att detta måste beskattas sp frukterna av all produktion tillfaller alla.

  Det är redan idag för mycket rovdrift
  För mycket kapital som driver på ännu mervpeoduktion.
  Får vi inte stopp på det spär vi körda som art på denna planet.

  Men Anders varför tar du inte upp viktiga valfrågor. Herregud som sosse må du väl ha nån grej du brinner för.

  Svamla om globala problem när valet närmar sig är inte rätt taktik.

  Jag är rädd för att vi har en statsminister som vill sammarbeta med Moderaterna
  Lövens bror är ju moderat och många tycker sossarna ska sammarbeta med moderaterna.

  Vad löns det då rösta för.
  Nämin röst faller på Vänsterpartiet
  Sossarna är för veliga idag utförsäkrar sjuka fast man lurade folket man skulle ta bort stupstocken. Så gör man inte.
  Då går man i så fall fram med ett tal ursäktar sig och säger att man misslyckats.

  Men det gör inte Löwen. Han fortsätter ner på om nya grejer som man kommer misslyckas med.

  Sånt där tappar sossarna massor på
  Bedrövligt hur sossarna blivit.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi är många inklusive mig själv som tycker att socialdemokratin tagit ett alldeles för stort steg åt höger och numera i vissa frågor driver nyliberal politik Bertil. Mitt val är inte att lämna partiet och rösta på andra utan snarare att jobba för att vi ska ta ett ordentligt steg till vänster och börja driva mer av det jag kallar traditionell socialdemokratisk politik – Den saken jobbar jag hårt för varje dag.

   För stunden skriver jag oerhört mycket om vikten av jämlikhet och ett jämlikt samhällsbygge då det är det som är själva kärnan i och den stora skillnaden mellan socialdemokratisk politik och nyliberal politik. Att detta gäller både nationellt och internationellt gör mig inget och kampen för ett jämlikare samhälle är för mig den största valfrågan detta år.

   Vilen sorts samhällsbygge vill vi ha – Ett om ökar jämlikheten och sätter välfärden för alla i fokus eller ett som bra premierar de redan rika och välbeställda på de fattigas bekostnad?

   För mig är svaret givet – En röst på S är en röst för ett jämlikare samhällsbygge.

  • Leif Andersso

   Som Bertil Lund skriver påverkar det faktum att hans bror är moderat säkert indirekt Stefan Löfvens politik. Ulf Löfven är tydligen VD för något säkerhetsbolag och äger en bostad med marknadsvärde på över 6,5 miljoner. Om jag inte minns fel har ”bostadsmagda” en bostad med marknadsvärde på ca 8 miljoner. Så det är ju högst troligt att sådant gör att en återinförd fastighetsskatt motarbetas av S.

   • G-A Karlsson

    Jaså minsann! Det var nytt för mig.

    Men det förklarar ju varför svensk statsmakt ensidigt gynnar bostadsklipp och toktaxerar fattigmans inkomster (=arbete) stenhårt.

    De har alltså ett EGENINTRESSE av uppblåsta bostadspriser. Det ante mig!

 4. Per Kjellén

  Kommer företag som gör vinst att få en bättre lönebetalningsfömåga och möjlighetet att förbaättra generella arbetsvillkor jämfört med företag som gör mindre vinst?
  Kommer företag som arbetar konkurrensutsatt att investera vinster i okad produktion?
  Kommer företag som arbetar konkurrensutsatt att behöva kompetent personal?
  Kommer företag som arbetar konkurrensutsatta att skatteplanera?

  På detta svarar jag JA.

  Ökad frihandel betyder också att köparländerna får fri tillgång till den svenska marknaden för sina produkter tillverkade på samma villkor. Detta är den effektivaste vägen till att hålla fattigdom borta och utveckling framme.

  Var det inte Mao som sa att ge inte den fattige en fisk, lär honom fiska. Detta är principen bakom frihandeln.

  Frihet, Fred och Välstånd är vad världen behöver.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du svarar JA på de frågor där jag svarar NEJ Per och så länge jag inte ser handfasta bevis på att företagen agerar som du påstår så påstår jag att det är jag och inte du som har det rätta svaret på frågorna.

  • Jan

   Tillverkade på samma villkor? Skulle inte tro det. Barnarbetarna och kvinnorna som jobbar i storföretagens utflyttade fabriker i Kina eller andra delar av Asien tjänar kanske några kronor i timmen. Arbetarskydd, socialförsäkringar och fackliga rättigheter torde vara nära noll. Emellertid är sådant likgiltigt för nyliberaler och marknadsfundamentalister. De är också komplett likgiltiga för de arbetare som förlorar jobben i Sverige och andra västländer. Profiten är allt för dem. Nästan en gudomlig princip. Trots att girighet är en dödssynd.

 5. Alexander

  ”Fördela övervinsterna på ett bra sätt”

  Vad är en övervinst? Företag ska inte få tjäna hur mycket som helst?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Företag ska självfallet tjäna pengar Alexander men lika självklart som att de ska tjäna pengar är det att de delar med sig av det de tjänar i form av skatter för att säkerställa att välfärden kan bestå.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Övervinster är när vinsten är oproportionerligt stor jämfört med andra företag.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Förlusten bärs av företagets aktieägare Alexander men när företag gör vinster är det viktigt att de i solidarisk ordning delar med sig av dessa genom at betala de skatter de ska betala utan att knota eller skatteplanera.

 6. Alexander

  ”är när vinsten är oproportionerligt stor jämfört med andra företag”

  Och vad innebär det i procent/kronor? Vilka företag gör övervinster?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det behöver inte specificeras i kronor eller procent Alexander utan avgörs från tillfälle till tillfälle när man jämför olika företag med varandra.

   Mitt budskap är att slopade tullar påverkar statskassan negativt och att de enda vinnarna på slopade tullar är företagens ägare som kan öka sina vinster och därmed mitt uttalande om att frihandel ökar ojämlikheten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>