Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Nya tider kräver en ny form av förmögenhetsskatt.

Att förmögenhetsskatten, fastighetsskatten och arvs- och gåvoskatten avskaffats i Sverige torde vara känt för de allra flesta – Att deras avskaffande leder till ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor och ett ojämlikare samhälle är inte lika känt hos alla men väl ett otvetydigt faktum som måste beaktas och bekämpas.

Att klyftorna och ojämlikheten ökar snarare än minskar går stick i stäv emot den socialdemokratiska ideologi jag står upp för varje dag – Därför ska dessa skatter återinföras och först ut att återinföras om man ska följa min agenda ligger förmögenhetsskatten.

Allt sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 har klyftorna i samhället ökat i allt snabbare takt.

Tittar vi på Thomas Pikettys teser så påvisar han att förmögenheterna växer både för de som är lata och inte aktivt arbetar för att öka sin förmögenhet liksom för de som aktivt driver företag och därigenom ökar sin förmögenhet.

Därför ska förmögenhetsskatten återinföras för att skapa ett jämlikare samhälle.

Min grundtanke är att den nya förmögenhetsskatten inte ska träffa vanliga människor utan bara de som är rika – Därför ska värdet av en permanentbostad och ett fritidshus inte räknas in i förmögenhetsskatteunderlaget innan övriga samlade tillgångar överstiger 5.000.000 kronor.

Mitt skäl för det undantaget är att en bostad ska ses som just en bostad och inte som en pengaplacering.

Jag kommer inte i detalj att gå in på exakt hur jag vill lägga upp det men jag tillhandahåller en schematisk förklaring till ett lättfattligt system för förmögenhetsskatt enligt nedan.

Så här har jag tänkt mig:

 • Gifta par ska inte sambeskattas om den samlade förmögenheten understiger 10.000.000 kronor. Överstiger den samlade förmögenheten 10.000.000 kronor ska de sambeskattas i sin helhet.
 • För förmögenheter över 2.000.000 betalas en förmögenhetsskatt om 2% för förmögenhet mellan 2.000.000 och 10.000.000 kronor.
 • En permanent bostad och en fritidsbostad per skattskyldig räknas inte in i skatteunderlaget för förmögenheter understigande 5.000.000 kronor. I det fall förmögenheten överstiger 5.000.000 kronor ska fastigheterna i sin helhet räknas in i underlaget för förmögenhetsskatt och belastas med densamma.
 • För förmögenheter mellan 10.000.000 kr upp till 50.000.000 kronor tillkommer ytterligare 1% förmögenhetsskatt för de delar som överstiger 10.000.000 kronor.
 • För förmögenheter över 50.000.000 kronor tillkommer ytterligare 1% förmögenhetsskatt för de delar som överstiger 50.000.000 kronor.
 • Förvaltningsbolag utan aktiv näringsverksamhet ska betala förmögenhetsskatt med samma procentsatser som privatpersoner enligt ovan. Förmögenhetsskatten ska i sin helhet belasta ägarna till bolaget.

Utöver detta tänker jag mig att gifta par som sammantaget har förmögenheter överstigande 10.000.000 även måste inkludera minderåriga barns förmögenheter i förmögenhetsskatteunderlaget.

Som ni säkert redan förstått är mitt förslag till förmögenhetsskatt utformat för att bara träffa de med stora förmögenheter. Att jag valt att göra så är därför att detta är vad vi socialdemokrater menar när vi pratar om traditionell socialdemokratisk fördelningspolitik.

En förmögenhetsskatt enligt mitt förslag skulle tillföra statskassan betydande belopp som i sin helhet ska användas för att stärka välfärdssystemen och skapa nya arbetstillfällen.

När det gäller arvs och gåvoskatt vill jag återinföra de skattesatser som tidigare gällde på området men mot följande kriterier.

 • Arvs- och gåvoskatt ska inte utgå mellan gifta makar.
 • Arvs- gåvoskatt ska bara träffa de som ärver eller under en 10 års period erhåller gåvor överstigande 2.000.000 kronor.
 • Att nuvarande regler för fördelning i mors- respektive farsarv kvarstår.

Även i detta avseende vill jag alltså undanta de allra flesta från arvs och gåvoskatt och bara belasta de som ärver eller i gåva får ansenliga förmögenheter eller bolag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

28 kommentarer

 1. Christer

  En enkel fråga, Anders. Varför ska DU bestämma att andra människor ska beskattas två gånger?
  Och försök inte med svaret ”Av alla efter förmåga, till alla efter behov”. För den klyschan har ni socialister skjutit i sank för egen vinning, MÅNGA gånger.
  Varför föregår inte DU med gott exempel och betalar dubbel skatt? (Erkänner att jag inte vet om du faktiskt gör det, skulle så vara fallet ber jag om ursäkt. Då får du gärna bevisa att du gör det också, så det inte blir ytterligare en socialistfloskel.)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag försöker inte bestämma Christer och att man ska betala förmögenhetsskatt om man har en stor förmögenhet är en självklarhet om man vill se ett jämlikare samhälle än dagens växa fram.

   Jag har inga problem med att betala förmögenhetsskatt för egen del Christer och många av de förslag jag lägger är till nackdel för mig personligen men till fördel för folkflertalet/kollektivet och det är därför jag lägger dem.

 2. Fredrik

  Är det socialdemokratisk politik att maxa skatteuttaget överallt där det är möjligt? Du skriver att alla pengar ska gå till att stärka välfärden, det låter för mig som om du kommer att skapa en befolkning som blir mindre och mindre intresserad av att kliva upp på morgonen för att gå till ett arbete då det kommer att vara Lija lönsamt att ligga kvar i sängen. Det jag tror du missar i denna diskussion är att de flesta arbeten i dag skapas av bolag i privat sektor som drivs av ägare som har passionen att utveckla sina verksamheter och kanske till och med låta sina barn få möjlighet att driva dessa vidare i samma anda, ett införande av dessa skatter kommer att göra dessa drivna entreprenörer mindre intresserade av att skapa nya jobb om belöningen skall vara att man får skatta bort ev vinster. Jag förstår att du på vänsterkanten gillar skatt på pengar och fast egendom då det är omöjligt att undvika den, väldigt träffsäker kan man säga men det kommer att lägga en våt filt över Sveriges företagare. Utöver det kommer du skrämma bort företag från att vilja etablera sig i Sverige. Det är inte inkomsterna man blir rik på utan utgifterna sa alltid min farsa, jag tycker man ska göra en total översyn på var statens pengar tar vägen, där borde det kunna sparas en hel del pengar, vi kan väl börja med att minska riksdagen till 149 ledamöter, borde väl spara fem-sex miljarder bara det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Påståendet att införandet av förmögenhetsskatt skulle få människor att sluta arbeta och stanna hemma stämmer inte Fredrik – Att betala delar av det man tjänar i skatt gör inget så länge den skattskyldige får behålla merparten av pengarna för eget bruk vilket blir fallet även med en förmögenhetsskatt på plats.

   På samma sätt komme ett återinförande av de skatter jag vill återinföra inte att dämpa entreprenörers vilja att utveckla sina företag – Det sagt därför att drivfjädern för en entreprenör är så många andra saker än enbart ekonomisk vinning Fredrik – Fråga runt hos några entreprenörer så kommer du att finna att det är som jag säger.

   Vad gäller generationsskiften av företag inom familjen där den övertagande genrationen aktivt fortsätter att driva och utveckla företagen har jag hela tiden hävdat att vi ska ha ett regelverk som gör generationsskiften möjliga utan att skatta bort företagens rörelsekapital så för den delen behöver du inte känna någon oro från mina förslag.

   Sedan kan vi förvisso göra en översyn av antalet ledamöter i riksdagen men en minskning av dessa innebär även att makten hamnar längre från väljarna vilket kommer att skapa en känsla av minskad demokrati och minskat inflytande hos väljarna och den aspekten måste vägas in i ekvationen innan sådana beslut fattas.

   • Fredrik

    Är själv egen företagare och givetvis drivs jag inte enbart av möjligheten att tjäna pengar, men skulle nog vara svårt att motivera för min familj att jag sällan eller aldrig kan vara ledig om det inte fanns en möjlighet att tjäna mer pengar än någon anställd som inte tar mer ansvar än att dyka upp mellan 07-16. Tror att din tanke om att kärleken och solidaritet skall lösa alla Sveriges problem i all framtid är väldig vacker, men naiv. Sedan att vi skulle minska antalet ledamöter skulle vara ett demokratiproblem är precis som du själv förstår falskt, bara ett sätt att försvara kostnader för massa politiker som bara sitter av tiden.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om vi börjar från slutet så är min invändning mot att minska antalet ledamöter i riksdagen därför att demokratin minskar genuin och på inget sätt något sätt att skylla ifrån mig Fredrik – Därtill är jag öppen för att ta en ordentlig debatt i ämnet och debatera saken i ett bredare perspektiv för att få veta vad väljarna i gemen tycker – Är en majoritet av väljarna för att minska antalet ledamöter i riksdagen har jag inget emot det.

     Vad gäller pengar och eget företagande så var min ståndpunkt att pengar inte är allena drivande utan att andra orsaker spelar in – Pengar och möjligheten att tjäna mer pengar spelar in men det betyder långt ifrån allt.

 3. Erik

  De så kallade klyftorna som du talar om är orsaken invandringen då de flesta nyanlända inte kommer in på arbetsmarknaden utan får nöja sig med försörjningsstöd och andra stöd från samhället. Och detta påverka självfallet statistiken. Likaså resultaten i skolan som får genomslag i bland annat PISA.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   OECD som är ett av de institut som mäter saken påvisar att ökningen skedde som mest under alliansens tid vid makten och varnade om konsekvenserna av det.

   Invandring kan möjligen påverka ökningen lite gran längs ut i marginalen men invandringen har i det stora hela liten och ingen effekt på ökningen av inkomst- och förmögenhetsklyftorna Erik – Att försöka skylla allt på invandringen är att försöka göra det lätt för sig trots att man i förväg vet att den förklaringen inte är sann.

 4. Alexander

  Invandringen är naturligtvis en stor orsak till klyftorna i landet. Kan man inte erkänna det är det ingen vits att ha en ”debatt”.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det påverkar Alexander men det är ingen stor orsak och det är snarare så att din förmåga att inte erkänna det är det som skadar en seriös debatt i ämnet.

 5. Jonny Disenfeldt

  Hur mycket skatter kommer detta att ge?
  Hur många av de med stora aktieinnehav kommer att stanna i Sverige om de får 3-4% årlig skatt på sitt innehav? Hur många av förvaltningsbolagen?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag tror att merparten av de som får höjda skatter kommer att stanna i Sverige Jonny och då av anledningar du och jag debatterat många gånger där huvudskälet är att det är både krångligt och dyrt att flytta ut ur landet om man är gift och har barn och därtill extra krångligt om man äger fåmansbolag.

 6. Jonny Disenfeldt

  Vilket stöd har detta hos S ?
  Detta har ju inget stöd hos socialdemokraternas politiska program…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Stödet kommer att växa fram över tid Jonny och min tro är att jag har majoriteten av partiet med mig innan nästkommande mandatperiod nått sitt slut.

 7. Alexander

  ”Det är ingen stor orsak”

  Jo, det är det. Du kan ju fundera på hur klyftorna påverkas av tiotusentals människor som aldrig får ett jobb…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Med rätt sorts integrationspolitik får merparten av alla som invandrar ett jobb och egen försörjning Alexander – Det är bland mycket annat ditt felaktiga antagande om att de för alltid ska förbli arbetslösa som leder till ditt stora feltänk i frågan.

 8. Leif Andersson

  Detta är ju gammal skåpmat som du redan publicerat tidigare.

  Min kommentar är densamma som då att om vi nu ska ha en förmögenhetsskatt, vilket jag personligen inte tycker är eftersom utredningar visar att en sådan sänker tillväxten till skillnad mot en fastighetsskatt, så ska alla tillgångsslag behandlas lika dvs bostäders marknadsvärde ska ingå på samma sätt som t.ex. aktier och fonder. Sen finns det en stor gråzon med t.ex. konst, antikviteter och smycken som de riktigt förmögna innehar. Ska du hantera detta med oannonserade razzior hemma hos folk för och kunna säkra att denna typ av tillgångar tas med?

  Det enda ditt förslag skulle innebära är ytterligare uppgång i bostadspriserna eftersom denna tillgång till största del blir förmögenhetsbefriad. På samma sätt skulle konst, antikviteter och smycken också öka i pris för och slippa din förmögenhetsskatt.

  Jämför ovan med en fastighetsskatt där allt redan finns registrerat och det inte går att flytta tillgångarna utomlands. Fastighetsskatt finns för övrigt i de flesta EU-länder medan förmögenhetsskatt bara finns i Frankrike. Givetvis finns det en anledning till att det ser ut så.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har haft upp ämnet tidigare Leif vilket jag även säger i inledningen till inlägget men det innebär inte att ett återinförande av förmögenhetsskatten är mindre viktigt än tidigare.

   Jag delar inte din uppfattning om att en förmögenhetsskatt skulle sänka tillväxten utan kvarstår vid övertygelsen att den gör varken till eller från i den fråga.

   Fastighetsskatten ska även den återinföras vilket du ser att jag propagerar för om du läser inlägget men mitt val är att ta det återinförandet sist i den trestegsraket som innehåller förmögenhetsskatt, arvs- & gåvoskatt och fastighetsskatt.

   • Leif Andersson

    Men frågan är hur du ska säkra att överklassens tillgångar i form av konst, antikviteter och smycken tas med i underlaget för förmögenhetsbeskattning? Du borde ju ha en konkret plan för hur detta ska gå till eller är det meningen att de allra rikaste ska kunna komma undan din skatt så som det var med den tidigare förmögenhetsskatten.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att säkra att oredovisade tillgångar kommer med är svårt att göra utan att inrätta ett polissamhälle Leif – Dit tror jag varken du eller jag vill komma eller hur?

     • Leif Andersson

      Det är precis därför idén med en förmögenhetsskatt är dålig. Överklassen kommer undan vilket jag antar inte är din mening. Mycket bättre med en fastighetsskatt eftersom överklassen pga den låga beskattningen (EU:s lägsta) av bostadstillgångar i Sverige har stora sådana och dessa finns redan registrerade i centrala system och därmed är en sådan skatt mycket enkel att införa.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Överklassen kommer inte att komma undan förmögenhetsskatten Leif och för mig är det bästa att återinföra alla 3 av de skatter jag sagt mig vilja återinföra.

 9. Alexander

  Anders

  Eftersom att du hävdar att vi inte haft någon integrationspolitik ger du ju mig rätt angående klyftorna…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ger dig inte rätt Alexander och den integrationspolitik som tidigare saknats finns nu och kommer att påvisa god effekt under nästa mandatperiod – I övrigt så uppmanar jag dig att hålla dig till ämnet i inlägget som i detta fall i huvudsak handlar om behovet av en återinförd förmögenhetskatt.

 10. Leif Andersson

  SSU-ordföranden har sagt att det är överklassen med paradvåningar på Östermalm som ska beskattas mer. Jag ser inga sådana tendenser alls i ditt förslag.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som jag ser saken borde den gruppen ingå i mitt samlingsbegrepp rika ellr hur Leif?

   • Leif Andersson

    Din förmögenhetsskatt slår inte primärt mot överklassen utan övre medelklass. Deras paradvåningar fortsätter vara lågt beskattade och de behöver inte förmögenhetsbeskatta sin konst, antikviteter och smycken.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det är en självklarhet att en paradvåning kommer att ha ett högre taxeringsvärde än en bostad för den övre medelklassen och jag har aldrig påstått annat än att konst, smycken och antikviteter ska vara förmögenhetsskattepliktiga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>