Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Varför diskriminerar länets kommuner skolbarn med skolkort i kollektivtrafiken?

Av , , 2 kommentarer 2

Idag har jag fått lära mig att länets kommuner och Länstrafiken i Västerbotten diskriminerar de barn som har erhållit skolkort för att ta sig till och från skolan.

Påståendet att kommunerna diskriminerar baserar jag på att barn med rätt till fria resor till och från skolan inte längre kan uppgradera sina skolkort mot betalning så att dessa precis som tidigare gäller för ett obegränsat antal resor alla dagar i veckan.

Att det blivit på detta sätt har undgått mina ögon trots att jag som busschaufför får betydligt mer information om resekort och biljettyper än den vanlige samhällsmedborgaren.

Låt mig därför förklara vad jag menar med det jag anför ovan:

Skolkorten har under lång tid omfattat 2 fria resor per skoldag vissa lov undantagna vilket är helt okay. Tidigare var det möjligt att uppgradera dessa skolkort mot betalning så att kortet precis som ett vanligt månadskort i lokaltrafiken/länstrafiken gällde för ett obegränsat antal resor under en månad alla dagar på året.

Denna uppgradering gjordes med prisavdrag för de 2 resor per skoldag som kommunen redan betalat för vilket innebar att föräldrar till barn med skolkort kunde uppgradera till ett månadskort med viss rabatt gentemot det ordinarie priset därför att kommunen enligt lag är tvungen att bekosta resan till och från skolan.

I dag är det inte längre möjligt att uppgradera skolkorten på detta sätt vilket innebär att man som förälder måste köpa ett ordinarie månadskort till sitt barn om man önskar att barnet ska kunna resa obegränsat – Något som i sin tur innebär att skolkortet blir värdelöst då ett ordinarie månadskort även omfattar resor till och från skolan och det är däri diskrimineringen ligger enligt mitt förmenande.

Varför är det viktigt att möjligheten att uppgradera skolkorten finns kvar?

Barn med rätt till fria resor till och från skolan har precis som sina vänner som bor i stan och nära skolan samma behov av att stanna kvar på stan efter skolan för att göra läxor och grupparbeten eller för att idrotta eller helt enkelt bara ”hänga” med sina kompisar och umgås.

I ett vanligt scenarion där skolan ligger utanför centrumkärnan åker eleverna i regel buss från skolan in till centrum och stannar man då 1 timme eller mera för aktiviteter i stan har man förbrukat sin fria resa och får därmed betala för den vidare resan hem till bostaden då den så kallade övergångstiden för att byta buss är maximalt 1 timme.

I och med detta och ställt mot det faktum att skolkorten inte längre går att uppgradera är min syn att kommunen diskriminerar de barn som har rätt till fria reor till och från skolan genom att smita undan från sitt betalningsansvar för dessa fria resor.

Det är lika känt för kommunerna att skolbarnen beter sig på det sätt jag angivit ovan och att skolkorten därför blir värdelösa i och med att eleverna måste ha ett ordinarie månadskort som komplement till skolkortet som komplement.

Med detta förfarande från kommunerna och Länstrafiken i Västerbotten blir skolkortet som för övrigt är personligt helt värdelöst i och med att det ordinarie månadskortet gäller även för resorna till och från skolan och det är i detta diskrimineringen ligger.

Hur löser vi detta problem?

I den bästa av världar inför vi som kommun helt fria bussresor för alla barn & ungdomar för att lära dem att det är smart att resa kollektivt i syfte att de ska fortsätta att resa på det sättet även sedan de blivit vuxna. Gratis resor ska för övrigt även omfatta alla pensionärer.

Fram tills dess ett sådant beslut är taget är den enda lösningen att vi återgår till den gamla ordningen där skolkorten kan uppgraderas till ett månadskort till ett rabatterat pris – Detta så att föräldrar till barn med rätt till fria resor till och från skolan slipper betala dubbelt för att barnen ska kunna gå i skola.

Enligt mitt förmenande är detta ett rättvisekrav och ett sätt att binda ihop stad och omland.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

2 kommentarer

Det är lönsamt att som VD och koncernchef ägna sig åt penningtvätt.

Av , , 12 kommentarer 3

Det är mycket bra att penningtvättshärvan i Danske Bank rullas ut i fullt dagsljus så att alla kan förstå och inse vidden av den. Däremot är det mycket dåligt att den som i dubbel bemärkelse är ytterst ansvariga för penningtvätten belönas med en fallskärm på minst 19 miljoner kronor.

Att belöna brottslingar med en fallskärm sänder helt fel signaler till samhället och medverkar på inget sätt till att människor börjar se på brottslig verksamhet som något man inte ska ägna sig åt – Med belöningar i den storleksklassen till den som är ytterst ansvarig för brottet är budskapet till vår yngre generation snarare den att brott lönar sig oerhört väl.

Att Danske Bank ägnat sig åt penningtvätt under lång tid har länge varit känt i den internationella finansbranschen och vore jag åklagare så skulle jag fortsätta att gräva i Danske Banks affärer ännu mer och vända på varje sten i deras verksamhet flera gånger om då det som nu avslöjats sannolikt bara är toppen på ett isberg.

Ingen står över lagen – Inte ens Danske bank och därför är det viktigt att banken likväl som de personer i banken som är ansvariga för det inträffade får kännbara straff för sitt handlande så att vi som samhälle kan säkerställa att vi sänder en signal om att brott aldrig lönar sig till alla världens medborgare.

Att USA inte reagerat hårdare i detta ärende förundrar mig då de med all säkerhet är mest drabbade därför att en stor del av penningtvätten skett med hjälp av användandet av US dollar.

Med det sagt så hoppas jag att Europas och världens länder äntligen får upp ögonen för problemen gällande penningtvätt och därför återreglerar bank & finansmarknaden för att säkerställa att det som hänt i Danske Bank aldrig kan upprepas i framtiden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

P.S – Vill du läsa artikeln om fallskärmen kan du göra det på följande länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7047094

12 kommentarer

Marknadshyror är en befängd och skadlig idé.

Av , , 32 kommentarer 0

Moderaterna förnekar sig inte utan fortsätter med nya förslag som ytterligare spär på de skadliga effekterna av den cyniska och skadliga politik man drivit under de 8 år som föregick den mandatperiod som strax tar slut. 

Det moderata förslaget om att marknadshyror är lösningen för att öka takten i bostadsbyggandet är lika befängt som det är skadligt.

Trots att M vet att det är så väljer man ändå att lägga fram förslaget om att införa marknadshyror och det är därför det är viktigt att se till att M inte får något inflytande i den kommande svenska regeringen.

Att som M lägga ett förslag trots att man är fullt medvetna om att förslaget i själva verket bara strävar efter att slita sönder Sverige ännu mer och fortsätta på M:s inslagna väg som är att berika de redan rika på övrigas bekostnad är skadligt för Sverige.

Att M och KD tillsammans med SD utgör kapitalismens högborg politiskt är ingen hemlighet!

Under de alliansregeringar som leddes av Reinfeldt lyckade Reinfeldt, Borg, Schlingman och Littorin med konststycket att föra det svenska folket bakom ljuset genom att använda socialistiska uttryck för sin politik – Detta trots att politiken de förespråkade hade motsatt målsättning.

Nuvarande partiledning i Moderaterna liksom i KD är inte lika skickliga som dessa herrar på att dölja det egentliga syftet med förslagen utan avslöjar gång efter gång att de är M, KD och SD som står för girigheten och egoismen på den svenska politiska scenen.

Att så är fallet bevisas av alla olika utspel som gjorts – T.ex. utspelet om sänkta ingångslöner och förslaget om att upp till 40% av en anställning under utbildningstiden kan vara oavlönad.

På samma sätt som den skadliga arbetslinjen varken skapade fler jobb eller minskade sjuktalen kommer det att bli om marknadshyror införs – Marknadshyror skapar inte ökat bostadsbyggande utan blott och allena högre vinster för landets fastighetsägare.

Marknadshyror kommer dessutom att pressa undan svaga grupper från attraktiva lägen och förpassa dem till områden som är mindre attraktiva och mer avlägsna.

I mitt och socialdemokratins Sverige finns det inte utrymme för en sådan girig och egoistisk politik!

I vårt Sverige ska alla hyreslägenheter vara tillgängliga för alla grupper i samhället där tilldelningen av bostäder bygger på principen om kärlek och solidaritet snarare än på klasstillhörighet och den egna plånbokens storlek.

Det är därför det är hög tid att svenska folket vaknar och inser att det bara finns ett sätt att få fart på bostadsbyggandet och att det sättet stavas att även nästa regering leds av oss socialdemokrater.

Fler bostäder byggs inte genom att slopa hyresregleringen och införa marknadshyror!

Fler bostäder kommer bara att bli verklighet den dag vi Socialdemokrater återinför bostadsförsörjningslagen – Dvs. den lag alliansen avskaffade och den lag som indirekt tvingar landets kommuner att via allmännyttiga bostadsföretag förse alla med behov av en bostad med en bostad oaktat storleken på den framtida hyresgästens plånbok.

En återinförd bostadsförsörjningslag parad med säkerställd finansiering för ökat byggande är enda vägen mot ökat bostadsbyggande så länge den återinförs med skrivningar som innebär att alla lånekostnader som allmännyttan har solidariskt ska fördelas över varje kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Bostadsförsörjningslagen är det enda sättet att garantera att tillgången möter efterfrågan – Något som i en förlängning innebär lägre hyror även hos privata fastighetsägare i och med att allmännyttan sätter riktmärket för hyresnivån.

Kan vi dessutom genom innovativt politiskt tänkande frigöra de tillgångar som AP-fonderna idag enligt regelverket måste investera i räntebärande papper och fördela om dessa pengar så att de kan lånas ut för allmännyttiga bostadsbolag expansion och nybyggande skapar vi ytterligare en dimension som bygger bort bostadsbristen ännu snabbare.

Dessutom skapar en sådan åtgärd mer förutsägbara avkastningstal och större säkerhet för AP-fonderna.

En ökning av bostadsbyggandet är således inte isolerat till införandet av marknadshyror – Snarare är ökat bostadsbyggande något som måste vare en del av planen för hur vi bygger det jämlika och goda samhälle som är bra för folkflertalet snarare än för det utvalda fåtal som M vill gynna med sin politik.

Precis som med allt annat så går ett ökat bostadsbyggande hand i hand med vår ideologi – Dvs. med de värdegrunder som styr vilken sorts samhälle vi vill bygga och för vem det samhället ska byggas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

32 kommentarer

SD-anhängare är dåliga förlorare så vitt jag kan se och förstå.

Av , , 48 kommentarer 3

Sett till hur det ser ut i kommentarsfälten på min blogg så är min slutsats att många SD-anhängare nu är både sura och frustrerade över att mina två grundpåståenden om SD nu visat sig vara helt sanna. Hur och varför ska jag försöka beskriva i detta inlägg.

Följande budskap har alltid varit mitt budskap till alla allt sedan dag 1 – När vi pratar om hur stort stöd ett parti har och hur många procent av svenska folket som stödjer de förslag det partiet eller koalitionen lägger i riksdagen så gäller det valresultat som partiet fick i det val som styr hur många platser de för närvarande har i riksdagen den saken.

Anledningen till det påståendet från min sida är att anhängare till SD allt som oftast ville hävda att 25% eller mer av svenska folket stödjer ett förslag SD lagt därför att nyligen gjorda opinionsundersökningar påvisat att SD har det väljarstödet för stunden – Något som är fel då bara ett faktiskt valresultat styr hur stort stödet för ett förslag är om vi pratar om saken på partinivå.

Den andra saken SD-anhängare fram tills nu och uppenbarligen även framgent är och har varit oerhört upprörda och retat upp sig över är det faktum att jag konsekvent sedan länge hävdat att SD befinner sig i en nedåtgående trend/spiral – Ett påstående som nu styrkts av valresultatet i årets val. 

Mitt budskap ända sedan dag ett till alla jag pratat ett partis opinionstrend med har alltid varit följande:

Opinionstrenden för ett parti styrs av hur ett parti rör sig i opinionsstöd under mandatperioden om man jämför nuläget med ett partis högsta respektive lägsta mätvärde under mandatperioden för att i slutet jämföra det med det valresultat som kommer direkt efter det att den mandatperiod man tittar på tagit slut.

Gör man det kan man finna att trenden för S är stigande då S för det mesta befunnit sig på nivåer som är betydligt högre än det lägst uppmätta värdet under mandatperioden och därtill gör ett valresultat som är klart mycket bättre än det lägsta mätvärdet under mandatperioden och högre än det högst uppmätta under samma period.

Tittar vi på SD så gör de ett valresultat som ligger klart under deras högsta mätvärde under mandatperioden. Därtill har SD nästan uteslutande under hela mandatperioden befunnit sig på nivåer som är lägre än deras högsta mätvärde under mandatperioden som kom rätt tidigt under mandatperioden vilket gör att SD:s trend är klart nedgående.

När detta nu är konstaterat tillsammans med att jag haft rätt hela tiden försöker sig nu samma SD-anhängare som under mandatperioden påstått att jag har fel att vända kappan efter vinden och även fortsättningsvis påstå att jag har fel – Detta trots att jag hållit mig till samma metoder och svar under hela mandatperioden.

I min värld är ett sådant beteende att vara en dålig förlorare!

Förvisso har jag full förståelse för att alla SD-anhängare är upprörda och arga över att SD gjorde ett dåligt val och fick lägre stöd än de anfört och hoppats på men att därifrån försöka påstå att jag haft fel och har fel trots att verkligheten visar att jag har rätt saknar motstycke.

Det kan aldrig vara mitt fel eller mitt problem att SD landade på ett mycket lägre valresultat än de 25-30% de flesta SD-anhängare som kommenterar på min blogg var säkra på att SD skulle få i detta val.

Det problemet är inte mitt utan deras och att jag spått rätt och de spått fel är inte mitt problem utan deras.

Med det avslutar jag där jag började genom att säga att SD-anhängare är dåliga förlorare med tillägget att SD:s fall nu startat på allvar genom att SD både internt i partiet och bland sina anhängare börjat anklaga varandra och uppenbarligen även mig för SD:s dåliga valresultat.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

48 kommentarer

Min analys till varför delar av min förutsägelse om partiernas valresultat gick fel.

Av , , 94 kommentarer 0

Till att börja med vill jag anföra att den förutsägelse jag gjorde om valresultatet för Sveriges partier i riksdagsvalet stämde rätt bra för några partier men sämre för andra där min förutsägelse för SD var lägre än deras slutliga valresultatet och S stöd något sämre än det jag förutsagt.

Sålunda blev det fel på mina förutsägelserna om valresultatet för S, SD och för KD vilket jag står för genom att säga att jag på den punkten och för de partierna hade fel i min förutsägelse – Varför ska jag återkomma till nedan.

Mina förutsägelser gjordes cirka 10 månader innan valet sedan såg i grova drag ut som följer med tillägget att alla förutsägelser var gjorda med en felmarginal på +/- 2% vad gäller det slutgiltiga valresultatet.

Socialdemokraterna: 35% +
Sverigedemokraterna: runt 10%.
KD: Att de åker ut Sveriges riksdag.
MP: Klarar sig kvar men med ett resultat runt 6 %
V+MP: Att dessa 2 partier tillsammans skulle nå 18-20%.
Liberalerna: Ca 5%.
Centerpartiet: 10%.
Moderaterna:18%.

Beaktar vi dessa förutsägelser och jämför dessa siffror med det slutliga utfallet kan alla konstatera att min förutsägelse för för C, L, M och MP låg inom spannet för min förutsägelse medan jag som sagt ovan missade på S, SD och KD.

Att min förutsägelse blev fel för de partier jag missade på har jag en förklaring till och den ska jag nu anföra nedan.

I min förutsägelse ingick att den nya migrationspolitik som jag visste att socialdemokraterna skulle avisera och som senare aviserades skulle leda till en omedelbar och bred parlamentarisk överenskommelse mellan S och M, KD och L så att den våta filt invandringen utgjorde kunde elimineras i valrörelsen.

Detta hände aldrig trots att S presenterade sin nya migrations- och integrationspolitik och varför en sådan överenskommelse inte gjordes innan valet har vi inom kort svaret på.

I och med detta ökade S mindre än jag förutspått även om min miss blev så liten som 5% för mitt parti och på samma sätt påverkade detta SD om än i andra riktningen där jag i förutsägelsen låg dryga 5% under deras slutliga valresultat och då av samma anledning som den jag angivit för S.

I fallet KD tror jag att alla är förundrade över och aningen konfunderade runt frågan om hur partiet kunde återhämta sig så starkt i slutet av valrörelsen trots att alla parametrarna pekade i omvänd riktning och svaret på den frågan måste jag analysera mer innan jag ger ett fullständigt svar på.

Med detta sagt så hade jag inte helt rätt till 100% men tycker ändå att jag lyckades förutse valresultatet rätt bra med tanke på att förutsägelsen gjordes långt före valet.

Enda trösten till att jag missade är att S gjorde en stark spurt i valrörelsens slutskede och nådde ett högre resultat i valet än de flesta experter trodde var möjligt samt att SD gjorde ett oerhört mycket sämre val än den inre krets som varit stensäkra på en nivå mellan 25-30% kunnat drömma om.

Största glädjeämnet är dock att den interna striden i SD om orsaken till det svaga valresultatet nu startat och att det är detta som nu kommer att leda till att SD spricker och inom kort ramlar ner till de 10% jag förutspådde – En sak jag trodde skulle inträffa före valet därför att SD förlorade stöd i opinionen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

94 kommentarer

Det är i Afrika framtidens affärsmöjligheter finns.

Av , , 26 kommentarer 2

Trots att jag skrivit om vikten av att svenska företag bör söka sig till Afrika och etablera sig där för att inte halka efter Kina och resten av EU har mycket lite hänt på det området. 

Därför skriver jag ytterligare ett inlägg i ämnet i förhoppning om att mitt budskap denna gång ska öppna ögonen hos svenska företag och hos vår regering.

Enligt mitt förmenande borde Sveriges regering och svenska företag med omedelbar verkan vända blickarna mot den afrikanska kontinenten och bygga en stark strategi för handel och företagsetableringar på densamma.

Afrika är för er som inte vet den kontinent som står på tur att bli nästa snabbväxare vad gäller BNP tillväxt och nästa kontinent i tur att befolkas av en snabbt växande välmående medelklass.

Redan nu finns det länder på den afrikanska kontinenten vars BNP växer med 10% eller mer varje år och dessa länder blir fler och fler år för år.

Allt sedan min återflytt till Sverige 2009 från Asien där jag bodde och verkade länge har jag predikat budskapet om att den afrikanska kontinenten är stället man ska finnas representerat på om man är intresserad av att hitta nya affärsmöjligheter, nya marknader och öka sin omsättning och försäljning.

Kineserna och den kinesiska regeringen var tidiga med att hörsamma min uppmaning om att göra affärer i Afrika och har vid det här laget funnits i Afrika 10 år eller mer men i vanlig ordning ser svenska företag och organisationer ut att vilja vänta tills tåget redan gått för den som vill utvecklas väl och göra framgångsrika affärer i Afrika.

Med en sådan inställning kan Sverige och svenska företag i allra bästa fall haka på som sista vagn på ett tåg som redan börjat rulla och snabbt närmar sig maxhastighet.

Kineserna som både historiskt och i nutid kan betecknas som ”världens affärsmän” har som jag nämnde ovan redan funnits på den afrikanska kontinenten i 10 år eller mer och där byggt en marknad för sina produkter.

Därtill etablerar sig kineserna på den afrikanska kontinenten på det för mig enda och långsiktigt hållbara sättet.

Vad kineserna gör är att istället för att välja den traditionell affärsmodellen med tillverkning i Kina och försäljning i Afrika i stället etablerar tillverknings och sammansättningsfabriker på plats i Afrika.

I många fall exporterar dessutom dessa fabriker sina produkter tillbaka till Kina och andra delar av världen utöver den försäljning som sker på den afrikanska kontinenten.

Ovanpå detta använder sig kinesiska företag och entreprenörer av samma strategi som man gör i Kina – En strategi som innebär att man utöver sin fabrik även bygger bostäder, skolor, sjukhus och övrig infrastruktur för sina arbetare och deras familjer.

Genom det valet av affärsstrategi skapar kinesiska företag skatte- och exportintäkter för de afrikanska länder man väljer att etablera sig i – Skatte- och exportintäkter som gör att marknaderna växer ännu snabbare i landet man verkar i.

Därutöver gynnar valet av strategi landets invånare i form av ökade inkomster och självfallet det egna företaget som genom det strategivalet skapar en större lokal marknad för sina produkter.

När vi dessutom vet att affärs- och förtjänstmöjligheterna är som störst på marknader som har en starkt växande medelklass är det mycket förvånande att vi i Sverige som intelligenta och innovationsrika människor ännu inte tagit chansen att göra affärer där affärsmöjligheterna är som störst framgent.

Jag undrar därför hur mycket längre jag ska behöva tala för döva öron här hemma i Sverige och hur länge det ska ta för Sveriges regering och svenska företag att tillvarata den spetskompetens och de kontakter jag besitter när det gäller affärer i Afrika?

Eller är det kanske så att vi i Sverige är nöjda med att stillasittande titta på medan kineserna lägger den afrikanska kontinenten under sina vingar?

Låt oss ändra på detta och tillsammans koncentrera oss på den afrikanska kontinenten och likt kineserna bygga oss en ny hemmamarknad där innan de stora drakarna såsom USA hinner dit.

Dessutom har Sverige en stor konkurrensfördel framför andra EU-länder och USA i det faktum att Sverige i Afrika till skillnad från många andra länder anses stå för ärlighet, kunskap och god organisation.

Det ryktet byggde Olof Palme och socialdemokraterna upp genom att bistå afrikanska länder när de fick självständighet och det ryktet har vi fortsatt idag trots att Sverige förändrats mycket sedan Palmes dagar.

Därför bör vi agera här och nu och få våra svenska företag att satsa på affärer och etablering i Afrika innan tåget har gått och vagnen blir omöjlig att koppla på.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”.

26 kommentarer

Socialdemokraterna är det mest företagsvänliga partiet i Sverige.

Av , , 32 kommentarer 3

Alliansen och borgerligheten beskyller allt som oftast socialdemokraterna för att bedriva en skadlig skattehöjarpolitik som är företagsfientlig – Detta trots att OECD utsett Sverige till världens bästa land att driva företag i.

Det är därför på sin plats att påminna alliansen om att det var under socialdemokratins storhetstid som Wallenbergsfärens företag växte sig starka och att det var under denna tid många svenska företag – Bland dem 3 svenska världsföretag såg dagens ljus.

De företag jag pratar om är IKEA, H&M och Tetrapack. Socialdemokratisk solidarisk politik kan därför sägas vara själva fundamentet och anledningen till att dessa företag utvecklats till världsledande företag på respektive område – Till och med till världens största inom sina respektive nischer.

Dessa företags tillväxt och etablering utanför Sverige hade aldrig varit möjlig om de inte först haft möjlighet att tjäna pengar samt växa och utvecklas i det Sverige forna tiders socialdemokrater skapade.

Demokratisk socialism, sociala reformer, en stark arbetarrörelse och en stark och offentlig sektor mixad i en framgångsrik blandekonomisk modell möjliggjorde bygget av det jämlika samhälle som är grunden på vilket dessa företag sedan byggt sin internationella expansion.

Socialdemokratisk fördelningspolitik och uppbyggnaden av en stark arbetarrörelse innebar att fler människor tjänade tillräckligt mycket pengar för att kunna konsumera de produkter dessa företag tillverkade och/eller sålde och det är vinsterna av den produktionen och försäljningen som sedan möjliggjort deras internationella expansion.

Av detta kan vi lära oss mycket – Störst och viktigast i fråga om lärdomar är att den svenska samhällsmodellens viktigaste beståndsdel är att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist bland alla i samhället.

Andra viktiga lärdomar är att relativt höga skatter är bra så länge dessa används till att bygga starka sociala trygghetssystem och en bra välfärd som möjliggör konsumtion för breda grupper av samhällsmedborgare.

Det är därför vi ska återvända till den politik som skapar morgondagens storföretag.

Det vi ska återvända till är till den politik som i sin strävan att bygga ett mer jämlikt samhälle gör så baserat på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde så att fler har möjlighet att konsumera det företagen tillverkar och säljer.

Ska Sverige fortsätta att vara landet i vilket människor och entreprenörer föds, utvecklas och blir världsledande i finns bara ett politiskt alternativ och det alternativet är socialdemokraterna.

Det parti som sitter inne med kunskapen om hur man bygger ett företagarvänligt samhällsklimat som tillåter företag att födas och växa sig starka i.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

32 kommentarer

Ulrika Edman, Jan Hägglund och Beatworld har fel angående skälen till förlikningen mellan Aidanpää och kommunen.

Av , , 72 kommentarer 3

I artiklar och bloggar har Ulrika Edman (V), Jan Hägglund (AP) samt signaturen Beatworld felaktigt beskyllt Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) för att mörka i och med att kommunen nått en förlikning med Susanne Aidanpää angående hennes uppsägning.

I sina olika inlägg framför de åsikten att förlikningen ingåtts därför att Hans och Anders vet att avskedandet skedde utan att saklig grund för densamma fanns och kräver därtill att Hans och Anders ber Susanne Aidanpää om ursäkt offentligt.

Att de gör dessa grundlösa beskyllningar och hoppar på Hans och Anders trots att de vet att det är tjänstemännen och inte politikerna som sköter ärenden som dessa är anmärkningsvärt.

Ännu allvarligare är det personliga påhopp dessa tre gör sig skyldiga till på Hans och Anders i och med att de så klart och tydligt deklarerar att förlikningen enbart görs för att mörka de riktiga skälen till uppsägningen av Susanne Aidanpää.

Utan att blanda mig i allt för mycket vill jag därför framföra att alla tre har fel i sin analys och i sina beskyllningar.

En förlikning är inget erkännande om att fel begåtts utan blott och allena ett sätt att som Stefan Larsson uttrycker saken välja den minst dåliga lösningen för att avsluta ärendet och lägga det bakom sig utan att parterna drar på sig stora rättegångs- och utredningskostnader och för att möjliggöra att Aidanpää kan söka nytt jobb samtidigt som kommunen kan utse hennes ersättare.

I den position som Susanne Aidanpää satt på innehåller anställningsavtalet med all säkerhet en fallskärm som reglerar hur mycket som ska betalas ut om den anställde avgår eller blir avskedad från sin tjänst.

Utan att veta detaljerna i hennes anställningsavtal skulle jag tro att den summa hon nu erhåller ligger i häradet av det avgångsvederlag som ändå skulle ha utbetalats till henne utan att en överenskommelse om en förlikning skett.

För den typ av tjänster som hon satt på ligger ett normalt avgångsvederlag i häradet 12 till 18 månadslöner plus pensionsavsättningar mm. vilket innebär att min syn är att kommunen kommit undan rätt billigt med tanke på att fallet nu är avslutat och att ingen av parterna kan återkomma i ärendet i framtiden.

Därtill delar jag Hans Lindbergs kommentar till det inträffade och hans syn på att det är oansvarigt av Vänsterpartiet och nu även Arbetarpartiet att offentligt gå ut och tycka i enskilda anställningsärenden som man inte känner till alla detaljer om.

Med det sagt så hoppas jag att Ulrika, Jan och Beatworld ska tänka över sitt agerande ett varv till så att de kan undvika övertramp likt dessa i en framtid.

Blir det därtill aktuellt med någon ursäkt i ärendet så borde den i sådana fall göras av Ulrika, Jan och Beatworld och då till Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) angående det falska och fula påhopp som nämnda personer gjort på dem.

Som gruppledare för sina respektive partier borde både Ulrika och Jan känna till att denna typ av personalärenden sköts av tjänstemän och inte av politiken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

72 kommentarer

Världens företag måste bli mer globala för att säkra världens välfärd.

Av , , 20 kommentarer 0

Jag kommer aldrig att ge mig när det gäller de åtgärder som behövs för att säkra välfärden i Sverige och övriga EU-länder eller för den delen i resten av världen. 

Med mina förslag genomförda säkras välfärden även i länder utanför unionen – Detta i och med att så mycket som möjligt av produktionen i världens företag ska ske så lokalt som möjligt.

Följer vi de förslag jag målar upp i detta inlägg blir miljövinsterna gigantiska givet att vi genomför reformen på rätt sätt.

Hela mitt åtgärdsprogram har sin grund i Olof Palmes devis i skrivningen om den Demokratiska Socialismen och dess strävan att ge flertalet makten över fåtalet.

Många vill säkert kalla en del av mina tankar och förslag för företagsfientliga men det kan jag stå ut med då jag vet att de inte är det.

Jag menar att motsatsen råder och att det i själva verket är bra för företagen att adoptera mitt tankesätt. Med mina förslag satta i handling ökar antalet potentiella kunder och med högre försäljning och en större marknad ökar företagens vinster.

Det handlar på inget sätt om att begränsa företagens ägande eller möjlighet att sälja sina varor och tjänster globalt – Tvärtom så förespråkar jag att företag blir mer globala i sitt tänk och den enda skillnaden mot i dag är att jag ställer krav på att de ska sprida sin tillverkning på fler tillverkande enheter och att all tillverkning ska ske så lokalt som möjligt.

Med ett sådant förfaringssätt vinner världen och dess medborgare många fördelar:

  • Lokal tillverkning innebär tillskapande av arbetstillfällen på de marknader där produkterna säljs. Detta innebär i sin tur att fler länder får färre arbetslösa och större skatteintäkter.
  • Företagen blir en resurs för de länder/regioner de har tillverkning och försäljning i snarare än en utsugande profitör som för ländernas tillgångar till länder med låga skatter.
  • Miljön blir en stor vinnare i och med att långväga transporter minimeras till ett minimum. Dessutom ska samma miljö- och reningskrav ställas oavsett vart på jorden produkterna tillverkas.
  • Global tillverkning ger därtill en större bas för produktutveckling och anpassning till lokala krav och önskemål.
  • Världens rikedomar blir mer jämt fördelade i och med att företagen betalar skatt i fler länder – Skatteintäkter som länderna sedan kan använda för att bygga välfärd och infrastruktur med.

För några företag kan mina förslag leda till att de kortsiktigt drabbas av lite högre kostnader – Dock kommer dessa kortsiktiga effekter att resultera i ökad försäljning och högre vinster i det långa perspektivet.

Som politiker måste vi alltid tänka långsiktigt och mot ovanstående faktum ställa oss frågan om den nuvarande samhällsordningen kan fortgå i det långa perspektivet?

Min egen slutsats är att så inte är fallet!

Dagens samhällsutveckling är oerhört kortsiktig och verkar tveklöst mot en samhällsordning som innebär att fåtalet har makten över flertalet.

I min värld är detta inte en framkomlig väg annat än i ett mycket kortsiktigt perspektiv. Fortsätter vi på inslagen väg kommer det endera att leda till världskrig eller ett massivt folkligt uppror.

Girighetens politik där fåtalet har makten över flertalet och förtrycker flertalet genom att själva roffa åt sig mer och mer leder rakt mot ättestupan och kommer aldrig att fungera i det långa perspektivet och leda till ett lyckligt slut.

Vill vi se ett lyckligt slut och framför allt en lösning som fungerar för all evighet måste vi komma till samma insikt som Olof Palme.

Politik och politiska beslut i folkvalda demokratiska församlingar måste alltid se till att det omvända mot idag gäller – Nämligen att politiken genom politiska beslut och åtgärder ser till att begränsa fåtalets ständigt ökande girighet.

Således måste vi I Sverige och EU till att börja med fatta några få men ack så viktiga politiska beslut – Dessa är:

  • Att införa skyddstullar och importskatter som gör att varor tillverkade utanför EU blir dyrare att köpa än de som tillverkas innanför EU:s gränser.
  • Att införa globala miljökrav som innebär att all tillverkning blir klimatneutral genom att samma miljökrav ställs på all tillverkning oavsett av i vilket land tillverkningen utförs.
  • Att skapa ett regelverk avseende beskattning genom införandet av skatteavtal som innebär att vinster beskattas i det land där de uppstår och att nedsättning skattemässigt bara görs med samma summa som man som företag kan bevisa att man betalat i ett annat land för samma vinst.
  • Att säkerställa att smutsig elektricitet belastas med höga miljöavgifter för att gynna framväxten av ren och förnyelsebar energiproduktion.

Ingen av alla de åtgärder jag föreslår är svår eller omöjlig att genomföra – Allt som behövs är att vi som politiker stannar upp och tänker över vårt ställningstagande och tar vårt politiska ansvar.

Det är därför världens politiker måste ta tillbaka den makt över politiska beslut som vi politiker i dagsläget överlåtit åt företag och lobby organisationer.

Med ett sådant ställningstagande och sådana politiska beslut skapar vi en långsiktigt hållbar välfärd och miljö och en långsiktigt hållbar arbetsmarknad med fler köpstarka kunder för världens företag att sälja sina produkter till.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

20 kommentarer

Början till slutet för SD som politisk kraft har redan startat.

Av , , 40 kommentarer 6

Uttrycket att högmod går före fall är bara ett av uttrycken som anförs om Jimmie Åkesson i den interna strid som uppenbarligen pågår i SD där olika intressen i partiet beskyller varandra för partiets i deras ögon dåliga valresultat.

Att striden pågår kan du läsa om i följande artikel i Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/VR84q1/intern-sd-kritik-mot-partiledningen-hogmod-gar-fore-fall

Åkesson beskylls internt för att han tror att han står över sådant som budgetfrågor och därför att han oftare än någonsin tidigare varit helt svarslös på många direkta frågor han fått från journalister i denna valrörelse.

Många i partiet är mycket besvikna på att valresultatet för SD landade på en nivå under 20% – Alldeles speciellt så därför att många i partiets inre krets hade trott på ett valresultat på närmare 30%.

Denna grupp har redan nu utsett sin syndabock och beskyller därför Jimmie Åkesson och hans svaga framträdanden för att så icke blev fallet och det är därför partiet nu skakas av interna stridigheter bland ledande företrädare.

Att partiet förr eller senare skulle drabbas av interna stridigheter som eskalerar och leder till partiets fall har jag anfört sedan länge liksom att detta kommer att starta i samma sekund som SD:s framgångssaga bromsar in eller vänder vilket nu är fallet.

Trots det är jag förvånad att de startat redan nu och innan valresultatet är slutgiltigt fastställt och en regering tillsatt – Detta sagt trots att man aldrig borde bli förvånad av sådant som rör SD.

Den interna kritiken mot Åkesson och delar av partiledningen rör ett antal fenomen som kritikerna anser vara fel och som påverkade valresultatet på ett sätt som inneburit att SD:s uppsving i opinionen aldrig återspeglade sig i det slutliga valresultatet för SD.

Att flera ledande SD.are internt talar om valfusk och andra saker som saknar bäring och bevis påvisar hur många av Åkessons så kallade Sverigevänner tänker när saker inte går deras väg.

Att ha sådana element i ett politiskt parti och i partiets inre krets är början till slutet därför att den sortens människor är helt faktaresistenta och därför inte kan se sanningen.

Richard Jomshof säger i artikeln att detta är början på något nytt för SD och på det området håller jag med honom såvida han med det uttrycket avser att detta är början till slutet för SD.

Med det sagt så ser jag fram emot fortsättningen och mot att utifrån få betrakta hur SD precis som jag anfört sedan länge kommer att förgöra sig själva inifrån.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

40 kommentarer