Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Åldersdiskrimineringen måste bli ett minne blott.

Sverige är ett av de länder i världen som åldersdiskriminerar allra mest – Detta till skillnad från de flesta andra länder som ser högre ålder och mer livserfarenhet som viktiga beståndsdelar för att säkerställa att kloka och framåtsträvande beslut ska bli verklighet.

Åldersdiskrimineringen märks på alla plan i samhället och har man passerat 50-årssträcket eller i extremfall till och med 45-årssträcket så räknas man som mer eller mindre förbrukad.

Dagens samhälle ser annorlunda ut än gårdagens i och med att många arbeten blivit betydligt mindre fysiskt krävande vilket innebär att många kan arbeta betydligt längre om de så önskar. Idag faller bilan för fortsatt anställning vid 67 eller 70 år och det är bland annat detta jag vill ändra på.

Till att börja med vill jag påstå att både politik och näringsliv skulle må bra av att ha en betydligt större andel äldre beslutsfattare än idag – Detta därför att alla som är äldre besitter en kompetens som många yngre människor saknar – En kompetens som stavas erfarenhet.

Erfarenhet som bygger på egna erfarenheter och misstag och på de misstag man sett andra begå under den tid man samlat på sig erfarenheten kan aldrig underskattas på det sätt som görs i dagens Sverige.

Erfarna människor fattar i regel klokare beslut än yngre därför att de lärt sig att livet och skeenden i livet inte alltid sker på det sätt som beskrivs i teorin. Erfarenhet och att göra saker handlar om att omsätta teori i praktik och om att göra de förändringar av teorin som behövs för att få saker att fungera i verkligheten.

Därför vill jag se en utveckling i Sverige som liknar den i resten av världen vilket innebär att de som är yngre jobbar på positioner som innebär att de kan samla på sig den erfarenhet som behövs för att fatta klokare och hållbarare beslut när de blir aningen äldre – Detta samtidigt som de överlåter till de äldre och mer erfarna att fatta besluten här och nu.

Jag vill dessutom införa förändringar gällande pensionsåldern som innebär att den som vill arbeta längre än ordinarie pensionsålder ska kunna göra så utan att riskera att bli uppsagd på grund av åldersskäl så länge knopp och kropp fungerar som den ska.

Jag vill även fortsättningsvis ha en ordinarie pensionsålder vid 65 år. Därefter vill jag att man ska kunna öka sina pensionsförmåner fram till 67-års ålder genom att fortsätta arbeta.

Ska jag vara riktigt ärlig vilket man alltid bör vara vill jag inte stoppa där utan tillåta arbete utan övre åldersgräns givet att arbetstagaren är frisk och vid god vigör och utan tecken på demens eller annan sjukdomsbild som påverkar arbetsinsatsen.

Jag vill således ta bort den regel som säger att arbete efter 70 års ålder ensidigt ligger på arbetsgivarsidan att bestämma.

En annan sak jag vill förändra är hur arbetsgivaravgifter och sociala avgifter ska betalas för de som är äldre.

I min värld är det självklart att samma avgifter ska gälla alla arbetstagare oavsett ålder och det är därför vill jag ta bort dagens system som gör det billigare för en arbetsgivare att ha anställda som uppnått pensionsåldern – Detta är en rättvisefråga och ska vi råda bot på åldersdiskrimineringen får det inte vara olika avgifter för olika åldrar.

Anledningen till att jag vill ge äldre möjligheten att själva bestämma beror på att jag tycker att det alltid måste vara upp till människan själv att avgöra vad man vill göra med sitt liv på ålderns höst.

Vi måste beakta att det finns många människor i samhället som lever helt ensamma – Speciellt när de blivit äldre och för dessa grupper är det inte ovanligt att arbetet är det andningshål som behövs för att man ska känna tillhörighet och gemenskap.

Långt ifrån alla har familj och barn och barnbarn utan lever helt ensamma utan nära släkt och vänner. För dessa är jobbet sannolikt den enda plats där de kan känna samvaro och glädje och att då sätta stopp för denna glädje bara för att man uppnått en viss ålder är inte korrekt.

Därför upprepar jag vad jag sa inledningsvis - Det måste bli slut på åldersdiskriminering i Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

15 kommentarer

 1. Bertil

  Detta inlägg från dig Anders har massor bitar dom jag inte stöder.

  En del lever för arbetet. Andra har arbete som ett nödvändigt ont.

  Högre pensionsålder kommer enbart öka klassklyftor och för många innebär det att de kommer slava hela sitt liv och dö utan att en enda dag fått vara pensionärer.

  Det är de tråkiga slitsamma jobben som ger minst lön som tvingar dessa jobba tills de dör även.

  Folk får gärna jobba så länge de vill för mig. Men då ska de bidra till de som har det svårt. Nu betalar de som jobbar längre lägre skatt vara för att de jobbar längre. Detta trissar upp pensionsåldern med automatik och samtidigt har vi en jobbmarknaden som bara vill se en elit jobba. Resten har ingen utbildning så de klarar jobb som ger god lön o.s.v

  Vi ser allt mer av detta ich högern de vill sänka trösklar gör att öka köassklyftor
  Att folk ska jobba tills de är 70
  Samtidigt de som säger detta har aldrig jobbat. De har bara snackat om att andra ska jobba men inte de.

  De ska vara på möten snacka få goda luncher snacka fila snacka komma hem få avdrag för en RUT-städerska de behöver inte ens koka sitt kaffe själv.

  Nä fy för höjd pensionsålder,
  Inför ett Jämliksavdrag som fördelar köassklyftor klassificera jobben så
  Jobb som sliter på kropp ger lägre pensionsålder.

  Det är inte fler jobbtid vis ska ströva efter utan mer egentid av vad teknik o.s.v kan göra för att vi ska jobba mindre.

  Vår planet kan omöjligt hålla för den rovdrift som idag sker.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vissa vill jobba längre än de gör idag Bertil och därtill vara i en position där det är de själva och inte arbetsgivaren som bestämmer om det ska vara möjligt. Om du läser mitt förslag så ser du att jag inte vill höja den ordinarie pensionsåldern utan bara öppna för möjligheten att jobba länge för de som önskar göra så.

   I dagens samhälle finns det många som är ensamma och för vilka jobbet är deras allt och det enda sättet på vilket de befinner sig i ett socialt sammanhang de känner stimulerar dem – Att begränsa den möjligheten emot deras vilja vore skandalöst tycker jag.

   Min grundbult är att vi ska ha så stor personlig frihet som möjligt att själva styra över våra liv och inför vi den basinkomst jag skrivit om många gånger så skapas den friheten Bertil.

   Slutligen kan du läsa i inlägget att jag vill avskaffa de fördelar arbetsgivarna har idag när det gäller äldre som jobbar kvar – Den fördel som handlar om att arbetsgivarna slipper arbetsgivaravgiften för denna grupp.

   • Bertil

    ”Vissa vill jobba längre än de gör idag Bertil och därtill vara i en position där det är de själva och inte arbetsgivaren som bestämmer om det ska vara möjligt.”

    Jobba då men låt hela deras lön gå till sjukförsäkringar eller att låglöner höjs.

    Många vill inte vara löneslavar jobba i dåliga jobb arbetsgivare o.s.v.

    Det är bara de med trevliga jobb som vill jobba. Låt dem jobba så de som avskyr jobba åt andra slipper.

    Höjd pensionsålder behövs inte alls.
    Tvärtom!!
    Låt maskiner göra jobben istället och avlöna folk som enbart har tråkiga slitsamma jobb välja på.

    Många med fina jobb kan när de blir pensionärer och vill jobba längre
    utföra riktigt slitsamma jobb,
    Tvingas plocka 100 kg blåbär varje dag
    Får de inte ihop 100 kg låt den jobba hela dygnet.
    Inget vettig människa vill jobba upp i högre pensionsålder. De som vill det har aldrig jobbat.

    Kanske dags skilja på jobb och jobb
    tidsbestämma hur länge du ska jobba.

    Konsulter kan jobba tills de blir 95 år medan en städerska kan få pension vid 40.
    Märkliga människor som tror livets krydda är jobba. Men som sagt de har aldrig jobbat.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att låte hela delen av människors lön gå till det allmänna är ingen framkomlig väg Bertil – Int ens i ett kommunistiskt samhälle skulle detta tillämpas.

     Jag har ingenstans i inlägget anfört att jag vill tvinga någon att jobba längre än de gör idag utan enbart ge de som vill chansen att själva bestämma om de vill göra så Bertil.

     Jag har heller aldrig nämnt att jag vill höja pensionsåldern utan snarare att jag vill att den ska stanna vid de 65 år den är i dagsläget.

     Vilka jobb som är trevliga varierar från människa till människa och det den ene kan se som urtråkigt och tungt kan en annan arbetstagare se som sitt drömjobb så även den saken måste väljarna få avgöra själva utan att politiken blandar sig i saken.

     • Bertil

      Det är väl självklart Anders att om du har ett bra avlönat lätt jobb och vill Jabba längre att dessa ökar på klassklyftor än med som det är idag när en som jobbar efter 65 får lägre skatt.

      Många som jobbat från 20 år till de äf 40 år har jobbat tre ggr så mycket som nån med lätt jobb jobbat under samma tid.

      Det finns jobb som slår sönder kroppen på bara några år. Ändå så försämras arbetsmiljö alkt mer.

      Att då jobba till 70 -80 för att kunna få vettig ekonomi äf absurdt.
      Tro inte att jobba längre blir nån frivillig variant. Prngar styr och det är de med låga löner dåliga jobb som blir lidande av dina floskler om jobba högre upp i ålder.

      Att folk ska jobba längre späder på klassklyftorna som redan idag blir alkt mer absurda.

      Befria folk från arbete istället
      Då skulle folk kunna samlas i gemenskap och bli goda vänner.

      Både arbetsgivare och arbetstagare är generellt emot höjd pensionsålder.

      Det är bara ledande positioner ich lätta högavlönade jobb som är så lätta så dessa kan jobba längre. Kort sagt jobb där man använder hjärnkraft istället för fysisk kraft.

      Skärp dig Anders. Eller är du också en högersosse??

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag påstår ingenstans att man ska behöva jobba längre för att få en vettig ekonomisk situation Bertil – Tror du det kan du inte ha läst det jg skrivit alternativt att du är så limiterad i ditt tänkande att du inte förstår det jag skrivit.

      Rätten att arbeta längre ska inte styras av ekonomiska parametrar utan av att man själv önskar arbeta längre därför att man tycker det är roligt att jobba och därför att man anser sig behöva jobba för att kunna leva ett bra liv sett ur ett socialt perspektiv.

      Läs det jag skrivit en extra gång Bertil innan du betecknar mig som högersosse vilket jag inte är.

 2. Jonny Disenfeldt

  Kommunpolitikerna blir allt äldre – över en fjärdedel har uppnått pensionsåldern, visar statistik från Statistiska centralbyrån. Samtidigt engagerar sig få unga i politiken.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/amnesovergripande-statistik/undersokning-av-fortroendevalda-i-kommuner-och-landsting/pong/statistiknyhet/undersokningen-av-fortroendevalda-i-kommuner-och-landsting-2015/

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7047762

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Medelåldern i Sveriges riksdag har minskat även om den ökat i vissa kommuner och då främst i de kommuner som har borgerligt styre.

   • Jonny Disenfeldt

    Ser alltså ut som det är ett större problem på sikt att förnya representanterna eftersom ointresset bland unga är stort.

     • Jonny Disenfeldt

      Ser att du fortsätter med dina felaktigheter och fake news Anders Fortss, du skriver
      ”Inom S har vi inga problem med att attrahera yngre Jonny.”

      Verkligheten :
      Det politiska ungdomsförbund som lockat flest medlemmar under 26 år är Moderaternas ungdomsförbund, MUF. Med nära 9 000 medlemmar är MUF nästan tre gånger större än Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, som i dag har cirka 3 400 medlemmar.

      Ungdomsförbundens medlemsantal 31/12 2016, 6-25 år, enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), som på uppdrag av regeringen ger ekonomiskt stöd till ungdomsförbunden.

      Moderaternas ungdomsförbund : 8 909
      Kristdemokratiska ungdomsförbundet : 3 613
      Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund: 3 404
      Grön Ungdom : 3 034
      Centerpartiets ungdomsförbund: 2 759
      Liberala Ungdomsförbundet: 1 488
      Ung vänster: 964

      https://www.svt.se/nyheter/inrikes/statsvetare-mycket-star-pa-spel-om-for-fa-engagerar-sig-i-de-politiska-ungdomsforbunden

   • Bertil

    Du förstår ju ändå inte det jag skriver Anders.
    Vill man som du att bara de som vill jobba längre även får jobba längre.

    Ja då driver man på klassklyftorna
    Den som inte kan eller vill jobba längre halkar efter i inkomst och kostnadsutvecklingen styrs efter det sammantagna efterfrågan. Löneläget höjs genom att jobba längre. Dessa blir helt enkelt rikare vilket påverkar priser uppåt.

    Pensionsåldern bör sänkas till 63 år.
    Därefter ska du pensioneras. Vill du jobba ich tjäna nån krona extra ska bärplockning gälla. Sen sälja bären för att få en guldkant

    De som jan jobba längre är enbart generellt de med Hjärnjobb och goda löner. Fysiska jobb orkar inte längre än till 65 generellt.

    För att pensioner ska bli jämlika så bör alltså omfördelning ske från Hjärnjobb till fysiska jobb.

    Kort sagt pensioner ska vara lika för alla vid lika ålder sen borde Hjärnjobb ha högre pensionsålder. Om de sedan har 70 år som pensionsålder ska den med fysiskt jobb ha lika hög pension vid 65.
    samt även ha det som pensionsålder.

    Pensionsålder bör alltså vara olika beroende på vilket jobb du haft.
    Har du jobbat som skogsarbetare i 30 år
    Så börsdirektörer pensioneras. Har du jobbat som konsult bör du pensioneras först efter 50 arbetsår.

    Har du jobbat med bägge varianter då får ett medelvärde tas fram.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     I denna fråga har vi en diametralt skild uppfattning Bertil och jag hävdar att min är rätt och din fel i detta fall.

     Förvisso tjänar de som jobbar kvar längre mer pengar men det ligger i sakens natur att det är så då lönen alltid är högre än pensionen.

     Rätten att arbeta för lön ska inte ha någon övre åldersgräns utan den gränsen ska var och en få bestämma själva utifrån de anledningar jag angivit i inlägget och i föregående svar Bertil.

     Slutligen så kan den formen av arbeten som du betecknar som hjärnjobb vara minst lika tunga och stressiga som fysiska arbeten Bertil och den saken borde du ta i beaktande.

     • Bertil

      Anders Forss 5 oktober, 2018 kl 15:51 skriver.
      ”I denna fråga har vi en diametralt skild uppfattning Bertil och jag hävdar att min är rätt och din fel i detta fall.”

      Finns inget rätt eller fel. Det är enbart betraktaren som avgör vilket.
      Det borde du veta Anders. Att som du hävdar flera ggr att du har rätt, ter sig enbart löjligt.
      Ingen människa har alltid rätt. Vi är fyllda av misstag och fel, Så påstå att man har rätt gör jag aldrig

      Anders skriver.
      ”Slutligen så kan den formen av arbeten som du betecknar som hjärnjobb vara minst lika tunga och stressiga som fysiska arbeten Bertil och den saken borde du ta i beaktande.”

      Visst kan så vara: men många Hjärnjobb är oerhört lätta, Oftast ju högre lön ju lättare jobb.
      Dock är det fysiska jobb som på relativt kort tid kan slå sönder kroppen.

      Såg ett program från en fiskeindustri där man rensade fileade fisk på ackord.
      Många fick bestående arbetsskador efter två år.
      Hjärnjobb kan ge utbrändhet , psykiska sjukdomar. så hjärnjobb kan också ge skador.
      Sen har du de som har både hjärnjobb och fysiskt jobb.
      Den kombinationen är nog allra farligast.

      ”Rätten att arbeta för lön ska inte ha någon övre åldersgräns utan den gränsen ska var och en få bestämma själva”

      Tveksam till det. mycket tveksam t.o.m .
      Det leder till att lågavlönade aldrig får pension.
      Samtidigt som de med jobb som är stimulerande får sådana som slutar jobba till att
      bli deppade när de ska vara hemma med frun och göra fysiska jobb hemma.
      Vet ett par där skilsmässa skett direkt mannen blev pensionär.

      Dock är hjärnjobb generellt mindre skadligt för kroppen.
      Forskning visar att: citat: ”För människor med fysiskt tunga arbeten förkortas arbetslivet med upp till fem år av förtidspensioneringar och dödsfall. För civilingenjörer, högskolelärare och personer i chefsställning förkortas arbetslivet knappast alls, visar preliminära forskningsresultat.”

      Jag tycker ändå att den med fint jobb där jobbet har varit lufthålet för att slippa vara hemma
      ska tvingas pensionera sig. Detta så dels nya krafter tar vid men även att man solidariskt
      bidrar till att de med låga löner tunga jobb ändå får pension nån gång.

      Höjd pensionsålder behövs inte. Att jobba hur länge du vill behövs inte heller. Vi ersätts allt mer av Robotar och AI de kan jobba tills de dör och behöver ingen pension. De kan betala så människan får stipulerad pensionsålder.
      De som är arbetstagare SKA ha en fast gräns där pension inträder. Sen ska även pensionsnivån ekonomisk vara vettig. Jobba för löneslavar till 70 är alldeles för högt. Istället bör pensionsåldern sänkas till typ 60 år.

      Vill nån jobba vidare får de väl starta eget. Plocka bär, och konkurera ut thailändare i bärskogen.
      Går säkert införskaffa en drönare med suganordning som suger skogen på blåbär. Lingon. Eller varför inte hjortron.
      Eller skotta tak på vintern som egen företagare. Plocka kottar på vintern åt skogsbolag .
      Eller varför inte idellt vara med i föreningar Idrott,
      Syjuntor, pensionärsresor, o.s.v

      Löneslav där du ska hålla arbetstider, stiga upp tidigt på morgonen komma hem döslut på kvällen lägga dig tidigt för att orka nästa dag, infinna dig på rätt ställe, rätt tid tills du dör är inte rätt pensionsgrej.

      Vi bör befrias från arbete ju mer tekniken tar över. Det är först då vi kan jobba på riktigt och få kul av det vi själva gör och styr över. Där lönen redan kommer som pension varje morgon du vaknar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      För den som aldrig provat på att ha den typen av jobb du kallar hjärnjobb är det lätt att tro att den typen av jobb är lättare än fysiskt krävande jobb Bertil – Så är det inte alls vilket jag har gott om egen erfarenhet av från mitt eget arbetsliv.

      Sedan tjatar du om höjd pensionsålder hela tiden vilket jag aldrig föreslagit någonsin – Jag har varit klar och tydlig med att pensionsåldern inte ska höjas men att det ska bli lättare för den anställde att själv bestämma om man vill fortsätta att jobba efter det att man uppnått ordinarie pensionsålder.

      Sedan verkar du helt och hållet endera ha missat eller helt ignorerat anledningen till att jag föreslår det jag föreslår Bertil – Mitt förslag grundar sig inte på ekonomiska skäl utan på sociala och psykologiska skäl. Om du tänker efter tror jag att du kan peka ut flera som är i stort sett ensamma och för vilka jobbet utgör den enda kontakten med omvärlden och det enda sättet för dem att känna tillhörighet och gemenskap – Att förbjuda dessa människor att uppleva det är en hemsk politik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>