Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Har riksdagsmannen Edward Riedel (M) förlorat förståndet helt och hållet?

Frågan i rubriken måste bara ställas efter att ha läst och begrundat Riedels motion i riksdagen om att införa RUT-avdrag för taxiresor – Detta samtidigt som klyftorna ökar och vårt kära Sverige slits isär.

Att Edward Riedel’s åsikter och politiska gärning ligger oerhört långt till höger inom moderaterna har nog de flesta insett sedan länge.

Att han skulle gå så långt som till att motionera om att RUT-avdrag för taxiresor är nödvändigt för att stärka taxis position inom kollektivtrafiken övergår sannolikt förståndet och det sunda förnuftet hos de allra flesta.

Låt mig därför börja med att en gång för alla fastslå att taxi aldrig kan anses vara en naturlig del av kollektivtrafiken – Detta så länge taxiresor inte är styrd av en tidtabell offentliggjord till alla i samhället och/eller är anropsstyrd och endast omfattar resor som utförs fler resande än en passagerare per transporttillfälle.

Såsom taxiresor är utformade idag är de inte kollektivtrafik utan snarare att jämställa med privat resande i egen bil utförd av en egenanställd chaufför.

Det förslag som Edward skrivit ihop på vad som säkert är en av hans sämre dagar är inte skrivet av omtanke om de som jobbar i taxinäringen och ej heller av omtanke om svenska folket. Om något är förslaget skrivit av den enkla anledningen att RUT-avdrag på taxiresor gynnar honom själv och hans gelikar.

Därutöver kommer taxiresande aldrig att bli tillgängligt för alla i samhället på lika villkor av den enkla anledningen att den fattigare delen som redan idag har problem med att få sin vardag att gå ihop ekonomiskt aldrig kan njuta av den förmån som Riedel nu föreslår i form av RUT-avdrag för taxiresor.

Att lämna sådana förslag samtidigt som vi vet att landets kommuner skruvat åt tumskruvarna ordentligt för sjuka, handikappade och andra svaga grupper genom att avslå eller begränsa deras möjlighet till färdtjänst och mobilitet är en skymf mot samhället och mot vår demokrati.

Ännu värre är läget för alla som på grund av alliansens skadliga arbetslinje blivit utsparkade ur sjukförsäkring och a-kassa och därmed är hänvisade till försörjningsstöd för att ha tak över huvudet och mat att ställa på bordet.

För dessa stackars människor tittar landets kommuner på varenda krona och ifrågasätter varje krona – Något som gör att den gruppen aldrig kan utnyttja det RUT-avdrag Edward Riedel föreslår rakt av utan att skämmas.

Nej Edward Riedel – Även om du råkar vara moderat är detta ett oerhört själviskt, egoistiskt och girigt förslag.

Att det är rätt och riktigt samt helt legitimt enligt dig att slå mot svaga grupper och försämra för dem för att kunna sänka skatten för de som redan har tillräckligt så att den delen av befolkningen kan överföra än mer av sina privata levnadsomkostnader på samhället är inget annat än ett skamfullt angrepp på välfärdslandet Sverige.

Mitt förslag till dig Edward Riedel är att du går ut officiellt och drar tillbaka ditt förslag om RUT-avdrag för taxiresor med förklaringen att du beslutade dig för att skriva den motionen på en av dina riktigt dåliga dagar som riksdagspolitiker.

I Sverige ska politiker inte lägga förslag som ökar klyftorna och sliter i sär samhällsbygget – Ska förslag läggas bör dessa sträva efter att minska klyftorna och öka jämlikheten i vårt land så länge som behovet av att göra så kvarstår.

Med allt detta sagt och anfört vill jag härmed påminna om att det är den sorts egoistiska och giriga politik som Edward Riedel (M) ger uttryck för i detta förslag som kommer att bli verkligheten varje gång M får stort politiskt inflytande och Gud förbjude makten att regera vårt land.

”Hemligheten till an framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

38 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det tycker jag inte O Lindström – Om något är Riedel en man man ska undvika att lyssna på – Alldeles speciellt så om lyssnandet involverar den sorts politik han står för.

  • Bertil

   Kul med pigor som kör taxi
   Och drar av prominenta kunder som åker.
   När bordeller lagts ner så gäller bilburna
   Avdrag.

   Tycker Riedls förslag var fyndigt och kul.
   Klart samhällets överklass inte ska behöva dra av allt själva.

   I övrigt så tycker jag Riedel ska återgå till att bygga båtar i lego.
   Det är han bäst på.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis och deras tankar är byggda på tappat förstånd och ett egoistiskt tänkande.

 1. Erik

  Jag vet inte vad som ligger bakom Riedels förslag. Måhända det faktum att fler blir äldre och om tio år har andelen personer över sextiofem år ökat dramatiskt. Färdtjänst kommer att sättas på prov. Och att låta taxinäringen öka utbudet, genom avdrag, känns som framåtsyftande och proaktivt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är på inget sätt framåtsyftande och proaktivt att föreslå RUT-avdrag på taxiresor Erik – Alldeles speciellt när de grupper sim verkligen skulle behöva använda taxi även fortsättningsvis inte har möjlighet att använda sig av taxi som transportmedel.

   Med det sagt påstår jag att du är helt fel ute och att jag står upp för det jag anfört i inlägget som varande vad som är rätt och riktigt.

  • Bertil

   Svar till Erik.

   Färdtjänst sätts ju ständigt på prov ju fler skattesänknigar högern genomför.

   Moderaterna har dock åsikten att ju fler skattesänknigar som görs ju mer skatter kommer in.

   Reinfeldt hade ju också åsikten att när han sänkt A-kassan med 30% utförsäkrat sjuka.
   Då hörde jag honom i tv säga
   ” Välfärden har stärkts”

   Det är lätt vara Moderat. Man behöver inte jobba man anlitar en piga i alla lägen hen fixar allt.

 2. Brorson

  Jag kan inte gå i god för att just ROT-avdrag är den rätta lösningen, men det var en välbehövlig käftsmäll åt alla giriga S- och V-politiker, som kräver mer åt dem som redan har på bekostnad av dem som inget har, d.v.s. kräver nolltaxa eller extrema lågpriser för dem som har bra kollektivtrafik.

  Taxi är ett nödvändigt komplement till den tidtabellsstyrda kollektivtrafiken. Mittmotförslag till Riedls förslag är ett maxpristak för taxiresor på 300 kr / person, oavsett hur många man är i bilen för alla kommunmedborgare. Hur det ska betalas? Naturligtvis med de medel som girighetens apostlar inom S och V, har tänkt finansiera nolltaxan eller de extrema lågpriserna med. Det måste vara ett slut med att maskera girigheten som kärlek och solidaritet.

  Och du, om man bor i Undenäs och har varit på en sen kväll i centralorten Karlsborg, ska man inte behöva betala framkörningsavgift från Skövde, 5 mil bort, för att komma hem. Kul, för resten, att en moderat riksdagsman vågar ta i den här känsliga frågan. Det var ju alliansregeringen som slog sönder taxi-verksamheten i mindre kommuner som Karlsborg genom sin totalt gränslösa avregleringspolitik. Ansvarig minister, och därmed glesbygdens fiende nr 1, var Maud Olofsson, C.

  Och du Anders Forss, som skrev ett bra inlägg om alla partiers svek mot lands- och glesbygden, bör prova på att bo på landet och fira nyår i stan. Sista bussen före nyårsafton, om det ö.h.t. finns någon kollektivtrafik är kanske skolbussen 22 december. Jag vet alltså inte om Riedls lösning är den bästa, men som riksdagsledamot för ett glesbygdslän var det hans förb. skyldighet att börja röra i den ruttna soppan.

  Jag har varit engagerad i kollektivtrafiken länge, och minns när begreppet ”kollektivtrafik” definierades av rena teknikaliteter , d.v.s. om fordonen var registrerat som buss eller personbil. Bra att det försvann. Men nu måste vi gå vidare och inte låta förekomsten av fasta körscheman, vilket dock kräver ett visst trafikunderlag, vara allena saliggörande

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I grunden hat vi samsyn om kollektivtrafiken Brorson utom vad gäller frågan om gratis kollektiv för barm & ungdomar och för landets alla pensionärer. Där vet vi att vi är oense och får acceptera det även om jag ser det som viktigt för att på ett bra sätt lära våra barn hur man ska resa och därtill få deras föräldrar att åka mer kollektivt.

   Att jag vill införa det beror helt och hållet på att jag värnar klimatet och vill se till att så många som möjligt reser så klimatsmart som möjligt.

   I Umeå har vi trafik även till glesbygd alla dagar på året och det är ingen generell skillnad på avgången för sista buss en storhelg kontra en vanlig helg vilket tagits för att underlätta för de som bor där. Att turtätheten är sämre i glesbygd än i stan är vi helt överens om och det är därför jag vill komplettera kollektivtrafiken i glesbygd med anropsstyrd trafik.

   Taxi är inte kollektivtrafik utan snarare att se som ett alternativ till att använda den egna bilen och att samhället ska vara med och bekosta taxiåkande för människor som utan problem kan betala den kostnaden själva är ytterst osolidariskt och huvudlöst.

   Går vi därefter in på att det är borgerlighetens avreglering av taxibranschen så är vi även där överens om att det är den som är orsaken till odrägliga arbetsvillkor för branschen som helhet. I den bästa av världar är antalet trafiktillstånd reglerat och anpassat till folkmängden på respektive ort/plats – Något som om det sker skulle skapa en chans till att på nytt taxiägare som bor och verkar i glesbygd och serva passagerarna där.

   Slutligen så ska samhället inte subventionera taxiresor annat än när det gäller sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar.

   • Brorson

    Jag har själv deltagit i avslagsbeslut på ansökningar om färdtjänst, och vet hur orättvist det är och vilka svåra gränsdragningar som måste göras. Det är rimligt att funktionshindrade i möjligaste mån ska använda ordinarie kollektivtrafik, men reglerna för färdtjänst måste vara mer generösa. Att en svårt synskadad person kan gå själv tillsammans med en seende ledsagare genom en mörk skog till en närbelägen busshållplats är skäl nog för avslag enligt gällande regelverk.

    Och även med ändrade regler kommer det att finnas gränsdragningsproblem, och därför vore det bra med ett ”mellanpris”, d.v.s. billigare taxiresor. Och det är därför jag föreslår ett maxpris på 300 kr inom kommunen, oavsett var man bor i kommunen.

    För att återupprätta taxi näringen i småorter och på landsbygden. även på tider när bussen slutat gå, räcker det inte med skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst. Fylleresorna hem från krogen behövs också. Och varför ska inte landsbygdsboende ha samma möjligheter att delta i nöjeslivet som alla andra?

    Och ska vi förmå inbitna stadsbor, med tunnelbana var 15:e minut runt hörnet, får de inte vara totalt isolerade i hemmet kvällar, veckoslut och under storhelger – eller under hela sommarlovet, när skolbussen inte går. De, som har bott på landet hela livet, har vant sig vid de ständiga försämringarna och har dessutom som regel en bredare bekantskapskrets, inkluderande bilägare, som är beredda att ställa upp, när det behövs.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     När det gäller färdtjänst är vi helt överens om att den behövs och att de som är beroende av den måste erhålla sådan utan begränsningar.

     I Umeå är lokaltrafiken i stan redan väl använd för färdtjänst eftersom avtalet nyss är upphandlat. Samma sak gäller dock inte de busar som kör i glesbygd och i regiontrafiken. Den trafiken upphandlades för ca 12 år sedan och därför har den sin begränsning i det avseendet att inga elrullstolar kan tillåts ombord på bussarna då bussarna inte medger att dessa kan spännas fast på det sätt Transportstyrelsen kräver.

     Att det är så beror på att elrullstolar vid den tidpunkten var oerhört ovanliga emedan de numer är den vanligaste formen av rullstol.

     Detta rättas därför till i de upphandlingar av sagda trafik som just avslutats och är på väg att göras så att även funktionshindrade ska kunna åka buss med dessa bussar senast 2021.

 3. Brorson

  Så här står det i motionen:

  ”Förslag till riksdagsbeslut
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett RUT-avdrag för taxiresor och tillkännager detta för regeringen.
  Motivering
  Idag upplevs taxi vara för dyrt för att bli en naturlig del av kollektivtrafiken i människors vardag. Idag är 60 procent av taxis kostnader är skatter och avgifter. Införs ett rutavdrag för taxi så kostanden väsentligt lägre kommer fler att nyttja taxi. En del kanske då avstår att skaffa egen bil eller vissa hushåll kanske nöjer sig med en bil. Det skapar utrymme i städerna. Dessutom kan många nya jobb växa fram inom taxinäringen. Därför bör regeringen se över möjligheten att införa ett rut-avdrag för taxiresor.
  Edward Riedl (M) ”

  Jag stödjer motionen till 100 %, förutsatt att RUT-avdragen kommer att finnas kvar – vilket de kommer att göra, eftersom det inte finns en riksdagsmajoritet som vill avskaffa dem. Att förslaget sågas av den högerpopulistiska tidningen ETC, förvånar dock inte. (Högerpopulism = extrem högerpoltik som draperas i vänsterfraser för att lura allmänheten att tro att det är äkta vänsterpolitik) I en intervju med ETC förklarar Riedl, att han ser taxi som en del av kollektivtrafiken, vilket är helt korrekt. ). Taxi ska naturligtvis inte konkurrera med den kollektivtrafik, som använder större fordon på samma tider och sträckor, utan ska vara ett komplement för att resorna ska subventioneras med skattemedel.

  Emellertid är det som Riedl anför i motionen tänkvärt, att många bilägare kan övergå från en bil till ingen bil och från två bilar till en bil. För många år sedan gjorde Miljöpartiet en kostnadsjämförelse mellan taxiresor och egen bil, och fann att taxiresor i många fall kan vara billigare. Jag stödjer f.ö. Mp:s förslag att införa en parkeringsskatt på alla P-platser inom ett visst område. Det är orättvist att fattiga ska drabbas av P-avgifter, medan välbeställda bilägare kan parkera gratis på privatägd mark.

  I politiken, och särskilt med det rådande parlamentariska läget, måste man vara lyhörd för bra förslag även från politiska motståndare. Därför hoppas jag att regeringen, vilken den än blir, genomför den av Riedl önskade översynen av taxi, men med ett bredare fokus än enbart möjligheten att införa RUT-avdrag för taxiresor. Översynen bör breddas till möjligheten att återupprätta den i stort sett utraderade taxinäringen på landsbygden och i småorterna.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten så att alla kan ta del av ditt förslag Brorson.

  • Bertil

   Märklig åsikt att många jobb kan skapas men samtidigt hylla att fler avstår från att skaffa egen bil.
   Egen bil skaffar ju fler jobb än avdrag för att åka taxi. På sikt kommer förarlösa bussar bilar då skaffas färre jobb inom denna branch.

   Jag föreslår hellre att a-kassan höjs 50%
   Och får lägre skatt via ett arbetslösskatteavdrag.
   Därmed höjs låglöner överhuvudtaget måste vi skapa förre företag jobba mindre och beskatta den som glr jobbet.
   Robot maskin eller vad det månde är.
   Ska vi ha en planet även för kommande generationer måste vi jobba mindre och utföra jobb för mänskligheten istället.

   Avdrag för att åka taxi så folk slutar motionera är ju absurdt.
   Bättre de får en tungtrampad cykel så hjärtat stärks.

   Beskatta taxiresor med det tredubbla
   och begränsa antalet taxibilar så de enbart används till färdtjänst och nyttig körning.
   Fint folk är för dyrbart skjutsa omkring
   Avdragen får de sköta skälva
   Pigor ska inte behöva utsättas för sånt.

    • Brorson

     Bertil. Man ska inte såga ett bra förslag för att förslagsställaren tillhör ett parti, vars politik inom helt andra områden man ogillar. Riedl har under flera år varit medlem i riksdagens trafikutskott, och har uppenbarligen sett problemen inom taxinäringen och miljöpolitiken och vill göra något åt problemen. Hans synfält begränsas naturligtvis och tyvärr av hans borgerliga ideologi, men han ser dock längre och är mer vidsynt än de flesta av hans politiska motståndare.

     Därför tycker jag att vi ska ta debatten med Riedl på ett konstruktivt sätt. Han anvisar flera bra ingångar till en sådan diskussion, och då inte minst grundinställningen att taxi är en del av kollektivtrafiken. Taxi är ett nödvändigt komplement till övrig kollektivtrafik, både som förlängare av räckvidden för övrig kollektivtrafik och som utfyllnad av linjenätet, när trafikunderlaget är för glest för schemalagd kollektivtrafik.

     Riedl ser dessutom taxi som en lösning på bristen på utrymme för fortsatt expansion av privatbilismen i städer – i synnerhet städer av Umeås storlek och större. Taxi behöver parkeringsplatser för i- och urlastning samt för väntetid mellan körningarna. Taxis behov av parkeringsplatser är avsevärt mindre än privatbilismens behov.

     Klimatdebatten har variit allför fokuserad på koldioxiden, vilket har undanskymt alla andra miljöproblem med bilismen, såsom de enorma asfaltytorna, som hindrar påspädning av grundvattnet ovanifrån, vilket orsakar svåra klimatstörningar lokalt i och kring större städer och tätbefolkade områden över huvud taget. Regnvattnet leds direkt till floderna och ut till haven.

     Taxi behövs allts som räckviddsförlängare åt övrig kollektivtrafik, som – om den expanderar – drar med sig fler taxiresor. Och tvärtom: Ju bättre taxiservice, desto mer kollektvtrafik med större fordon. Relationen mellan taxiresor och övrig kollektivtrafik torde vara ungefär 97 : 3. Om vi ser till kollektivtrafikens totala miljöpåverkan, så leder allts fler taxiresor till mindre miljöpåverkan , men främst inom andra delar av trafiken.

     Vanligt folk måste ha råd att åka taxi, och det har ju Riedl skrivit i sin motion. .Billigare taxiresor är solidarisk politik. Men hur detta ska finansieras, med RUT-avdrag eller på något annat sätt, kan vi ha olika idéer om beroende på vilka ideologiska perspektiv vi har.

 4. Bertil

  Märkligt att det har blivit en attityd med sänkta skatter, fler avdrag och ingen skatt på avkastning på sparande. Ideerna om hur avdrag ska ordnas till välmående är som med aktier det sköts av robotar.

  På det har man tänkt privatisera vårt gemensamma, det är ganska lätt räkna ut att sänker man sociala skydd för de med med behov då kommer vårt gemensamma när det är privatiserat enbart ta emot kunder, patienter som har rätt betalningsförmåga.

  Man börjar undra var USA och Europa är på väg.
  Nyliberalismen ser inte bra ut. De som gynnas säger alla fått det bättre. Reinfeldt säger vi kan inte ge allt till alla. Faktumet är givet, fåtalet ska ha mer och och den stora massan ska betala priset.

  Jag ser Riedels motion mer som ett skämt.
  Jag hoppas verkligen att partiet ger honom en cykel
  Det ger mer för kroppen än ett avdrag för taxi.
  Samtidigt ger det jobb för cykelförsäljare och cykelreparatörer
  och framförallt motion till Riedel.
  Det rensar dessutom hans hjärna från korkade tankar.

   • Bertil

    Ett viktigt ämne ta upp i dessa tider där högavlönade och förmögna gnäller på skatt.
    trots avdrag, skattesänkningar, och löner som ökar i kvadrat jämfört med den lille lågavlönade som verkligen jobbar.

    Att högavlönade betalar lägre skatt beräknat på bärkraft är nåt som jag aldrig sett debatteras.
    Hög tid ta upp det kolla fakta och inse den lågavlönade där går pengarna från hand till mun medan den högavlönade får nära hälften kvar och används till sparande där avkastning knappt beskattas.
    Dessutom används pengarna av banker till allt mer av klimatförstörelser fler robotar fler maskiner
    fler företag som till slut slukar vår planet på allt.

    M an kan fråga sig ska vi överhuvudtaget jobba mer eller är det mera viktigt fördela de samlade resurserna och stoppa världen. Vi vet ju hur det gick på påskön.
    Där nöjde man sig inte förn sista trädet var borta.

    Eller nästa tanke skapar den råa kapitalismens så mycket klimatförstörelse så
    allt på sikt måste byggas upp igen. Ja frågorna är många och det går säker lägga till fler undringar.

    Men börja med avdrag för att åka taxi verkar långsökt, Svårt förstå men det förvånar inte om det skulle genomföras, vi lever i dårskapens tider när allt fler dårar har den yppersta makten.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Bygget av ett mer jämlikt samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor har jag alltid jobbat och propagerat för Bertil – Sådana inlägg är min blogg fullav för den som vill leta.

     Sedan gillar jag inte att du påtår att högavlönade inte arbetar och att lågavlönade arbetar hårdare – Det påståendet är en lögn och skadar debatten Bertil. Du får gärna berätta vad du bygger det påståendet på?

     • Bertil

      ”Sedan gillar jag inte att du påtår att högavlönade inte arbetar och att lågavlönade arbetar hårdare – Det påståendet är en lögn ”skriver Anders Forss

      Det är ingen lögn Anders det är en undran ett påstående som kan antas eller förkastas. Vi vet hur högern smutskastat sjuka, arbetslösa, lågavlönade, En motsats skadar inte.

      Det är ingen tvekan om att en lågavlönad kan jobba hårdare än en högavlönad. Liksom tvärtom. Sen beror det på hur man menar. En lågavlönad kan ha stått vid ett löpande band lyft tunga saker en hel dag är fysiskt helt utmattad. Den högavlönade kan ha jobbat med hjärnan hela dan och är psykiskt utmattad.

      I princip så kan man säga varenda jobb är lika mycket värt. Allt hänger på förmåga
      Vad den enskilde passar för eller slumpen vad som blev av livet.
      Men att någon skulle jobba 100 ggr mer räknat på lön är en absurd fördelning.

      Människan har olika förutsättningar förmåga. För den ene kan ett lopp på 100 m springas på 10 sek för den andre på 30 sek men i bägge fallen har man ansträngt sig likartat.

      Vi människor generellt skulle inte kunna anstränga oss som ex Kalla gör på 10km skidor det krävs träning för sådant och så gäller nog med det mesta vi sysslar med om vi ska bli duktiga sen krävs talang på det.

      Så vräka ur sig lögn i tid och otid passar sig inte. Tänk till lite och se texten som nåt tänkvärt.

      Sen vad du har jobbat för hör inte till saken i den text jag skrev.
      Så det är inget personligt mot dig Anders. Du kämpar nog på med ditt liv liksom vi övriga gör fast på olika sätt.

      Det är ingen Messias jag är ute efter.

      F.ö tycker jag inte hockeyspelaren Nylander är värd 380 miljoner på 6 år.

      Dock handlar det inte om värde på det sätt jag tänker utan enbart marknadsvärdet.

      Ett värdesätt som bara sprider olycka och elände på vår planet,
      Därför är jag även emot Nyliberalism och ren och skär marknadsekonomi,

      Måtta på allt är bäst. Balans i allt är det viktiga. Gäller allt och då menar jag verkligen allt. Verkar som vår planet kommit i obalans gällande klimat och det kommer naturen aldrig aceptera.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Precis rätt Bertil fysisk utmattning och psykisk utmattning är lika stora vad gäller trötthet med skillnaden att psykisk trötthet fodrar betydligt längre tid för återhämtning och vila än den fysiska. Jobbar man därtill i chefsposition så får du addera den stress som följer med det ansvar man har – Ytterst för de i toppen för hela företagets/koncernens balans- och resultaträkning. Slutligen så pratar man för de allra flesta som jobbar där inte om några 40-timmars veckor utan om arbetsdagar som är 12-timmar eller längre och därtill ofta med arbete endera lördag eller söndag. Slutligen om att man för dessa grupper inte har rätt till övertid etc.

      I detta pratar jag av egen erfarenhet där jag arbetade 12 – 16 timmar per dygn 7 dygn i veckan året runt under oerhört många år och därtill med 150 pluss resdagar per år vilket gör att man nästan alltid är på del ställe när ens familj behöver hjälp. Det är mot den bakgrunden jag påstår det jag påstår Bertil.

      Sedan har det alltid varit självklart för mig att arbetet ska struktureras efter vad man passar för och att alla jobb är lika mycket värda har jag skrivit om här på bloggen allt sedan starten och vid oerhört många tillfällen – Ett företag och dess olika arbetsuppgifter är som människokroppen – Ska företaget fungera bra måste alla arbetsuppgifter utföras.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag drar inte tillbaka ett enda av mina förslag Alexaner och att du ser dem som dumma spelar ingen roll i sammanhanget då du representerar ett parti och en politik jag tar kraftigt avstånd ifrån.

   • Bertil

    Klokt Anders man ska vara som Errol Westman från Storuman.
    Han sa: ”Jag vet jag har fel men jag ger mig inte ”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Publicerar som ett inlägg i debatten med tillägget att det sannolikt måste vara stor skillnad mellan mig och sagde Errol.

 5. Bertil

  Går debbatera om lågavlönades högavlönades löner och prestationer i många varianter.
  Vi är bara människor och för att enbart leva behövs ett gott psyke.

  Idag är det tyvärr många som inte orkar leva och dessa är idag i många fall förtrycka av typer som tror sig vara nåt utöver det vanliga.

  Problemet är att många saknar medkänsla känner varken stress eller nervositet. Det är även sådana som blir diktatorer, statsmän eller fruktansvärt egoistiska företagare.

  Om vi inte hade alla dessa människor med diagnoser så skulle vi vara kvar i stenåldern samtidigt som jämlikheten skulle vara på topp.

  Vi kan dock komma överens om att Edward Riedels motion är lite av det
  ” lengräddade ” hållet.
  Istället för alla dessa avdrag bör dessa

  :Ges som en julklapp på 50000 kr till varje svensk myndig person. Med Juletikett där det står.

  God Jul:
  Från socialisttomtarna.

  Då skulle högerns Liberaler Moderater och alla Skenheliga få Glöggen i luftstrupen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Förvisso kan man debattera arbetsbelastning hos hög- respektive lågavlönade i all oändlighet Bertil och sannolikt skulle olika människor upplava saken på olika sätt även om de provat bägge sakerna och därför borde vara i en position att själva avgöra saken.

   Att ha en bra självkänsla och ett gott självförtroende är viktigt och har i sak inget med den typ av arbete man gör att göra så länge som man känner sig glad att få vakna och gå till jobbet för att arbeta.

   Du om någon Bertil som följer min blogg vet att jag alltid predikar budskapet om kärlek och solidaritet och vad som växer fram ur det sättet tt se på sin tillvaro. För mig är det en självklarhet att visa medkänsla för alla människor och deras situation.

   Den enda stående arbetsuppgift jag har varje dag är att sprida så mycket av kärlek som jag någonsin kan till allt och alla. Den som gör det får mångfalt igen med ett vaxande självförtroende och en ökande god självkänsla som resultat av det arbetet.

   Slutligen ska jag be om att få önska dig en God Jul tillbaka och kom ihåg betydelsen och innebörden i det ordspråk jag myntade för åtskilliga år sedan och använder som slutord i alla blogginlägg och som avslutning på många personliga brev jag skriver till olika människor.

   Det enda vi kan förändra är det som ligger framför oss – Det som har varit har varit och går därför inte att förändra vilket är viktigt att minnas när vi ska debattera olika ämnen.

   Ingen mår bra av att vara bitter och arg över saker som redan inträffat. Det enda vi kan göra med det som redan hänt är att lära av det och handla annorlunda i en framtid.

   • Bertil

    Bra svarat Anders jag håller med, det som varit har varit. Att vara Bitter dödar själen
    Så det ska undvikas.
    Man ska inte som Edward Riedel lägga största vikten vid att skaffa sig avdrag.
    För i botten är det nog han själv som fiskar efter taxiavdrag.
    Jag kan liksom inte tänka mig annat.
    Förslaget är ju så korkat och försvaret flr förslaget är ännu mer korkat.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Till att börja med säger jag tack för medhållet Bertil. Därefter tror jag du har dragit helt rätt lutats angående motivet till Edwards motion. Jag ger i inlägget en antydan åt det hållet genom att anför att så kan tänkas vara fallet även om den antydan är gömd i annorlunda svenska ord som används sällan eller aldrig i dagens samhälle.

 6. Alexander

  Anders

  Tycker du att du sprider kärlek till alla? Hur har du gjort det till t ex sverigedemokratiska politiker? Moderater?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag försöker sprida kärlek efter bästa förmåga till alla jag möter Alexander och det omfattar alla människor utan att jag gör någon åtskillnad.

   Det du och säkert andra i dina kretsar borde göra är att förstå att man kan älska människan men samtidigt avsky vissa av de handlingar den människan gör.

   Således sprider jag lika mycket kärlek till de SD och M politiker jag möter som till övriga.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ser du inte det uppenbara svaret på din fråga själv så tycker jag at du ska fundera på det en vända till Alexander.

   Sedan vill jag framföra till dig att kommentarer som denna vars enda syfte är att använda din och min tid till onödiga saker kommer att hamna i papperskorgen i framtiden-

   Vill du debattera med mig vill jag att du är seriös i det du anför vilket innebär att du måste kliva upp ur din sandlåda oavsett av hur mycket du gillar den.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>