Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kärlek och girighet utgör vattendelaren i svensk politik.

Jag har under lång tid sagt att den stora vattendelaren i svensk politik är kärlek och girighet. Gränsen går vid är den punkt vid vilken politiska beslut och dess inverkan på samhällsbygget uppenbart påvisar för alla och envar huruvida det är kärlek eller girighet som styr det förslag som läggs eller den politik man avser driva.

I de nu pågående förhandlingarna om huruvida centerpartiet och liberalerna ska stödja Stefan Löfven som näste svenske statsminister framgår detta klart och tydligt för den son analyserar saken djupare.

Att det är stor skillnad på en politik byggd på kärlek respektive på en politik byggd på girighet framgår klart och tydligt av de kravlistor som C och L lämnat till Löfven för att acceptera honom som statsminister.

Vissa av förslagen på kravlistorna andas en enorm girighet medan andra är betydligt mer kärleksfulla och det är detta Löfven nu måste väga in när han bestämmer vilka krav han kan acceptera och vilka han inte kan acceptera.

Förhandlingarna är således allt annat än lätta men min övertygelse är att Löfven genom att titta på kraven enligt den metod jag anfört ovan kommer att kunna navigera sig fram mellan kraven och hitta en kompromiss samtliga inblandade partier kan acceptera.

Med det sagt är jag som alla säkert förstår oerhört optimistisk vad gäller regeringsfrågan och full av övertygelse om att vi någon gång under nästkommande vecka kommer att få se installationen av Stefan Löfven som näste svenske statsminister ackompanjerad av en ny regering som består av en blandning av gamla och nya statsråd.

Här nedan följer en ytterligare förklaring från min sida på varför jag anser att politik och dess inverkan på samhällsbygget har en kraftig koppling till kärlek och girighet och därför bäst mäts på en skala som har dessa två som ytterligheter på var sin sida av den politiska skalan. 

 • Där vi rödgröna säger att en aktiv politik för att få fart på bostadsbyggandet löser problemen säger alliansen att sänkta skatter och ett införande av marknadshyror är lösningen på bostadsproblemet.
 • Där vi rödgröna säger att det behövs mer resurser och fler lärare i skolan för att få ordning på problemen i skolan säger alliansen att sänkta skatter och fria skolval är lösningen på problemet.
 • Där vi rödgröna säger att en personalförtätning inom offentlig sektor är lösningen på problemen med ständigt ökande sjukskrivningar och utbrändhet säger alliansen att sänkta skatter, utökad privatiseringstakt och ett fritt vårdval är lösningen.

Kort kan man säga att alliansen snöat in på en enda lösning – Den lösning som stavas sänkta skatter.

Att alliansens lösning på problemet bevisligen bara gynnar de redan välbeställda och innebär att sänkta skatter som politiskt verktyg använt på det sätt alliansen använder det på är ett mycket girigt politiskt förslag bortser man från helt och hållet.

Alliansens exempellösa omfördelning av samhällets resurser från arbetarklassen till högavlönade via sänkta skatter och den försämring av välfärden som detta lett till innebär att Sverige idag har de snabbast växande klassklyftorna i hela OECD.

Att detta är skadligt för demokratin och tillväxten i vårt land uppmärksammade OECD den förevarande alliansregeringen på när de såg sig nödda och tvungna att varna alliansregeringen och be dem stoppa den utvecklingen i välfärdslandet Sverige.

Att ha sänkta skatter som den enda lösningen på hur samhällets problem ska lösas har nått vägs ände. Samma sak gäller den taktik SD använder som handlar om att skylla alla samhällsproblem på invandringen – Att ingen av de ovanstående är lösningen på problemen i samhället tror jag att svenska folket insett sedan en tid tillbaka.

Stefan Löfven träffade precis rätt då han öppet anförde att det inte går att höja skolans värde och samtidigt sänka skatterna med 60 miljarder. Det enda sådana satsningar leder till är ökade klassklyftor och en verklighet där de högavlönade kan köpa en högkvalitativ privat utbildning till sina barn samtidigt som kvalitén på utbildningen för de med låga löner sjunker.

Anna Kindberg Batra beskyllde på sin tid oss socialdemokrater för att vara ett skattefixerat parti när det i själva verket är moderaterna och alliansen som är skattefixerade i och med att alla samhällsproblem ska lösas genom sänkta skatter.

Därför är konfliktlinjen i svensk politik tydlig – Det är kärlek mot girighet som utgör konfliktlinjen i svensk politik. 

Sänkta ingångslöner för de lägst avlönade skapar inte fler jobb – Det enda sänkta ingångslöner gör är att över tid sänka lönen för alla samtidigt som det ökar företagens vinster – Vinstökningar som de dessutom skatteplanerar bort så att staten går miste om skatteintäkterna på de ökade vinsterna.

Samma sak gäller bostadsmarknaden där alliansen vill luckra upp strandskyddet och införa marknadshyror för att lösa bostadsbristen – Åtgärder som om de genomförs skapar ännu större klyftor på bostadsmarknaden och gynnar den som är köpstark och kan betala för sig på den svages bekostnad.

Därför upprepar jag på nytt det jag redan sagt en gång i detta inlägg – Sänkta skatter löser inga problem – Sänkta skatter skapar större problem.

Det är därför du som väljare ska tänka efter en extra gång nästa gång du går till valurnan för att rösta och även nu när du ska försöka värdera vem som har rätt krav i de pågående regeringsförhandlingarna. Vilken sorts samhällsbygge vill du se framvart – Vill du se ett byggt på en kärleksfull politik eller vill du se ett byggd på en girig politik?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

72 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det ord jag använde är ett gammalt uttryck som mycket riktigt är ersatt med vattendelare i modernt tal även om bägge leder vatten Alexander – Nu var det inte en rättstavningstävling utan ett politiskt budskap jag anförde i inlägget.

 1. Alexander

  Anders

  I dagens läge, anser du att Sverige behöver ett höjt skattetryck? Då tänker jag på om vi ska klara välfärden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad jag tycker i den frågan och i andra frågor har jag uttryckt klart och tydligt många gånger så vad jag tycker vet alla inklusive du Alexander – Sedan tvingas jag uppenbarligen påminna dig ännu en gång att hålla dig till ämnet i inlägget i dina kommentarer och inget annat. Fortsätter du på inslagen väg hamnar resten i papperskorgen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det har jag gjort många gånger så jag ser ingen anledning att göra det på nytt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vem som är girig är upp till var och en att avgöra Alexander – Det enda jag gjort är att tillhandahålla mätmetoden för förklaringen till vad som styr huruvida något är girigt eller kärleksfullt.

 2. Sixten Jonsson

  Har du hört talas om pomperipossaskatten ? Det var på Gunnar Strängs tid och den skatteeffekt som uppstod vid en viss brytpunkt där skatten blev 110% och Astrid Lindgrens nya utgåva blev så dyr att skatten kostade mer än intäkterna .Jag tror efter att ha läst många av dina inlägg att du tänker och har ungefär samma ambitioner när det gäller beskattning av företagande som dina gelikar för ungefär 50 år sedan.Skatterna på främst företagande hör höjts med minst 120 miljarder kronor den senaste mandat perioden och småföretagen som svarar för Sveriges ekonomiska tillväxt har det kämpigt under alla nyapålagor nu senast det idiotiska med arbetsgivaredeklaration varje månad och mot den bakgrunden så vore det nog bäst för alla om nästa regering kunde bromsa en tillväxtfrämjande högskattepolitik. Det är faktiskt tillfredsställande att ingen regering kommit på plats så kan moder Svea tillfriskna och lägga på sig lite hull inför kommande utmaningar.
  Nu har vi haft högkonjunktur i flera år med en automatisk stor skattetillväxt som ger utrymme för alla inom den skattefinansierade världen som borde ge anledning till lite anspråkslöshet?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den har jag båe upplevt och hört tals om många gånger Sixten och en sak kan jag intyga och det är att jag aldrig uttryckt att jag vill ha ett skattesystem som fungerar på samma sätt som det systemet gjorde.

   Min strävan är att alla ska betala den skatt de borde göra vilket innebär att möjligheten att skatteplanera ska minimeras samtidigt som vi strävar efter att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än de gör i dagsläget.

   Sedan är det viktigt att säkerställa att skatten på passiva kapitalinkomster alltid överstiger skatten på arbetsinkomster vilket kommer att skapa stora skillnader.

   Slutligen är det rätt slående att alla kommentarer jag hittills besvarat i ämnet fastnar på skatt och eventuella skattehöjningar – Att de gör det innebär att du och de övriga som är inne på din linje verkligen understryker att kärlek och girighet utgör vattendelaren i svensk politik.

   Att bara förfasa sig över att betala skatt påvisar som jag ser saken att man tänker på ett girigt sätt.

     • G-A Karlsson

      Det är mycket enkelt, Anders:

      1) Kärlek = att bry sig om någon/något väldigt mycket och göra det med hjärtat
      2) Likgiltighet = att inte bry sig om någon/något överhuvudtaget

      Girighetens motsats är inte ”kärlek” utan ”altruism”:

      3) Girighet = att vilja roffa åt sig från andra
      4) Altruism = att vilja ge till andra

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Här hävdar jag at du har fel G-A då du försöker begränsa betydelsen av vad kärlek och girighet är och kan användas till.

  • Bertil

   Sixten skriver:
   ”.Skatterna på främst företagande hör höjts med minst 120 miljarder kronor den senaste mandat perioden ”

   Så är det ju inte genom att sossarna
   hävde den massarbetslöshet som högern skapade så har småföretagen kunnat stärka guld. Det i sin tur har gett staten kommuner goda inkomster ha precis ca: 120 miljarder.

   Samtidigt har börsen stigit och Alliansens skattebefriande av utdelning på aktier och kapitalförsäkringar nära på .
   För har skatteinkomsterna minskat med 40 miljarder samtidigt har alliansen tagit bort fastighetsskatt och förmögenhetsskatt det i din tur har kostat vårt genensamma enorma miljarder.
   Prisuppgången som skett genom att Reinfeldt stoppade bobyggande har inneburit en skuldbörda på främst unga och medelålders som är bizarr.

   Så vad som behövs är skattehöjningar, produktionsskatt, förmögenhetsskatt
   Fastighetsskatt
   Och en diktator i makt typ Castro som värnar svaga grupper beskattar löntagare efter bärkraft få skulle vi slippa de utrensningar som högetn drivit igenom
   Istället skulle motsatsen ske dock inte utrensningar men att egoister skulle hållas på mattan tills de lätt sig veta hur.

   Småföretag ska vi värna men även de ska göra rätt för sig. Med socialism så blir det förmånligt även för de när focus riktas mot den råa kapitalismen.

   • G-A Karlsson

    Jag drev enmansfirma (ensam utan anställda) i elva år.

    Sista året:
    näringsinkomst 489.000
    att betala: 366.000

    Kan informera om att den där ”utrensningen” lyckades alldeles förträffligt i vårt fall… vi fick släppa bostaden efter den där fetsmällen. Grattis, ni vann…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Att skillnaden på bruttoinkomst och slutlig skatt blev så liten som du anger har säkert en giltig orsak som du inte redovisat öppet G-A. Tittar man på regelverket ska skillnaden vara väsentligt högre än den du anger och för att kunna veta varför den är så liten i just ditt fall behöver man lägga alla fakta på bordet för att kunna bedöma vad det beror på.

     • G-A Karlsson

      Hade knappt några avdrag. Jag åkte runt och jobbade hos andra. Så praktiskt taget hela intäkten räknas som ”vinst” och kostnaderna var väl mest bensin (körde med privatbil).

      När avdragen är närmast obefintliga så kommer även momsen att belasta inkomsten. Momsen blir ytterligare en skatt på arbete i tjänsteföretag. Summan 366.000 innehåller alltså även moms, så visst…

      Marginaleffekterna blir dock rent extrema när man jobbar mycket och håller sina egna kostnader nere. Det är som om Sverige straffar ut sparsamhet.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Då är det där du gjort fel när du räknar som du gör G-A. Moms är ingen skatt utan blott och allena något som ska drabba slutanvändaren såsom privatperson. Med det sagt så betalade du samma skatt som alla andra företagare.

      Det är därför man alltid bör titta över effekterna av moms och alla andra avgifter, skatter, kostnader samt möjliga intäkter för att avgöra om den affärsidé man har lämpar sig för att driva eget eller inte och överleva på de intäkter man skapar.

      I ditt fall betvivlar jag att du gjorde det då det gick som det gick eller hur?

      Om svaret på min fråga är JA vilket jag tror det är finns det ingen anledning att skylla den uppkomna situationen på någon annan än dig själv oh det är definitivt fel att beskylla det svenska skattesystemet för ditt misslyckande G-A.

     • G-A Karlsson

      Firman drog in en halv miljon utan några ”stöd” eller subventioner överhuvudtaget. Egen kraft. Detta kallar du ett ”misslyckande”.

      Fascinerande inställning.
      Vi säger väl så, då… :)

 3. Jonny Disenfeldt

  Den man älskar agar man heter det och i socialdemokraternas fall utmynnar det i att det är den arbetande man ”älskar” och metoden att visa sin kärlek är att beskatta den arbetande alltmer.

  Det är den enda universalmetod som S känner till.

  Om skattehöjningen är skadlig eller ej spelar ingen roll.
  Om skattemedlen används på bästa sätt eller ej spelar inte heller någon roll.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De eventuella skattehöjningar som vi socialdemokrater kan tänkas använda i en framtid berör inte den grupp som du vill kalla de arbetande Jonny – Snarare berör eventuella skattehöjningar de med stors inkomster och framför allt de med stora förmögenheter.

   Att höja skatten är dock inte ett förstahandsalternativ Jonny – Det vi ska sträva efter är att säkerställa att alla i en framtid betalar den skatt de borde göra – Detta genom att kraftigt begränsa möjligheten för både företag och privatpersoner att skatteplanera samt genom att se till att skatten på passiva kapitalinkomster alltid är högre än skatten på löneinkomster.

   Sedan handlade inlägget i sak om betydligt mer än skatter Jonny viket jag tycker att du bör reflektera över.

   • Jonny Disenfeldt

    ”De eventuella skattehöjningar som vi socialdemokrater kan tänkas använda i en framtid berör inte den grupp som du vill kalla de arbetande Jonny”

    Men DU sjäv är ju gång efter gång kritisk mot jobbskatteavdragen som varit mycket fördelaktiga för låg och medelinkomsttagare, du vill ju helst avskaffa dessa skattesänkningar på arbete att döma av din retorik mot dem…

    De rödgrönas skatteuttag på drivmedel är något som hårt drabbar låg och medelinkomsttagare.

    När det gäller skattesänkningar så vill S prioritera att sänka skatter för de med höga pensioner (17000 – 100 000) i månaden, även det ett märkligt sätt att prioritera…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har många gånger sagt att jag aldrig skulle ha använt mig av jobbskatteavdrag och då i ett helt annat sammanhang än det du nu försöker få det till Jonny.

     Sedan är det en ren lögn från din sida att påstå att jobbskatteavdragen varit mycket fördelaktiga för låginkomsttagare när sanningen är att de varit skadliga snarare än fördelaktiga därför att låginkomsttagarna fått betala tillbaka med ett högre pris på andra sidan än vad jobbskatteavdraget gav initialt.

     Sedan säger jag till dig som till Sixten – Att du av alla saker jag anförde i inlägget låser dig vid skatter och eventuella skattehöjningar bevisar bara att ditt sätt att agera och tänka på i allra högsta grad drivs av girighet.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders skriver ”Sedan är det en ren lögn från din sida att påstå att jobbskatteavdragen varit mycket fördelaktiga för låginkomsttagare när sanningen är att de varit skadliga snarare än fördelaktiga därför att låginkomsttagarna fått betala tillbaka med ett högre pris på andra sidan än vad jobbskatteavdraget gav initialt.”

      Fel, en ren lögn. En familj med två låginkomsttagare har ca 3000:- mer i månaden tack vare dessa skattelättnader. Med din politik hade de alltså haft 3000:- mindre i månaden.

      Tycker du själv att det är en rimlig prioritering av socialdemokraterna att vilja sänka skatterna för de med en pension i intervallet 17000-100000 i månaden ? Hade det inte varit bättre att istället prioritera en reform som gav mer till fattigpensionärerna ?

      Allt är en fråga om prioritering, så väljer ditt parti Anders…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du må framhärda hur många gånger du vill men det du anför är ren lögn. Om jag får en ökning av inkomsten som i slutänden är lägre än den kostnadsökning jag drabbas av för att erhålla inkomstökningen är inkomstökningen en belastning och en företeelse som jag helst avstått.

 4. Per Fjellberg

  Kärlek allena mättar inga munnar.

  Sänkta skatter handlar om att på marginalen vet varje skattebetalare bättre vad som gör mest nytta för denna än vad politikerna gör.

  Att försöka lösa skolans problem med fler lärare och mer resurser är bara att byta ett problem mot ett annat. Lärarna finns inte, det råder lärarbrist. Ska vi få fler lärare innebär det att människor måste välja läraryrket framför andra yrken.

  Det kan vi påverka genom att höja lärarnas löner och kraftigt minska på andra utbildningar som samhället behöver färre av.

  Då frigör vi både människor och ekonomiska resurser.

  Så ser en lösning ut och det handlar inte kom kärlek!

  Självklart skulle sänkta löner i den offentliga sektorn göra så att samma skattepengar räcker till fler jobb. Så ser en lösning ut!

  Att det är en dålig lösning är en annan sak. Kärlek är inte ens en dålig lösning.

  En mycket bättre lösning vore att anpassa vår migrationspolitik så att de vi tar emot är attraktiva på arbetsmarknaden eller enkelt kan göras!

  Vad gäller bostadsmarknaden skulle mer kärlek kunna vara en dellösning om det innebär att vi minskar antalet ensamhushåll och att i dessa bostäder så delar ett par eller triss eller någon annan form av stjärnfamilj på bostadsytan.

  Låter det väl utopiskt så finns det inte mycket annat att göra än att minska invandringen, köra över ett antal lokala opinioner och bygga nytt och högt på befintliga grönområden.

  De ”kärleksfullas” närmast omättliga behov av billiga godhetspoäng (= någon annan betalar), finns det ingen lösning på om det inte går att medicinera bort. Vi kan endast ignorera deras behov.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kärlek i sig mättar inga munnar men en politik genomsyrad av kärlek gör det därför att den sortens politik alltid sätter folkflertalets bästa före den enskilde individens bästa Per – Gör vi som politiker det som är bäst för många ökar antalet jobb och fler munnar kan mättas.

   Att fler lärare och fler medarbetare md andra arbetsuppgifter i skolan innebär att arbetsbelastningen minska för varje individ vilket i förlängningen innebär att man kan ägna mer tid åt varje elev och därmed hjälpa dem att höja sitt studieresultat så fler lärare i skolan är definitivt en av de viktigaste åtgärderna att genomföra om vi vill lösa problemen med skolan.

   Att fler medarbetare inom offentlig sektor sänker arbetsbelastningen på de individer som arbetar där är glasklart och sänkta löner är ingen lösning. Jag har sagt många gånger tidigare att fler anställda inom offentlig sektor ska finansieras genom att stoppa eller i vart fall kraftigt begränsa möjligheten att skatteplaner samt genom att ersätta dagen arbetsgivaravgifter med en produktionsavgift och den lösningen ser jag som oerhört mycket bättre än att sänka lönerna.

   Med det sagt Per så vill jag understryka att jag står fast vid det jag anfört i inlägget samt det jag skrivit ovan som varande lösningar som i sann anda löser problem och då därför att den sorts politik de skapar är byggd på ren kärlek.

 5. Petter

  Du skriver :
  Där vi rödgröna säger att en personalförtätning inom offentlig sektor är lösningen på problemen med ständigt ökande sjukskrivningar och utbrändhet säger alliansen att sänkta skatter, utökad privatiseringstakt och ett fritt vårdval är lösningen.

  Varför gjorde inte regeringen nåt åt detta mellan 2014 till 2018 när ni hade chansen ,dessa sjuktal ökade. Detsamma vad gäller våldet i utsatta områden..Från 2015 ökade drogförsäljningen lavinartat då ni gjorde omfördelningar hos polisen .Idag sker detta öppet utan att polisen kan göra nåt åt detta. Var i Umeå centrum 2 ggr i helgen och observerade drogförsäljning vid 3 tillfällen eftersom jag vet vad man ska titta efter

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi påbörjade arbetet med att personalförtätning rätt tidigt under den mandatperioden så att som dig säga att vi inte gjort något stämmer inte. Sedan vet du likväl som jag Petter att det tar tid att utbilda både sjuksköterskor, läkare och andra personalkategorier som arbetar inom offentlig sektor så att tro att detta kan lösas över natt eller på kort tid är att visa att man inte förstår hur saker som dessa fungerar.

   • Petter

    Varför inte göra nåt åt läkarnas situation ,de jobbar ju för mycket med administration idag och återinföra läkarsekreterare igen för att få ut mer av läkarna. Samt vårdbiträde som kan avlasta sköterskor och undersköterskor. Här skulle väldigt många resurser frigöras.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det ena utesluter inte det andra Petter och läkarsekreterare har man redan börjat anställa sedan en bra tid tillbaka just för att frigöra mer tid för läkarna att träffa patienter. Samma sak gäller vårdbiträden.

     • Petter

      Och vårdköerna ökar fortfarande , så det är allt en sanning med modifikation.
      Vårdbiträden inom äldre och hemtjänst ja,samt i de borgerliga landstingen i ökande omfattning .

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vårdköer och allt annat som gått fel är i grunden effekten av en massa avregleringar och privatiseringar av offentlig verksamhet vilka inneburit ökade kostnader för samhället och därmed mindre pengar över för att satsa på mer personal mm.

      Den trenden har vi just lyckats vända Petter och får vi socialdemokrater fortsätta att regera Sverige torde mycket vara åtgärdat fram emot slutet av denna mandatperiod.

    • Sven

     Ett alternativ är att politikerna börjar ta bort administration isf att hela tiden lägga på. Gäller läkare, men lika mycket lärare, poliser , bygglovshandläggare , socialhandläggare mm mm mm.
     Politikernas krav gör att de får pyssla med admin isf sina arbetsuppgifter.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Din kommentar hade inget med ämnet i inlägget att göra och vill du ha en kommentar publicerad får du acceptera det – Därför är minn uppmaning precis som det jag ändrade din kommentar till – Korrigera innehållet i din kommentar.

   • Bergis

    Jag vinner debatten igen andersforss. Du vågade inte publicera min kommentar och då är jag inne på rätt spår. Se dig besegrad. När du inte vill publicera sanningen är din blogg lika kass som alla andras. Jag visste att jag kunde mästra dig i en debatt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är på inget sätt besegrad Bergis – Att hävda att en kommentar som inte ens berör det jag skrivit om i inlägget skulle vinna är ren och skär lögn.

     När det gäller att debattera så vet du inte ens hur en debatt ska föras vad jag har sett så här långt – Ska man debattera måste man hålla sig till ämnet i debatten eller hur?

 6. Alexander

  Anders

  Nu hävdar du återigen att låginkomsttagare fått betala mer än vad de fått i skattesänkning. Kan du redogöra för hur den ekvationen ser ut?

  Blir intressant att se om Anders skriker om girighet om Löfven sänker någon skatt. Förmodar att det då kallas solidaritet…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har redogjort för det många gånger Alexander och enkelt uttryckt är det så att om kostnaderna för att leva ökar mer än den inkomstökning du erhållit så förlorar du.

   • Jonny Disenfeldt

    Berätta nu för oss vilka kostnadsökningar som en familj med två låginkomsttagare hade under alliansens regeringsår som de INTE haft med en S-regering och som är mer än 3000:- i månaden (som motsvarar familjens skattesänkning).

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det har jag gjort många gånger historiskt Jonny så hur de uppstår är ingen hemlighet – Ett exempel är konsekvenserna av att bli sjukskriven eller arbetslös och konsekvensen av att bli utsparkad ur respektive försäkring. Ett annat de kraftiga avgiftsökningarna och försämringarna i a-kassan.

     • Jonny Disenfeldt

      Nej, du har fortfarande inte gjort det Anders. Vi läsare väntar på ett svar med fakta. Under tiden fortsätter låginkomsttagarfamiljen att dra in ca 36000:- mer i plånboken för varje år. Pengar som du vill ta tillbaka.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Nu fortsätter du att ljuga Jonny och senast i förra svaret redovisade jag två av anledningarna om du läser mitt svar.

 7. Alexander

  Anders

  De som anser att din mätmetod för att bedöma kärlek och girighet är felaktig har alltså fel? Din är den enda rätta för att avgöra det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag anser att alla andra mätmetoder saknar den exakthet som finns i den metod som använder kärlek och girighet som bevekelsegrunder för att avgöra om ett politiskt förslag är egoistiskt eller kärleksfullt.

   • Jonny Disenfeldt

    Jag tror inte du ska hitta på det du kallar mätmetoder Anders, du skämmer bara ut dig, förstår du inte det?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det får du gärna tycka Jonny då jag har full förståelse för att det är så i din tankevärld. Jg får dock så mycket beröm från så många för detta att jag vet att jag träffat helt rätt med den mätmetoden – Därtill gör mätmetoden att det är nästintill omöjligt att företräda en politik som inte är kärleksfull och alltid gynnar folkflertalet utan att betraktas som girig vilket är precis vd jag vill åskådliggöra i alla lägen för att öppna människors ögon.

 8. Alexander

  ”vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist ”

  Kan Anders förklara exakt vad det innebär? Ska personalen på H&M få högre löner? Anställda på ICA högre personalrabatt?

   • Brorson

    Jag kan besvara Alexanders fråga. Att införa en särskild lättingslön till arbetsskygga personer, alltså sådana som vägrar jobb. fastän de både kan jobba och kan få ett jobb, är ingen rättvis fördelning av allas (?) arbete. Det är ett sätt att förstöra arbetskraft, så att den inhemska arbetskraften inte räcker till , med följd att arbetskraft måste importeras. Frågan är bara hur länge den importerade arbetskraften finner sig i att försörja svenska lättingar. Krav kommer att resas att de samlas ihop i reservat, där de får leva på grismat.

    Vi som har levt vanliga Svensson-liv i Sverige och inte har turnerat runt klotet i business class, har sett Sverige förändras. Arbetsdisciplinen bland unga har blivit sämre. Det är fullständigt naturligt att unga anställda vill vara med sina haschrökande kompisar (hur länge fungerar det innan de själva dras in i missbruk?) halva nätterna, så att de inte orkar jobba dagen efter. Det måste bli förbjudet att uppmuntra in sådan livsstil. Vi måste säga bestämt nej till att ens utreda dylika förslag. Vi behöver i stället en krogstängningslag, som förbjuder nattsudd natt till vardag.

    Klimattjafset är ett opium för dagens ungdom. De sitter i haschröken och oroar sig för koldioxiden – som faktiskt är livets gas – utan vilka inga växter skulle finnas. Ungdomen måste i stället engageras för rätten till jobb, som man kan leva på och försörja en familj på. Stefan Löfvén säger ofta ”Gör din plikt – kräv din rätt”. Det är nästan rätt. Men jag vill ändra på ordningsföljden till ”Kräv din rätt, så att du kan göra din plikt”. Blivande politiker ska skolas i kampen för rätt till jobb – och när de fått jobb i kampen för rättvisa löner och arbetsvillkor.

    Slutligen: Socialdemokratin har aldrig varit ett kärleksparti. Kärlekstramset är borgerlig välgörenhetsfilosofi, av typ ”Jag ger dig den här slanten, din odugliga jävel, inte för att du har rätt till något, utan för att jag älskar dig” .Det fanns en tid, när arbetare, som krävde högre löner, beskylldes för girighet.

    - Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin ende son, på det att var och en som tror på honom icke skall förgås utan hava evigt liv. Så lyder det så ofta i den politiska debatten misstolkade kärleksbudet.

 9. Alexander

  Anders

  Varför inte redovisa de kostnadsökningar som överstiger jobbavdraget? Jo, för att du inte kan. Samma sak med ”vinsterna ska fördelas mer rättvist”. Du klarar inte av att göra annat än att slänga ur dig floskler. När någon ber dig att vara konkret är det kört.

 10. Bertil

  Sverige är på väg att hamna riktigt risigt till. Den skuldsättning som finns kan sluta väldigt illa
  med enorma tragedier som följd. Men kanske även nåt som ger möjlighet för de mindre ekonomiskt bemedlade att då äntligen få sig en bostad. Räntor kommer stiga förr eller senare, att börsen faller
  är ingen fara, Det rensar luften och drabbar inga fattiga. Men det stoppar investeringsviljan vilket i sin tur påverkar jobben.

  Jobben som med automatik borde dämpas och produktionsskatt införas istället så det inte spelar nån roll om ett företag anställer en maskin eller en människa.
  Människan är inte skapad för slavarbete åt andra som många tror.
  Människan är en social varelse och ska jobba med sociala verksamheter istället.

  Lågkonjuktur väntar som sagt! RUT avdrag, sänkta skatter för välmående ska genomföras. Flygskatten den lär slopas. Välmående orkar inte se sin hamburgare flyga iväg till en liten obetydlig skatt.

  Jag har väldigt svårt förstå den egoism som råder idag. Mer ska ha ännu mer, ägandet har blivit mänsklighetens dilemma. En del äger allt medan andra inte ens äger de kläder de bär på. De som har lite ska ha mindre.

  Sveriges superrika betalar allt lägre skatter. Sedan finanskrisen har den genomsnittliga skatten för de hundra svenskarna med högst inkomster sjunkit med tre procentenheter, och är nu lägre än genomsnittet för resten av landet.

  Klart det behövs en sorts Castropolitik. Egoismen går inte stoppa annat än med hårda tag.
  Vi ser hur rå kapitalism även förstör klimat där fattiga råkar mest illa ut.
  Castros låga materiella behov är den politik som Världen måste slå in på.
  Att storföretag och rå kapitalism ska få bete sig som de gör måste stoppas.

  Så tror jag också kommer ske. Kulturer attityder har alltid fallit och nya kulturer och attityder poppar upp. Även Naturen kommer slå tillbaka i sinom tid.
  Hur är så klart omöjligt säga men solstorm, vulkanutbrott eller pandemi. är några alternativ.

  Vi har snart ingen gemensam sektor heller. Storföretag, Kapitalister som betalar till Lobbyföretag tar över allt. Segregering och ojämlikheten är redan förskräcklig men den kommer bara vidgas ännu mer.
  Av allt detta kommer även svaga grupper utsättas för stölder, diskriminering, slavarbete, och ekonomiskt förtryck och utsatthet.

  Castro är anklagad för utrensningar. Men vilka som verkligen rensar ut det är Nyliberalismen i världen se bara USA hur man behandlar sitt eget folk.
  Behöver inte berätta vad eller hur. Det är väl känt.
  Sen världens största Länder har ledare som är födda med ADHD eller ren ondska i kroppen.
  Hur kan det komma sig??

  Castro var en snäll man ville fattiga väl skapade en väl fungerande politik med kärnverksamhet som focus. Måtte fler av den sorten komma via folket i makt.

  Idag är det inte folk som skapar makten det är Lobbyfirmor. Privat media styrd av storföretag och den råa kapitalismen.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med tillägget att produktionsvgiften är en avgift och inte en skatt.

 11. Bertil

  Blir bara löjligt Anders du ska hålla på diskutera med Alexander Disenfeldt med fl.
  Det blir inte politik utan trams som kommer på ditt kommentarsfält.
  Du tappar i anseende Anders.
  De som kommer med nåt seriöst ger upp.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   För mig är ett löfte ett löfte Bertil och så länge deras kommentarer håller sig inom de gränser jag angett som acceptabla så besvrar jag dem på samma sätt som jag besvarar alla andra.

   Som du säkert märkt så hr jag dock skruvat åt tumskruvarna storligen och ber dem att hålla sig till ämnet i inlägget om de önskar få sin kommentar besvarad och publicerar vilket gör att många av framförallt Alexanders kommentarer åker rakt ner i papperskorgen.

   Som slutord ska tilläggas att jag av många får rekommendationen att göra precis det du föreslår gällande dem med dig på grund av dina kommentarer.

 12. Per Kjellén

  Kärlek är en känsla. Politik skall bedrivas med förnuft och grundat på verkligheten. Allas vårt förnuft är bristfälligt och verkligheten är svårgripbar. Men den som hävdar att känslor är bättre än ett bristfälligt förnuft och den mest troliga verkligheten den bör ägna sig åt kommunism.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Lika mycket som det är en känsla är kärlek ett verktyg som man använder i sitt dagliga liv – Därtill något som man använder i samklang med sunt förnuft vilket gör kärlek till ett viktigt och oerhört värdefullt verktyg som kan användas på många olika sätt.

   • Brorson

    Jag anser att Forss missbrukar ordet kärlek till att rättfärdiga olika slags maktövergrepp – ofta till ekonomisk och annan fördel för makthavaren själv. Kärlek – girighet är inget motsatspar. Socialdemokraterna har aldrig varit ett kärleksparti. Kärlekstramset är ytterst borgerliga välgörenhetsfilosofi, typ ”Du får den här pengen för att jag är en god människa, och inte för att du har rätt till den”. Ett sätt att maskera girigheten.

    Den kyrkohistoriskt bevandrade känner igen argumenten från den teologiska striden under 400-talet mellan Augustinus och Pelagius, som kom från en rik kristen familj och hävdade att man kunde bli frälst genom goda gärningar. Den officiella kyrkan tog häftigt avstånd från pelagianismen, men densamma återkom som ”semipelagianismen”, eftersom kyrkan behövde givandet för att finansiera klostrens omfattande hjälpverksamhet.

    Givandet uppmuntrades med reklambudskap som ”När myntet mot kistbotten klingar, sig själen till himlen svingar”. Syftar på de offerkistor – föregångare till nutidens kollekt, som fanns i alla kyrkor. Dessa ”avlatspengar” kom att stå i centrum i de teologiska striderna under 1500-talet mellan den officiella kyrkan och Martin Luther, som hävdade att ”tron allena” (på Jesus som världens frälsare) leder till himlen.

    Den frälsta människan skulle ge till de fattiga av ren kärlek, men följden blev en så kraftig nedgång i givandet, så att reformationen i bl.a. Sverige blev en katastrof för de fattiga. Vilket ledde till semipelagianismens återkomst i Sverige, speciellt under 1800-talet – som en girig överklass’ svar på de revolutionära strömningarna inom arbetarklassen.

    Svenska kyrkan är nu så genomindoktrinerad med pelagiansk tankegods, så att man ha ersatt den kristna kärleken (Ty så älskade Gud världen, så att han utgav sin ende som, på det att var och en som tror på honom icke skall förgås utan hava evigt liv) med goda gärningar gentemot flyktingar – på skattebetalarnas bekostnad. Detta var vad som mötte Anders Forss efter återkomsten till Sverige.

    Inte en aning om att den tidiga arbetarrörelsen bekämpade den borgerliga välgörenhetsfilosofi, som ytterst är en förvanskning – som leder bort från Gud – av den ursprungliga kristna tron. Mot detta ställde arbetarrörelsen solidariteten, d.v.s kravet på en rättvis fördelning av produktionsresultatet och ömsesidig hjälp under svåra tider.

    Kärlek är en känsla. Per är som vanligt klarsynt och h ar rätt även i denna fråga.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har inga problem med att du anser det du anser Brorson även om det inte stämmer. Jag har full förståelse för att det blir besvärligt för dig och många andra att debattera när den politik som debatteras ska värderas på den skala som sträcker sig mellan kärlek och girighet. Att det blir besvärligt beror självfallet på att man lättare hamnar på den giriga sidan om man inte företräder en politik som tillvaratar folkflertalets intressen i alla lägen vilket besvärar många.

     Trots det så står jag för det jag anfört såsom varande rätt och riktigt oavsett av vilka argument du anför i ämnet Brorson.

     I övrigt publicerar jag din kommentar som ett inlägg i debatten så att alla kan ta del av hur du tänker och av hur stelbent och begränsat ditt politiska tänkande är samt uppmärksamma att du när du som nu saknar motargument försöker dölj det genom att skriva långa kommentarer som i sak inte har något alls att göra med ämnet i inlägget.

     • Brorson

      Ojdå, har begreppet ”kärlek” i en idéhistorisk belysning inget att göra med ämnet i inlägget?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I sak egentligen inte då du bara beskriver ett begränsat område inom vilket kärlek och dess betydelse kan användas. Kärlek likväl som girighet och egoism med flera saker kan användas i flera olika sammanhang vilket jag tror att du innerst inne vet Brorson.

 13. Alexander

  Anders

  Eftersom att alla låginkomsttagare förlorar på jobbavdraget borde ju du och ditt parti rulla tillbaka alla skattesänkningar som genomförts? Ni låter alltså lågavlönade förlora pengar trots att ni kan göra något åt det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis som Löfven sagt i början av den förra mandatperioden har vi ingen ambition att rulla tillbaka det som redan gjorts. I stället ska vi korrigera de orättvisor detta skapat på annat sätt så att de med de högsta inkomsterna får betala mer i skatt än de med låga inkomster – Ett arbete som för övrigt redan inletts.

 14. Alexander

  Anders

  Angående att gynna folkflertalet, gäller det bara i Sverige eller även övriga världen? De flesta har inte socialbidrag så varför inte belöna dem på bekostnad av de som lever på skattepengar? Enligt din mätmetod är det kärleksfullt eftersom att flertalet drar fördel av det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Denna kommentar är nog en av de sämsta jag sett från din sida och för alla utom för dig tror jag att det är självklart att jag i inlägget pratar om nationell politik och inget annat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>