Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En statsministeromröstning borde föregå budgetomröstningen.

För mig är det rätt självklart att Sverige först ska ha en statsministeromröstning och en ny statsminister och regering på plats innan vi går vidare med en budgetomröstning – I vart fall om budgetomröstningen ska ske som nu tänkt och omfatta fler alternativ än den försiktiga omställningsbudget som övergångsregeringen enligt lag lagt.

Att ha en budgetomröstning före det att en ny statsminister och en ny regering finns på plats ter sig som en mycket dålig lösning då den i sig innebär att den regering som sedermera bildas och tillträder inte får chansen att driva sin egen politik fullt ut.

Mitt förslag är således att det bara ska finnas ett budgetförslag att ta ställning till och att detta givetvis ska vara det försiktiga budgetförslag varje övergångsregering enligt regelverken tvingas lägga som ett resultat av svensk lagstiftning.

Ska den ordning som nu hävdas gälla är det inte mer än rätt och riktigt att även övergångsregeringen tillåts lägga ett skarpt budgetförslag som speglar den politik de avser föra om de skulle gå segrande ur statsministeromröstningen och/eller ännu troligare ur det stundande extravalet som sannolikt kommer att utlösas inom kort.

Det jag strävar är således ingen orättfärdigt utan blott och allena en ordning som innebär att alla parter behandlas lika.

Med det upprepar jag min syn på saken genom att på nytt anföra att jag anser att hela processen med statsministeromröstningar och eventuella extraval ska slutföras innan riksdagen går till en budgetomröstning – Detta för att ge alla inblandade chansen att lägga sin egen budget på lika villkor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

52 kommentarer

 1. Alexander

  ”det stundande extravalet som sannolikt kommer att utlösas inom kort”

  Fast förra veckan var det ju klart med Löfven som statsminister? Dina ”säkra källor” verkar ändra sig…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så såg jag på saken då och vad som fått Annie Lööf att byta fot så radikalt väntar jag fortfarande svar på Alexander.

   • Brorson

    ”…. och vad som fått Annie Lööf att byta fot så radikalt väntar jag fortfarande svar på Alexander.”

    Vi som inte har våra öron inne i Centerns ledning kan bara spekulera. Men jag gissar att motsättningarna mellan C och Mp är större än vi hittills trott. Men Mp är ett parti som domineras av miljöextremister, djurrättsaktivister och jaktsabotörer i storstäderna, där Mp har sin huvudsakliga väljarbas Centerns kärnväljare på landsbygden har sagt ifrån. De vill inte att deras parti ska stödja en SMp-regering, som i egenskap av övergångsregering har uppträtt alltmer landsbygdsfientligt och helt enkelt hotat det traditionella livet på landet.

    SD gjorde i valet 2014 enormt stora inbrytningar i traditionella C-fästen på landsbygden i Mellansverige. 2018 har C tagit tillbaka en del väljare där, men har gjort nya inbrytnigar i Norrland.
    Med stöd till en nya SMp-regeringen fanns risken att den norrländska lansbygden ska falla som en mogen frukt i SD:s händer, samtidigt som SD gått fram på nytt på landsbygden i Mellansverige..

    Ledande Socialdemokrater har återigen visat att man prioriterar ministerposter högre än ministerposter åt sig själva. Min övertygelse är att vi hade fått en socialdemokratisk enpartiregering med stöd av C, L och V den här veckan, om krukorna i S-ledningen haft modet att skippa Mp. Visserligen har C och särskilt L gjort häftiga utfall mot V, men det har mest varit retorik för att lugna borgerliga väljare med en mjukare inställning till SD än deras partier.

    Dessa väljare hänger upp sig på att det inte talas lika mycket om V:s kommunistiska förflutna som om SD:s rötter. Varför kan man ta emot stöd från V men inte från SD, undrar dessa väljare. Men det är faktiskt som Jonas Sjöstedt har sagt. V behövs men däremot behövs inte Mp, för att en S-ledd
    regering ska få majoritet i riksdagen med stöd av C och L.

    har naturigtvis partiledningarna i C och L varit medvetna om, men har hoppats på att V inte ska få för mycket inflytande. Men C:s kärnväljare på landsbygden har upplevt Mp som ett värre hot mot sin försörjning och livsstil än V.

    För mig är det helt obegripligt att riksdagens största parti, S, har varit beredda att helt i onödan offra precis allting för att tillgodose riksdagens minsta parti, Mp, som dessutom var valets största förlorare, hur man än räknar. .

     • Brorson

      Ovanstående kommentar från mig var naturligtvis ett svar till den person, som ursprungligen skrivit de inledande orden (som var ett citat) i kommentaren. Men detta mitt svar kan kanske också vara av visst intresse för Alexander och hans meningsfränder. Tyvärr gör min ögonskada att jag ibland skriver fel, utan att upptäcka detta. Sålunda råkade ”till Mp” falla bort i nedanstående mening:

      >Ledande socialdemokrater har återigen visat att man prioriterar ministerposter till Mp högre än ministerposter åt sig själva. Min övertygelse är att vi hade fått en socialdemokratisk enpartiregering med stöd av C, L och V den här veckan, om krukorna i S-ledningen haft modet att skippa Mp.<

      Faktum är ju att S var beredda att sälja ut nästan allting, som arbetarrörelsen har stått för historiskt, mer än dessa partier hade förväntat sig, för att behaga C och L. Och L var ju jättenöjda, men C-medlemmarna på landsbygden rasade. Vad hade enmansföretagarna på landsbygden, med i många fall en äkta hälft med en anställning utanför det egna företaget att vinna på försämrad arbetsrätt för löntagarna, när deras egen försörjning och hela livsstil hotades av alla knäppa eftergifter från S till Mp?

      Det var ett landsbygdsuppror mot den s.k. Stureplanscentern, som har mer gemensamt med sina grannar inom Mp i storstäderna än med sina egna partikamrater på landsbygden. Annie Lööf hade, sett med landsbygdscenterns ögon, fåt fel eftergifter från S. Landsbygdscentern hade nöjt sig med mindre eftergifter från S, om de bara hade gjorts inom de rätta områdena.

      Att ledande sossar inte begriper detta, utan i besvikelsen ansluter sig till SD-drevet mot Annie Lööf personligen som den stora svikaren, visar bara hur långt från väljarnas verklighet denna sosse-elit lever. (Både SD och S är ju överens om detta, fastän de är djupt oense om vilket regeringsalternativ Lööf har svikit. Nu har de ett gemensamt hatobjekt.)

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som ett inlägg i debatten speciellt riktat till Alexander och hans meningsfränder signerat Brorson.

 2. Alexander

  Intressant att alla socialdemokratiska tyckare nu är fly förbannade på Lööf. För några dagar sedan var hon ett föredöme som kunde tänka sig att samarbeta. När det inte går som Socialdemokraterna vill visar man sannerligen att man är dåliga förlorare och att makten ska tillhöra dem oavsett omständigheter.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ser henne fortsatt som någon värd att samarbeta med Alexander trots att hon handlar och agerar aningen planlöst för närvarande. Varför hon gör det hoppas jag få svar på inom kort från mycket säker källa så fram tills dess aka jag avstå från att spekulera över anledningen till henne handlande även om jag har mina aningar om varför hon agerar som hon gör för stunden.

 3. Brorson

  Det tycker du, ja. Och tycka kan man ju göra. utan att det nödvändigtvis måste vara rätt eller fel Det är i varje fall viktiga frågor, du tar upp. Och så långt det inte kräver grundlagsändringar, utan bara ändringar av paxis, kan det genomföras omedelbart, om bara båda blocken vore eniga.

  Vi får inte glömma hur den nuvarande oredan började. Och det var när SD bröt mot praxis under budgetomröstningen 2014. Alliansen hade ju följt praxis, att låta storleken avgöra, när man släppte fram SD:s Björn Söder som andre vice talman, och hade litat på att SD i gengäld skulle följa praxis även under budgetomröstningen. Praxis var ju att ett parti, när det egna budgetförslaget hade röstats ner. la ner sina röster vid de följande omröstningarna.

  Jag minns hur otroligt arg Annie Lööf var på SD. Men vadå, var det inte bra – sett ur alliansens synvinkel – att alliansens budgetförslag vann? Oppositionens uppgift är väl ändå att bedriva opinionspolitik, och i alla lägen rösta mot regeringen? Men är det verkligen bra oppositionspolitik att i ALLA lägen rösta mot regeringen? Tänk er ett fotbollslag, som i ALLA lägen försöker ta bollen från motståndarlaget, i stället för att göra det vid rätt tillfälle, när man har en chans att göra mål….

  Jag tror att jag förstår Annie Lööfs ilska mot SD Hon kände sig grundlurad av SD då, under hösten 2014, och vill därför inte ha med SD att göra. Dom är inte att lita på. Dom följer inte spelreglerna.. Hon ansåg – och anser naturligtvis fortfarande – att alliansen, och inte SD, ska bestämma när och hur alliansens ska sätta käppar i hjulen för socialdemokratin. Man ser ju tydligt hur SD, som en objuden gäst, försöker göra sig till en del av alliansen, Och hur naiv Ebba Busch-Thor är, när hon gläds över de oönskade hjälpen.

  Det kan inte alls uteslutas att alliansen hade fått ett mycket bättre valresultat 2018 än vad sin blev fallet, om alliansen själv, utan oönskad SD- inblandning, hade fått bestämma hur Löfvén skulle tvingas bort från regeringsmakten. Under de senaste veckorna har trollfabrikerna, som härjar på Facebook, gått på högvarv och riktat ren förföljelse mot Lööf och Björklund för att de inte vill dansa efter SD:s pipa. Det är nog några herrar, som SD inte vill ska synas på barrikaderna i Sverige, som sitter nere i Ungern och dirigerar opinionen i Sverige.

  Av grundlagen 9 kapitlet framgår att det inte alls är något krav att budgeten måste tas före början av budgetåret. Ändå ska budgetomröstningen ske idag, torsdag. Det finns väl inget formellt hinder för ett enskilt regeringsparti att lägga fram ett eget budgetförslag, som skiljer sig från regeringens när alla andra gör det. Finns inga grundlagsexperter i regeringskansliet? .Den svenska regeringsbildningen har hittills inte tagit anmärkningsvärt lång tid, sett till en internationell jämförelse

  Men det behövs ändringar. Systemet är ju från demokratins genombrott för hundra år sedan. I stället för en enväldig kung, har vi nu en enväldigt talman, som inte vågar använda sin nästintill konungsliga makt. Till att börja med bör den obligatoriska statsministeromröstningen efter val, ersättas med en obligatorisk avgång för regeringen redan under natten efter valdagen. Dessutom bör regeringsbildningen ledas av den avgående i stället för den nyvalda talmannen.

 4. Jonny Disenfeldt

  Vi måste ha en budget fastställd för nästa år, däremot måste vi inte ha en regering utsedd utan landet kan regeras med en övergångsregering vilket nu görs.

  S som parti kan själva föreslå i riksdagen en egen budget som alternativ till övergångsbudgeten så visst behandlas alla lika…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som övergångsregering har vi inte friheten att lägga någon egen budget Jonny – Så är det.

   • Jonny Disenfeldt

    Men socialdemokraterna kan givetvis lägga sitt eget budgetförslag. Precis som alla andra partier. Att ett sådant förslag inte lär vinna är något helt annat.

 5. Brorson

  Den märkliga s.k. negativa parlamentarismen vid statsministerval i Sverige, verkar vara en kvarleva från 1809 års regeringsform, som var världens tredje äldsta när den ersattes av en ny grundlag 1975. Men säkert var toppmodern för sin tid, med maktdelningsläran (mellan kung och riksdag) som grund. Vi hade en stort sett fortfarande enväldig kung, men riksdagen fick nya medel för att sätta käppar i hjulen för kungen. Kungen styrde landet med hjälp av ett fåtal ministrar, som var ansvariga inför riksdagen. Därför måste ministrarna ”tolereras” av riksdagen. En numera drygt 200-årig princip, som har omnämnts flitigt under de senaste månaderna.

  Under 1810-talet och framåt var det en enkel sak att skaka fram en ny statsminister ur rockärmen, varje gång riksdagen sa nej, tills riksdagen tröttnade. För det blev ju i alla fall som kungen ville. Riksdagen ville ha ett revanschkrig mot Ryssland efter nederlaget i kriget 1808-09, men det ville inte kungen, som hade personlig erfarenhet som härförare i krig och inte trodde på Sveriges chanser att vinna ett nytt krig mot Ryssland, så det blev inget krig mot Ryssland. Som härförare var Jean Baptiste Bernadotte känd för att hellre försvara redan gjorda erövringar än göra nya erövringar – cch än idag sitter ju en Bernadotte på Sveriges tron.

  Nåväl, det var en utvikning. Men frågan är ju om systemet, som bygger på 1700-talets politiska mode bland de mest radikala samhällsomstörtarna (bortsett från de ledande männen bakom franska revolutionen), nämligen maktdelningsläran, ska reformeras eller avskaffas och ersättas med något helt nytt, Med mitt förslag om obligatorisk avgång för regeringen redan under valnatten och att regeringsbildningen ska ledas av den avgående talmannen det sista han gör innan han själv avgår, skulle processen både komma igång direkt och snabbas upp.

  Måste extraval hållas, skulle det kunna utlysas redan efter en dryg månad, innan valaffischerna från det ordinarie valet hunnit städas undan.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett mycket tänkvärt inlägg i debatten väl värt att debatteras från alla upptänkliga synvinklar – Tack för din input i debatten Brorson.

 6. Bertil

  Lät illa Anders. Inte får du bli däckad.
  Du måste ha kraft att konfrontera dina bloggkommentatorer.
  Krya på dig det önskar vi dig alla eller åtminstone jag.

  Märkligt här har man i månader försökt skapa en regering. Sen kommer moderater och lägger en budget som Livets ord-anhängare och annat folkfientligt folk godkänner.

  En budget motsvarande vad 40 000 sjuksköterskor skulle fått i lön.
  Nu blir det mest skattesänkningar satsningar på polis mot svaga grupper och
  sen värnskatt som ska bort och brytpunkt höjas.

  Klart vi inte ska ha en socialdemokratisk statsminister till en så korkad Budget.
  Låt Högern stå för den för de kan lika inte försvara den.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack Bertil och nu är jag på benen med laddade batterier så kampen pågår fullt ut.

 7. nils johnsson

  Det finns inga opolitiska budgetar, och ett land kan inte regeras med en budget som inte passerat riksdagen det vore djupt odemokratiskt.

  Så att låta sittande (övergångs)regering sätta en budget som ska gälla utan stöd i riksdagen vore värre. Det här är inte optimalt, men alternativen är värre.

  S har, tillsammans med SD, tidigare hackat sönder borgerliga budgetar och då var det inte ens en övergångsregerings budget.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag anser att du har fel Nils och att det jag anfört är rätt – Varje tillträdande regering ska åtminstone få chansen att lägga sin egen budget och göra sitt bästa för att få den att passera riksdagen och få dess gillande – Dagens skeenden och ordning medger inte det vilket är fel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ovälkommet för den stora majoriteten som kommer att bli utsatt för stort lidande i andra änden Alexander.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det kommer du att få se Jonny – Början til lidandet har våra myndigheter redan börjat yttra sig om.

  • Sven

   Så vem är det som tjänar mest på skattesänkningen – de som tjänar mycket eller tjänar lite? Om en pensionär får en hundring, vad får tex m och ses riksdagsgrupp?
   Och hur mycket av säkerhetsbältet försvinner i gengäld för de lågavlönade?

 8. Alexander

  ”ovälkommet för den stora majoriteten”

  Förklara gärna hur du menar. Det är fel att pensionärer får mer pengar? Eller ett butiksbiträde?

  • Sven

   Pensionärer får småpengar i skattesänkning. De som tjänar mycket får mångfalt mer. Tycker du det är rätt?
   Finansieringen sker till exempel genom att ta bort bidrag för billigare bostäder. I Umeå finns flera byggare som siktat in sig på att bygga dessa bostäder. Bara Bostaden ligger i startgroparna på 300 av dessa prispressade lägenheter. Nu drar sig byggare ur. Det innebär att det byggs färre lägenheter. De som byggs blir klart dyrare att hyra.
   Så alla de som söker bostad. Kanske flyttar hemifrån? Kanske kommer hit för att studera? Kanske pensionärer som flyttar från villan då partnern har dött? Osv
   Alla som behöver en lägenhet / ett boende!
   De har nu den blåbruna sörjan kickat i skrevet. Precis som de som söker sig till arbetsförmedlingen.
   Nedrustning av fackföreningarna.
   Osv
   Alltså främst de grupper som inte redan är rika. De får betala för att vi rika ska få större skattesänkningar.
   Att låtsas att skattesänkningarna är bra för alla är antingen okunnigt eller rent lurendrejeri. Det är helt ok att vara för dessa åtgärder, men att låtsas att det är för att de som har det tuffast ska få det bättre är direkt löjligt.

 9. Alexander

  Anders

  Led penionärerna när Socialdemokraterna sänkte skatten? Givetvis inte, då var det rätt. Nu är det fel.

 10. Leif Andersson

  Personligen har jag svårt och förstå varför SD inte utnyttjade situationen och krävde mer besparingar på migrationen. Någon bra förhandlare är inte Åkesson. Jämför med Sjöstedt som helt fritt fick styra budgetarbetet under Löfven.

 11. Bertil

  Anser nog nyval är det enda rätta.

  Folket måste skärpa sig när de går till valuorna.
  Det värsta är att blir det nyval går folk inte dit.
  Vilket kan gynna högerextrema oerhört.
  Eller kan det t.o.m vara tvärtom att SD tappar om valdeltagandet blir mindre?

  Ja allt är möjligt.
  Men med detta resultat så är det lika bra vi får ett extraval.
  När det lika är åt helsefyr spelar det ingen roll om det blir sämre.
  För svaga grupper har redan för stor börda.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis är mitt svar til första meningen i ditt inlägg Bertil – Den vägen är den enda rätta.

 12. Bertil

  Ta gärna upp vad du anser om Akelius och hans sätt skapa sig rikedom.
  Var ett tv-program om det ikväll. Se det om du inte såg det.
  Ett bra debattämne.
  Det är inte konstigt om allt färre äger allt mer och
  att fler i väst får det allt sämre.

 13. Alexander

  ”Det var lika fel nu som då”

  Anders Forss är tydlig. Pensionärer ska inte ha några skattesänkningar.

  ”Se vad myndigheterna säger”

  AF kan inte gödsla med låtsasjobb i den omfattning som sker i dag. Inte ett dugg att oroa sig för.

  • Sven

   Skattesänkningar innebär inte att alla får det bättre. I te heller för pensionärer.
   100 kr skattesänkning men hundralappar i ökade kostnader innebär inte att man går plus.
   Tycket du det är rättvist att pensionärer får någon hundralapp och politikerna själva får 5-10 ggr så mycket?

 14. Alexander

  Jag ser att det är upprörda känslor över att de som jobbar och pensionärer får sänkt skatt. Det står alla fantastiskt solidariska människor fritt att göra extrainbetalningar till Skatteverket. Bara att köra på! Och strunta i att beställa sprit från Tyskland eller byta tjänster med grannen. Fast det gäller naturligtvis bara andra…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det du anspelar på i din kommentar är så tomt på empati att kommentaren egentligen förtjänar att gå rakt ner i papperskorgen – Väljer dock att publicera den så att alla kan se hur egoistiskt du tycker och tänker Alexander.

  • Sven

   Brist på empati är det hos de som är så egoistiska att de , trots att de har betydligt mer än andra, tycker det är rättvist med skatte sänkningar på någon hundralapp för de med minst och med mångfalt mer för de som redan har mycket.
   Brist på empati är det hos de som har råd att äga sitt boende men tycker att det är rätt att ta bort subventioner för de som jagar sin första lägenhet, bara de får mer i sin egen plånbok.

   Det är LÖJLIGT att prata om att de som har minst får mer. Eller okunnigt. Eller bara empatilöst och egoistiskt.
   Eller alltihop…

 15. Alexander

  ” Det du anspelar på är så tomt på empati”

  Det är mina upplevelser om de som ständigt vill se högre skatter. Påfallande ofta köper de smuggelsprit, har svartarbetande hantverkare osv. Tycker man att skattesänkningen är hemsk är det bara att avstå.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du får självfallet ha dina egna tankar Alexander men jag hävdar att din kommentar är långt ifrån ämnet och absolut tom på empati och förståelse.

 16. Alexander

  Anders

  På vilket sätt är det empatilöst att hävda att folk använder svart arbetskraft och köper smuggelsprit?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>