Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Låt oss gemensamt säkerställa att dagens händelser aldrig kan upprepas i Sverige i framtiden.

I gårdagens inlägg skrev jag om att jag tycker att varje budgetomröstning i Sveriges riksdag ska föregås av en statsministeromröstning om landet befinner sig i ett läge där det saknar statsminister och en regering vilket är fallet för närvarande.

Av den anledningen tycker jag att det blev helt fel att driva igenom den budgetomröstning som just avlöpt. Ännu mer fel blev det att budgetomröstningen kunde gå av stapeln utan att sittande övergångsregering kunde lägga ett skarpt budgetförslag som speglar den politik de avser föra om det skulle vinna statsministeromröstningen – Detta samtidigt som oppositionen fritt får lägga vilket budget de vill utan att ta hänsyn till några som helst begränsningar.

Av den anledningen är jag föga förvånad att budgetomröstningen gick som den gick och att Sverige nu ska regeras på grundval av en M och KD budget nästkommande år – Eller i vart fall första halvan av nästa år oavsett vem som sedan får regeringsmakten i Sverige efter det extraval som förmodligen måste till för att lösa regeringsfrågan.

För mig är det självskrivet att varje tillträdande regering själv ska få lägga sin egen budget för att se till att baxa både den och den tilltänkta regeringen genom riksdagen och erhålla kammarens gillande för sina förslag.

Med det sagt är det hög tid att förändra lagstiftningen och ordningen runt detta så att det som avlöpt idag aldrig någonsin kan upprepas i en framtid – Detta därför att dagens händelser enligt mitt förmenande är både odemokratiskt och otidsenligt och högst sannolikt resultatet av att ingen på riktigt tänkt sig in i hur detta skulle slå om landet precis som nu saknar en regering.

Att landet fortsatt står utan regering så här långt efter ett ordinarie riksdagsval tror jag att ingen politiker eller beslutsfattare någonsin kunnat föreställa sig ens i sin vildaste fantasi – Något som självfallet även inkluderar väljarna som även de bortsett från att välfärdslandet Sverige ska stå utan regering så länge som nu är fallet.

Att det faktiskt föreligger på det sättet innebär då att ingen någonsin sett någon risk i att en budgetomröstning ska komma att föregå en statsministeromröstning och av den anledningen har ingen känt att det är angeläget att tänka över ett scenario som det vi nu befinner oss i.

Nu när dagens situation har blivit verklighet finns som sagt bevis för att det inträffade är fullt möjligt samt att vi måste agera skyndsamt för att säkerställa att det som just hänt aldrig någonsin kan inträffa igen.

Av den anledningen hoppas jag att en av den tillträdande regeringens första åtgärder blir att förändra gällande ordning genom att se till att riksdagen snarast möjligt röstar igenom en nyordning som innebär att en eventuell övergångsregering styr på en övergångsbudget så länge den sitter kvar ooh överlåter till den kommande regeringen att lägga fram sin egen budget i samband med att den tillträder.

Med en sådan ordning ger vi varje tillträdande regering en reell möjlighet att styra landet efter eget huvud och efter egen förmåga på bästa sätt. Att som nu måsta styra på en budget man inte själva lagt blir kontraproduktivt och potentiellt skadligt för Sverige som hotar att stanna av utvecklingsmässigt och därmed stagnera på alla sätt och vis.

Slutligen så håller jag med Stefan Löfven fullt ut i hans påstående att vi i Sverige fram tills dess de ändringar jag föreslagit ovan inför en ordning som innebär att den statsministerkandidat som förs fram till omröstning om att bli nästa statsminister i Sverige alltid ska vara den kandidat som företräder den budget som just antagits.

I det läge borde därför statsministeromröstningen endera hållas avseende Ulf Kristersson alternativt Ebba Bush Thor snarare än om Stefan Löfven som näste svenske statsminister – Något jag hoppas blir fallet direkt efter fredagens omröstning om Stefan Löfven som näste svenske statsminister.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

22 kommentarer

 1. Bergis

  Så här blir det när man vägrar prata med Sverigedemokraterna. Hade Stefan Löfven pratat med Jimmie Åkesson så hade vi haft en röd regering nu.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det betvivlar jag å det skarpaste Bergis – Åtminstone inte en rödgrön regering som kan agera fritt från inflytande av SD.

 2. Leif Andersson

  Situationen var ju en liknande för fyra år sedan och en femåring kunde förutse det som nu hänt. Så frågan är varför Löfven tar upp frågan nu när han kunde gjort det redan för fyra år sedan? Du får gärna fråga honom och publicera svaret.

 3. Jonny Disenfeldt

  Det var fler som stödde M+KD budgeten och därmed är det givetvis korrekt och demokratiskt att den ska gälla.

  Den regering som till slut tillträder har sedan rätt att lägga sin egen tilläggsbudget vilket du bör vara medveten om.

  Det finns andra länder i europa som stått utan regering länge och mycket längre än så här så det är i sig inget att anmärka på, någon gång ska vara den första även för detta i Sverige.

  Om man röstar nej till Löfven som statsminister bör nästa kandidat till 3:e omgången vara endera Lööf (C) eller Åkesson (SD). Om även det misslyckas bör man i sista omgången ånyo prova Kristersson. Om även det misslyckas får vi nyval och får hålla tummarna för att L och MP säger adjö till svensk riksdag.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du har helt fel Jonny sett ur moralisk synvinkel och till vad som är bäst för landet.

 4. Niklas Karlsson

  Men att bryta ut förslag ur budgeten och sedan rösta ner dom tillsammans med SD som ni gjorde 2013 det ska fortsatt vara tillåtet?
  Dubbelmoralen kan inte vara tydligare, att ni under Alliansens sista år gick gått om inflytande med hjälp av SD det var ok, men om någon annan gör samma sak mot er ja då är det förkastligt

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det jag sagt bör vara tillåtet har jag angett i inlägget och så vitt jag vet har jag inte angett det du anför som en möjlig väg Niklas.

 5. Bertil

  Vi får se! Är den moderata budgeten den som som var avgörande.
  ja då var ju folkets röster meningslösa. Det är avlönat en massa riksdagspolitiker som har suttit och lekt i riksdagen detta när allt var riggat i förväg. Även alla samtal och förhandlingar var därmed meningslösa.

  Jag tror detta val kommer sänka lusten för folk gå till valunorna.
  Vem som regererar kan uppfattas som att det redan är riggat.
  Det i sin tur gynnar högern ännu mer.

  Följderna blir den! Att till slut är det inte valunorna som ger utslaget för missnöjet utan missnöjesyttringarna.

  Det enda hopp vi har nu är nyval. Men då röstar folk på SD istället för man har fortfarande inte fattat det är ett extremhögerparti.

  Sverige sjunker allt djupare, ett 6-e jobbskatteavdrag ska tas från sjuka, arbetslösa.
  På det så har ju moderaterna tänkt lägga 10% högre skatt på sjuka. Detta så skatter kan sänkas för de riktigt högavlönade ännu mer. Men det kanske inte ingår i budgeten denna gång.
  Men var beredd.

  D.v.s försämringarna för sjuka, arbetslösa blir otäck gigantiska . Vilket kommer märkas i Samhället.

  Lågkonjuktur nalkas unga medelålders är skuldsatta upp över öronen. arbetslösheten om den skenar kommer sätta familjer på bar backe. på det kommer hemlösheten öka och även om folk har ett jobb, men med för låg lön kommer de inte kunna köpa bostad.
  Prisfall på 50-60% på bostäder skulle vara nyttigt det gynnar bostadslösa.

  Fria uttag av hyror förespråkas. Det betyder att
  hyresrätter renoveras eller stylas. Hyran fördubblas eller tredubblas.
  tränger ut de som inte kan betala , till följd att hemlösheten ökar.

  Det ser dystert ut som attan. Tråkigt att kravaller kanske måste ske, så folket visar vart vi är på väg.
  Detta innan högern tillsätter för många poliser så effekten dämpas.

  Att vara mesig och godtrogen håller inte när egoism och rå kapitalism tar allt.
  Ådalen förändrade Sverige. Nu behövs en annan kamp så illa är det.

 6. Brorson

  De förslag som du här framför kräver en grundlagsändring för att bli bindande. En ändrad grundlag kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2023, förutsatt att arbetet med ändringsförslagen påbörjas senast för riksdagens sommaruppehåll nästa år. Om processen startar med en motion till riksdagen, måste den lämnas in senast den 10 januari nästa år, d.v.s. om mindre än en månad.

  Även de förslag, som jag framfört i föregående diskussion kräver grundlagsändringar. Även om det kan råda delade meningar av både praktiska och ideologiska skäl vilka ändringar som bör göras, torde det idag vara svårt att finna någon som totalt förnekar behovet av grundlagsändring. Någon riksdagsledamot, men helst flera ledamöter från olika partier måste skriva motionen i fråga. Det är inte nödvändigt att redan i denna motion precisera vilka ändringar som ska göras.

  Även personer med direkt motstridiga åsikter om vad som ska stå i den nya eller ändrade grundlagen, borde kunna enas om att påtala behovet av en ny eller ändrad grundlag. Jag hoppas därför att företrädare för alla åtta riksdagspartierna ställer upp Diskussionerna om innehållet i den nya eller ändrade grundlagen kan ske, när arbetet väl kommit igång.

 7. Bertil

  Det som kommer hända är att riksdagsvalen vårt gemensamma kapitalet kommer hamna helt i händerna på det privata och det som börjar med en knappnål slutar med en silverskål.
  Man tar allt. Ja även valen gör kapitalismen ich Monetarismen vad man vill med. Att ge sin röst må kanske inte vara meningslöst, men rösten i sig bryr sig inte kapitalismen sig om.

  Det är lika brottom med att stoppa rå kapitalism privatisering som att stoppa klimatförändringarna. Det hänger ihop.

  Den råa kapitalismen kommer dra ifrån där allt färre äger allt mer. Detta på bekostnad att folk dör ut och att klassklyftor och fattiga bryr sig ingen om.

  Trots flera år av tiggare i Sverige gör EU ingenting åt det hela. Ingen av våra riksdagspartier heller.
  Man gör inte ett dyft. Istället ses de som djur och man vill likt man gör med råttor sätta ut råttgift ( förbjuda tiggeri) och tro att man den vägen utrotar dem.
  Men de dyker bara upp på andra ställen.

  Samma med sjuka, arbetslösa.
  De sociala skydd som byggts upp under socialismen tar man allt mer av.
  Självklart är målet ta bort alla sociala skydd.

  Är du sjuk och inte har pengar så kommer det bli som på 1800 talet antingen lever du eller sp dör du. Vård kommer dessa inte få i framtiden med den politik som är idag.

  Rå kapitalism och storföretag tar över allt. Inte minst kärnverksamheter. Skolor äldrevård sjukvård. Men för att få del av detta måste du ha pengar.

  Robotar, AI tar allt fler jobb. Samtidigt sägs att fler jobb skapas, ja möjligen
  Men ingen vill betala till slut för dessa jobb.
  Vi ser hur den Moderata budgeten vill ta bort alla åtgärdsjobb, subventionerade jobb för att folk ska erhålla en försörjningsinkomst. Man tar bort subventioner till hyresrätter men ger enorma subventioner till ägande inte minst ROT-avdrag. Men även ränteavdrag.

  När man tar bort åtgärdsjobb blir folk utan försörjning för att de inte ska kunna leva på a-kassa eller socialt stöd så vill man även ta bort det.
  Jobb åt det privata är enda chansen.
  Därmed komner låglöner bli så låga så folk tvingas ha flera jobb men ändå bo i trappuppgångar soprum o.sv
  All utveckling pekar med Nyliberalism att vi är på god väg dit, halva vägen är redan tagen.

 8. Petter

  Jag tror att det blir en regering som består av Alliansen och SD.
  Detta är idag enda lösningen tyvärr.
  Men ser det positivt att SD får vara med på ett ”hörn” innan de blir för stora .
  Varför positiv till detta ?
  Jo för då tror jag de snabbt förlorar väljare när dessa kommer att se vad de står för.
  Risken hade varit att de skulle öka ännu mer till nästa val och då kanske skulle haft över 30 % .
  För du har fullständigt fel när du säger att de kommer att rasa i antalet väljare om de hålls undan från makten. Så funkar inte väljarna. Och så länge det skjuts och mördas i storstäderna kommer fler och fler ”Svenssons ” att välja dessa . De är inte blinda för vilka som begår dessa brott och sen får de straffrabatt . För hur det än är så är detta problem ett problem skapat av inkompetenta politiker som inte vågar säga nej och blundar för problemet på grund av rädslan att bli kallad rasist. Samt att misslyckats kapitalt med integrationen.

 9. Jan

  Ingen orkar bry sig om röran som pågår nu utom de närmast berörda (partierna, journalisterna och etablissemanget runtom). Jag varnade för det här i åratal innan valet. Nästan ingen lyssnade. Som jag förstår är nu enda alternativet för Löfvén att han får makten om han för en nyliberal, arbetarfientlig politik. Dags att hoppa av då. Televinken blir statsminister istället. Voine, voine…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten som beskriver ett troligt scenario de flesta vill undvika.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>