Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Idag kan mina tankar bara gå en väg – Till den oförglömlige kämpen mot cancer Ida Boström.

I dag nås vi av det nedslående beskedet att Ida Boström som helt öppet och ogenerat gett cancern ett ansikte avlidit.

För mig symboliserar Ida Boström den som oblygt och fri från rädsla gav kampen mot denna i sanning hemska sjukdom ett ansikte trots att hon igår förlorade kampen efter en 4 år lång kamp mot sjukdomen – Detta trots att läkarna initialt endast gav henne två ar att leva.

Vad jag förstår så avled hon på operationsbordet i samband med en kritisk operation som var oundviklig trots att chansen för att överleva operationen bara var 50/50.

Jag kände inte Ida personligen och kommer heller aldrig att kunna göra så i en framtid!

Däremot känner jag igen den glöd och den vilja som tänds inom en att bekämpa denna hemska sjukdom då jag själv drabbats av cancer – Dock av vad jag tror och enligt uppgift vet är en betydligt mildare variant än den Ida burit i sin kropp under 4 långa år trots att läkarvetenskapen endast givit henne 2 år att leva när hon fick sjukdomsbeskedet.

Min cancer är och bör enligt konstens alla regler vara fullt ut botbar även om den precis som i Ida’s fall kompliceras aningen av en parallell hjärtsjukdom som gör att behandlingen fått anpassas en aning för att hjärtat ska orka med behandlingen.

Hursomhelst – Som jag sa ovan så känner jag igen den kämpaglöd som tänds inom en när man får hårda besked som dessa.

Även i mitt fall är det så att cancern ska besegras på alla upptänkliga sätt och att jag ska bli helt frisk och kunna återvända till ett vanligt liv som pappa, make, morfar, farfar, barn, bror, svärson, svåger mm. och alla andra saker jag är för olika människor i detta liv.

Min redan från början starka Gudstro har stärkts än mer och för mig finns inget annat scenario än att Gud fader i allt han gör omsluter mig på alla sidor på samma sätt som han omsluter min familj och alla andra som står mig nära – Detta för att bära oss i sina trygga arma genom de värsta stunderna vi alla går igenom när vi bär på en sjukdom som cancer.

Huruvida Ida bars av en stark Gudstro ska jag låta vara osagt men min tro och min bön är att hon gjorde det och att Gud Fader Allsmäktig nu gett henne den frid hon förtjänar efter en lång och osjälvisk kamp.

På samma sätt går mina bönder till alla hennes anhöriga och nära och kära – Min bön lyder som följer: Gud hör deras bön och bär dem genom stunder av glädje och stunder av sorg och mest av allt hjälp dem minnas Ida och hennes tid på jorden med evig glädje och tacksamhet.

Med de orden vill jag avsluta denna blogg och upprepa att jag för alltid ska minnas Ida och det ansikte hon givit cancern i kampen mot denna för de allra flesta hemska och skoningslösa sjukdom som slår mot allt och alla utan urskiljning.

Tack Ida – Tack för din tid på jorden och för allt det du fått betyda för många människor – Inget liv är förgäves och alla människor har samma värde i Guds ögon hur underligt det än kan låta – Vila i frid efter din långa och skoningslösa kamp!

Låt mig avsluta med en fri översättning av en av mina favoritdikter kallad Footprints.

En människa dog och vaknade upp i himmelen omgiven av änglar och av fadern och sonen. Efter ett tag var det dags för det obligatorisk samtalet med Gudfader för att sammanfatta livet på jorden och allt som hänt där – Denna gång sammanfattat i formen av fotspår på en sandstrand fylld av vit sand.

När de satt ner och betraktade dessa fotspår så upptäckte den som just anlänt till himmelen att det gick två parallella fotspår bredvid varandra precis som om de gick hand i hand – Efter att ha betraktat dem ytterligare ett tag såg vederbörande att de två vissa gånger övergick i bara ett par fotspår – Efter ännu mer analys insåg hen att tidpunkten för när det bara fanns ett par fotspår sammanföll med de tidpunkter i livet när hen gått igenom stora svårigheter i sitt liv.

Förundrad över varför Gud lämnade hen ensam när livet var som svårast kunde hen som varande människa av kött och blod inte undvika att ställa följande fråga till Gud Fader – Fader säg mig följande – Varför lämnade du mig helt ensam och åt mitt eget öde när mitt liv var som svårast så att ja fick genomgå min livsvandring helt ensam?

Gud var tyst ett långt tag varvid han svarade – Kära du vid de tidpunkter du bara ser ett par fotspår i sanden beror det inte på att jag lämnade dig ensam och åt ditt öde – Vid varje tidpunkt du bara ser ett par fotspår i sanden beror det på att jag lyfte upp dig och bar dig på mina armar för att skydda dig från alla svårigheter och vedermödor.

Så här påstås originalet lyda på svenska:

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under hans levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. ”Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest.

Herren svarade: ”Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår – då bar jag dig.

Sådan är han och så stark är kärleken till alla människor och allt levande hos vår levande Gud – När vi behöver honom finns han alltid där för oss.

Det löftet gäller iIda och det löftet från Gud Allsmäktig gäller även dig och mig oavsett av om du är troende eller inte.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

36 kommentarer

 1. Leif Andersso

  Cancer är en fruktansvärd sjukdom och man kan bara bli irriterad på svenska politiker som inte ger sjukvården de resurser som behövs. Med detta tänker jag framförallt på den helt inkompetenta primärvård som svenska medborgare erbjuds idag. Antingen så har majoriteten av alla läkare i primärvården ingen kompetens alls att bedöma symptom som kan tyda på en allvarlig sjukdom eller så är de styrda av politiska direktiv att undvika remittera misstänkta fall till specialistvården.

  Det hade inte hjälpt i Ida Boströms fall men varför inte införa en obligatorisk genomgående hälsokontroll av alla svenska medborgare över 50 år och därefter med visst intervall beroende på utfallet av den första kontrollen. Detta hade antagligen gjort att många kunnat få en diagnos och behandling mycket tidigare än idag. Varför ska vi låta svenska medborgare lida och avlida i onödan bara för att det finns en inkompetent institution med politiker och byråkrater som kallas Landsting eller Region som tar enorma resurser i anspråk. Avveckla och lägg sjukvården under staten samt överför alla de pengar som sparas på politiker och byråkrater direkt till operativ sjukvård.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg – Specialistvården inom cancerområdet är om inte bäst i världen så nära nog den positionen Leif. Precis som du anför ligger bristen inom primärvården vilket jag påtalat ett par gånger i olika inlägg så där är vi helt överens.

 2. Jonny Disenfeldt

  Ett tragiskt livsöde som man grips av.

  Vad gäller gudaväsen så skulle det vara en rätt urusel gud som skapar en värld där spädbarn föds missformade och handikappade, en värld där virus, bakterier och parasiter tillåts skada och döda ung som gammal under långt lidande.

  En gud som då alltså är långt från perfekt och uppenbarligen inte allsmäktig för om denne skulle vara allsmäktig så är det ju än mer klandervärt … jag betackar mig för den sortens gudsentitet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis som du säger så grips man av hennes livsöde Jonny – Sedan kan man säkert tycka att Gud kan framstå som grym och orättvis men Gud har en mening med allt som händer Jonny och förr om inte senare får vi lära varför. Så har det varit för mig ett antal gånger då jag fått svaret på varför saker inträffat långt efter det att de inträffade.

 3. Bertil

  Att det är så illa med dig Anders visste man inte.
  Därmed kommer man snabbt till detta med att man ska aldrig döma någon annan man vet inte vad de går och bär på. Det är en sak debbatera politik i hårda ordalag men personliga påhopp som Anders fått över sig är inget snyggt.

  Det är även därför klassklyftor ojämlikhet och att sjuka liksom arbetslösa ska ekonomiskt förtryckas blir så fel. Det är lätt vara tuff och hårdhudad om man är kärnfrisk med stark psyke.
  men vid sjukdom kan detta snabbt brytas ner och den hårdudade ytan blir till gele.

  Jag tror därmed Anders kan berätta lite hur hans eller om han inte vill berätta om det personliga, kan omtala sjukförsäkringen brister.
  För den har brister.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg – Sjukförsäkringen har jag skrivit om många gånger och fler inlägg i ämnet kommer var så säker – Speciellt nu när vi tvingas leva med en M/KD/SD budget det närmaste året.

 4. Brorson

  Jag är den förste att erkänna att man inte kan vara både bibeltroende kristen och renlärig marxist. Jag är bibeltroende kristen och marxist. Och i Bibeln finns en annorlunda berättelse om hur Gud prövar människor, nämligen Jobs bok i Gamla Testamentet. För att göra det enkelt, har jag klippt ihop från Wikipedia:

  ”Jobs bok inleds med att Satan, kallad Anklagaren (Åklagaren i 1917 års bibelöversättning), i samtal med Gud berättar att han rest över jorden.[2] Gud frågar om Anklagaren sett Guds tjänare Job, som Gud anser vara den mest rättrådiga människan på jorden. Anklagaren svarar att det inte är konstigt att Job är rättrådig, när Gud ser till att han har ett så gott liv. Gud svarar med att ge Satan tillåtelse att ta alla Jobs ägodelar från honom.

  Job blir med Guds tillåtelse berövad sina tillgångar, hans tio barn dödas och han själv drabbas av varbölder över hela kroppen. Men oavsett allt detta så bestämmer sig Job inte för att anklaga Gud, kapitel 1 vers 22 ”Trots allt det som hade hänt syndade inte Job och smädade inte Herren”. Enligt många sentida teologer handlar berättelsen om Job om varför en rättfärdig människa måste lida livets orättvisa och hur man kan bli upprättad ”

  Job anklagade inte Gud för att Gud hade utlämnat honom åt åklagaren och svikit honom under dessa prövningar. Visserligen står det i Bibeln att Job, efter dessa prövningar blev rikligen belönad för att han stått ut med prövningarna utan att anklaga Gud, men inte ens Job slapp döden. Han har nu varit död under flera tusen år. Och för övrigt är hela Jobs bok en liknelse, som beskriver förhållandet mellan Gud och människor, och – till skillnad mot en del andra av GT:s böcker – inte en historisk skildring av något som verkligen har hänt, utan en liknelse.

  De belöningar, som Job enligt Jobs bok fick under slutet av hans jordeliv, kan mycket väl syfta på livet efter detta.

  Igår såg jag reportaget om multimiljardären Roger Akelius. Det som slog mig, var hans uppväxt i den frikyrkliga miljön. I stället för att – som Job gjorde – tjäna Gud oavsett de prövningar som detta medförde, har Akelius gjort precis tvärtom. Och skyller på att han bara har följt de jordiska regelverken. En inställning, som jag har mött hos många, som vuxit upp i de frikyrkliga miljön, men valt bort den kristna vägen, och det lidande som kanske väntar på den vägen.

  Jag har inte sett någon uppgift om huruvida Ida var troende kristen, men om hon var det ligger det till mig närmas till hands att tänka att hon bars av denna sin tro. Kanske är hon en nutida Job. Hon anklagade inte Gud för sitt öde.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack för ett mycket välskrivet inlägg i debatten Brorson – Allt gott och Guds frid till dig i alla avseenden.

  • Jonny Disenfeldt

   Brorson -

   Undrar hur Job’s 10 barn skulle se på saken … de som alltså blev spelpjäser i denna saga och berövade sina liv i alltför tidig ålder för att gud ville testa Job …

   Ännu ett exempel på ett avskyvärt gudaväsen.

   • Brorson

    Denna kommentar från Jonny var väntad och är ateisternas paradnummer mot religiös tro. Det går ut på att allting som vi tror om Gud inte kan vara sant, eftersom ingen, som låter dessa olyckor ske, kan vara både god och allsmäktig – såvitt vi människor kan förstå med vårt mänskliga förstånd. Men säger detta egentligen någonting om Gud, eller bara om oss människor? I själva verket resonerar Jonny so ormen i Paradiset, som var världshistoriens första ateist. Ormen uppträdde ju som en åklagare mot Gud. Ormen, som egentligen var Satan, anklagade ju Gud för att inte vilja människornas bästa:

    Men ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: ”Skulle då Gud hava sagt: ’I skolen icke äta av något träd i lustgården’?” 2Kvinnan svarade ormen: ”Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården, 3men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ’I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke mån dö.’” 4Då sade ormen till kvinnan: ”Ingalunda skolen I dö; 5men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är.” (Syndafallet, enligt Första Mosebok)

    Men sådana där gamla sagor kan man ju inte tro på, eller? Har ateisterna någon alternativ förklaring olyckor och allt annat ont som sker? Nej, för i så fall skulle de själva hamna i rent religiösa hårklyverier. Och därför anser jag att ateismen är en religion, när ateister resonerar som Jonny gör. Människor uppträder som om de vore gudar, som står över alla andra gudar. Detta ser vi tydligt i Katovice idag, när Sveriges egen ”gudinna” Isabella Lövin, mp, tror att hon kan förändra hela det globala klimatet, stoppa den kosmiska stålningen från yttre rymden, etc, genom skrivningar på ett papper.

    Förr hette det ”Över klimatet råder endast Gud”. När en religion försvinner, kommer en annan i dess ställe. Det må vara islam i tidigare kristna länder, ateismen eller klimathysterin.

    • Jonny Disenfeldt

     Brorson -
     Din saga säger mycket om det gudaväsen du tillber.

     Cancer, sjukdomar och olyckor har alla naturliga orsaker, vi behöver inte införa några vidriga övernaturliga goda/onda makter som spelar schack med människor som spelpjäser.

     Ormen/satan är ingen ateist, tvärtom en nödvändig spegelbild i det sagospel du tillber .

     Ateism är ingen tro.
     Som ateist använder jag mig av ett gradvis mer och mer detaljerat vetande.
     Kunskap, det som din gud var så rädd att människan skulle få eftersom kunskap avväpnar och reducerar ditt gudaväsen till intet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det beror på hur man ser på saken Alexander – Döden är alltid ovälkommen men i vissa lägen kan den komma som en befrielse om värk och annat blir outhärdligt.

   Jag känner inte hennes familj och därför ska jag inte uttala mig i den frågan.

 5. lena

  Hej!
  Sverige är ett land där sjukvården inte fungerar för alla.
  Ett fall av många, som kan jag beskriva.
  En 75 årig man får vattenkastningsproblem. Jag gör nödvändiga prover, som visar,
  att det rör sig om prostatacancer.
  Skriver remiss till urologen för vidare utredning och behandling.
  Får inget svar från urologen.
  Ringer själv till urologen, som svarar: ”visste du inte om , att vi inte behandlar 75 åringar? Gör det själv då”
  Jag är chockad, går till den trevliga mannen, som är helt ensam, och som inte har några ”kontakter ”. Jag försöker tala om för honom , om han skulle vilja få en remiss till en privat urolog, men talar inte för honom om det jag hade fått höra från urologen.
  Mannen avvisar hjälpen, och vill inte ha någon urolog.
  Vad, som hände sedan , vet jag inte, men jag glömmer det ALDRIG!
  Anklaga inte primärvården, anklaga det ” sjukliga” sjukvårdssystemet, som Regeringen har skapat.
  Vi är inte lika värda i praktiken.
  Skulle Ida följas upp i några år till efter att ha blivit friskförklarad, skulle hon kunna eventuellt vara frisk idag, och så skulle hon slippa det fruktansvärda lidanden.
  Käraste Ida, vila i frid!
  Vi glömmer dig aldrig, och vi älskar dig.
  Kondoleanser vill jag framföra till Idas närmaste.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Lena – En tragisk historia som inte ska få förekomma i välfärdslandet Sverige. Jag har aldrig hört om något liknande men lovar att undersöka saken vidare och skriva fler inlägg i ämnet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är upp till varje människa tt själv avgöra den saken Alexander – Är man icke troende spelar det ingen roll vd andra som är troende anför då de som är icke troende aldrig kommer att tro på det som berättas oerhört hur gripande och sant det är.

   • Jonny Disenfeldt

    Vad är det som är gripande och sant ?

    Att din gud till exempel enligt sagorna beordrade sina utvalda ut i ett krig och att gud sedan begärde att var tionde krigsfånge skulle offras till dennes ära … ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hela Bibeln är gripande och det är sant att det är upp till var och en att själv avgöra vad som är sant och inte Jonny.

     • Jonny Disenfeldt

      ”Hela Bibeln är gripande och det är sant att det är upp till var och en att själv avgöra vad som är sant och inte”

      Svar nej, det där var en stor synd från din sida, du tror alltså inte fullt ut på din gud och de heliga skrifterna, istället ifrågasätter du… du är inte en sant troende, du tvivlar, du hädar och är en avvikare.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har inga problem med min egen tro på Gud Jonny och har aldrig haft det – Tro måste komma från hjärtat och inte från tvång vilket är precis det jag anför i inlägget.

      Du är helt ute och cyklar i denna fråga Jonny och därtill helt offside vad gäller att förstå vad Gudsro faktiskt är oc innebär.

  • Brorson

   Ja, att du existerar, förutsatt att du inte är ett ”troll” och det tror jag inte att du är. Men något mer påtagligt bevis för din existens, än att du skriver här, har jag inte sett. Att Alexander finns, är alltså tro och inte vetande. Världen skulle vara ganska liten, om inte något mer finns, än vad du eller jag känner till.

 6. Alexander

  ” Det är upp till varje människa att själv avgöra den saken”

  Gäller samma sak när det handlar om ufon eller Djävulen?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det avgör var och en även det Alexander – Religiös övertygelse måste komma inifrån ens eget hjärta – Gör det inte det är det inte någon övertygelse.

 7. Alexander

  Anders

  Fast om en person hävdar att Gud finns och en annan tvärtom så har ju en fel, eller hur? Det kan inte vara både och.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inte nödvändigtvis Alexander och även om en bevisligen har fel i slutändan vet vi inte vem i dagsläget – Tro kommer från hjärtat och det är därför det måste vara upp till var och en att själv avgöra huruvida man är troende eller inte eller hur?

 8. Britta

  Jag har inte läst alla kommentarer i ditt inlägg, men jag har själv gripits av Idas öde, som även är min systers och andras som har varit i min närhet. Att du här också framför din tro ger ett större perspektiv som ger ett djup. Jag tror. Inte i stora ord, men en stilla förvissning om att det är så.

 9. Eva

  Våran familj mista vår svärson 2017 i cancer. En liten pojke och en förtvivlad dotter mista det käraste dom hade. Den är så hemsk denna sjukdom,man står så makteslös bredvid och se en kär familjemedlem försvinna trots alla hjälpinsatser. Vad kunde man ha gjort,fick han all hjälp,det är det man funderar. Läste om immunterapinn på Norrlandssjukhusetsom många cancerpatienter får pröva. Forskning är A och O,dom fick ju Nobels pris Hoppas att du får den hjälpen du behöver. Vill inte säga stå på ,för det gör alla som kämpar mot denna sjukdom(och alla andra sjukdommar)men goda önsker sendes och en God Jul!

  i

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis Ewa – En ruggig och hemsk samt skoningslös sjukdom men att det forskas är det stora hoppet och det som över tid förhoppningsvis kan utrota och hålla sjukdomen i schack.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Hur det är med den saken och vad som är bäst för var och en är fortfarande upp till varje människa att bestämma själv Jonny. Hur jag vill ha det bestämmer jag och hur du vill ha det bestämmer du eller hur?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>