Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Kom till Ersboda Folkets Hus och debattera skolfrågor direkt med Moa Brydsten (S) och Elmer Eriksson (M).

Av , , Bli först att kommentera 1

I dag torsdag den 23 mars är ämnet för kvällen på vårt populära politiska café skolfrågor. På caéet på Ersboda Folkets Hus medverkar För & grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och nämndens vice ordförande Elmer Eriksson (M).

Denna gång är jag säker på att vårt i övrigt välbesökta politiska café kommer att bli än mer välbesökt då skolfrågorna och debatten om skolan varit ett hett ämne i Umeå under rätt lång tid.

Som vanligt inleds kvällen med inledningsanföranden av Moa och Elmer för att sedan övergå till debatt där publiken fritt får debattera med och ställa sina frågor direkt till de ytterst ansvariga politikerna inom för och grundskolans område.

Ta därför chansen att ställa våra politiker till svars och ställ dina frågor och framför dina synpunkter i ett debattformat som syftar till att föra politiken närmare medborgarna.

Det politiska caféet går av stapeln mellan 18.30 och 20.00 – 20.30 beroende på debattens intensitet och på hur många som vill ställa frågor.

Är du intresserad av skolfrågor är detta chansen du inte ska missa!

Väl mött på Ersboda Folkets Hus nu på torsdag 23 mars klockan 18.30.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Skatteplaneringens bolagsstrukturer är motorer i muthärvor.

Av , , Bli först att kommentera 2

Just nu rullas en muthärva runt Bombardier och dess affärer med Azerbadjan upp. Tidigare har vi hört om omfattande muthärvor som involverar Telia och Bofors med flera företag och dessförinnan om ett oräkneligt antal muthärvor runt om i världen.

Att mutor förekommer är förstås förfärligt men på inget sätt förvånande då givande av mutor eller snarare vad som i många länder betecknas som ”smörjmedel/provision” för att vinna ett affärskontrakt förekommer i alla större affärer och upphandlingar.

Förutom att mutor förekommer i större utsträckning än vi tror är en sak är helt klarlagd – Det är samma bolagsstrukturer som används i de skatteupplägg som görs i skatteplaneringssyfte som används för att betala ut mutor.

Skulle vi detaljgranska alla de internationella affärer som görs och då särskilt de som involverar myndigheter som köpare och privata företag som säljare så kommer det att upptäckas åtskilliga liknande muthärvor.

Alla är överens om att denna typ av affärskultur är förödande – Trots det ställer sig ingen frågan om hur vanliga dessa affärer är och varför de kan inträffar eller hur de kan inträffa?

Låt mig därför komma med lite bakgrund och en förenklad förklaring till varför de förekommer och till varför de vi i Sverige kallar mutor på andra håll i världen ses som en naturlig del av en affärstransaktion.

För mig som bott och arbetat utanför Sveriges gränser som internationell bankman är förekomsten av mutor inget underligt och jag påstår rakt av att affärer som involverar mutor är mer eller mindre standard på de flesta håll i världen – Därutöver påstår jag att mutorna kan var mer eller mindre väl dolda beroende på vart i världen de ges och tas emot.

Det är dessutom så att det är förekomsten av skatteplanering och de bolagsstrukturer som hör till skatteplaneringen som gör mutaffärerna möjliga och/eller lättare att genomföra – Detta därför att ett ägarbyte på pengar i ett ”skatteparadis” är mer eller mindre omöjliga att spåra.

Att jag påstår så beror på att en affär som sker i ett bolag som skatteplanerar vid en första anblick kan synas följa det företagets gängse affärsmodell avseende hur tillverkning, försäljning och vinstbeskattning går till och vilken väg pengarna tar – Följer vi det flödet mer noggrant så uppenbaras en annan sanning - Sanningen om åtskilliga muthärvor.

Ska muthärvor kunna upptäckas innan pengarna nått slutdestinationen måste vi således angripa och stoppa dessa bolagsstrukturer vilket innebär att vi har allt att tjäna på att stoppa eller i vart fall kraftigt försvåra möjligheten att skatteplanera.

Det som ska angripas är således bolagsstrukturer och arbetssätt enligt nedan.

  • Bolagsstrukturen i Bolaget X innebär att tillverkningen sker i Sverige medan försäljning och fakturering sker från Nederländerna vilket innebär att skatten på vinsten av det som tillverkats i Sverige ska betalas i Nederländerna.
  • I enlighet med det lagliga skatteupplägget betalar således Bolaget X 0,5 promille i skatt i Nederländerna snarare än de 22% vinstskatt som skulle ha betalats i Sverige.
  • När Bolaget X gjort rätt för sig och betalat de 0,5 promille i skatt i Nederländerna flyttas resten av vinsten till Nederländska Antillerna från vilket givandet av muta blir möjlig och svårt för ett otränat öga att upptäcka.
  • Mutan eller ska vi kalla det ”smörjmedelet/provisionen” för affären betalas sedan med den del av vinsten som skulle ha erlagts i skatt om allt gått ”rätt” till vilket gör att mutan i egentlig mening betalas med svenska skattebetalares uteblivna skatteintäkter.

Att det ska få vara på detta sätt i vår moderna högteknologiska värld tycker jag är fel och därför ska fenomenet angripas från flera håll vilket innebär att vi måste starta angreppet med att oskadliggöra motorn som i detta fall är förekomsten av skatteplanering och skatteupplägg för densamma.

Vill vi begränsa möjligheten att ge och ta emot mutor måste detta arbete och dessa beslut fattas genast – Helst igår!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Bli först att kommentera

Förtida uttag av pension trots att man arbetar är ett hot mot pensionssystemet.

Av , , 18 kommentarer 2

Det är hög tid att vi reformerar pensionssystemet i vissa avseenden – Bland annat avseende att lyfta pension i förtid trots att man fortfarande arbetar.

Att begränsa detta förtida uttag är dock aningen kontroversiellt då förtida pensionsuttag under pågående arbete är ett sätt för vanliga löntagare med normala lönenivåer att sätta guldkant på tillvaron och säkerställa att man har lite mer att leva på i det åldersspann där man tror sig ha störst sannolikhet att kunna njuta av pensionen och pensionärslivet.

Lägger man därtill att ett förtida uttag kan innebära att man efterlämnar en större summa till sina efterlevande än vad som blivit fallet om man följt pensionssystemets intentioner så blir ekvationen än mer komplicerad samtidigt som mitt förslag och lyftande av fenomenet blir än kontroversiellare.

Trots att mitt förslag främst träffar ”vanliga löntagare” så anser jag ändå att det är nödvändigt att förändra och då mot bakgrund av att det som nu sker är en manipulation av pensionssystemet som inte borde få förekomma.

Oaktat allt jag anfört ovan är all manipulation av pensionssystem och andra sociala trygghetssystem fel därför att de skapar obalanser i systemen som systemen inte är avsedda för att kunna hantera. I och med det måste de stoppas då det som nu sker är ett hot mot pensionssystemets finansiering och överlevnad.

Att så många tar ut sin pension i förtid som är fallet idag finns inte med i de försäkringstekninska beräkningsgrunder som pensionssystemet bygger på vilket gör att systemet riskerar att kollapsa om inget görs.

Ett annat problem är att samhället riskerar att få betala dubbelt i form av bostadstillägg och eventuella socialbidrag om de som lyfter pengarna i förtid konsumerar dem samtidigt som de lever längre än förväntat och i det läget blir det förtida uttaget till en dubbel kostnad för samhället.

Därför tycker jag att vi ska titta över regelverket och göra förändringar som gör att det blir mindre attraktivt att lyfta pension samtidigt som man fortsätter att arbeta.

Som jag ser saken finns ett antal åtgärder man kan vidta för att stävja förtida pensionsuttag samtidigt som man arbetar kvar som vanligt.

  • Att göra större minskningar av den framtida pensionen likväl som för den utbetalda pensionen för de som lyfter pension under pågående arbete än för de som faktiskt gör uttaget för att sluta arbeta och gå i pension.
  • Att titta över rätten till sjukpenning för de som lyfter pension och samtidigt arbetar.
  • Att titta över om huruvida det är möjligt att beräkna eventuella framtida bostadstillägg på den pension man borde ha haft snarare än på den man har om man lyft pension och samtidigt fortsatt att arbeta.

Dessa åtgärder och måhända fler än dem är vad som måste till om vi ska klara av framtidens pensioner i en värld där fler och fler blir äldre och lever längre.

Därför vill jag att vi lyfter frågan till debatt och tar oss en ordentlig funderare på vilken väg som är rätt väg att gå i vårt samhälle när det gäller balansen mellan arbete och pension.

Måhända är en basinkomst under aktiva år likväl som under pensionsåren kombinerad med en lägre grundpension den lösning vi söker?

Som ni kan se är frågorna många och svaren sannolikt ännu fler – Därför inbjuder jag till debatt i ämnet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

18 kommentarer

Nordeas och Danske Banks inblandning i penningtvätt manar till skärpta straff.

Av , , 14 kommentarer 1

Nordea och Danske Bank misstänks för penningtvätt av stora mått och för inblandning i en internationell brottshärva av stora mått vilket på inget sätt är förvånande då dessa banker är inblandade i skatteplanering och skatteupplägg via sina privatebanking verksamheter.

Förvisso säger Nordea som en mycket dålig ursäkt att man hade sämre rutiner när detta inträffade (2011-21014) och att dessa rutiner nu skärpts – Ingen ska komma och inbilla mig som varande gammal bankman att Nordea och Danske Bank inte visst vad de gjorde.

Lagen om penningtvätt är global och omfattar alla banker och finansinstitut och vad som är penningtvätt eller inte och vad som kan misstänkas vara penningtvätt finns klart beskrivet i regelverken runt penningtvätt.

Därför finns det inte en chans att Nordea och Danske Bank inte skulle ha haft dessa system i bruk när penningtvätten inträffade. Hittar man saker så flagranta som dessa och den sortens transaktioner passerar igenom systemet är den sanktionerade oerhört högt upp i bankernas ledningsstrukturer.

Att jag påstår så beror på att regelverken runt penningtvätt föreskriver att bara den högsta ledningen i banken kan godkänna denna typ av transaktion om den beskrivning på transaktionsgången som jag läst stämmer.

Precis som seniorrådgivaren Lars Bull vid Alborg Universitet säger så är de transaktioner som genomfördes av så misstänksam karaktär att alla alarm måste ha ringt oerhört ljudligt samtidigt som alla varningslampor blinkade frenetiskt och intensivt vilket innebär att högsta ledningen måste varskos innan transaktionerna kan göras.

Min tro om jag får tro något är att Nordeas och Danske Banks privatebanking verksamheter var inblandade och att det var dessa som beordrade transaktionerna – Hur det står till med den saken hoppas jag att förhören i EU-parlamentet och den pågående utredningen kommer att påvisa.

Det som inträffat påvisar att banker lätt blir för giriga och ser på vinsterna snarare än på vad som är rätt och riktigt – Detta om vinstmarginalen på det som ska göras är tillräckligt stor och om den i slutändan kan ge bra bonusar och provisioner till de höga chefer och tjänstemän inom bankerna som alltid måste godkänna denna typ av transaktioner.

För mig är det därför helt klart att vi behöver återreglera bank & finanssektorn för att skapa ordning och reda och för att se till att saker som dessa inte kan inträffa lika frekvent som de gör idag.

Ska vi stoppa eller i vart fall kraftigt begränsa och försvåra penningtvätt bör vi även överväga att återinföra valutakontroll och Riksbankers inblandning när helst pengar ska skickas över landsgränser.

På den tiden valutakontrollen bland världens länder var mer utbredd än idag och världens riksbanker var tvungna att ge sitt tillstånd samtidigt som transaktionerna passerade riksbankerna var den sorts penningtvätt som beskrivs i detta fall svår att genomföra.

Att vi måste tillbaka till den ordningen är som jag ser saken ett måste – Därtill kommer valutakontroll även att bli ett bra vapen mot renodlad skatteplanering så även sett ur den synvinkeln vore en återgång till valutakontroll och riksbankstillstånd i samband med internationella transaktioner en fördel.

Avslutningsvis hoppas jag att svenska, danska och alla andra länders inblandade myndigheter tillsammans med EU straffar dessa banker hårt och ser till att böterna blir minst lika stora eller helst större än de vinster bankerna gjorde på transaktionerna och den kringservice man tillhandahållit runt transaktionerna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

14 kommentarer

Jag tycker att Björklund och Liberalerna har rätt i fråga om återvändarna från IS-områden.

Av , , 12 kommentarer 6

Även om jag vet att jag inte fullt ut har med mig mitt eget parti i form av regeringen så är jag rätt övertygad om att många partikamrater och framför allt många av våra Socialdemokratiska väljare tycker att Jan Björklund och Liberalerna har en poäng i sitt förslag om att alla som återvänder till Sverige från krigets Mellanöstern bör utredas oavsett när de reste dit.

Björklunds förslag är förvisso kontroversiellt då det innebär att man i praktiken kriminaliserar något retroaktivt och jag kan förvisso hålla med Morgan Johansson om att en rättsstat som Sverige inte ska ändra lagar retroaktivt.

I just detta fall så är frågan vad ett sådant handlande skulle få för konsekvenser för omvärldens syn på Sverige som en rättsstat – Som jag ser saken så torde det inte få några konsekvenser överhuvudtaget och då just på grund av komplexiteten i frågan i sig.

Vi vet att IS fästen i Mellanöstern snart är återtagna och att kalifatet upphör att vara kalifat därför att IS inte har territorium att tillgå. I ett sådant läge ligger det nära tillhands att de som åkt för att strida för IS återvänder till Sverige och andra Europeiska länder för att undkomma de inhemska styrkor som kommer att leta upp dem och straffa dem om de stannar kvar.

Vi tror oss även veta att IS på inget sätt kommer att vara totalt nedslaget på grund av detta och vi tror oss veta att IS kommer att ändra taktik och använda sig av taktiken att begå terrorbrott runt om i Europa och då inklusive Sverige även om Sverige inte varit direkt inblandade i kriget mot IS.

Det är mot den bakgrunden jag tycker att skälen för att med alla medel stoppa eventuell terrorism i Sverige väger tyngre än att till varje pris upprätthålla bilden av Sverige såsom varande rättsstat på detta område.

Ovanpå detta så ser jag andra poänger i att utreda de som återinvandrar från Mellanöstern. För mig är det självklart att vi ska utreda dessa människor för att ta reda på vilka trauman de eventuellt kan bära med sig därför att de levt i områden med krig, död och andra hemskheter.

Mänsklighetens historia är full av exempel på vad som händer om de som bär på trauman inte får behandling för det de varit med om – T.ex. de som återvände från krigen i Vietnam och från krigen i Irak till USA.

Att samhället i det läget gör ett undantag från vad Morgan Johansson kallar rättsstatens principer och då för att ge dessa människor bästa möjliga förutsättningar för att återanpassa sig till ett normalt liv ser i vart fall inte jag som något brott mot mänskliga rättigheter.

Får jag önska fritt så ser jag helst att hela EU – Det vill säga alla EU-länder gör på samma sätt och bestämmer sig för att utreda alla återvändare noggrant för att säkerställa att de inte begår de terrorbrott som IS länge hotat med kommer att bli fallet om och när IS fästen i Mellanöstern är återtagna från IS.

Därför tycker jag att vi Socialdemokrater ska sätta oss ner och förhandla med Liberalerna i denna fråga för att se hut vi kan skapa samsyn i frågan.

Får jag bestämma ska vi gå på Björklunds och Liberalernas linje vilket jag tror att en bred majoritet av svenska folket skulle uppskatta i just denna fråga.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

12 kommentarer

Turkiets Erdogan har gått över gränsen i sina beskyllningar.

Av , , 8 kommentarer 2

För mig och förhoppningsvis för fler än mig så råder det inga tvivel om att Turkiets Tayyip Erdogan gått flera steg för långt när han kastar nazistanklagelser runt omkring sig mot bland annat Tyskland och Nederländerna.

I min värld är det ingen större skillnad mellan Erdogan och Trump som bägge verkar ha vanan att bete sig som barn när saker inte går som de vill att de ska gå,

Personligen tycker jag att det är helt rätt att Tyskland och Nederländerna nekar den turkiska regeringen att kampanja i respektive land – Alldeles speciellt så när det de ska kampanja för är en omröstning som kommer att sätta demokratin ur spel i Turkiet och ge all makt till en enskild person – En person som för tillfället är Tayyip Erdogan.

I min värld så ska Turkiet föra kampanjen i sitt eget land och vill man nå turkar som lever utanför Turkiet så ska den informationen ske via brev och internet och inte genom att flytta Turkiet och dess politik till Tyskland och Nederländerna.

Oavsett av om Erdogan hotar med att riva upp överenskommelsen om flyktingmottagandet som gjorts mellan EU och Turkiet eller ej så tycker jag att EU ska protestera och kraftigt fördöma Erdogan och Turkiets falska naziastanklagelser mot Tyskland, Nederländerna och mot EU.

Den typen av samarbetspartners ska EU inte ha och för mig är ett lämpligt straff för Turkiet att turkiska medborgare under lång tid framåt (läs minst 5 år) inte ska ha någon visumfrihet för resor in till EU.

EU måste göra helt klart för det turkiska folket att beteendet hos deras president är oacceptabelt och att hans sätt att bete sig mot länder han påstår sig vilja samarbete med bör följa sans och vett vilket det inte gör när man beskyller motparten för att vara nazist.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

8 kommentarer

Avslöjandena inom PPM-systemet påvisar att avregleringar är skadliga för samhället.

Av , , 16 kommentarer 1

Låt mig börja med att säga att det en gång för alla är så att vissa saker ska skötas av staten och offentlig sektor utan inblandning av privata intressen – För mig är det rätt att tryggandet av våra pensioner är en av de saker som ska skötas av det allmänna då tryggandet av våra framtida pensioner ligger i allas gemensamma intresse.

För inte allt för länge sedan hade vi en ordning i Sverige med en väl fungerande blandekonomi framtagen och upparbetad av oss Socialdemokrater för att säkerställa att välfärden omfattade alla och för att säkerställa ett någorlunda jämlikt samhälle.

Med den politiken åsidosatt duggar skandalerna tätt i det som tidigare var offentlig sektor vilket missförhållandena i PPM-systemet är bevis för.

Så länge blandekonomin fungerade på det sätt som innebar att det offentliga skötte offentlig sektor utan privat inblandning medan privat sektor skötte sitt så fungerade det mesta klanderfritt för medborgarnas bästa – När marknadsekonomi och därmed risk för girighet tillåts råda blir det katastrof.

Det är min sammanfattning och förklaring till mycket som gått fel under de sista åren och anledningen till varför vi nu får se skandal efter skandal rullas upp bland vissa aktörer inom PPM-systemet.

Allra som är den pensionsförvaltare som är aktuell för tillfället kommer inte att vara ensamma när vi vänder på stenarna i PPM-systemet och tittar på agerandet hos förvaltarna som förvaltar de fonder som ingår i systemet.

Jag säger inte att alla förvaltare betett sig som Allra – Långt därifrån men när granskningen genomförs kommer vi att hitta många liknande exempel bland de ingående förvaltarna i systemet och största lärdomen av det är att pensionsförvaltning vad gäller grundpensionerna inte ska skötas av privata aktörer.

Våra pensioner borde vara helig mark för alla och därför måste dessa förvaltas av en förvaltare som kan sköta sin förvaltning fri från varje misstanke om åtgärder som enbart sker i syfte att berika ägarna till förvaltningsbolaget – Som jag ser saken finns bara en sådan – Staten genom AP-fonderna.

PPM-systemet och avarterna där är det som är aktuellt just nu men synar vi alla de avregleringar som genomförts i nyliberalismens anda och gör det jobbet ordentligt kommer vi att finna att saker fungerar sämre efter avregleringen än de gjorde innan.

Avregleringen av gamla SJ och järnvägsmonopolet är ett exempel och avregleringen av Bilprovningsmonopolet ett annan exempel på att vissa saker bäst sköts av staten utan privat inblandning – Detta för att inte tala om sjukvården och skolan där resultaten av avregleringar och införande av valfrihet (LOV) skapat gigantiska kostnadsökningar och försämringar för samhället i form av mindre sjukvård och sänkta resultat i skolan.

Därför vill jag att vi stoppar upp och tänker om i fråga om avregleringar och vem dessa är bra för? Vem tjänar på en avreglering sett ut alla synvinklar ? Är vinnaren privata entreprenörer eller är vinnaren staten och medborgarna?

Den frågan har jag ställt mig själv många gånger när jag betraktar dagens samhälle och jämför det med gårdagens samhälle med fungerande blandekonomi. Svaret jag funnit är att det förvisso kan finnas vissa specifika verksamheter som lämpar sig för avreglering men att det totalt sett är bäst för helheten att vi återgår till den ordning som rådde när blandekonomin fungerade som allra bäst.

Med det sagt vill jag därför se återregleringar på flera områden – Bland annat inom sjukvårdens område och ett slopande av LOV och en återgång till offentligt drivna sjukvårdsinrättningar.

Vad gäller PPM-systemet så ska förvaltningen av pensionspengarna återgå till staten i form av AP-fonderna – Möjligen med tillägget att AP-fonderna sedan kan placera delar av placeringstillgångarna i några få väl utvalda existerande fonder hos ett fåtal väl utvalda och kvalitetssäkrade förvaltare verksamma i Sverige och globalt.

Ska vi få ordning på samhällsbygget finns således bara ett sätt – En återgång till ordningen där det offentliga sköter sitt utan privat inblandning medan det privata sköter sitt i en väl fungerande blandekonomi.

Länge leve Sverige – Länge leve den svenska blandekonomin!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

16 kommentarer

Att huvudena inom tjänstemannakåren i Umeå kommun har börjat att rulla kan vi tacka VK för.

Av , , 38 kommentarer 5

Jag tillhör en av de Socialdemokrater som länge hävdat att chefstjänstemän i Umeå kommun i mångt och mycket ignorerar politiska beslut och fattar beslut efter eget huvud och då tvärtemot vad politiken bestämt och tvärtemot de riktlinjer som finns för vad som är okay inom tjänstemannaorganisationen.

Jag tillhör även de Socialdemokrater som fullt ut stött VK och dess journalister i sina avslöjanden om felaktigheter i den kommunala verksamheten även om jag med vad jag anser vara rätt påpekat att VK ibland gör det allt för enkelt för sig och inte alltid belyser alla fakta i det de rapporterat om.

Att Ewa Klingefors fått lämna sin position som Utvecklingsdirektör och ansvarig för bland annat IT-avdelningen ser jag som naturligt efter VK:s avslöjande om IT-avdelningens och dess tjänstemäns handlande.

Att Ewa Klingefors blir avsatt följer det jag rekommenderat länge i flera olika blogginlägg avseende hur kommunen politiskt bör agera för att återta kommandot över tjänstemannaorganisationen.

Härnäst hoppas jag att även Utbildningsdirektören får respass då de skador denna åsamkat politiken är både långtgående och som jag ser det skadliga för politikens trovärdighet.

Oavsett av om olika betraktare vill kalla den linje jag anför för politikerstyre eller något annat som enligt dem är fult och icke önskvärt står jag stadigt upp för min åsikt om att det är politikerna som ska bestämma genom att fatta de beslut som tjänstemännen sedan ska effektuera utan att blanda in personliga preferenser i sitt handlande.

Att ett sedan länge nödvändigt omtag nu sker i tjänstemannaorganisationen ska vi alla tacka VK och deras skriverier för – Vad mig anbelangar tycker jag att vi som ägnar oss åt politik öppet bör tacka VK för att de genom sin grävande journalistisk avslöjat missförhållanden som tvingat oss att agera.

Avslutningsvis vill jag än en gång anföra följande trots att jag redan i förväg vet att jag kommer att bli påhoppad om att mitt förslag innebär politikerstyren och enligt många bristande kontinuitet – Får jag bestämma ska alla chefstjänstemän vara politiskt tillsatta för att säkerställa att de politiska beslut som fattas genomförs i enlighet med politikens intentioner.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

38 kommentarer

Ägardirektiven i statsägda bolag måste stärkas ordentligt.

Av , , 6 kommentarer 1

Postnord är det senaste i raden och säkert inte det sista i en lång rad statliga bolag där företagsledningarna har lekstuga och berikar sig själva med stora bonusar trots att bolagen går med förlust – Av den anledningen måste ägardirektiven i statligt ägda bolag stärkas ordentligt.

Därutöver vill jag se en ordning där svenska staten bara går in som ägare om man kan bli majoritetsägare i bolaget och då för att kunna tillämpa ägardirektiven fullt ut.

Att ledningen i Postnord trots att företaget går dåligt och uppvisar förluster berikar sig själv och dränerar bolaget på pengar visar på både dåligt omdöme och dålig styrning.

Att ge en administrativ direktör som bara jobbat i bolaget 4,5 månader en bonus på 5,3 miljoner är inte bara omdömeslöst – Som jag ser saken är det på gränsen till lagbrott.

Att Postnords tidigare finansdirektör fått en pensionsbonus på 6,8 miljoner trots bolagets dåliga resultat är en annan sak jag tycker att vi ska ifrågasätta liksom hur man kunnat dela ut drygt 3 miljarder till ägarna snarare än räddat jobben för de dryga 5.000 som redan fått lämna sina jobb och för de 4.000 som står på tur att bli av med sina jobb.

Varför har vi inte ägardirektiv som styr detta?

I statliga bolag borde det vara en självklarhet att bonusar och utdelningar aldrig får ske om man gör förluster och gör sig av med personal.

Som jag ser saken måste det bli ett stopp på direktörernas lekstuga och berikande av sig själva på skattebetalarnas bekostnad.

Statliga bolag tillhör skattebetalarna och inte enskilda individer och i statliga bolag behövs i egentlig mening inga vinster utöver de som återinvesteras i företaget för att klara konjunktursvängningar och nyinvesteringar samt löpande underhåll av befintlig företagsinfrastruktur.

Detta sagt är jag helt säker på att man från ledarhåll kommer att komma med argumentet att man måste ha dessa höga löner, bonusar och utdelningar för att attrahera duktiga chefer och bra ledare för verksamheten.

Kommer det argumentet kommer i vart fall jag att ställa frågan om hur duktiga dessa direktörer faktiskt är när de driver förlustverksamhet och trots det använder skattebetalarnas pengar för att berika sig själva.

Snacket om att marknaden kräver dessa löner och villkor för att attrahera bra chefer är skitsnack och inget annat. Jag är helt övertygad om att en mer ”vanlig” chef likt de som arbetar som mellanchefer i statlig förvaltning kan åstadkomma ett mycket bättre resultat än dessa välbetalda direktörer och då till väsentligt lägre lön och ersättning än de nu sittande direktörerna.

Därför vill ja se starka och klara och tydliga ägardirektiv för statligt ägda företag – Ägardirektiv som säger att det är ägarna (folket representerade av våra folkvalda politiker) som ska avgöra hur stora bonusar som eventuellt ska delas ut och då vid varje årsstämma.

Därutöver vill jag se ett bonussystem som uppgår till maximalt en månadslön och ett bonussystem som ger bonus till alla medarbetare och inte bara till cheferna.

Som politiker ska vi leva som vi lär och som Socialdemokrat kan jag aldrig ställa mig bakom en ordning i statliga företag som innebär att de som arbetat ihop vinsten – Dvs. alla anställda blir utan bonus medan cheferna får bonus.

Ska vi ha bonussystem och andra löneförmåner i statligt ägda företag ska dessa omfatta alla anställda och inte bara chefer – Att det blir så i den nya ägardirektiven är enligt mitt sätt att se på saken en rättvisefråga.

Avslutningsvis tycker jag att det är på sin plats att påminna om varför det överhuvudtaget finns statligt ägda företag.

Så vitt jag vet och fått mig predikat från de Socialdemokratiska företrädare som styrde vårt land tidigare så startades statliga företag av en enda anledning – Därför att det var viktigt för staten att ha kontroll över en viss produktionsresurs t.ex. elproduktion och därför att ett statligt ägande gynnade staten och skattebetalarna i form av lägre priser.

Den ordningen och de motiven till statligt ägande tycker jag att vi ska återgå till då allt annat är fel och i egentlig mening konkurrens på de privata företagens halva av spelplanen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

6 kommentarer

Är Donald Trump en säkerhetsrisk?

Av , , 14 kommentarer 0

Under rådande förhållanden tycker jag att svaret på den frågan är JA – Varför jag tycker så ska jag försöka utveckla nedan.

Frågan i rubriken och det svar jag givit på densamma är säkert relevant i många avseenden men det jag åsyftar är gårdagens/nattens händelser där Trump nu går vidare i sina anklagelser om att Obamaadministrationen skulle ha avlyssnat honom och hans medarbetare i Trump Tower.

Att helt utan bevis – Dessutom mot all talande expertis inom de amerikanska underrättelsetjänsterna i USA och därtill mot sitt eget parti och dess talman i representanthuset påstå att Obama skulle ha tagit hjälp av brittiska underrättelsetjänsten GHCQ för att kringgå amerikansk lag och avlyssna Trump och hans medarbetare saknar motstycke i modern tid tycker jag.

Att beskylla någon för en sådan allvarlig sak utan att precisera handfasta bevis ser jag som mycket allvarligt – Alldeles speciellt så när anklagelserna kommer från den man som är president i världens mäktigaste land/militärstat och när denne dessutom beskyller främmande makt för att ligga bakom.

Det amerikanska underrättelsemaskineriet likväl som Representanthuset genom Talmannen Republikanen Paul Ryan har klart och tydligt deklarerat att det inte finns några bevis för någon avlyssning från amerikansk underrättelsetjänst mot Trump vilket var vad Trumpadministrationen först hävdade.

När nu detta är klarlagt och bevisat väljer Trump och hans administration att gå vidare och beskylla främmande makt istället för att släppa frågan och medge att man hade fel – Att göra så anser jag innebär att Trump är en säkerhetsrisk för sitt eget land och för hela världen.

Klassificeringen som säkerhetsrisk bygger jag på att Trump avvisar alla media och alla som inte håller med honom som varande oseriösa och för att ljuga samtidigt som ”alternativa fakta” som uppenbarligen bara finns i huvudet på Donald Trump ska anses vara sanningen.

När personen som innehar världens mäktigaste ämbete beter sig på det sättet blir världen en farlig plats  - Farlig därför att ingen vet vilken som är nästa idé som blir till alternativ fakta och därmed sanning i Trumps huvud. 

  • Vad händer om det dyker upp alternativa fakta i Trumps huvud som säger att någon vill mörda honom eller att något land ska anfalla USA militärt trots att alla bevis för att så är fallet saknas?
  • Trycker han på knappen och går till anfall enligt devisen att anfall är bästa försvar?
  • Kommer han att eliminera den som enligt hans alternativa fakta är ute efter att mörda honom?

Dessa frågor och fler än så tycker jag att domstolar och det politiska etablissemanget i USA bör ställa sig innan det blir för sent.

Det som händer nu i USA och det handlande som Trump ägnar sig åt gör mig än mer övertygad om att jag kommer att få rätt i att Donald Trump kommer att bli avsatt på liknande premisser som Richard Nixon och då för att Trump skapar sitt eget Watergate.

Frågan är inte längre om utan snarare när detta sker – Min förutsägelse om att det kommer att ske någonstans i mitten av ämbetsperioden om inte förr beroende på den sista tidens utveckling kvarstår.

Det världen nu bör hoppas på är att det amerikanska systemet fungerar och att det amerikanska systemet tillser att Trump som varande president inte kan styra landet med samma metoder som han använde för att styra sitt eget affärsimperium – Dvs. den ordning där Trump är enväldig härskare och där Trumps ord är lag oavsett av om han har rätt eller fel.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

14 kommentarer