Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Jag har rätt om SD – I SvD/Sifo rasar SD till lägsta nivån sedan före flyktingkrisen.

Av , , 76 kommentarer 5

Jag har under lång tid fått motta mycket spott och spe och kallats allehanda saker av de som kommenterar mina blogginlägg – Detta därför att jag sedan länge sagt att SD befinner sig i en nedåtgående spiral och därför att jag sedan länge förutspått att SD kommer att landa runt 10% i samband med nästa val.

Ännu mer spott, spe och kritik har jag fått därför att jag hävdat att migrationsfrågan förlorat kraftigt i betydelse bland svenska väljare.

I en artikel i SvD kan ni läsa att Sifo gör bedömningen att SD:s därtill statistiskt säkerställda och kraftiga väljartapp beror på just det – På att migrationsfrågan förlorat i betydelse bland väljarna.

Den som vill kan läsa artikeln och resultatet av opinionsundersökningen på följande länk: https://www.svd.se/sd-rasar-i-svd-sifo–ner-till-nivaer-fore-flyktingkrisen

Vad kan man då läsa i artikeln och vad säger resultatet av den opinionsmätning SvD/Sifo gjort?

 1. Att SD backar från 17,8% stöd i september till 15% stöd i oktober vilket är ett tapp på hela 2,8% på bara en månad.
 2. Att SD nu befinner sig på den lägsta nivån sedan maj 2015 och på en nivå inte allt för långt från valresultatet i valet 2014.
 3. Att tappet är statistiskt säkerställt.
 4. Att Socialdemokraterna i samma opinionsundersökning stärks och ökar och nu befinner sig ovanför 30%-nivån även hos Sifo.
 5. Att SD:s tapp beror på alla interna skandaler och på att frågor runt migration och integration tappat mark vad gäller vikt och betydelse hos väljarna.

Som jag anfört länge går det inte att fylla på den bägare av skandaler som kantat SD och dess inre krets hur länge som helst – Förr eller senare börjar bägaren att rinna över och när den väl gör det kommer tappet i väljarsympatier mycket snabbt.

Skandalerna runt Hanna Wigh och Mattias Karlsson är det som till slut fått bägaren att rinna över – Att detta skulle ske har jag förutsett sedan länge och det är bland annat den insikten som fått mig att förutspå att SD:s resultat i nästa val kommer att landa runt 10%.

SvD/Sifo är den tredje i raden av opinionsundersökningar som påvisar relativt kraftiga tapp för SD. När så många av varandra oberoende institut kommer till samma resultat baserat på vad väljarna svarar när de frågar vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag kan man inte annat än tro att resultaten av undersökningarna speglar verkligheten.

Med det sagt hoppas jag att de som kritiserat mina påståenden mest kryper till korset och erkänner att jag haft rätt hela tiden vad gäller trenden för SD.

Därtill hoppas jag att de som envetet hävdar att migrationsfrån är superviktiga för svenska väljare och att den kommer att bli huvudfråga i valet lär sig en läxa och inser att så inte kommer att bli fallet oavsett hur mycket de önskar att så ska bli fallet.

Sifos chef Toivo Sjörén säger i artikeln något jag anfört sedan länge -  Att SD är svaga i övriga politiska frågor och att det kommer att återspeglas i resultatet av opinionsundersökningar både nu och i framtiden.

Avslutningsvis vill jag påminna om det jag förutsåg för första gången redan för 2 år sedan – I nästa val är SD ett parti runt 10%-nivån – Första anhalten på väg ner mot den nivå runt 4% där de långsiktigt hör hemma.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

76 kommentarer

TACK regeringen för hävandet av beslutet att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholm.

Av , , 32 kommentarer 2

Jag ska inte elaborera allt för mycket över det faktum att regeringen tog sitt förnuft till fånga och beslutade sig för att häva utnämningen av Thomas Bodström till Landshövding i Stockholm.

Allt jag ska säga till mina partikamrater som sitter i regeringen är ett enkelt och stort TACK.

Ska man vara landshövding i Sveriges huvudstad måste man stå över varje misstanke om att vara inblandad i verksamheter som utgör en belastning för förtroendet och för ämbetets utförande.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

32 kommentarer

I vanlig ordning deklarerar Moderaterna att de vill sparka på de svaga som redan ligger ner.

Av , , 61 kommentarer 4

Rapporter från den pågående M-stämman börjar nu att komma och föga förvånande vill Moderaterna fortsätta att sparka på de svaga och utsatta som redan ligger mer och premiera de redan rika genom ett 6:e jobbskatteavdrag.

Att det är stor skillnad mellan fungerande Socialdemokratisk politik och den skadliga politik Moderaterna företräder har aldrig varit klarare och tydligare än nu.

På M-stämman har Moderaterna framfört att de vill se ett tak för hur mycket bidrag en familj utan skattepliktiga inkomster totalt kan erhålla – Ett tak Moderaterna satt till 75% av lägstalönen i Sverige och som enligt min tolkning inträffar redan efter 12 månader.

Enligt Moderaterna är förslaget om ett tak satt därför att det ska löna sig mer att arbeta än att leva på det Moderaterna kallar för bidrag trots att det är försörjningsstöd och inte bidrag i ordets rätta bemärkelse.

Moderaterna vill införa detta av en enda anledning – Att göra det nödvändigt att arbeta till lägre löner än idag för att kunna få ihop till livets nödtorft och ha tak över sitt huvud och mat att ställa på bordet.

I Moderaternas värld verkar det vara så att om det inte går att slå sönder fackföreningsrörelsen och/eller lagstifta om lägre ingångslöner därför att det saknas folkligt stöd för sådana åtgärder så är det fullt legitimt att göra densamma genom ett bidragstak.

Cyniskt och osolidariskt är rätt ord för den sortens värderingar!

Därtill vill Moderaterna accelerera övervältringen av statliga kostnader till landets kommuner än mer genom att korta den tid som belöper mellan erhållande av a-kassa, sjukpenning och försörjningsstöd.

Moderaternas förslag kommer att innebära än större utgifter för landet kommuner som ännu inte hämtat sig efter den forna Alliansens övervältringar av statliga kostnader till landets kommuner.

För Moderaterna gäller en enda sanning – De redan rika ska belönas med lägre skatter på bekostnad av de som är fattiga och redan ligger nere för räkning.

Moderaterna försöker med näbbar och klor slå sönder vår gemensamma välfärd och slå sönder de verktyg som används i byggandet av den svenska samhällsmodellen – Att den kampen inte kommer att ge Moderaterna större väljarstöd tar jag för givet att svenska folket förstår.

Den sortens politik vill inte jag se och förhoppningsvis delar folkflertalet min inställning vilket innebär att Moderaterna fortsatt kommer att förlora väljarnas stöd.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

61 kommentarer

EU-domstolen har satt ner foten om arbetsrätten vilket är bra.

Av , , 12 kommentarer 3

Äntligen borde man kanske utbrista – EU-domstolen har satt ner foten och fattat beslut i frågan om i vilket land arbetsrättsliga frågor ska avgöras vilket är ett mycket viktigt beslut för europeiska arbetstagare.

De fall de beslutat i är två fall som bägge berör flygbolaget Ryanair och där Ryanair ville hävda att arbetsrättsliga tvister ska avgöras på Irland därför att de anser att arbetet sker på irländsk mark eller i vart fall har kraftig anknytning till Irland i och med att flygplanen är registrerade på Irland.

EU-domstolen var klar och tydlig i sitt beslut – Ryanairs tolkning är inte tillämplig.

I EU-domstolens beslut anges att det är i det land man utgår ifrån och återkommer till efter arbetet och det land i vilket arbetsredskapen och instruktionerna tillhandahålls rent fysiskt som styr vilket lands arbetsrätt som gäller.

Det beslutet är oerhört goda nyheter för alla som jobbar inom EU och påvisar att EU-domstolen anser att det är de arbetsrättsliga reglerna i det land som arbetet utförs i som ska gälla.

EU-domstolens beslut kommer att få stort inflytande över utstationerad personal – Dvs. EU-medborgare som utför arbete i ett annat EU-land än det man är medborgare i.

Efter detta beslut av EU-domstolen är alla hinder för Sveriges tolkning att svenska löner och svenska arbetsvillkor och arbetsrätt ska gälla för alla som arbetar i Sverige undanröjda.

Tack EU-domstolen för att ni står på arbetstagarnas sida.

Med detta beslut som grund bör vi nu omedelbart skrida till verket i Sverige och säkerställa att alla – Oavsett vart de kommer från och som arbetar i Sverige gör så följande svenska regelverk och svenska lönenivåer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

12 kommentarer

Aftonbladet/Inzio påvisar det jag sagt länge – SD befinner sig i en brant nedförsbacke.

Av , , 23 kommentarer 0

Jag har under lång tid hävdat att SD befinner sig i en nedåtgående spiral och att SD i nästa val kommer att landa på ett valresultat runt 10% vilket ser ut att uppröra och reta SD:s anhängare oerhört mycket.

Den förutsägelsen har med näbbar och klor motarbetats och förtalats på alla upptänkliga sätt av SD:s företrädare och nättroll som kommenterar på min blogg – Alla opinionsmätningar som publicerats på sistone visar dock att jag har rätt.

SD har allt sedan sitt högsta resultat visat på en trend som pekar åt ett enda håll – Nedåt!

Den första nivån på vägen ner mot den 4%-nivå som jag sedan dag 1 hävdat är den riktiga nivån för SD över tid är de ca. 10% man kommer att erhålla i nästa val.

Varje gång jag talar eller skriver om saken försöker SD.s företrädare och debattörer att förlöjliga mig och göra allt de kan för att skjuta mina förutsägelser i sank – Då till ingen nytta alls då opinionsundersökningarna sedan länge bevisar att det jag förutspått sedan länge redan är på god väg att hända.

Förvisso kan de som kritiserar ha svårt för att förstå vilka metoder jag använder mig av för att göra de förutsägelser jag gör men det problemet är inte mitt utan deras.

Den senaste tidens opinionsundersökningar påvisar det jag sagt länge – SD befinner sig i en oerhört brant nedförsbacke opinionsmässigt och den backen slutar långt under de 10% jag förutspått som SD:s resultat i nästa val.

Så är det och så kommer det att bli – Att jag har kunskap och förmågor som de som kritiserar saknar kommer jag aldrig att be om ursäkt för.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

23 kommentarer

SD är diktaturens hemvist.

Av , , 34 kommentarer 2

Precis som rubriken säger kommer Sverige den dag SD eventuellt får makten i landet raskt att förvandlas till en diktatur – I vart fall om de ämnar göra allvar av det som händer i partiet och av det som deras företrädare twittrar, bloggar och uttalar i media av olika former.

Tack och lov kommer den dagen inte att komma. Dock är det väl värt att lyfta ämnet – Om inte annat som ett varnande exempel på vad som kan hända om vi är oförsiktiga och röstar utan att tänka på konsekvenserna av vårt val.

Att SD inte respekterar demokrati och demokratiska spelregler och att partiet är oerhört toppstyrt av dess inre krets har vi på sistone sett flera exempel på – Bland annat genom uteslutning av oliktänkande och genom det ständiga trakasserandet av kvinnliga företrädare för partiet.

Hoten och trakasserierna mot Hanna Wigh och det hon för närvarande utsätts för visar med all önskvärd tydlighet att SD inte är ett parti som alla andra och att ingen partimedlem kan gå emot partiets inre krets och avslöja hur partiet och dess ledning opererar internt ostraffad.

Att Ted Ekeroth twittrat om hur SD när de ”tagit makten” (lägg märke till ordvalet tagit) ska byta ut alla polischefer mot ”riktiga” poliser därför att de som nu finns enligt honom är ”oduglingar” är skrämmande.

Till att börja med finns det både en grundlag och andra lagar i vårt land som reglerar hur landet ska styras och hur personal ska tillsättas och avsättas – Sedan kan man ju fråga sig vad han menar med uttrycket ”riktiga” poliser?

Ska man tolka det han sagt fritt så avser han nog att tillsätta poliser som arresterar och lagför alla människor som har en  åsikt som avviker från den SD:s inre krets har och de SD företrädare som hoppar av och berättar sanningen om det som händer internt i partiet

SD vill således skapa en polisstat under regeringens direkta kontroll med en poliskår som agerar som partiledningen säger utan att ta hänsyn till vare sig demokrati eller demokratiska spelregler.

Det SD och dess inre krets kallar demokrati kallar vi övriga något helt annat – Diktatur!

Att det är så Ted Ekeroth ska tolkas understryks av uttalanden från hans bror Kent Ekeroth innan han blev satt i SD:s frysbox Han har i ett uttalande sagt att SD när de tagit makten i sinom tid ska stoppa alla media som tycker annorlunda än SD:s inre krets – Dvs. de tidningar, tv-kanaler och journalister som går emot SD och SD:s partilinje.

SD tycker sålunda att det är helt okej att stoppa pressfriheten och yttrandefriheten vilket för alla som inte röstar på SD är att åsidosätta demokratin och skapa en diktatur.

Det är saker som dessa jag vill att ni ska förstå vad gäller SD – Sverigedemokraterna har en enda politisk agenda och det är att ta makten och sedan permanenta den genom att göra Sverige till en diktatur där allt styrs av SD:s inre krets.

Dessutom blir det lättare att förstå varför SD anhängare som kommenterar min blogg hänvisar till gamla DDR i sina kommentarer – Att de gör så är helt enkelt därför att det är den ordningen i politiken de eftersträvar.

I en diktatur behövs ju ingen politik för att folket ska få det bättre – I diktaturer så är det ju som bekant diktatorn och dennes inre krets som ska få det bättre genom att bestämma vad som är bra för folket – Inte folket själva.

Därför tycker jag att du som eventuellt tänkt sympatisera med och rösta på SD ska ta dig en ordentlig tankeställare – Vad vill du uppnå genom att lägga din röst på SD?

 • Är din röst på SD en protest mot övriga partier?
 • Och om svaret på den frågan är nej – Är du då beredd att byta ut demokrati mot diktatur?

Avslutningsvis vill jag än en gång hänvisa till Hanna Wigh och det hon nu får utstå efter att ha berättat hur partiet fungerar i praktiken.

Jag håller på inget sätt med Hanna och den politiska agenda hon företrätt eller företräder idag – Trots det tycker jag att det hon nu tvingas gå igenom saknar motstycke och med all önskvärd tydlighet påvisar vilken sorts parti SD i grunden är.

I SD och dess inre krets finns ingen respekt för demokrati – I SD gäller bara diktatur.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

34 kommentarer

Rätt sorts politik kan både skapa och förstärka en högkonjunktur.

Av , , 29 kommentarer 1

Allt som oftast anför Socialdemokraternas politiska motståndare att de tvingas regera landet i lågkonjunktur medan vi Socialdemokrater enligt dem gynnas av att regera i högkonjunktur och då alltid utan att utveckla varför det i sådana fall är på det sättet.

Förvisso styr världsläget och världskonjunkturen även den svenska konjunkturen men det betyder på inget sätt att den politik som förs saknar påverkan för vilken sorts konjunktur vi ska regera under.

Jag vill med all rätt påstå att politik både kan skapa och därtill förstärka eller försvaga en konjunktur – Rätt politik kan skapa en högkonjunktur genom att skapa grogrunden till den och därtill förstärka den genom kloka och progressiva politiska beslut.

Fel sorts politiska beslut – I detta fall de som ökar inkomst- och förmögenhetsklyftorna försvagar konjunkturen och skapar lågkonjunktur.

Att det är så har OECD varnat för länge när de sagt att de ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor som skedde under Alliansens regeringsinnehav är skadligt för Sveriges utveckling och verkar hämmande på Sveriges ekonomiska utveckling.

En av förutsättningarna för att en högkonjunktur ska komma tillstånd är att människor har pengar att konsumera för och med ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor minskar chanserna för att en högkonjunktur ska komma tillstånd.

Den teorin behöver man varken vara fullfjädrad ekonom eller professor i ekonomi eller nationalekonomi för att förstå.

Högkonjunktur skapas därför att efterfrågan på det företagen producerar ökar – Ska efterfråga öka måste människor i stigande antal efterfråga det företagen producerar vilket de bara kan göra om de har pengar att konsumera för.

Slutsatsen är därför glasklar – Politiker och politik kan i sanning påverka konjunkturutvecklingen!

Beviset för det är att nyliberal politik förd av borgerliga regeringar skapar avmattning i konjunkturen och lågkonjunktur därför att den totala köpkraften minskar medan progressiv socialdemokratisk politik bäddar för högkonjunktur genom att sätta människor i arbete och skapa ett jämlikare samhälle.

I det avseendet har de som hävdar att Socialdemokraterna gynnas av att regera under högkonjuktur helt rätt – Det som är besvärande i sammanhanget är att de inte insett att det är de själva som skapat den lågkonjunktur det påstår sig tvingats regera under.

Med det sagt behöver jag i sak inte säga mer än dessa avslutande ord - Rätt sorts politik har stor inverkan på hur konjunkturen ska utvecklas.

Ovanpå detta ska jag addera att påståendet om att politiken inte kan skapa arbetstillfällen och välstånd är en myt som rakt igenom är felaktig och falsk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

29 kommentarer

Löfven har rätt – Lagstiftning om sänkta ingångslöner skapar en ny och fattig underklass.

Av , , 78 kommentarer 2

På följande länk går det att läsa en mycket intressant artikel om situationen i Storbritannien och om varför var 4:e Londonbo lever i fattigdom trots att 50% av de som är fattiga har arbete på heltid: https://www.vk.se/2112582/var-fjarde-londonbo-lever-i-fattigdom

Att det är på detta sätt I Storbritannien visar med all tydlighet hur skadligt det är när regeringsmakten lagstiftar om minimilöner.

Skulle samma lagstiftning ske i Sverige skulle Sverige och svenska arbetstagare snart befinna sig i samma läge som arbetstagarna i Storbritannien.

Som jag anförde i ett tidigare inlägg så arbetar många i Storbritannien som arbetar i de yrkeskategorier Alliansen kallar enkla arbeten och vill sänka ingångslönerna för genom lagstiftning under förskräckliga förhållanden.

Förutom att de tvingas acceptera så kallade ”zero-hour contracts” – Dvs. anställningar utan garanti för hur många timmar man får arbeta varje månad tvingas de leva med oerhört låga löner.

En anställd på McDonalde eller dess motsvarigheter har en minimilön på GBP 7,50/timme före skatt vilket om de har lyckan att få jobba heltid ger en månadslön på GBP 1,200 före skatt vilket översatt till svenska kronor är ca 13.000 kr/månad.

Den typen av arbeten och den typen av lönenivåer ska vi under inga förhållanden ha i Sverige och Stefan Löfven hade helt rätt när han i gårdagens partiledardebatt anförde att Alliansens förslag om att lagstifta om sänkta ingångslöner kommer att beröra minst 20% av de svenska löntagarna över tid.

Det som hänt i Storbritannien kommer att upprepas i Sverige om Alliansen får sin vilja igenom och agerar som brittiska Tories lyckades göra när de fick igenom lagstiftade minimilöner i Storbritannien.

Den svenska modellen är unik och därtill mycket framgångsrik och ska därför inte avvecklas utan utvecklas!

Att andra länder med avundsjuka tittar på Sverige därför att vi i Sverige har den svenska samhällsmodellen ska vi vara stolta över och göra till en exportvara genom att exportera den svenska modellen.

Fick brittiska arbetstagare ta del av den svenska modellen skulle Storbritannien och London inte ha en verklighet där 2,3 miljoner människor i London lever under fattigdomsgränsen trots att de arbetar heltid.

Att svenska arbetstagare slipper leva på samma sätt som sina brittiska diton beror på att vi Socialdemokrater alltid strävat efter ett jämlikt samhällsbygge där alla människor har lika värde.

Den strävan ska vi ta tillvara på genom att föregå med gott exempel och visa världen att Socialdemokratisk politik är lösningen på många av världens problem.

Ett jämlikt samhällsbygge byggt på alla människors lika värde är fundamentet i varje framgångsrikt välfärdsland -  Kan vi exportera den modellen till resten av världen skulle världen bli en oerhört mycket fredligare värld att leva i.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

78 kommentarer

Reflektioner från gårdagskvällens partiledardebatt i SVT.

Av , , 62 kommentarer 2

Detta inlägg speglar mina reaktioner och slutsatser av gårdagskvällens partiledardebatt i fyra akter.

Ett debattformat som för övrigt var rätt bra därför att det tillät alla partiledare att tala mer än i många andra partiledardebatter i TV innan debatten breddades så att alla kunde debattera ämnet debatten var avsedd att handla om.

I första duellen/debatten debatterade Stefan Löfven välfärd och arbetslöshet med Ulf Kristersson. I den andra debatten debatterade Gustav Fridolin mot Annie Lööf i ämnet klimat och ökade utsläpp och i den tredje debatten möttes Jonas Sjöstedt och Jan Björklund för att debattera trygghet och säkerhet för att sedan avslutas med en debatt på temat vård mellan Ebba Bush Thor och Jimmie Åkesson.

 För egen del kan debatten sammanfattas i följande enkla konstateranden:

 • Att min egen partiledare Stefan Löfven inte är någon karismatisk debattör utan snarare aningen stram och utan glöd för det han brinner för.
 • Att lösningarna på samhällsproblemen från den forna Alliansen och SD var de gamla vanliga – Partierna i den forna Alliansen ser skattesänkningar som lösningen på alla problem medan SD anser att alla problem ska lösas med stoppad invandring.
 • Att de rödgröna partierna insett att det bara finns en väg att lösa arbetslösheten och företagens behov av kompetent arbetskraft och att den vägen stavas utbildning av de som är arbetslösa.
 • Att Jimmie Åkesson precis som vanligt  försökte utmåla både sig själv och sitt parti som offerlammen inom svensk politik med den skillnaden från tidigare debatter att den taktiken totalt misslyckades denna gång.
 • Att Ebba Bush Thor och KD helt öppet flörtade med SD ett flertal gånger under kvällen.
 • Att Jonas Sjöstedt med hästlängds avstånd till de övriga partiledarna är den absolut skickligaste retorikern av alla.

Ovanpå detta fastslogs det klart och tydligt att den forna Alliansen precis som vanligt skyller det de misslyckades med att göra när de hade regeringsmakten på lågkonjunktur.

Att borgerligheten alltid försöker förklara sina tillkortakommanden med att de regerade i lågkonjunktur är inget ovanligt då det är precis det de gjort efter alla de tre tillfällen när borgerligheten innehaft regeringsmakten.

Att den forna Alliansen raljerar och försöker förminska nuvarande regerings framgång med att den regerar i högkonjunktur tycker jag är cyniskt och att försöka ljuga svenska folket rakt i ansiktet.

Sedan går det inte att låta bli att slås av ytterligare en sak efter gårdagens debatt – Den att Jimmie Åkesson verkar både trött, svarslös och utan det självförtroende han utstrålade innan SD:s uppgång avstannade, planade ut och nu vänts till en nedåtgående trend.

Den stora frågan efter gårdagens debatt är den om väljarna blev speciellt mycket klarare över vad de olika politiska partierna vill åstadkomma – Min tro är att det är ytterst tveksamt.

Med det sagt så är den bästa vägen framåt för oss Socialdemokrater att i allt vi gör dag för dag precis som fram tills nu påvisa för väljarna att socialdemokratisk politik gör reell skillnad i vanliga människors liv och leverne – Gör vi det kommer nästa val att att ge oss ett ännu starkare mandat att fortsätta med den politik som är bäst för Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

62 kommentarer

Utvecklingen i Spanien och Katalonien kan lära oss mycket.

Av , , 32 kommentarer 2

Utvecklingen i Katalonien är viktig att följa därför att det som händer där speglar något som kan blossa upp på många håll i Europa om katalanerna får som de vill och lyckas bryta sig loss från Spanien.

Kunskap om utvecklingen i Katalonien är således viktig och de lärdomar vi kan dra av det som förevarit folkomröstningen om separation från Spanien är viktig att ta till sig för att undvika att den sortens situationer återupprepas på andra håll i Europa och världen.

Lyckas katalanerna med sitt uppsåt och deklarerar självständighet från Spanien kommer vi att få se samma utveckling i många länder runt om i Europa och världen.

I Europa är sannolikt Belgien nästa land där debatten om separation och delning kommer att blossa upp – Detta följt av många fler länder med en situation som liknar den spanska och en sådan utveckling tror jag skulle vara olycklig i en tid där vi måste sträva efter enighet snarare än efter separation.

Det som händer i Katalonien måste dock tas på största allvar och anledningen till att man överhuvudtaget folkomröstar om att separera från Spanien måste utredas på djupet – Detta så att vi kan lära oss vilken sorts händelser och vilken sorts känslor som ligger bakom att en region önskar bryta sig loss från ett land de varit en del av åtskilliga hundra år.

 • Vad är det som driver denna frihetsönskan?

Svaret på den frågan är avgörande för Europas och EU:s framtid.

Min egen analys om anledningen till önskan att separera Katalonien från Spanien baserar jag på ett massivt följande av nyhetsprogram på många olika TV-kanaler, på dokumentärer om Katalonien i nutid likväl som historiskt och genom det jag läst i ett brett spektra av tidningar och andra nyhetskanaler.

Enligt min analys finns bara ett svar på varför katalanerna vill separera från Spanien – Man vill separera därför att man upplever sig överkörda av en regering som fattar beslut ovanför medborgarnas huvuden utan att förankra besluten hos dem de berör – Dvs. hos folket.

De som vill se ett fritt Katalonien vill helt enkelt ha större inflytande över de politiska besluten och en känsla av att politiken är med folket och för folket och inte ensidigt till fördel för det politiska etablissemanget – Något de som förespråkar separation tror sig få om besluten flyttar från Bryssel och Madrid till Katalonien.

En sak som ofta kommer upp i de dokumentärer och analyser jag följt intensivt under lång tid är frågan om EU och varför EU ska ha så stor makt i form av överstatlighet som de har idag och därmed kunna fatta beslut som det katalanska folket känner stort missnöje med.

Min tro är således att det är EU snarare än regeringen i Madrid som är det stora problemet för katalanerna – Ska problemet lösas och Katalonien fortsatt vara en del av Spanien måste EU-frågan upp till ordentlig debatt.

Min syn på EU och vad EU ska ägna sig åt är glasklar – EU ska bara vara en tullunion och en union med en gemensam inre marknad och fri rörlighet för människor, varor, tjänster och pengar – Alla övriga beslut ska fattas i nationella parlament i respektive medlemsland.

Kan detta uppnås samtidigt som den spanska regeringen ger regioner likt Katalonien större regionalt självstyre tror jag att Katalonien och katalanerna med glädje även framgent vill tillhöra den stolta nationen Spanien.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

32 kommentarer