Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Blir det ett folkligt uppror i Storbritannien om brexit?

Av , , 40 kommentarer 1

Enligt en opinionsundersökning om britternas syn på brexit som Daily Mail låtit göra är hälften av den brittiska befolkningen för en ny folkomröstning i frågan nu när prislappen börjar bli känd – Frågan om huruvida det kommer att bli ett folkligt uppror i frågan är därför ytterst relevant.

Enligt opinionsundersökningen är 34% mot en ny folkomröstning medan 16% inte har någon uppfattning – På andra sidan finns hela 50% som säger sig vara för en ny folkomröstning i frågan.

Att den brittiska regeringen förbereder sig på att betala 50 miljarder euro för att sätta fart på brexitförhandlingarna upprör många britter trots att det beloppet ligger klart under det resten av EU anser att britterna ska betala om de lämnar EU.

Redan när resultatet av den första omröstningen blev känt anförde jag att den sanolikaste utgången av britternas vilja att lämna EU skulle bli att de stannar kvar i vad jag spått kommer att bli ett reformerat EU med mer av nationellt självstyre och mindre av överstatliga beslut.

Att britterna kommer att vandra den vägen ser nu mer och mer troligt ut då antalet som vill se en ny omröstning i frågan växer.

Mitt tips är därför att frågan kommer att bli föremål för ytterligare en omröstning – En omröstning som kommer att ske när alla fakta ligger på bordet och prislappen för en brexit är känd för alla röstberättigade.

Skulle det bli som jag anfört är min uppfattning att vi får ett betydligt bättre EU än dagens till gagn för alla européer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

40 kommentarer

Bristen på arbetskraft hotar svenska företags utveckling.

Av , , 88 kommentarer 0

Svenska företag varnar högljutt om att bristen på arbetskraft hotar deras existens och utveckling – Att i det läge avstå från att lösa företagens problem och samtidigt sätta alla som står utanför arbetsmarknaden i arbete vore vansinnigt.

Varningsropen från svenska företag har därtill hörts länge - De ropen ska vi självfallet både hörsamma och tillfredsställa för att trygga företagens framtida utveckling och överlevnad.

Alliansen och Svenskt Näringsliv prat om att det behövs sänkta ingångslöner och sänkta trösklar för att få in de grupper som står långt från arbetsmarknaden in i arbete och egen försörjning är inget annat än kvalificerat skitsnack.

Det behövs inga sänkta löner – Det som behövs är mindre snack och mer verkstad och ett bra samarbete mellan regeringen och Sveriges företag för att tillsammans finna den lösning som löser problemen för både företag och samhälle.

Vi befinner oss därtill mitt i en brinnande högkonjunktur – En högkonjunktur som dessutom kommer att stärkas under det kommande året. Att i det läget avstå från att integrera, utbilda och sätta även de som står längst från arbetsmarknaden i arbete vore vansinne.

Mitt förslag är därför att vi som regering och beslutsfattare med omedelbar verkan sätter oss ner med alla företag som efterfrågar arbetskraft för att tillsammans med dem utforma ett system och ett program för att lösa företagens behov av arbetskraft och samhällets behov av integration för de som står utanför arbetsmarknaden.

Den nöten borde inte vara allt för svår att knäcka och min övertygelse är att landets företag med öppna armar välkomnar varje sådan lösning och därtill är villiga att betala för den så länge lösningen ger dem arbetskraft att anställa.

Att samhälle och företag delar på kostnaderna för att låta de som står utanför arbetsmarknaden utbilda sig på jobbet är en bra väg in i arbete och något vi som samhälle ska vara med och finansiera - Exakt hur detta ska gå till och finansieras får vi återkomma till när vi pratat med företagen i fråga.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

88 kommentarer

Varför går regeringen som katten runt het gröt i fråga om skatteplanering?

Av , , 63 kommentarer 2

Sittande regering har gjort många bra saker – Nu senast i att införa striktare amorteringskrav för att förhindra att människor kan skuldsätta sig på nivåer de inte klarar av när konjunkturen vänder och räntorna skjuter i höjden.

Med det sagt förvånar det mig storligen varför regeringen går som katten runt het gröt i frågan om skatteplanering?

Som expert i ämnet skatteplanering – Jag upprepar – Som expert vet jag hur man skatteplanerar utan att begå olagligheter och därmed även hur lätt det skulle vara för vår regering och övriga EU-regeringar att stoppa skatteplaneringen helt och hållet bara viljan att göra så finns.

I en ledare i Aftonbladet på följande länk: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/J11X2P/hela-varlden-ar-ett-skatteparadis går det att läsa om de skador skatteplaneringen ställer till med för EU:s medlemsländer och dess medborgare.

Den minnesgode minns att jag brukar anföra att ca 2.000 miljarder svenska kronor hålls undan beskattning på grund av vår regerings och andra regeringars underlåtenhet att göra något åt saken. Följer ni länken och läser de siffror som finns där så anges den summan vara mer än 10 gånger större än den summa jag anför.

Låt oss därför lägga summan åt sidan för att i stället debattera fenomenet skatteplanering som sådant.

Att Sveriges regering och andra regeringar ska hålla världens superrika under armarna genom att låta den gruppen särbehandlas är allt annat än korrekt.

Att detta trots allt sker tror jag beror på att EU:s politiker delvis handlar i eget intresse!

Pengarna som finns i skatteparadis kan med fördel användas till att muta mindre nogräknade politiker i samband med offentliga upphandlingar där företag som skatteplanerar är villiga att betala på sidan om för att vinna attraktiva kontrakt och det är just därför jag tror att EU:s politiker avstår från att göra något åt saken.

I den ledare jag hänvisar till beskrivs Irland, Luxembourg, Nederländerna och Malta som Europeiska skatteparadis – För egen del med oerhört god insyn i ämnet vill jag påstå att endast Luxembourg och Nederländerna kvalificerar som skatteparadis i egentlig mening.

Att man helt lagligt kan byta 22% bolagsskatt i Sverige mot 0,5 promilles skatt i dessa 2 länder genom att förhandla med dess skattemyndigheter är allt annat än moraliskt och etiskt riktigt – Alldeles speciellt så när jag som expert i ämnet vet att det är oerhört enkelt att stänga den dörr som gör det möjligt att skatteplanera på det sätt som nu sker.

Med allt detta anfört tycker jag att det är hög tid att regeringen slutar gå som katten runt het gröt och faktiskt agerar aktivt för att stoppa den skatteplanering man i ord påstår sig ogilla.

Låt oss därför göra som jag redan skrivit om ett oräkneligt antal gånger och ändra de skatteavtal Sverige har med övriga EU och OECD-länder och ersätta den med den typ av skatteavtal vi har med världens utvecklingsländer.

Skatteavtal som klart och tydligt stipulerar att man endast får nedsättning krona för krona av skatten i Sverige med lika mycket som man kan bevisa att man betalt i ett annat land för samma inkomst/vinst drar undan mattan för allt vad skatteplanering heter.

Med den typen av skatteavtal vinner vi dessutom en ännu större seger för Europas samhällsmedborgare – Med sådana skatteavtal på plats kan EU:s länder inte konkurrera med varandra genom att erbjuda låga skattesatser för människor som inte bor i landet.

Därför upprepar jag det jag sagt ovan – Det är dags att vi som politiker slutar gå som katten runt het gröt i fråga om skatteplanering. I stället för att gå runt den heta gröten ska vi med hull och hår äta upp den genom att skriva om skatteavtalen så att möjligheten att skatteplanera upphör.

Att ett sådant agerande kommer att vinna väljarnas förtroende är jag fullt övertygad om.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

63 kommentarer

Tack Lennart Holmlund – Tack Hans Lindberg!

Av , , 46 kommentarer 8

Företaget WSP publicerar i år för 3:e året i rad en rapport under namnet ”Regionernas kamp” där man rangordnar landets kommuner utifrån hur robusta eller sårbara de är och det är med stor glädje jag utifrån rapporten kan konstatera att Umeå rankas som en av de mest robusta kommunerna i Sverige.

Detta delges i ett reportage i Affärsliv24 i VK.se i en artikel ni finner om ni följer följande länk: https://affarsliv24.vk.se/2154388/rapport-umea-en-av-sveriges-robusta-kommuner?_ga=2.113527623.1768591584.1508957276-534459877.1487067273

I WSP:s rapport får Umeå Kommun 9 poäng av 10 möjliga och att utfallet ser ut på det sättet vill jag framför allt ge Lennart Holmlund men även hans efterföljare som kommunalråd Hans Lindberg full credit för.

Att Umeå haft den starka tillväxt Umeå har haft och har på område efter område och rönt erkännanden för är både Lennart och Hans förtjänst – Detta även om det i ärlighetens namn ska erkännas att äran inte ska tillskrivas dessa två herrar allena utan delas av hela det Socialdemokratiska lag som arbetet med dessa herrar utan att i egentlig mening synas för allmänheten.

Därtill villa jag tacka alla duktiga tjänstemän i kommunen och övriga medarbetare som alla på ett eller annat sätt bidragit till framgången för vår kommun.

Att jag lyfter Lennart och Hans extra mycket beror på deras ledaregenskaper – Ledaregenskaper som är det som grundlagt att Umeå fått den ranking Umeå fått i denna undersökning.

Lennarts har i mina ögon visat oerhört stora mått av framsynthet under de år han var ytterst ansvarig för att leda vår kommun och dess utveckling – En framsynthet som i allt placerat vår kommun på den svenska kommunkartan som en av de kommuner som människor självmant väljer att bo och verka i.

Hans Lindberg har i det tysta fortsatt i Lennarts fotspår och tagit vid där Lennart slutade – Därtill i symbios med Lennart för att säkerställa att den plan som är påbörjad slutförs.

Att Lennart och Hans inte ensamma kan ta åt sig hela äran av detta tror jag att varje människa kan förstå därför att de inser att politik inte är ett enmansjobb utan resultatet av ett gott lagarbete.

Däremot tycker jag att Lennart och Hans ska suga i sig av äran av att vara goda lagledare som får alla att arbeta åt samma håll.

Med det sagt vill jag tacka Lennart Holmlund som genom sitt engagemang och idoga arbete satt Umeå på kartan i detta sammanhang – Tack Lennart!

Därefter vill jag tacka Hans Lindberg för insikten om att en fortsättning och ett slutförande av det arbete Lennart initierat är vägen framåt för Umeå Kommun – Tack Hans!

Slutligen vill jag som aktiv Socialdemokrat i Umeå säga att det känns oerhört tryggt att ha Hans Lindberg som arvtagare till Lennart Holmlund,

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

46 kommentarer

Jag delar inte regeringens syn på de som är sjukskrivna.

Av , , 54 kommentarer 7

Detta inlägg innehåller i vissa delar kritik mot mitt eget parti vad gäller vår politik på riksnivå för den del av landets samhällsmedborgare som har haft oturen at bli sjuka och sjukskrivna.

Trots att så är fallet så väljer jag ändock att skriva detta inlägg därför att jag är starkt kritiskt till hur vi som parti ser på alla medmänniskor som är sjukskrivna därför att kvalificerade läkare bedömt att de som är sjukskrivna de facto är för sjuka för att arbeta.

I min värld är det ovärdigt att vi som parti ska använda oss av till försäkringskassan anslutna läkare för att kullkasta den diagnos som behandlande läkare ställt när de sjukskrivit människor.

Som jag ser saken ska vi som parti motverka att denna typ av företeelser inträffar då jag ser det som ovärdigt att läkare anlitade av försäkringskassan som inre ens träffat patienten ska tillåtas ha överhanden gentemot den läkare som de facto behandlar patienten i fråga,

Med det sagt så behövs en ny ordning vad gäller vem som bedömer vad i fråga huruvida en sjukskriven medmänniska är sjuk eller inte.

I den bästa av världar inhämtar försäkringskassan en ”second opinion” från en annan läkare som träffar patienten snarare än från en som inte träffar patienten ifråga.

Skulle dessa två läkare ha motsatt uppfattning i frågan om huruvida en människa ska bedömas oförmögen att arbeta eller inte bör en tredje från försäkringskassan oberoende och obunden läkare som även den träffar patienten tillåtas fälla det avgörande beslutet om huruvida patienten fortsatt ska vara sjukskriven eller inte.

När sjukförsäkringen en gång infördes handlade sjukskrivningsgrunderna om huruvida den som är sjukskriven kunde fortsätta att utföra det arbete man tidigare utfört eller inte.

Den ordningen tycker jag att vi ska hålla oss till även fortsättningsvis och är det till äventyrs så att läkarvetenskapen bedömer att arbetsförmåga finns om än i ett annat yrke ska staten bekosta yrkesutbildning till ett nytt yrke med bibehållen sjukpenning under utbildningstiden.

Så ser mina tankar runt sjukskrivning och sjukskrivningsgrunder ut – Tankar jag uppfattar att jag delar med folkflertalet.

Med det sagt uppmanar jag mina partivänner i regeringsställning att driva denna min hjärtefråga i den riktning jag anger vilket jag hoppas att de kommer att göra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

54 kommentarer

Fackets inflytande över politiken bör stärkas

Av , , 42 kommentarer 3

Facklig politisk samverkan har historiskt haft en oerhört stor betydelse för Sveriges utveckling – Utan denna hade Sverige varit ett betydligt fattigare land med sämre välfärd och större inkomst- och förmögenhetsklyftor än idag.

Därtill får vi aldrig glömma att det var fackföreningsrörelsen som skapade Socialdemokratiska Arbetare Partiet (SAP) för att skaffa sig det politiska inflytande man ansåg sig behöva för att bygga ett jämlikare samhälle och för att värna alla arbetstagares bästa.

Den fackligt politiska samverkan har historiskt skördat enormt stora framgångar till alla arbetstagares fromma.

Utan denna hade aldrig företeelser som t.ex. kollektivavtal, MBL, LAS. Utan facklig politisk samverkan hade utbyggnaden av offentlig sektor aldrig blivit verklighet och företeelser som allmän sjukförsäkringen och a-kassa hade sannolikt aldrig sett dagens ljus.

Därför är det viktigt att facklig politisk samverkan upplever en renässans och blir lika stark som den varit historiskt.

Därför gläder det mig att Kommunal’s ordförande Tobias Baudin är inne på samma linje som jag – Nämligen att facklig politisk samverkan är en fundamental ingrediens i ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer.

Förutom att återupprätta fackföreningarnas inflytande över arbetets utformning och fackföreningarnas betydelse för att skapa en situation där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist genom att landets arbetstagare får rejäla löneökningar de närmaste åren måste värdediskrimineringen – Dvs. skillnaden mellan manliga och kvinnliga löner bort.

I ett jämlikt samhälle är det en självklarhet att lönen för samma arbete ska vara lika stora för män och kvinnor – Något vi för övrigt förverkligat på ett relativt bra sätt så länge bägge verkar i samma yrkeskategori i samma företag/verksamhet.

Värdediskriminering handlar därför inte om detta utan om att utjämna lönerna mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga jobb.

Det är därför lönerna för de som arbetar inom offentlig sektor ska tillåtas öka mer än lönerna i resten av samhället samtidigt som arbetsvillkoren, anställningstryggheten och arbetstidens förläggning blir lika för de som är anställda inom offentlig sektors verksamhetsområden som de är i den privata sektorn.

Därutöver handlar facklig politisk samverkan om att på nytt stärka banden mellan landets fackföreningar och socialdemokratin.

Fackföreningsrörelsens inställning om att en Socialdemokratisk politik baserad på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde är betydelsefull och viktigt i bygget av ett jämlikt samhälle gäller lika mycket i vår tid som vid den tidpunkt när fackföreningsrörelsen bildade partiet.

Detta därför att det är det som i grund och botten är den svenska samhällsmodellens grundläggande principer.

Det är som ett led i den kampen vi ska fördjupa det fackligt politiska samarbetet så att vi en gång för alla kan begränsa användandet av visstidsanställningar till ett minimum samtidigt som vi stärker a-kassan, LAS, MBL och det fackliga inflytandet över arbetets villkor.

Därför tycker jag att det är bra att Baudin gjort klart för både Stefan Löfven och för regeringen att ett fördjupat fackligt politiskt samarbete innebär att vi ska kämpa tillsammans – Kämpa för att konkurrens framgent ska bygga på kunskap och kompetens snarare än på enkla jobb och låga ingångslöner.

Ett ökat fackligt politiskt samarbete är nyckeln till framgång vilket vi kan se i vår historia – Dessutom den enskilt viktigaste ingrediensen till ett framgångsrikt valresultat 2018.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

42 kommentarer

En bra arbetsmiljö är ett politiskt ansvar.

Av , , 34 kommentarer 2

Jag har länge fört en kamp för att säkerställa att alla människor som jobbar i offentlig sektor och i verksamheter som det offentliga upphandlar från privata entreprenörer ska ha goda arbetsförhållanden, anställningstrygghet och scheman som innebär att även de kan ha möjlighet att leva ett drägligt familjeliv.

Att den kampen måste involverad fackligpolitisk samverkan för att bli framgångsrik hoppas jag att jag inte är ensam om att tycka.

De saker jag främst avser när jag lyfter denna fråga är anställningstryggheten hos de som arbetar i upphandlad verksamhet och alla de delade turer och all den tid många som verkar inom de sektorer som omfattas tillbringar på sin arbetsplats utan att erhålla full betalning för densamma.

Att tillbringa mer tid på jobbet än man får betalt för är vanligt förekommande i offentlig sektors verksamheter – T.ex. för alla personliga assistenter som drabbas av fenomenet ”sovande natt” där man bara får betalt för en bråkdel av den tid man tillbringar på jobbet eller för många av landets busschaufförer som sitter på schemalagda raster på bortaort och bara erhåller betalning för 15 minuter av varje timme de har rast.

Den ordningen tycker inte jag att vi ska ha i det moderna och framsynta Sverige som om jag får vara med och bestämma borde sätta människor och deras väl och ve före ekonomi och vad som i alla lägen ger störst ekonomisk besparing.

Med det sagt så vill jag att alla offentliga verksamheter och allt som upphandlas inom offentliga verksamhetsområden där vi socialdemokratiskt sitter i politisk majoritet ska anamma följande skrivning i sina skallkrav i samband med upphandling:

  • Att alla tillsvidareanställda följer med till den nye entreprenören i samband med eventuella entreprenörsbyten som beror på offentliga upphandlingar av offentlig verksamhet.
  • Att krav ställs på att vinnande entreprenör ska ha tillsvidareanställning på heltid som norm för alla anställda och att undantag från det bara kan göras i oerhört specifika fall eller om arbetstagaren själv önskar lägre tjänstgöringslag.
  • Att all tid en anställd tillbringar på jobbet ska vara betald tid jämte 1 timmes avdrag för mat- och fikaraster.
  • Att delade turer bara får tillämpas om arbetsmarknadens parter kommer överens om det i lokala förhandlingar för den berörda verksamheten.

Med dessa enkla och enligt mig självklara förändringar skapar vi en bättre arbetsmiljö och en bättre arbetssituation för alla offentligt anställda och alla som jobbar i offentligt upphandlade verksamheter.

Att denna förändring vad gäller de sista två punkterna även ska gälla i den verksamhet det offentliga driver i egen regi är en självklarhet.

Att en förändring enligt ovan kommer att innebära aningen ökade kostnader för dessa verksamheter är jag fullt medveten om men som Socialdemokrat har jag inga problem att motivera den kostnadsökningen därför att den sker för att säkerställa att även anställda i offentliga verksamheter får samma arbetsvillkor som resten av Sveriges arbetstagare.

Med det sagt så tar jag tacksamt emot synpunkter från de som arbetar inom de verksamhetsområden jag angivit ovan då det framför allt är ni som kan avgöra om det jag anför är betydelsefullt eller inte.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

34 kommentarer

SD och Jimmie Åkesson framstår som allt mer desperata.

Av , , 47 kommentarer 4

Jimmie Åkesson framstår som allt mer desperat vilket säkert är naturligt för honom när den medvind han länge känt opinionsmässigt nu vänt till den motvind jag och fler med mig sagt kommer att komma både för Åkesson och SD.

Att sanningen alltid hinner ikapp ett enfrågeparti och att stödet dalar när den fråga hela partiets existens byggde på lösts av de etablerade partierna är historien full av exempel på – I vår närtid i form av Ny Demokrati och deras korta sejour i svensk rikspolitik.

Jimmi Åkesson hotar nu Moderaterna genom att antyda att han och partiet kan komma att stödja Socialdemokraterna om M inte ger med sig och samarbetar med SD och ger dem politiskt inflytande – Ett uttalande som visar att SD agerar som en vindflöjel utan fast ideologiskt förankring.

I början försökte SD genom fagra löften lura i väljarna att man är ett parti för den vanliga arbetarklassen och att man politiskt skulle driva en politik som tillvaratar deras bästa i alla lägen – Detta trots att man aldrig varit ett sådant parti utan blott och allena ett enfrågeparti vars enda mål är att stoppa invandringen och kasta ut många av de som redan invandrat till vårt land.

SD:s löfte till landets arbetstagare visade sig sedan inte vara speciellt mycket värt efter det att SD:s ledning mött Svenskt Näringslivs företrädare. Efter det mötet spottade man de väljare man påstod sig företräda rakt i ansiktet för att övergå till en politik som ligger till höger om M.

Beviset för SD:s kraftiga högersväng står att finna i hur SD på punkt efter punkt röstat emot förslag som gynnar arbetstagare och andra svaga grupper för att stödja de som gynnar de redan rika och välbeställda – T.ex. när man i riksdagen röstade emot sänkta skatter för landets pensionärer eller en förstärkt arbetsrätt för alla arbetstagare.

Hur SD:s partiledning kunde tro att den typen av kursändringar skulle leda till framgång för partiet vet sannolikt ingen annan än de själva. En sak är dock helt klar – Med sådana kursändringar försvinner väljarnas förtroende och stöd därför att svenska väljare varken är okunniga och/eller naiva.

SD jublade när Anna Kinberg Batra öppnade för samarbete mellan M och SD och trodde sig nu ha kommit in i politikens finrum – När Ulf Kristersson stängde dörren blir SD:s reaktion att öppet hota M med att rösta för de förslag S lägger.

Vad vill jag då säga med det jag beskrivit ovan?

Det jag främst vill säga är att SD är och alltid varit ett enfrågeparti – Därtill ett enfrågeparti som bara har intresse för halva den fråga man byggt sin politiska tillvaro på. I frågan om integrationspolitik och hur vi bäst integrerar och skapar ett starkt och dynamiskt Sverige saknar SD liksom i alla andra frågor handfast politik.

Att sanningen förr eller senare hinner i kapp partier som beter sig på detta sätt är inte speciellt underligt – Att det tagit så lång tid som det tagit förundrar mer men det viktiga är att det nu skett och att SD:s ledning i och med de motgångar man nu möter opinionsmässigt handlar allt mer desperat.

Den desperation SD:s ledning nu uppvisar kommer i allt den gör att lyfta upp faktumet att SD saknar politisk kompass och politisk trovärdighet – Därtill medverka till att den nedåtgående spiral partiet befinner sig kommer att beseglas och förstärkas.

Därför känner jag mig stärkt i min övertygelse om att SD på sin resa ner mot den 4%-nivå man hör hemma på kommer att landa runt de 10% av rösterna jag sedan länge förutspått ska bli deras resultat i kommande val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

47 kommentarer

SD har tappat drygt 6% av väljarstödet på blott ett år.

Av , , 50 kommentarer 1

I skrivande stund håller SD sina landsdagar i Norrköping och där gör partiledningen allt för att försöka skyla över och kalla SD:s väljartapp för ”fake news” genom att påstå att de så kallade experter som spått att SD:s glansdagar nu är över är samma experter som enligt partiledningen spått fel i många andra fall.

Det påståendet är om något ”fake news” – Sanningen är den att SD under de sista månaderna förlorat drygt 6% av sitt väljarstöd för att i november enligt Aftonbladet/Inzio befinna sig på nivån 15,4% vilket är 6,1% tapp eller omsatt i antal väljare drygt 330.000 personer.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson tillstår att partiet kanske inte haft sin bästa höst då skriverierna om partiet handlat om andra saker än partiets politik.

Trots det påstår Åkesson att det är fullt realistiskt att SD landar på ett valresultat någonstans mellan 20-30% i nästa val vilket jag vill påstå är ett oerhört överdrivet önsketänkande.

Jag har sedan länge anfört och påstått att SD kommer att landa på ett valresultat runt 10% i nästa val – Den siffran blir jag allt säkrare på ju längre tiden lider och att SD befinner sig i en nedåtgående spiral råder det inga tvivel om när till och med Jimmie Åkesson indirekt erkänner att så är fallet.

Åkesson och Mattias Karlsson påstår att partiet fortfarande har potential att nå de nivåer man drömmer om – För mig är budskapet till Åkesson och Karlsson följande – En dröm är en dröm och att drömmar besannas är otroligt sällsynt.

Att SD redan förlorat drygt 25% av sina sympatisörer talar sitt tydliga språk – Att det tappet ska fortsätta därför att SD profilerat sig som ett högerparti och en blek kopia av Moderaterna på högerkanten som vill ta från de fattiga för att berika de redan rika behövs inget annat än sunt förnuft för att inse.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

50 kommentarer

Nu blir fackliga uppdrag och andra förtroendeuppdrag A-kassegrundande.

Av , , 26 kommentarer 3

Regeringen och Arbetsmarknads- och Etableringsminister Ylva Johansson har igår lagt ett förslag i Riksdagen som gör att fackliga uppdrag och andra förtroendeuppdrag från och med den 2:a juli nästa år blir A-kassegrundande.

Att så sker är inte en enda dag för sent och att det råder total politisk enighet i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen runt detta är bra och innebär att beslutet inte kommer att rivas upp om det skulle bli regeringsskifte efter nästa val.

Att människor ska kunna jobba fackligt, politiskt eller som nämndeman utan att förlora rätten till A-kassa för den tid de lägger ner på förtroendeuppdraget tycker jag är självklarhet i ett land som uppmanar människor till samhälleligt engagemang.

Förslaget som läggs innehåller ytterligare en viktig komponent – Ett klargörande om att den som är arbetslös och samtidigt uppbär pension från och med ändringen får en avräkning av A-kasseersättningen krona mot krona mot pensionen.

Att så sker tycker jag är bra då pensionssystemets grundantaganden aldrig någonsin byggt på att man ska lyfta pension och samtidigt fortsätta att arbete som vanligt.

Att man ska kunna gå i delpension tycker jag är helt korrekt – T.ex. genom att lyfta halv pension och arbeta halvtid. Med den nya skrivningen blir det fortsatt möjligt utan att det drabbar den enskilde i form av förlorad A-kassa om man under den processen skulle bli arbetslös.

Tack regeringen för väl utfört arbete och tack till mina partivänner i riksdagen som i och med detta uppfyllt ytterligare ett av våra vallöften.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

26 kommentarer