Halvtidsutvärdering!

Av , , Bli först att kommentera 7

Partiföreningen har kallat till ett medlemsmöte imorgon för att utvärdera samarbetet med S och Mp, halva mandatperioden har gått.

Jag hade tänkt gå eftersom att jag satt med i den grupp som förhandlade om samarbetet och var ordförande både innan och efter för partiföreningen. Men jag har bestämt mig för att inte gå då kvarvarande styrelse helt vägrar prata med mig om vad som hände innan min avgång. Ni kommer ihåg att partiföreningen gick med på en budget som gick emot våra vallöften, samt att partiföreningen gick med på ett nytt arvodesreglemente där vi höjer arvoden, men först 2018. Det strider mot våra vallöften och det fanns inga, absolut ingà anledningar att gå med på varesig budget eller arvodesreglementet.

För några veckor sedan hölls ett extra årsmöte för att välja ny ordförande efter mig. Jag var där, det var mitt första möte sedan jag avgick samt min första chans att få förklara varför. Men där på mötet valde styrelsen att tysta mig, höll jag inte tyst så var jag inte välkommen att fortsätta vara med på mötet. Jag protesterade men helt utan reaktion från varesig styrelse eller övriga deltagare…

Ni läste rätt, det är precis så den nuvarande styrelsen arbetar.

Därför kan jag mycket enkelt men helt rättvist utvärdera samarbetet med S och MP här. Jag har ju trots allt en hel massa information… Jag väljer att ta det kort:

Vi lyckades inte förhandla till oss det vi valresultatmässigt borde ha rätt till (jag verkade för att inte ingå samarbete med S pga detta, men övriga i styrelsen valde annat med hjälp av partiföreningen), sen har vi dom två viktiga frågorna budget och arvodesreglementet, inget av dom beslut partiföreningen gick med på är sådant vi jobbat för genom åren, trots det togs ett minoritetsbeslut att gå med på både nedskärningar och arvodeshöjningar!

Nä, utvärderingen kan inte avslutas på annat sätt än att Vänsterpartiet Vännäs inte längre är något vänsteralternativ utan enbart röstboskap åt sossarna!

 

Bli först att kommentera

Typiskt dåligt

Av , , 1 kommentar 5

Typiskt dåligt.

I måndags var det kommunfullmäktige i Vännäs, ett sammanträde jag missade pga min sjukskrivning. Men jag hade gärna varit där då Vänsterpartiet tog typiskt dåliga beslut.

Det är ingen nyhet att Vänsterpartiet Vännäs gick med på en budget som innebär att vi måste spara i verksamheter och nästan direkt genom att säga upp anställda. Det finns inte så mkt mer att spara i längre.

Vänsterpartiet hade kunnat hålla sina vallöften och lagt en egen budget. Men modet och dom ideologiska övertygelserna saknades. Vilket också resulterade i att jag avgick som ordförande.

Men det var inte det enda dåliga beslut som Vänsterpartiet Vännäs tog. Dom gick även med på att anta ett nytt arvodesreglemente som direkt får ökade kostnader i kommunen och från 1/1 2019 blir det ökade kostnader med flera hundra tusen. Trots att styrelsen lovat partiföreningens medlemmar att inte gå med på det.

Jag har tidigare förespråkat att demokrati måste få kosta och att vi har för dålig politisk organisation i kommunen. Det skulle kunna göras mkt för samma pengar som nu kommer att bli extra arvoden för redan fast arvoderade sossar.

Nu fick sossarna igenom sina höjningar av arvoden för sina egna fast arvoderade, med hjälp av vänsterpartiet och miljöpartiet. Som tack fick övriga partier 5% gruppledararvode, alltså 2 timmar i veckan. Övriga partier i fullmäktige gick emot förslaget. Alltså borgerligheten. Kan ni förstå det, för mig är det fullständigt idiotiskt att Vänsterpartiet gick med på det här.

Den här uppgörelsen är så långt ifrån det vi jobbat för i alla år som jag varit ordförande för Vänsterpartiet Vännäs.

Typiskt dåliga beslut är tagna, rena svek mot väljare och anställda i kommunen.

1 kommentar

Mina sista kommentarer om mitt avhopp som ordförande för Vänsterpartiet Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 8

Så kom den dagen då övriga i styrelsen för Vänsterpartiet Vännäs skrev en kommentar om mitt avhopp som ordförande, det kan du läsa här på Facebook.

Styrelsen börjar sin kommentar med att det beslut som gjorde att jag avgick var, citat: ”våra ställningstaganden vad gäller både kommunens budget och arvodesreglemente är förankrade i både den övriga styrelsen och hos de medlemmar som har haft tid och intresse för att engagera sig i arbetet.

Visst, de två ur styrelsen och de övriga tre medlemmarna som var på mötet när beslutet togs, alltså fem personer. Det ser jag verkligen inte som att det är förankrat i partiföreningen och det gjorde jag klart med övriga styrelsen efter att beslutet togs. Fem av fyrtio medlemmar var med på beslutet.

Sedan fortsätter styrelsen ungefär såhär: att jag har svårt att acceptera demokratiska beslut tagna i partiföreningen och att jag saknar självinsikt om tidigare misslyckanden. Den som skrev den meningen kan inte ha varit på ett enda medlemsmöte de senaste sex åren. Jag har varit självkritisk pga mitt eget arbete och för partiföreningens fega inställning när det gäller ”samarbetet” i majoritet. Jag har tidigare framfört mina åsikter om både budget och majoritetssamarbetet, jag har ibland fått gehör för mina åsikter och ibland har jag fått se att partiföreningen beslutat annat, väl förankrat.

Det här är bara ett sätt av den kvarvarande styrelsen att frångå eget ansvar över de beslut som tagits och istället rikta direkta lögner mot mig, via partiets officiella kanal på Facebook (innan det ens har diskuterats på ett medlemsmöte, eller att jag fått möjlighet att delta i någon diskussion), och det om något är ett påhopp som jag inte accepterar.

Jag har varit hård i min kritik över de beslut som styrelsen tagit, jag har däremot inte pekat ut någon enskild person, så som den kvarvarande styrelsen nu väljer att göra.

Fortfarande har styrelsen och de som tog beslutet om budget 2017 inte argumenterat alls för sitt beslut och trots att jag vid flertalet tillfällen påpekat att beslut är tagna på fel grunder så väljer styrelsen att helt bortse ifrån dessa och går istället på ett beslut som är direkt fel och som för medlemmarna i partiföreningen bakom ljuset.

I styrelsens sista stycke kan jag konstatera att jag inte har haft förmågan att leda partiet i en kamratlig och demokratisk anda. Det får stå för den kvarvarande styrelsen. Jag vet vad jag har gjort och inte gjort under mina år som ordförande. Jag är stolt över det arbete vi tillsammans gjort; vi har ökat medlemsantalet i partiföreningen med flera hundra procent och vi har gjort två riktigt bra val där vi gått framåt stadigt.

Det här blir det sista jag kommenterar om det här. För övrigt har jag begärt urträde från partiföreningen men inte Vänsterpartiet. Kanske kan jag komma tillbaks som aktiv när ny styrelse med egen självinsikt valts.

Jag kommer inte att svara på fler frågor offentligt.

Bli först att kommentera

Det grämer mig än

Av , , 2 kommentarer 3

Nu har det gått över en vecka sen jag lämnade uppdraget som ordförande för Vänsterpartiet Vännäs. Jag har fått både ros och ris och det räknade jag med.

Jag har inte hört speciellt mycket från partiföreningens styrelse utöver några få kommentarer av varierande kvalitet via Facebook.

Jag kan förstå att dom som är nya och inte så insatta i hur jag fungerar i politiken tar åt sig personligt, det är inte min mening. Däremot tycker jag att jag har full rätt att kritisera beslut och värderingar. Sak och person är inte alls samma sak. Jag tycker också att var och en som tar beslut ska kunna stå upp för dom beslut som tas och också kunna förklara sig. Jag tror på öppenhet och beslut nära väljarna. Kanske är jag inte alltid taktiskt smart, men jag försöker vara ärlig och öppen.

Det grämer mig något fruktansvärt fortfarande att partiföreningen som jag lagt hundratals timmar ideellt på gick med på en budget som vi inte hade behövt göra.

Som jag ser det är förtroendet från väljarna som bortblåst i och med budget 2017. Jag hoppas att styrelsen tar krafttag för att komma tillbaks till dom värderingar vi gick till val på och att vi fortsätter försvara en välfärd att lita på.

Jag kommer som medlem i partiföreningen fortsätta att försöka påverka beslut och jag kommer att sitta kvar i fullmäktige (när min sjukskrivning är över).

Vänsterpartiet Vännäs hade ett bra läge att stå upp för det vi tror på genom budget 2017 och vi hade kunnat använda vårt mandat till att försöka bli större till nästa val och på så sätt kunna påverka mer. Även om det hade inneburit ett förlorat samarbete inom majoriteten så är jag helt övertygad om att det hade gjort oss större och starkare i politiken.

Nu är vi inte där och jag ska försöka att förhålla mig till verkligheten. Jag ska försöka påverka partikamrater att läsa på sig om vår ideologi och jag hoppas att fler kan börja göra analyser som är bra för vanligt folk, vi i arbetarklassen.

Vi ska stå upp för allas lika värde, för solidaritet och för ett kollektiv som är bra för både kommunmedborgare och anställda inom välfärden.

Tills dess, vi ses!

2 kommentarer

Jag avgår som ordförande för Vänsterpartiet Vännäs med omedelbar verkan.

Av , , 5 kommentarer 9

Jag avgår som ordförande för Vänsterpartiet Vännäs med omedelbar verkan.

Det är ett beslut som vuxit med tiden och nu känns det helt rätt, även om det skaver i mitt vänsterhjärta. Jag kommer fortfarande vara medlem i Vänsterpartiet och jag har som avsikt att komma tillbaks till min plats i kommunfullmäktige efter min sjukskrivning.

Den senaste tiden har det kommunpolitiska arbetet i partiföreningen enbart handlat om budget 2017. Styrelsen har haft ett flertal möten där vi i mina ögon har varit relativt samstämmiga. Nu har övriga styrelsen vänt och tagit ett beslut som jag inte kan ställa upp på, därför känner jag att jag inte har det förtroende som behövs för att stanna kvar som ordförande.

I styrelsen har vi i flera veckor behandlat budget 2017. Kommunens budgetberedning lämnade ett förslag som innebar över 20 miljoner i besparingar, trots att det fanns pengar att ta av, det s.k. överskottsmålet och det kunde vi inte ställa upp på. Efter förhandling med sossarna och miljöpartiet så stod det klart att vi var det enda parti som ville använda hela överskottsmålet.

I söndags, 22/5 hade Vänsterpartiet Vännäs ett medlemsmöte, som bestod av 5 medlemmar. Där beslutades det tvärtemot vad styrelsen tidigare diskuterat, nu skulle en uppgörelse med sossarna och miljöpartiet förhandlas fram. Här misslyckades det totalt och vi gick med på en budget som innebär att vi kommer att skära ner över 12 miljoner i kommunens verksamheter. Detta trots att det finns alternativ att lägga en egen budget, en nollbudget.

Av medlemsmötet framgick det att vi måste gå med på budgeten för att kunna ”styra och påverka” sossarna i rätt riktning i framtiden. Efter mina 6 år som aktiv i partiföreningen så kan jag säga att vi har lyckats väldigt dåligt med det hittills, varför skulle det helt plötsligt bli bättre? Vi har haft ett samarbete med S och Mp i majoritet som fungerat väldigt dåligt, det har varit sossarnas väg eller ingen väg, där de aldrig har försökt förankra något inom samarbetet och det är arvodesreglementet det senaste beviset på.

Det diskuterades dessutom i banor att om vi inte stödde S och Mp’s budget så skulle borgarna få igenom sin budget, vilket är helt fel. S och Mp har tillsammans 15 mandat i fullmäktige, borgarna har 14, Vänsterpartiet 5 och SD 1 mandat, en tom stol.

Medlemsmötet valde att frångå våra löften i valrörelsen – en välfärd att lita på. Nu har Vänsterpartiet Vännäs beslutat att vi ska göra nedskärningar i skolan, i vård och omsorg och även i kommunens idrottsanläggningar.

Efter medlemsmötet försökte jag som ordförande att prata med styrelsen om att vi skulle avvakta att gå med på något i kommunstyrelsen, måndag 23/5. Jag lyckades inte. Att svika våra barn i skolan och våra äldre i omsorgen är något jag inte ställer upp på. Därför avgår jag med omedelbar verkan som ordförande för Vänsterpartiet Vännäs.

Jag hoppas att partiföreningen hittar tillbaks till de värderingar vi förväntas försvara och att det kommunpolitiska arbetet vilar på en socialistisk och feministisk ideologi.

Till dess, vi hörs!

Med vänlig hälsning

Andreas Jansson

 

5 kommentarer

Färre här men fler där

Av , , Bli först att kommentera 1

Färre inlägg här

Jag använder min privata blogg andreasvarld.blogg.se mer nu när jag är sjukskriven och inte lika aktiv som förr. Läs den gärna.

Jag kommer att blogga här när jag är åter i det politiska spelrummet.

Vi hörs!

Bli först att kommentera

Inte som förr

Av , , Bli först att kommentera 3

Årsmötestider!

Så här just innan våren så är det alltid en massa årsmöten. Partidistriktet, partiföreningen, fackklubben osv.

Idag har jag skrivit klart verksamhetsberättelsen för Vänsterpartiet Vännäs. Det har varit ett lugnt år där jag har varit sjukskriven nästan hela tiden. Jag önskar så att jag vore frisk, att ork finns, att självkänslan kunde vara bättre.. Jag har så många tankar och idéer men det går som inte ihop. Tänk så mycket klokt(?) som jag bara låter passera, eller låter, det bara blir så.

Lite ångest har jag ändå, fan! Det här ska ju vara bästa årstiden, ”årsmötestiden”.

Bli först att kommentera

Rätt ska vara rätt!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har det gått några dagar sedan Kjell Hanseklint i Skellefteå lämnade Vänsterpartiet med dunder och brak.

Lokaltidningarna skrev om Kjells utträde och Norran var väl den tidning som skrev mest, samtidigt som Kjell publicerade sin avgång på sin blogg släppte Norran en video där Kjell ensam fick sjunga ut om vad som har hänt. Dagen efter hade Norran även med en kort artikel där Agneta Hansson, tidigare ordförande för Vänsterpartiet Västerbotten och Bore Sköld, nuvarande ordförande fick chans att uttala sig. Den som är insatt i vad som har hänt undrade nog både en och två gånger över rapporteringen.

Jag accepterar att Kjell sjunger ut i media, han har ju trots allt suttit på möten och sagt att han ska lämna partiet med dunder och brak och att hans intention är att skada partiet så mycket som det bara är möjligt!

Vi tar det sak för sak, jag ska besvara Kjells lögner på hans senaste blogg.

”Den som läser min artikel, ”Förklara er DS-ledamöter”, kan se att jag inte beskyller någon valberedning eller annan utan att jag vill att DS ska tag i nepotismen innan det går lika långt som i Vänsterpartiet Skellefteå.”

Det är mycket riktigt att han skriver att DS ska ta tag i nepotismen innan det går lika långt som i Skellefteå. I inlägget beskyller han partiföreningen i Skellefteå för nepotism, Agneta Hansson svarade i Norran om hur det gått till och vad jag kan förstå så är det ingen nepotism. Vad jag däremot vet är att vissa personer som fanns på Skellefteås kommunlista till fullmäktige inte var önskvärda av Kjell och framför allt att vissa namn hamnade före Kjells namn. Trots att listan spikades enligt alla regler och paragrafer!

I Kjells debattinlägg ”Förklara er DS-ledamöter” så säger han att det är i princip samma sak som hänt i valet av landstingsuppdrag. I grund så är det egentligen samma problematik, Kjell har inte fått ”sina” namn till vissa uppdrag, därav hans vrede.

I samma inlägg skriver Kjell att toppnamnen på listorna borde vara ”tjingade” till vissa uppdrag. Det är helt fel, det är inte så vi hanterar tillsättning av uppdrag. Här har vi våra stadgar att ta hänsyn till. Han skriver att förstanamnen på den norra, västra och andra namnet på södra listan blivit mest illa behandlade. Varför det? På norra listan så kryssades Ulrika Lindström och Kjell in sig före förstanamnet, jag antar att valberedningen hade det i åtanke då de tillsatte uppdrag. Andranamnet på södra listan, vad jag vet efter min tid som vice ordförande i distriktet så hade vi många möten med hen ang. obetald partiskatt när hen blev landstingsråd. Det handlar om stora summor. Jag antar att valberedningen hade det i åtanke och därför valde andra som ansågs bättre lämpade. Vad det gäller västra listans förstanamn så kan jag inte redogöra varför hen inte blev vald till landstingsstyrelsen och då även till landstingsgruppens gruppledning. Jag kan bara anta att valberedningen ansåg att nytt blod och en yngre gruppledning kändes mer intressant, därför blev det LiseLott Olsson, Ulrika Lindström och Jessica Åhlin som blev valda till landstingsstyrelsen och gruppledning.

Ang. nepotismen så stämmer det att en person i landstingsgruppen hade sin fru i valberedningen, men av vad jag har fått höra så deltog inte frun i de ärenden där hens partner blev vald.

Nästa lögn, det har att göra med att jag beskyllde Kjell för att ha försökt påverka Ulrika Lindström i vilka uppdrag hon kunde tänka sig att ta på sig. Där har Kjell hävdat sin oskuld trots att han tog kontakt med Ulrika och påstod att vissa uppdrag var ”tjingade” till förstanamnen på listorna. I Kjells senaste blogginlägg så påstår han att han kontaktade Ulrika för att fråga om han fick nominera henne till uppdrag, så kan det säkert vara, men vad Ulrika har redogjort så ville Kjell poängtera att landstingsstyrelsen var tänkt för förstanamnet på norra listan. Där försökte Kjell med en lögn påstå att Ulrika inte var tänkt som kandidat till landstingsstyrelsen. Kjell är inte den enda som har ringt Ulrika i samma ärende.

Vad som har hänt nu är att Kjell har begärt utträde från Vänsterpartiet och lämnar sina uppdrag, det ser jag som ett bevis på att Kjell insett att lögnerna inte håller och att han väljer att ändra fokus för att försöka få sympati. Det tycker jag är riktigt dåligt gjort av en person varit medlem så länge i partiet.

Ulrika Lindström har nu också valt att lämna Vänsterpartiet, förra veckan fick jag veta att hon inte längre orkar ingå i landstingsgruppen. Hon kommer dock att sitta kvar som partilös på sina uppdrag. Varför hon inte orkar och vill kan bara Ulrika svara på, men jag antar att det är pga. att det har blivit för jobbigt för henne med alla påhopp och att ständigt bli ifrågasatt, att få veta att en annan person är mer önskvärd och kunnig. Kjells anklagelser har intensivt påhejats av norra listans första namn, av västra listans förstanamn och av södra listans första- och andranamn. Jag har själv bevittnat det här innan jag blev sjukskriven.

Jag tycker det är oerhört olyckligt att vårt landstingsråd och gruppledare så öppet har tagit ställning för Kjells version om vad som hänt, istället för att försöka arbeta för att få någon ordning på det här. Jag har själv övervägt att lämna mina uppdrag i landstinget men efter noga övervägande så kommer jag att fortsätta och jag kommer även fortsätta att hävda det som är rätt och att det inte kan få fortsätta som det har gjort!

Bli först att kommentera

Jag hoppas att vi vågar ta ansvar

Av , , Bli först att kommentera 6

Det har gått några svängar fram och tillbaks sedan jag skrev mitt inlägg om arvodesreglementet igår.

Jag anser att vi måste våga ta ansvar och vara ärliga mot Vännäs medborgare och till dem som röstat på oss. Vi har under den tid jag har varit engagerad i kommunpolitiken och tillhört majoriteten misslyckats med att sätta budgetar som håller, det finns många anledningar och förklaringar till det. Den största anledningen är att vi har velat ha en bättre välfärd än den som Reinfeldt och Borgarna ville ge statsbidrag för. Vi har vänt på öre efter öre men vi har ändå varit tvungna att göra stora besparingar och skära med osthyvel både här och där de senaste åren. Jag är ändå stolt över att vi i majoriteten har stridit för det vi tror på, trots ett ständigt klagande från borgarna.

Jag vet att kommunstyrelsens budgetberedning just nu försöker få ihop en budget som ska vara hållbar och tydlig, det ska vara en rödgrön budget från oss som sitter i majoritet.

Därför bör vi även våga ta ansvar i svåra tider och gå före med gott exempel, därför hoppas jag att vi i Vänsterpartiet tar ansvar och yrkar på det jag skrivit nedan. På söndag ska jag övertyga partiföreningen om att det här är rätt väg att gå.

Jag anser att fullmäktige bör rösta för att:

- Anta det reviderade arvodesreglementet med de förtydliganden som det nya förslaget innehåller förutom de olika ändringarna av %-enheter (det innehåller en del besparingar!)

- Inga arvoden bör höjas under resterande mandatperiod

- Kommunstyrelsens ordförande bör ha samma förutsättning som övriga i den politiska församlingen, arvodet bör beräknas på 70% av IBB likt alla andra uppdrag (en sänkning från 80 till 70%)

- Ingen ska kunna ha högre än 100% arvode

- Det görs en ordentlig genomgång av det den politiska organisationen i samförstånd mellan alla partier innan valet 2018

Bli först att kommentera

Höjda arvoden

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår tog kommunstyrelsen i Vännäs ett historiskt dåligt beslut.

Att vi har ändrat i den politiska organisationen och ändrat arvodesreglementet för förtroendevalda mitt i en mandatperiod, det har jag aldrig varit med om sedan jag började i politiken i Vännäs. Den största anledningen till att vi inte ändrar mitt i en mandatperiod är att vi inför ett valår alltid slår fast reglementena i enighet. Det är principiellt viktigt för då kan ingen på förhand veta vilka som får uppdrag.

Den här gången har en översyn av reglementet gjorts med två anledningar. Den första och den som jag anser att vi kan ändra under en mandatperiod är att vi gjort den enklare och att det tydligt framgår vad alla uppdrag innehåller. Men den andre, där vi höjer arvoden och ändrar omfattning på uppdrag, det är inte okej. Det gamla reglementet var inte helt tillfredsställande, där får vi se oss själva i spegeln och inser att vi börds ha ändrat det inför valet 2014.

Vad är egentligen då de stora skillnaderna i det gamla och det som nu kommunstyrelsen har skickat vidare till kommunfullmäktige för att anslå?

Alla arvoden baseras på inkomstbasbelopp (IBB), för 2016 är det 59300kr. Tidigare hade kommunalrådet ett arvode på 80% av IBB och med nya reglementet skulle kommunalrådet få 90% av IBB. De övriga fasta arvodena låg på 70% av IBB och med den nya skulle dessa ökas till 80% av IBB.

IBB räknas upp varje år, så den höjningen kommer vi aldrig ifrån då vi har ett reglemente med arvoden som utgår efter det.

Det är just ändringen av 5-enheterna som är det fula i kråksången. Mitt i en mandatperiod?!

Vänsterpartiet i kommunstyrelsen röstade för just de här ändringarna, trots att det inte var förankrat i partiföreningen. Därför har jag som ordförande kallat till ett extra medlemsmöte så att medlemmarna ska ha möjlighet att påverka beslutet som ska upp till kommunfullmäktige.

Jag hoppas och tror att vi ska komma överens om ett förslag som INTE innebär några ökningar av %-enheter alls. Jag personligen tycker också att vi ska sänka kommunalrådets %-enhet till 70% av IBB, det ska vara samma förutsättningar för alla. Resten av det nya reglementet ser bra ut, men den ändring som vi fick igenom om att ingen ska kunna ha mer än 100% tjänstgöring/arvode.

Bli först att kommentera