Tillfällig föräldrapenning när tonåringar ligger på sjukhus

Av , , 1 kommentar 9

 

I Sverige bli man myndig vid 18-års ålder. När man ligger inne på sjukhus och är under 18 år ligger man på barnavdelning. När man som barn är sjuk eller genomgår operationer behöver man en förälder eller annan anhörig vid sin sida. Vården förväntar sig även delaktighet av föräldrarna. Som förälder vill man vara med sitt barn som är sjuk även om barnet har fyllt 16 år.
Som det är nu kan man bara få tillfällig föräldrapenning sk. TFP tom att barnet fyllt 16 år. Om det är fara för barnets liv kan man få TFP mellan 16-18 år.
Som det är nu måste föräldrar som har sjuka barn eller barn som genomgår stora operationer ta semester eller kompledigt för att kunna vara med sina ungdomar på sjukhuset. Alla har inte möjlighet eller råd till detta och har då svårt att vara med sitt barn på sjukhuset. Barn som ligger på sjukhus behöver sin förälder.
Är man barn tills man fyller 18 år skall en förälder ha rätt till TFP om barnet är sjuk och ligger på sjukhus. Det skall inte vara en klassfråga så att de som har råd att vara lediga skall kunna vara med sina barn. Alla barn behöver sina föräldrar när de ligger på sjukhus
 
Jag och centerpartiet kommer att arbeta för att införa tillfällig föräldrapenning för barn 16-18 år som ligger på sjukhus även om de inte är fara för barnets liv.
 
 
1 kommentar
Etiketter: , ,

Centerpartiets nya partiledare

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Nu är tiden ute för nomineringar till partiordförande för centerpartiet. Valberedningen har stängt!
 
Jag tror den öppna nomineringen har varit bra för partiet, ibland har jag varit rädd för att vissa medlemmars starka engagemang för en viss kandidat skulle leda till osämja och att medlemmarna inte skulle våga ta ställning. Men det har lett till att vi har diskuterat politik och vad som är bäst för partiet och det är bra.
Centerpartiet är ett mänskligt parti, ett parti där man ibland kan tycka olika men ändå höra ihop och färdas åt samma håll.
 
Centerpartiet har under denna tid fått fokus, partiledarkandidaterna har synts och hörts mycket i media. Det har varit så kul att människor som inte annars brukar prata om centerpartiet har engagerat sig i vem som skulle bli bästa ledaren för partiet.
Jag hoppas att stämman beslutar sig för att modernisera partiet, att se ut över ny horisont men ändå färdas åt rätt riktning den riktning som är partiets grund.
 
Jag vill att centerpartiet skall återta rollen som ett parti som ett av de främsta inom miljöfrågorna, att förverkliga visionen om ett hållbart samhälle.
 
Jag vill ha ett starkare engagemang för de mest utsatta i samhället, funktionshindrade, hemlösa, barn som växer upp under fattiga förhållanden etc. Många är de som behöver extra stöd av samhället och där finns det mycket att göra.
 
Jag vill att människa själv skall få välja sitt liv och var man ska leva, själklart skall hela landet leva.
 
Jag vill ha en ledare som entusiasmerar sin omgivning och får igång politiken igen, en som ser helheten och som kan ge uttryck för centerpartiets politik.
Därför vil jag se Annie Lööf som centerpartiets partiordförande.
Hon kommer att få min röst.
 
 
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Ge den enskilda ökad valfrihet och självbestämmande!

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 

Just nu behandlas budget och landstingsplan för Västerbottens landsting för 2012-2015.
Centerpartiet och Alliansen vill de kommande fyra åren göra förändringar som förbättrar för alla de människor i vårt landsting som har någon form av funktionsnedsättning.
Vi vill att den enskilde ska få mer att säga till om när det gäller val av hjälpmedel, habilitering, rehabilitering och intensivträning.
Vi vill införa fritt val av hjälpmedel.
Vi vill införa ett system som innebär att skattepengarna ska följa den enskilde.
Förbättra uppföljningen av förskrivna hjälpmedel
Förskrivarna måste ta ett större ansvar över de hjälpmedel de skriver ut
Vi vill ha bättre kontroll över in och utlämning av hjälpmedel
Vi vill inkludera hjälpmedlen i den nationella vårdgarantin.
 Vi vill upphandla lämpliga delar av hjälpmedelsverksamheten. Om man upphandlar ex lager rekonditionering verkstad och transporter leder det till att hjälpmedelsverksamheten kan fokusera på sin specialistfunktion och får på så vis får man bättre kontroll över kostnaderna.
Allt detta för att höja livskvaliten för människor med funktionsnedsättning.
Vi tror nämligen på att ge den enskilda ökad valfrihet och självbestämmande
 
I majoritetens (s,v,mp) förslag till landstingsplan står det inga konkreta förslag på hur de tänker arbeta med funktionshinderspolitik de kommande fyra åren.
 
 
 

Vårdrelaterade infektioner

Av , , Bli först att kommentera 2

Vårdrelaterade infektioner bidrar till en alltför stor kostnad för Västerbottens läns landsting. Den kostnaden måste minska dels för att spara pengar men inte minst för att minska lidandet för alla patienter som drabbas. I landstingsfullmäktige i dag debatterdes detta i samband med en interpellation från allianskollegan Tommy Bäckström, fp.

Jag är kritisk till det sätt dessa mätningar görs. Man gör det genom att kolla hur många patienter som just en vald dag står på antibiotika. Det är många patienter som kommer planerat till sjukvården för att  göra ett planerat ingrepp / operation. Det är inte ovanligt att man ger patienten antibiotika i förebyggande syfte och att man ibland ger antibiotika på grund av andra orsaker än en vårdrelaterad infektion. Som mätningarna görs i dag kommer även dessa patienter med i statisktiken vårdrelaterade infektioner.Genom att enbart mäta antibiotika användadet kan man även missa de patienter som har lindriga symtom.

När landstingen skall göra så stora och viktiga mätningar måste dessa vara av god kvallite. Jag hoppas att landstinget tog till sig detta och ser över detta mätinstrument så att de siffror vi får är relevanta.

Sjukhusvärdar på NUS

Av , , 2 kommentarer 5

För några år sedan införde NUS, Norrlands universitetssjukhus ett nytt skyltsystem som skulle underlätta för besökare och patienter att hitta på sjukhuset. De olika avdelningarna och mottagningarna fick målpunkter tex A22 detta system blev ett fiasko, i alla fall underlättade det inte för besökarna/patienterna. Tanken var att man skulle veta att man skulle till A22 alla  andra skyltar som upplyste om vilken avdelning det var, ex Medicin 2 skulle plockas bort och det även i hissarna. Om man exempelvis skulle besöka någon var man tvungen att veta målpunkten. De som ansvarar för skyltningen har nu insett att både skyltar och märkning i hissen måste finnas för att någon skall hitta rätt.

 Det är många männsikor som besöker NUS, många med olika förutsättningar. Man kan vara synskadad, förvirrad, ledsen, ha dåligt lokalsinne, vara gammal, vara ung.Eftersom att NUS är ett regionsjukhus är det många som kommer från andra städer och aldrig har varit på NUS.Och man kan faktiskt gå vilsen bara för att det finns så många avdelningar och mottagningar.  Det hjälper då inte till att sjukhuset är gigantiskt, att det som är bottenvåning i ena byggnaden är våning 1 i en annan byggnad och det finns väldigt många trapphus.

Synskadades Riksförbund, SRF skriver i en skrivelse att det är i genomsnitt 100 personer varje dag som frågar personal om vägen dit de ska.

Tänk om det i anslutning till receptionen fanns sjukhusvärdar som hade tid att följa med och visa vägen  det skulle vara en stor trygghet för många. Personlig service är oslagbar och gör att man känner sig trygg. Jag anser att sjukhusvärdar är något som skulle vara bra för många och skulle vara ett billigt sätt att skapa trygghet och trivsel för patienter och besökare. Sjukhusvärdar finns på många sjukhus och de flesta är mindre än NUS.

 SRF har presenterat ett förslag omkombinerade sjukhu- och resvärdar som jag tycker verkar vara en strålande idé. Jag stödjer den till fullo.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Nu tar C i landstinget nya tag

Av , , 1 kommentar 14

Centerpartiet har i dag haft nomineringsstämma och fastställt vilka centerpartister som skulle få de platser som fanns till förfogande. Det var en enig stämma som gick till beslut och valberedningen hade gjort ett bra jobb. Vi som valdes är en blandad skara i olika åldrar som tillsammans har en stor bredd av erfarenheter och kunnande. Vi representerar även olika delar i livet eftersom att vi har en bred åldersfördelning. En blandning som är bra för helheten.

Vi är många som känner oss missnöjda efter valresultatet. I landstinget totalt fick centerpartiet sex mandat i fullmäktige jämfört med åtta förra valet. Nu är platserna fördelade så nu kommer vi att kavla upp armarna och sätta i gång det politiska arbetet.

Centerpartiet är ett gräsrotsparti som vill att männsikor skall växa, att männsikor skall få möjlighet att själva påverka sitt liv. I mitt politiska arbete klappar mitt hjärta och mitt engagemang extra mycket för gräsrötter som inte har det så lätt  och för dem som behandlas orättvist. De som behöver extra mycket näring för att växa bra.Jag tackar alla stämmo ombud för uppdraget som ledamot i nämnden för funktionshindrade. Jag vill även tacka alla som röstade på mig och på centerpartiet.

 

Inför en habiliteringspeng

Av , , 1 kommentar 22

Min människosyn är att alla människor är unika och har lika rätt och värde, men alla har inte samma behov och detta gäller i högsta grad funktionshindrade.
Den habilitering som landstinget erbjuder idag är mycket bra och håller en mycket hög kvalité.
Min erfarenhet visar att det finns rätt många funktionshindrade som skulle, om det gavs möjlighet, söka sig andra alternativ än det som erbjuds via landstinget. Motivet för att söka andra vårdgivare kan vara många, men att det i sig finns andra alternativt utöver landstingets utbud av habilitering är ett erkännande till de funktionshindrade och en acceptans för att det kan finnas olika behov.

Centerpartiet och de övriga allianspartierna i landstingets förslag är att införa en sk. habiliteringspeng, vilket innebär att den funktionshindrade själv kan avgöra vad och vilken metod som passar bäst.
Jag tror också att en valfrihet kan innebära att väntetiderna för att få hjälpmedel blir kortare och effektivare.
Jag tror att införandet av en hjälpmedelsgaranti och upphandlingar av service ger många funktionshindrade en tryggare tillvaro.
 

Bättre kapacitetutnyttjande i vården-schemaläggning av läkarna

Av , , 3 kommentarer 14

I hälso- sjukvården måste ett ständigt förbättringsarbete pågå för att så långt det är möjligt effektivisera för att korta vårdköer, minska kostnader och fokusera på uppdraget att bota och lindra. Läkarna har en nyckelroll i detta förbättringsarbete och det faktum som innebär att det är särskilt viktigt att just läkarens kompetens finns tillgänglig då patienten behöver den och då särskilda insatser i vårdkedjan kräver det.

I alla verksamheter som görs i team brukar alla i teamet ha samma schema förutom i sjukvården. Läkarna arbetar dagtidsscheman.  För allt arbete på obekväm tid ska läkarna kopenseras med ledig tid eller pengar.

Det kanske inte är bäst att det är många läkare på en avdelning på dagtid, på vissa avdelningar kanske det är på kvällen det behövs fler. Man måste anpassa resurser då de mest behövs för patienten. Erfarenheter visar att flexiblare utnyttjande av arbetstiden ger mer vård för pengarna och ger läkarna en betydligt bättre arbetsmiljö.

Patientsäkerhet är något som har stort fokus i västerbottens landsting men en läkare som går på jouren direkt efter ett arbetspass och arbetar ett dygn i streck är inte patient säkert. Många av misstagen i vården sker av trötta läkare. Schemaläggning av läkarna innebär även att de finns mer närvarande i teamet runt patienten när akuta problem uppstår.

Flexiblare arbetstider med en opimal schemaläggning av alla resurser är ett steg i att anpassa hälso- sjukvården tillden ekonomiska verklighet som gäller i dag och inte till den verklighet som var då den nuvarande ordning beslutades. Det höjer även patient säkerheten.

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Ökad valfrihet !

Av , , Bli först att kommentera 18

Patienten måste få mer att säga till om i vården. Köerna kortas och kvaliten städigt utvecklas.

Vården ska vara solidariskt finansierad och ges efter behov. Alla ska få den vård man behöver oavsett var man bor, varifrån man kommer, vilken ekonomi man har, hur gammal man är eller vem man är. Människors eget inflytande över vården behöver öka. Detta är även viktigt när det gäller habilitering, alla passar inte att få samma typ av habilitering för alla är vi olika.

Jag tänker bland annat på Move and Walk som är en pedagogik för cp-skadade barn och vuxna som tidigare gick att välja för västerbottningarna men som sedan en tid tillbaka inte är möjlig eftersom att den inte finns i länet. Nu har västerbotten själv en väldigt bra habilitering för cp- skadade. Men möjligheten skall finnas för de som önskar något som inte finns i det egna länet och som de tror är bra för dem, eller i detta fall föräldrarna tror är bra för sina barn.

Valfriheten i vården skall öka så att patienter kan välja vilken vårdcentral man vill  besöka, vilket sjukhus man skall bli opererad hos och i vilket land man ska få vård i.

Svensk sjukvård håller hög kvalitet när man jämför med andra länder, men den kan bli ännu bättre. Vården präglas ofta av att ”systemet går före patienten”.  Det är patienten som ska vara utgångspunkten och att vården ska utformas efter patientens behov.
 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Kroniskt funktionshindrade bör få fria hjälpmedel !

Av , , 1 kommentar 15

Behovet av hjälpmedel har ökat bland annat  på grund av att vi blir äldre och att vi skrivs ut fortare från sjukhuset. Det är ett bevis på att vi behöver leverera mer hjälpmedel till folket. Om man inte ger mer pengar till denna verksamhet leder detta  till att männsikor som behöver hjälpmedel inte får några. Detta är ganska självklart eller hur? Det är detta som har skett i västerbottens landsting under den röda ledningen. Om man på detta lägger en avgift, som kanske alla inte har råd med och kanske i synnerhet inte någon som inte har ett arbete vilket många kroniskt funktionhindrade har, då blir tillgängligheten för hjälpmedel ännu sämre.

Jag tycker att hjälpmedeksverksamheten skall få ökad budget för att hänga med människorna i den utveckling av sjukvården som sker.

Den här begränsningen av hjälpmedel som sker på grund av den dåliga ekonomin samt av avgifter drabbar den kroniskt funktionshindrade hårt. Sen snackar man så fint om att alla har samma rätt till ett bra liv. Fnys!! För mig är det självklart att alla kroniskt funnktionshindrade skall ha rätt till kostnadsfria hjälpmedel. Jag skall göra allt jag kan för att det skall bli verklighet.

1 kommentar
Etiketter: , ,