Åsa Nyberg (C)

Bloggar om Politik, landsbygden och livet i stort.

Den blomstertid nu kommer…………………….

Av , , 4 kommentarer 24

Vi går in i juni månad och sista veckorna i skolan brukar vara fulla av skratt, lek, mys och bus. Man ser fram emot ett långt skönt sommarlov och i augusti längtar man efter sina kamrater igen. Föräldrar är stolta och lyckliga då de ser sina sommarfina barn sjunga Den blomstertid nu kommer, en tår trillar på någons kind. Luften darrar av förväntan för liten och stor. En blomma till en älskad lärare som med öm hand tagit  hand om våra barn känns naturligt.

I Nordmaling har våra barn ont i magen över val av vänner, att inte veta om de får se alla sina vänner igen efter sommarlovet, får vi krama vår lärare igen?  Vilken skola måste jag åka till? osv. I år kommer det falla tårar då Den blomstertid nu kommer  sjungs, men tårar av total förtvivlan och frustration. Luften kommer att darra av ovisshet. Inte heller någon blomma blir det till våra älskade lärare som gör en fantastisk insats som varsamt försöker göra det bästa av en ohållbar situation.

Majoriteten har lagt ett svart sorgflor över dennna underbara tid för våra barn, deras föräldrar och deras lärare. Denna glädjens tid!

Alla guldstjärnor som jag samlat på mig under mina skolår ger jag till våra fantastiska byskole lärare!

Till alla lokala hjältar; fortsätt kämpa ni gör heroiska insatser!

Skratten på våra skolgårdar har tystnat……………………………

 

4 kommentarer

DEMONSTRATION

Av , , Bli först att kommentera 15

DEMONSTRATION

Mot nedläggningar av våra byskolor!

 

Söndagen den 9 juni kl.12.00

Samlas vi på parkeringen vid kommunhuset!

 

Vi går sedan genom samhället ner till Ica.

Avslutas senast kl. 14.00

Gör plakat!

 

Uppmanar till en lugn demonstration!

Tillstånd för demostrationen är sökt.

Vid frågor ring 070 385 81 00

 

Dela och sprid vidare!

 

Bli först att kommentera

Sömnlösa och kämpande bybor……………

Av , , Bli först att kommentera 22

I går kväll hade jag ett långt telefonsamtal med en mycket engagerad klädaffärsinehavare i en av våra byar som berörs av skolnedläggningen, han berättar hur de har möten till två på natten och att de sliter sina hår. Är det verkligen så att våra bybor ska vara sömnlösa i sin kamp för deras bygd? Har också haft flera chat samtal och kommer att träffa några föräldrar i dag. I det extra insatta fullmäktige den 15/5 hade jag ett anförande i talarstolen där jag talade om hur viktigt det är att lyssna på ortsbefolkningen.

Så här sa jag;

"Att styvnackat gå emot en massiv folkvilja kan betraktas som nonchalant eller till och med arrogant. Tyvärr förefaller det som om majoriteten i det här fallet tagit till nedläggningslösningen allt för snabbt, utan att ordentligt granska alla möjliga alternativ. Det borde vara självklart att kommunens ansvariga i god tid varslar föräldrar och annan ortsbefolkning om att ett nedläggningshot finns och att efterlysa förslag hur det ska bemötas.Det tar lite tid och kostar lite pengar! Om föräldrar och övriga berörda känner att de fått mölighet att meddela sina åsikter och förslag kommer de med stor säkerhet lättare acceptera ett eventuellt nedläggningsbeslut – om än inte med glädje.Politiska beslut ska inte dras i långbänk, men med beslut som engagerar många och starkt är det bäst att skynda lånsamt!"

Känns inte alls bra med den utvecklingen som pågår i vår kommun med de vackra byarna. I ett samtal framkom det att en mäklare haft de som hoppat av husköp i en av våra byar p g a att skolan var nedläggningshotad. Så det är klart att kommunen kommer påverkas väldigt negativt och kommer dras ner allt fortare i en nedåtgående spiral om vi släcker allt liv i våra byar.

Det som min  kollega Madelaine Jakobsson (C) redan belyst är då riktigt upprörande och det är att kommunen föregår den demokratiska processen innan beslut fattats i fullmäktige. Man uppmanar lärare att packa ihop i skolorna och elever att välja tre vänner de vill ha med sig i sina nya klasser inne i Nordmaling.

Belut fattas först den 13 juni kl. 18.00 på Oasen!

 

Bli först att kommentera

Byskolor är en investering för framtiden!

Av , , Bli först att kommentera 22

Landsbygden måste ges möjligheter att växa och utvecklas, inte läggas ner. Vad är staden utan landsbygden? De måste verka tillsammans för framtiden. Just nu pågår en total nedrustning av landsbygden i Nordmalings kommun, med nedläggningar av våra fina byskolor. I min värld skulle det erbjudas och marknadsföras möjligheter för bostadsbygge och nyetablering av företag och service i hela kommunen. Genom att erbjuda en nära skola så lockar man också till sig nya kommuninvånare. Nordmalings kommun behöver växa, vi behöver barnfamiljer som drömmer om ett liv på landet. Vi behöver ha en tillväxtinriktad landsbygdsutveckling som skapar möjligheter. En bibehållen byskola är en sådan möjlighet! En skola är ryggraden i en by med tillväxtfaktor. Nordmalings kommun måste bättre ta tillvara på landsbygdens möjligheter och se byskolor som en investering för framtiden istället för en tung utgiftspost. För att Nordmalings kommun ska kunna nå målen att bli en växande kommun så behöver vi levande byar dit familjer vill flytta, leva och verka. Tillgång till grundläggande service för alla är en av många förutsättningar för tillväxt i alla delar av kommunen. Jag vill bo i en kommun med levande landsbygd.

Centerpartiet ser hela kommunen!

Bli först att kommentera