socialdemokraterna Åsele

Vallöften och valfläsk?

Av , , Bli först att kommentera 11

Med anledning av Linnéa Lindbergs uttalanden i Folkbladet 18/6

Vi Socialdemokrater gick till val bland annat på behålla skolan i Fredrika, erbjuda våra äldre trygga boenden med kompetent personal, satsa på dom lokala företagarna men även locka till oss nya företagare, ge fortsatt möjlighet för våra ungdomar att feriearbeta, vi skulle fortsätta fixa till ishallen. Kort å gott, Ett bättre Åsele för ALLA.

Våra politiska motståndare (Åp, C, L)  gick med gemensam valplattform där ett återinsättande av ambulansen och storsatsningar på företagarna var deras viktigaste punkter och dom löftena har dom inte lyckats uppfylla. Ett nytt lokalparti (OPiNiON) som ville verka för att vara helt oberoende tillkom också.  När valrörelsen 2014 började så var akutbilen precis likadan som idag, ja förutom färgen då. Åselepartiet lovade att ambulansen skulle tillbaks men så har det inte blivit. Så för oss Socialdemokrater som jobbat tillsammans med landstinget för att få till ett bra avtal är det märkligt att kommunalrådet i Åsele vill tillskriva sig äran för detta.

Nöjda företagare är en förutsättning för kommunens tillväxt. Vi har en mycket låg företagsranking idag och många missnöjda företagare. Här kan allt göras bättre. Satsningar på företag är en förutsättning för att vi ska få fler jobb i kommunen och skapa framtidstro. Åselepartiet lovade företagarna runt men det har tyvärr blivit tunt.

Vi Socialdemokrater litade på tjänstemännens utredning som såg fler multisjuka och dementa med större behov och att “Bofinken” borde byggas om för att passa de kommande behoven redan under förra mandatperioden. Vår beräkning var att åtskilliga miljoner skulle sparats med denna ombyggnad. Nu har beslut tagits att denna ombyggnad ska bli av efter vårt förslag.

I ett proportionellt valsystem ska mandaten fördelas proportionellt enligt valresultatet. Eftersom våra politiska motståndare försökte ta dom platser som Socialdemokraterna hade rätt till enligt valresultatet tvingades vi använda oss av proportionella val. Tror man inte på proportionella val så tror man inte heller på demokrati. Tomma stolar till följd av att politiker hoppar av är inte en kommunal fråga utan mer enskilda partiers ansvar och man borde vara mån om att hitta engagerade personer.

Åsele kommun brottas med ett stort underskott och räddningen har varit att regeringen tillskjutit välfärdspengar och integrationsmedel på ca 20 miljoner de senaste åren. Utan dessa hade vi varit tvungna att göra rejäla nedskärningar för att få det att gå ihop. I 2018 och 2019 års budget saknas närmare 20 miljoner.  Glädjande är det att fler både unga och äldre vill flytta till Åsele. Nu tar vi krafttag för att stärka välfärden i kommunen, men vi Socialdemokrater ger inga stora  löften eftersom vi vet att orden inte har lika stort värde som handlingarna. Vi satsar mot framtiden med ansvar för ekonomi och utveckling.

Socialdemokraterna i Åsele kommun

Bli först att kommentera

Pressmeddelande

Av , , Bli först att kommentera 8
Pressmeddelande från Åsele socialdemokrater den 12 juni 16.00
I takt med att det fötts fler barn i Åsele under förra året och prognosen för kommande år ser riktigt lovande ut så har man i kommunstyrelsen idag beslutat att starta upp en ny förskoleavdelning. Det kommer att ske i befintliga lokaler då en avdelning för detta redan finns och nu behöver man bara anställa personal. Redan till hösten är det tänkt att vara klart. Urban Lindström socialdemokraterna i Åsele kommun tycker beslutet utstrålar en framtidstro i Åsele kommun
Rösta den 9/9
Bli först att kommentera

1:a MAJ

Av , , Bli först att kommentera 2

I år firar vi i ABF:s lokaler. Det blir fika och tal av Patrik Nilsson som är kommunalråd i Robertsfors. Lokalt inslag blir det också av arbetarekommunens ordförande Urban Lindström. Medlemmar och sympatisörer är välkomna till en trevlig samvaro.

Bli först att kommentera

Vad händer i Åsele?

Av , , 2 kommentarer 20

För er som inte har VF finns de senaste reportagen om vad som sker i kommunen på vår hemsida (länk nedan). Har ni frågor till oss i något av dessa ärenden – eller något annat – är ni välkomna med frågor. Här eller till oss personligen.

http://www.sapasele.nu/

 

2 kommentarer

Tjänstefel???

Av , , 3 kommentarer 29

I lördagens Folkblad kunde man läsa om att höga tjänstemän i Åsele Kommun anklagades för tjänstefel.

På våran hemsida http://www.sapasele.nu/  finns dokument med beskrivning av händelsen i samband med detta.

3 kommentarer

SLUTSPURT

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu är det bara två dagar att fundera på. Har du bestämt dig? Är du riktigt säker på att du har all information som krävs för du ska vara övertygad om att du väljer rätt?

Du har säkert läst både det ena och det andra i tidningar och sociala media, men är du säker på att du fått en tillräckligt nyanserad och övergripande information?

Tror du att du vet vad alla våra partier egentligen vill och står för? Har du verkligen gjort ditt bästa för att skaffa dig en klar bild över vad som hänt, håller på att hända och kommer att hända i framtiden?

Baserar du dina åsikter på ensidig propaganda, eller ser du till att själv skaffa dig tillräcklig information så att du inte riskerar att ångra dig efteråt? Efter 20:00 på söndag kan du inte göra det.

Vet du verkligen vad VI vill? Vet du hur Vi tänker? Det finns bara ett sätt att få veta det – fråga OSS!!! Ge oss ett par minuter av din tid och förvissa dig om att du har all information som krävs. Ett par minuter… Fyra år kan vara en lång tid.

Vi finns i nedre parken idag, så länge ni vill. i morgon finns vi vid Kulturhuset så länge vallokalen är öppen.

Välkomna!

Bli först att kommentera

Positivt

Av , , Bli först att kommentera 10

Grattis alla kommunanställda i Åsele kommun! Tack vare oss så gäller redan nu vårt löfte om heltid som norm. Detta skapar helt nya förutsättningar – både för redan anställda och för framtida nyanställningar.

Glöm inte att komma på Kulturhuset i morgon kväll (onsdag) och lyssna på debatten. Du kanske har en fråga du vill ha besvarad?

Bli först att kommentera

Kommunalråd?

Av , , Bli först att kommentera 11

Det är nu endast tre veckor till valdagen. Trots det så har oppositionen ännu inte presenterat sin kommunalrådskandidat. Varför? Har man inte lyckats komma överens? Är det många som vill? Är det ingen som vill?

Nästa vecka börjar förtidsröstningen och det är väl kommunmedborgarnas rätt att veta vad man röstar på! Är det inte på tiden att vi får veta vem de anser ska representera kommunen!?

 

Bli först att kommentera

Björn Wiechel, riksdagskandidat

Av , , 2 kommentarer 9

Nu på måndag (18/8) kommer vår riksdagskandidat Björn Wiechel att besöka Åsele. Han kommer att finnas i nedre parken från kl. 15:00 och en stund framöver.

Kom gärna och lyssna på vad han har att säga. Ställ frågor. Ge förslag på vad som behöver göras. Han tar gärna en diskussion om vår politik. Han pratar gärna om alliansens misslyckade arbetsmarknadsåtgärder.

Vi kommer också att knacka lite dörr under kvällen. Har du tur kanske du får ett ”oväntat besök”!?

2 kommentarer

Vem styr kommunen?

Av , , 4 kommentarer 20

Det är tydligt att vår enkla blogg blir både läst och uppmärksammad – även av vår opposition. Att vi inte är helt överens i en del frågor framgår även det med tydlighet. Vem som sedan ”har rätt” överlåter vi till väljarna att avgöra.

VI tänker inte sätta oss över någon annan och påstå att vi bär på den enda sanningen, men en sak kan vi i alla fall lova: Vi gör allt vi kan för att bibehålla den service vi har och naturligtvis vill vi även förbättra den i den mån detta är möjligt. Vi tänker däremot inte göra någonting som vi inte kan ta ansvar för om tio år. Badpölen på campingen är ett exempel på saker som vi ALDRIG skulle genomföra.

Både Sylvia Samulesson och Egon Persson har i sina bloggar haft synpunkter gällande oss, vår politik och vår blogg. Vi kommer att besvara allt, men för läsarens skull kommer vi att dela upp svaren.

Skolan i Fredrika är fortfarande ett populärt ämne. Vi kommer att återkomma till den frågan mer utförligt längre fram, så den lämnar vi för stunden obesvarad.

När det gäller äldreomsorgen/vården har vi redan presenterat våra tankar, men även den punkten kan vi återkomma till. Här verkar det också som att oppositionen inte är helt överens. Den ene påstår att vi har tillräckligt med boenden och partikamraten menar att behovet nästan kommer att fördubblas inom en tioårsperiod. Vad gäller?

Det vi tänker ge vårt svar på idag är hur vi ser på tjänstemännens arbete och i vilken grad det är dem eller vi som styr.

Egon Persson säger ”Att ha förtroende för kommunens tjänstemän, innebär inte att de är dessa som ska styra kommunen.” Det är helt riktigt! Att ha förtroende för tjänstemännen innebär heller inte att framföra insinuationer och beskyllningar inför sittande fullmäktige, åhörare och press. Att ha förtroende för tjänstemännen innebär att ge dem ett uppdrag och sedan låta dem genomföra detta utan onödig inblandning. Givetvis har vi kontakt med tjänstemännen under projektens gång, där vi håller oss uppdaterade, ställer frågor och ger synpunkter. Denna möjlighet har även oppositionens företrädare! Varför inte utnyttja denna möjlighet istället för att ifrågasätta deras kompetens och integritet på fullmäktige? Är svaret så enkelt som att man söker politiska poäng med sitt agerande?

Liknelsen med målaren visar ganska tydligt på hur olikt vi ser på våra tjänstemän. ” En duktig målare, behöver inte kunna driva företag, för att få en anställning. Han behöver bara veta vad som ska målas och vilken kulör.” Nej, han behöver inte kunna driva ett företag, men nog behöver han veta mer än vad som ska målas och i vilken kulör det ska göras. (Hade det varit så enkelt så hade ju vem som helst kunnat ta på sig ett målaruppdrag.) ”En duktig målare” har både utbildning och erfarenhet och därför behöver företagaren inte åka runt och kolla alla jobb den anställde målaren gör - han behöver inte heller kritisera honom inför andra. Man har kommunikation sinsemellan istället. Detta skapar ett ömsesidigt förtroende och ett gott arbetsklimat.

Man kan också vända på Egons liknelse och säga ”En duktig företagare behöver inte vara utbildad målare för att driva en målarfirma. Han behöver bara kunna leda och fördela arbete och vara lite driftig.” (Lite förenklat). Med det menar vi att om man har personal med högre utbildning än man själv sitter inne med – så borde man acceptera det. Åsikter om och funderingar kring arbetet tar den duktige företagaren (återigen) med sina anställda, och inte inför uppdragsgivaren. Vilken uppdragsgivare skulle ge firman förnyat förtroende om det framgår att företagaren inte litar på sina anställda?

Summering:

Vi HAR duktiga tjänstemän. Vi är ÖVERTYGADE om att de gör sitt bästa för oss kommuninvånare. VI för en löpande kommunikation med tjänstemännen för att hålla både oss och dem uppdaterade om beslut och verksamhet.

Detta gör att vi även känner att VI har tjänstemännens förtroende. Vad känner oppositionen?

 

 

4 kommentarer