socialdemokraterna Åsele

1:a MAJ

Av , , Bli först att kommentera 2

I år firar vi i ABF:s lokaler. Det blir fika och tal av Patrik Nilsson som är kommunalråd i Robertsfors. Lokalt inslag blir det också av arbetarekommunens ordförande Urban Lindström. Medlemmar och sympatisörer är välkomna till en trevlig samvaro.

Bli först att kommentera

Vad händer i Åsele?

Av , , 2 kommentarer 20

För er som inte har VF finns de senaste reportagen om vad som sker i kommunen på vår hemsida (länk nedan). Har ni frågor till oss i något av dessa ärenden – eller något annat – är ni välkomna med frågor. Här eller till oss personligen.

http://www.sapasele.nu/

 

2 kommentarer

Tjänstefel???

Av , , 3 kommentarer 29

I lördagens Folkblad kunde man läsa om att höga tjänstemän i Åsele Kommun anklagades för tjänstefel.

På våran hemsida http://www.sapasele.nu/  finns dokument med beskrivning av händelsen i samband med detta.

3 kommentarer

SLUTSPURT

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu är det bara två dagar att fundera på. Har du bestämt dig? Är du riktigt säker på att du har all information som krävs för du ska vara övertygad om att du väljer rätt?

Du har säkert läst både det ena och det andra i tidningar och sociala media, men är du säker på att du fått en tillräckligt nyanserad och övergripande information?

Tror du att du vet vad alla våra partier egentligen vill och står för? Har du verkligen gjort ditt bästa för att skaffa dig en klar bild över vad som hänt, håller på att hända och kommer att hända i framtiden?

Baserar du dina åsikter på ensidig propaganda, eller ser du till att själv skaffa dig tillräcklig information så att du inte riskerar att ångra dig efteråt? Efter 20:00 på söndag kan du inte göra det.

Vet du verkligen vad VI vill? Vet du hur Vi tänker? Det finns bara ett sätt att få veta det – fråga OSS!!! Ge oss ett par minuter av din tid och förvissa dig om att du har all information som krävs. Ett par minuter… Fyra år kan vara en lång tid.

Vi finns i nedre parken idag, så länge ni vill. i morgon finns vi vid Kulturhuset så länge vallokalen är öppen.

Välkomna!

Bli först att kommentera

Positivt

Av , , Bli först att kommentera 10

Grattis alla kommunanställda i Åsele kommun! Tack vare oss så gäller redan nu vårt löfte om heltid som norm. Detta skapar helt nya förutsättningar – både för redan anställda och för framtida nyanställningar.

Glöm inte att komma på Kulturhuset i morgon kväll (onsdag) och lyssna på debatten. Du kanske har en fråga du vill ha besvarad?

Bli först att kommentera

Kommunalråd?

Av , , Bli först att kommentera 11

Det är nu endast tre veckor till valdagen. Trots det så har oppositionen ännu inte presenterat sin kommunalrådskandidat. Varför? Har man inte lyckats komma överens? Är det många som vill? Är det ingen som vill?

Nästa vecka börjar förtidsröstningen och det är väl kommunmedborgarnas rätt att veta vad man röstar på! Är det inte på tiden att vi får veta vem de anser ska representera kommunen!?

 

Bli först att kommentera

Björn Wiechel, riksdagskandidat

Av , , 2 kommentarer 9

Nu på måndag (18/8) kommer vår riksdagskandidat Björn Wiechel att besöka Åsele. Han kommer att finnas i nedre parken från kl. 15:00 och en stund framöver.

Kom gärna och lyssna på vad han har att säga. Ställ frågor. Ge förslag på vad som behöver göras. Han tar gärna en diskussion om vår politik. Han pratar gärna om alliansens misslyckade arbetsmarknadsåtgärder.

Vi kommer också att knacka lite dörr under kvällen. Har du tur kanske du får ett ”oväntat besök”!?

2 kommentarer

Vem styr kommunen?

Av , , 4 kommentarer 20

Det är tydligt att vår enkla blogg blir både läst och uppmärksammad – även av vår opposition. Att vi inte är helt överens i en del frågor framgår även det med tydlighet. Vem som sedan ”har rätt” överlåter vi till väljarna att avgöra.

VI tänker inte sätta oss över någon annan och påstå att vi bär på den enda sanningen, men en sak kan vi i alla fall lova: Vi gör allt vi kan för att bibehålla den service vi har och naturligtvis vill vi även förbättra den i den mån detta är möjligt. Vi tänker däremot inte göra någonting som vi inte kan ta ansvar för om tio år. Badpölen på campingen är ett exempel på saker som vi ALDRIG skulle genomföra.

Både Sylvia Samulesson och Egon Persson har i sina bloggar haft synpunkter gällande oss, vår politik och vår blogg. Vi kommer att besvara allt, men för läsarens skull kommer vi att dela upp svaren.

Skolan i Fredrika är fortfarande ett populärt ämne. Vi kommer att återkomma till den frågan mer utförligt längre fram, så den lämnar vi för stunden obesvarad.

När det gäller äldreomsorgen/vården har vi redan presenterat våra tankar, men även den punkten kan vi återkomma till. Här verkar det också som att oppositionen inte är helt överens. Den ene påstår att vi har tillräckligt med boenden och partikamraten menar att behovet nästan kommer att fördubblas inom en tioårsperiod. Vad gäller?

Det vi tänker ge vårt svar på idag är hur vi ser på tjänstemännens arbete och i vilken grad det är dem eller vi som styr.

Egon Persson säger ”Att ha förtroende för kommunens tjänstemän, innebär inte att de är dessa som ska styra kommunen.” Det är helt riktigt! Att ha förtroende för tjänstemännen innebär heller inte att framföra insinuationer och beskyllningar inför sittande fullmäktige, åhörare och press. Att ha förtroende för tjänstemännen innebär att ge dem ett uppdrag och sedan låta dem genomföra detta utan onödig inblandning. Givetvis har vi kontakt med tjänstemännen under projektens gång, där vi håller oss uppdaterade, ställer frågor och ger synpunkter. Denna möjlighet har även oppositionens företrädare! Varför inte utnyttja denna möjlighet istället för att ifrågasätta deras kompetens och integritet på fullmäktige? Är svaret så enkelt som att man söker politiska poäng med sitt agerande?

Liknelsen med målaren visar ganska tydligt på hur olikt vi ser på våra tjänstemän. ” En duktig målare, behöver inte kunna driva företag, för att få en anställning. Han behöver bara veta vad som ska målas och vilken kulör.” Nej, han behöver inte kunna driva ett företag, men nog behöver han veta mer än vad som ska målas och i vilken kulör det ska göras. (Hade det varit så enkelt så hade ju vem som helst kunnat ta på sig ett målaruppdrag.) ”En duktig målare” har både utbildning och erfarenhet och därför behöver företagaren inte åka runt och kolla alla jobb den anställde målaren gör - han behöver inte heller kritisera honom inför andra. Man har kommunikation sinsemellan istället. Detta skapar ett ömsesidigt förtroende och ett gott arbetsklimat.

Man kan också vända på Egons liknelse och säga ”En duktig företagare behöver inte vara utbildad målare för att driva en målarfirma. Han behöver bara kunna leda och fördela arbete och vara lite driftig.” (Lite förenklat). Med det menar vi att om man har personal med högre utbildning än man själv sitter inne med – så borde man acceptera det. Åsikter om och funderingar kring arbetet tar den duktige företagaren (återigen) med sina anställda, och inte inför uppdragsgivaren. Vilken uppdragsgivare skulle ge firman förnyat förtroende om det framgår att företagaren inte litar på sina anställda?

Summering:

Vi HAR duktiga tjänstemän. Vi är ÖVERTYGADE om att de gör sitt bästa för oss kommuninvånare. VI för en löpande kommunikation med tjänstemännen för att hålla både oss och dem uppdaterade om beslut och verksamhet.

Detta gör att vi även känner att VI har tjänstemännens förtroende. Vad känner oppositionen?

 

 

4 kommentarer

En budget för framtiden

Av , , 2 kommentarer 38

Vi vill med detta inlägg klargöra en del saker som kan ha missuppfattats av den som läst Egon Perssons senaste blogg. Visst vill vi fortsätta samarbetet med VLL! Vi tänker INTE lägga ned någonting – vare sig inom vård eller skola! VI har fullt förtroende för vår personal och våra tjänstemän!

Egon Persson har i sin blogg redogjort för oppositionens förslag till budget för 2015. Vi kan inte annat än instämma i delar av det han säger. Vad som däremot inte klart framgår är vilka partier som ingår i denna opposition, men förhoppningsvis kommer detta att klargöras i god tid innan valet.
En grundförutsättning i all ekonomisk verksamhet är att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Det gäller i det egna hushållets ekonomi liksom i ett företags eller en kommuns ekonomi. Det viktigaste är att sänka kostnaderna och anpassa dem till de intäkter man har.” Absolut! Det innebär också att man ibland måste ta beslut som inte är populära hos alla. Vad vi vill säga är att det är omöjligt att sänka kostnaderna utan att någon drabbas. Det enda man kan göra är att försöka göra skadorna så små som möjligt.
Vi är även helt överens med oppositionen när det gäller samarbetet med VLL. Av Egons inlägg kan man annars lätt få intrycket av att vi skulle vara emot ett samarbete. Är detta en missuppfattning eller ett medvetet försök att misskreditera oss? Vi är ju trots allt överens i KS – råder det någon tvekan om det? Visserligen vet vi att det finns förslag om att riva upp VLL-avtal, men det kommer inte från oss.
En annan inte helt oviktig sak när det gäller VLL är att varken Åselepartiet eller Opinion har någon representant i landstingsfullmäktige. Något att tänka på.
Kort därefter kommer nästa försök till misskreditering – eller missuppfattning!? ”Majoritetens förslag: Centralisering till Åseborg innebär att Tallmon, Duvan och Stugan läggs ned på sikt.” Här tror vi ändå att vi kan utesluta att det handlar om missuppfattning. De boenden som kommer att omfattas av omorganisationen kommer inte att läggas ned. Verksamheten kommer att flyttas. Det är inte samma sak, vilket Egon/oppositionen försöker få oss att tro.
Varifrån han har fått idén att Stugan skulle läggas ned har vi ingen aning om. Här flödar tydligen tankarna fritt. Vi vill givetvis ha kvar Stugan! I vilken form det ska vara för att bäst tillgodose våra invånares behov är däremot en fråga för noga övervägande.
De förslag som oppositionen sedan kommer med när det gäller organisationen inom vården innehåller – enligt oss – vissa motsägelser. Man är för en effektivisering, men vill inte centralisera. Vi anser att det blir BÅDE effektivare OCH bättre med att ha vårdplatserna på så få ställen som möjligt. Bättre närhet till specialistkunskap. Effektivare och lättare för personsalen att kunna ge så god vård som möjligt. Inte minst en bättre arbetsmiljö för personalen. Personalen är ju ändå den viktigaste biten i hela organisationen.
Vår inställning är att vi först och främst fyller avdelningarna på Åseborg och sedan resterande, utifrån behov. Ska vi – som oppositionen anser – hyra ut rum/lägenheter så vore det väl bättre att nyttja t.ex Tallmon till detta!? Det är ju inte samma behov av vårdande personal för den som önskar ett sådant boende. Att då göra som oppositionen vill och sprida ut de med störst vårdbehov och istället placera de med ett mindre behov där kompetensen finns anser vi inte vara effektivt – eller försvarbart.
När det gäller antalet platser skiljer det lite på våra förslag, men inte alltför mycket. Vi tänker dock långsiktigt och att tro att vi har tillräckligt med platser för framtida behov känns lite chansartat och i viss mån ansvarslöst. Ett par platser ”för mycket” kostar mindre än att behöva bygga ut om/när behovet dyker upp.

Sedan kommer ett påstående om att hemtjänsten inte är tillräckligt ”effektiv”. ”Enl. beräkningar kan en hemtjänstpersonal serva 9 kunder om de finns boende någorlunda i närhet av varandra.” Detta följs av ”Dagens 25 hemtjänstpersonal ska serva ca 125 kunder utspridda i Åsele. Det innebär att de servar ca 5 kunder/personal jmf. med normen ca 9 kunder/personal – d.v.s. ungefär hälften så ”effektiva” som vid användning av personal i trybo (trygghetsboende).” Denna ”ineffektiva” verksamhet tänker sig Egon – och oppositionen – kunna bota med att göra trygghetsboenden av Svalan och Bofinken. Problemet med den idén är att den inte fungerar! Antagligen har oppositionen tänkt sig att alla som nu har hemtjänst skall in till trygghetsboenden!? Annars faller ju hela förslaget. Det är YTTERST tveksamt om någon av dessa är intresserad av en flytt. Tänker oppositionen kanske börja tvångsflytta folk från sina hem för att uppnå denna ”effektivisering”?
Vi skulle också vilja veta vem som gjort denna beräkning och hur den är gjord. Har man tänkt på att det föreligger stora skillnader på hur mycket vård varje brukare är i behov utav? Hur mycket ”service” ingår i beräkningen?
Så kommer vi till övertidskostnader och timtid. Detta är en fråga som vi med förtroende överlämnar till verksamheten att sköta. Vi politiker bör hålla oss till vårt och låta verksamheten sköta sitt. Det är en ren förtroendefråga och är det så att oppositionen inte har förtroende för kommunens personal så borde man kunna säga det utan omformuleringar.
Slutligen har vi kommit fram till punkten Fredrika skola/musikskolan. Här säger Egon Persson ”Nedläggning av grundskolan i Fredrika och stängningen av Musikskolan avvisas.” Här är vi återigen fullständigt överens! Något förslag om nedläggning av dessa har aldrig kommit från oss och kommer heller inte framgent.

.

2 kommentarer

EU-valet

Av , , 2 kommentarer 14

Nu är det bara drygt två veckor kvar till EU-valet, men det är redan nu möjligt att förtidsrösta uppe på kommunhuset.
Du tänker väl gå och rösta!?
Vilken inställning man än kan ha när det gäller hela EU, så är det viktigt att utnyttja sin rätt och göra sin stämma hörd. Det är ju ändå på det viset att EU till väldigt stor del påverkar våra liv, även i lilla Åsele. Du vet väl att mer än hälften av våra lokala beslut styrs av vad som beslutas i EU!?
Vi socialdemokrater vill verka för ett bättre Europa. Ett Europa där det satsas på jobb. Vi vill ha ett stopp för lönedumpning och försämrade villkor inom arbetsmarknaden. Vi kämpar för ALLAS lika värde och frihet. Vi står upp mot den rasism och främlingsfientlighet som vissa andra partier står för. En utebliven röst kan vara en röst för dessa krafter.
Ta ställning du också! Ta med föräldrar, barn, grannen, kompisen och arbetskamraten och GÅ OCH RÖSTA! Gör som oss. Rösta för ett bättre, jämlikare och mer medmänskligt Europa.
Vill du att ditt Europa ska vara rött, blått, grönt – eller brunt??? Det avgörs vid valurnorna.

2 kommentarer