socialdemokraterna Åsele

EU-valet

Av , , 2 kommentarer 14

Nu är det bara drygt två veckor kvar till EU-valet, men det är redan nu möjligt att förtidsrösta uppe på kommunhuset.
Du tänker väl gå och rösta!?
Vilken inställning man än kan ha när det gäller hela EU, så är det viktigt att utnyttja sin rätt och göra sin stämma hörd. Det är ju ändå på det viset att EU till väldigt stor del påverkar våra liv, även i lilla Åsele. Du vet väl att mer än hälften av våra lokala beslut styrs av vad som beslutas i EU!?
Vi socialdemokrater vill verka för ett bättre Europa. Ett Europa där det satsas på jobb. Vi vill ha ett stopp för lönedumpning och försämrade villkor inom arbetsmarknaden. Vi kämpar för ALLAS lika värde och frihet. Vi står upp mot den rasism och främlingsfientlighet som vissa andra partier står för. En utebliven röst kan vara en röst för dessa krafter.
Ta ställning du också! Ta med föräldrar, barn, grannen, kompisen och arbetskamraten och GÅ OCH RÖSTA! Gör som oss. Rösta för ett bättre, jämlikare och mer medmänskligt Europa.
Vill du att ditt Europa ska vara rött, blått, grönt – eller brunt??? Det avgörs vid valurnorna.

2 kommentarer

Ang. blommor och etik.

Av , , 2 kommentarer 23

Våra meningsmotståndare har i sina bloggar gjort vissa uttalanden som nog bör besvaras. Först ut är Sylvia Samuelsson, som ser ”en röd nejlika men inga människor” i vår blogg. Nu är det ju förvisso en ros som är det socialdemokratiska partiets symbol (och har så varit i många år) och nejlikan är vänsterpartiets, men det är kanske lätt att ta miste.

Vad vi däremot vänder oss emot är att hon anser att bloggen är anonym. Det går väl knappast att ha mer fel! Samtliga 26 kandidater som är med på vår lista till kommunfullmäktigevalet står bakom det som skrivs i bloggen. Vi står som ett enat parti och ingen av oss tänker gå ut i valarbetet i egen sak. Vem som för dagen skriver i bloggen är egentligen oviktigt. Det som står skrivet är vad som gäller och vad vi kommer att jobba för. Detta borde underlätta för väljarna när de ska ta ställning.

Sedan har vi ledaren för vårt senaste tillskott i partifloran – Jonas Ternestål. Han verkar tro sig ha gjort ett ”scoop” när han kommit över ett exemplar av våra ”etiska riktlinjer…”. Nu kan vi bara gissa var han fått tag i detta dokument, men hade han frågat så hade han givetvis fått ett exemplar hemskickat. Hemligare än så är det inte.

Han inleder bloggen med orden ”Att sitta och försöka hitta på någon rolig kommentar till detta dokument känns helt och hållet bortkastat.” Där kan vi inte annat än hålla med – det är inte på minsta sätt tänkt att det ska vara humor. Det är till 100% seriöst. Varför försöka hitta på något ”roligt”?

Sedan tror han att dokumentet bara är ”…en text som ingen skulle erkänna att de har skrivit under.” Det stämmer inte! Alla som är med på listan till kommunvalet har skrivit på och står även för det! Varför skulle vi INTE göra det?

Han fortsätter med en kommentar som gör att man undrar om vi läst samma dokument. ” En text som förminskar människor och gör dem oförmögna att styra över sig själva.” Exakt under vilken punkt förminskas någon? Var i dessa riktlinjer görs våra medlemmar oförmögna till att styra över sig själva??
Även av kommentarerna till bloggen kan man utläsa att det finns flera åsikter om vad dokumentet innebär. Man skulle kunna säga att det tolkats både fritt och friskt.

Vi är övertygade om att du läser denna blogg Jonas. Vi kan tillsammans gå igenom detta dokument punkt för punkt så ska vi (så gott vi kan) mer än gärna förklara hur vi tolkar det. Detta kan vi göra här eller över en kopp kaffe – du väljer.

2 kommentarer

En Glad Påsk

Av , , Bli först att kommentera 7

… tillönskas er alla av (S) i Åsele.

Bli först att kommentera

Svar till Christer Hedman

Av , , Bli först att kommentera 254

Christer Hedman har i en kommentar han skickat in till bloggen ställt följande fråga riktad till oss ”Åselesossar”:

Jag hoppas det inte är personangrepp, förtal eller ovårdat språk när jag undrar- anser ni ”Åselesossar” att det är helt okay som er ordförande uttrycker sig i sin reservation i fullmäktige?
Vad gäller begreppet ”ovårdat språk” så är det ju precis det han ger uttryck för i sin inlaga.
Tycker ni inte att man skall kunna ställa högre krav på en kommunal företrädare.”

Reservationen gäller den återremittering av ombudgeterade medel som oppositionen drev igenom med stöd av minoritetsskydd vid senaste KF.

Reservationen ser ut så här i sin helhet:

 

 

Det Christer Hedman åsyftar torde vara formuleringen i det sista stycket i reservationen. Vi inom (S) har inte för vana att gå in med pekpinne och tala om för våra representanter vad de får (eller inte får) säga. Detta tänker vi inte börja med nu heller.

Vad vi däremot har bestämt oss för är att vi ska hålla vår del av debatten på en saklig och faktaunderbyggd nivå. Vi tänker inte sänka oss till att på något sätt nedvärdera våra motståndare, vare sig med att ifrågasätta deras intelligens/kunskap eller genom att använda oss av käcka citat i avsikt att utmåla motståndare som ”mindre vetande”. Förhoppningsvis kommer årets val att handla om sakfrågor – inget annat.

Med detta i åtanke kan man möjligen ha invändningar mot formuleringen i reservationen. När Christer Hedmans kommentar kom fick givetvis Peter Lindström läsa den för att ge sin syn på saken. Han säger att det nog var ”övertydligt att göra liknelser” och att han i fortsättningen ”vill lära sig att nedteckna tydliga, bra och sakliga reservationer”.

Därmed anser vi saken vara utagerad och ser fram emot årets valarbete, där vi givetvis inbjuder oppositionen till debatt – som sagt på en saklig och respektabel nivå.

Bli först att kommentera

Vintermarknad

Av , , Bli först att kommentera 18

Välkomna att besöka oss i vår vagn under helgen. Vi står utanför ABF alla dagar. På lördag har vi besök av vår kandidat till EU, Per-Erik Johansson. Kom in och snacka lite över en kopp kaffe.

Bli först att kommentera

Fullmäktige 2014-03-10

Av , , Bli först att kommentera 25

.

Det står tämligen klart att vi och oppositionen har skilda uppfattningar om utfallet av senaste fullmäktige – bland mycket annat.

 

Meningsskiljaktigheterna gäller punkt 8 på dagordningen ”Ombudgetering investeringar 2013-2014″. Idag anser oppositionen att ingen ombyggnad ska göras, och därmed heller ingen projektering. Men när beslutet om denna projektering, tillika etapp två i ombyggnationen togs i KSau 2012-10-30, var enigheten total.

 

Vad har hänt efter det, förutom att det är valår i år?

 

Det är svårt för oss att veta var vi har oppositionen, när man ändrar åsikt beroende på hur vinden blåser. Enighet ena dagen, och oenighet nästa…
Hade man tagit kontakt med oss före KF så hade det funnits en möjlighet att komma till samförstånd. Kanske inte om hela frågan, men det hade nog gått att undvika det stillestånd i verksamheten som är resultatet av återremitteringen. Sanningen är att vi t.o.m. ställde frågan till oppositionens representanter om det var något med ärendet som behövde diskuteras före KF. Svaret blev att de skulle återkomma om så var fallet – ingen hörde av sig.

När ärendet kom upp i KF kom det ett ändringsyrkande från Egon Persson att projekteringspengarna för Bofinken skulle strykas och därefter yrkade oppositionen även återremiss av ärendet. En återremiss avser alltid hela ärendet och ordförande är tvungen att pröva återremissen först. Med röstsiffrorna 19 mot och 12 för återremiss, så återremitterades ärendet. (Minoritetsskydd). Därför kom ändringsyrkandet aldrig att prövas.

Oppositionens åsikt verkar också vara att det endast var denna projektering som återremissen gällde, men så är det inte. När återremissen klubbades ställde ordförande (mer än en gång) frågan om punkten ”Ombudgeteringar investeringar 2013-2014″ skulle återremitteras. Ingen i oppositionen hade i det läget några invändningar.

Bli först att kommentera

Ny blogg

Av , , 5 kommentarer 24

Här kommer ni att kunna följa oss ”Åselesossar” fram till valet. Vår politik, våra idéer och vår syn på alla aktuella frågor. Du är givetvis välkommen att delta i debatten med kommentarer och egna funderingar.

5 kommentarer