Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

Så här får det inte gå till…

Av , , 2 kommentarer 69

Hej Moa!

Jag har viss förståelse för att du kan känna dig en aning pressad just nu! Du har ju trots allt ställt till det rejält för dig själv och ditt parti, genom din tanklösa och vårdslösa framfart vad gäller skolfrågan i Bullmark och Botsmark. Men även om du har försatt dig i en riktigt dålig sits så finns det knappast någon rimlig anledning att förvärra situationen ytterligare vare sig för dig själv eller för oss här ute i byarna, eller?

När oroliga föräldrar hör av sig till dig som är ansvarig politiker och efterfrågar ett möte med anledning av den kris du själv skapat på skolan i Botsmark så bör du ta det på allvar. Som folkvald är det nog snudd på tjänstefel att inte acceptera denna begäran om ett möte. Att som du gör här, istället föreslå ett eventuellt möte någon gång senare i höst räcker inte riktigt till. Om du inte har förstått det, så är det faktiskt här och nu föräldrar och bybor vill ha ett möte! Inte senare någon gång i en vag och obestämd framtid. Det kan inte vara så svårt att förstå…

När du frånsäger dig ansvar i den här situationen och istället hänvisar till tjänstemännen och då framförallt den ansvarige rektorn så är du riktigt snett ute, ännu en gång! Det här kanske kommer som en överraskning för dig, men föräldrarna har naturligtvis även kontakt med rektor och övriga tjänstemän, men de vill även träffa den som är ytterst ansvarig! Det är alltså du Moa! Varför du inte vill träffa dem kan vi bara spekulera kring och tro mig, det spekuleras friskt här ute i byarna och säkert i den fina femkilometersstaden också…

Du försäkrar föräldrarna om att de professionella tjänstemännen självklart nu gör allt i sin makt för att lösa lärarfrågan på skolan i Botsmark och du ger till råga på allt föräldrarna rådet att prata positivt om Botsmark. Ursäkta Moa! Men menar du verkligen allvar, eller hånar du dem??? 

Tror du verkligen att föräldrarna i Botsmark gör något annat dagarna i ända än att prata positivt om sin skola och sin hembygd?

Vi blir nog tvungna att backa bandet en aning och nosa lite extra på ditt märkliga uttalande om att du tycker att Botsmarkarna skall prata positivt om sin by! Vi behöver nog inte undersöka speciellt grundligt för att komma fram till att så redan är fallet! Däremot så har det framkommit oroväckande uppgifter från åtminstone två av de lärare som sökt tjänsten i Botsmark angående det här med att prata positivt…

Håll i dig nu Moa! 

Du försökte lugna föräldrarna genom att säga att de professionella tjänstemännen gör allt som står i deras makt för att ordna en lärare till skolan! Nu verkar det inte riktig vara helt sant! Det du bör veta om den ”professionella” rektorn är att hon motarbetar tillsättningen av lärare genom att hon sprider en negativ bild av Botsmark till de sökande! Ja, du läste rätt, hon gör med andra ord snarast allt i sin makt för att sänka Botsmark! Rektorn har enligt uppgift åtminstone vid två tillfällen när hon pratat med sökande till tjänsten ansett att det var viktigt att betona helt ovidkommande saker som hon personligen verkar tycka är negativa med att arbeta på landsbygden. Den stora frågan är varför? När till och med de sökande reagerar på att rektorn drar upp en massa negativa saker med att arbeta i Botsmark så väcks återigen misstankar om att det finns en dold agenda hos politikerna och tjänstemännen. För det kan ju inte bara vara bristen på kompetens som lyser igenom…

Hur tror du egentligen att det skall hjälpa att byborna själva pratar positivt dagarna i ända om skolan och byn, när en ansvarig tjänsteman tycker att det är hennes uppgift att till sökande säga saker i stil med:

…det är ju ganska långt hit…

….och det är ju väldigt mörkt på vintern…

…och vägen är ju jättedålig…

Att dessutom hela tiden betona ensamhetsaspekten med att vara enda lärare känns också väldigt märkligt! Det finns ju trots allt annan personal på skolan och precis som på alla andra skolor handlar det om ”team work”. Nej du Moa! Det här håller definitivt inte längre, du och dina tjänstemän får ta och skärpa till er snarast för ni håller på att skjuta våra landsbygdsskolor i sank! Tragiskt nog så framträder en allt tydligare bild av det här är en utstuderad strategi från er sida! För om det bara rör sig om misstag och obetänksamhet så kan ni ju alltid rätta till det hela…

När du ändå håller på att rätta till saker så kan du ju trolla lite med knäna, så kanske ”konsultrapporten” gällande skolan i Bullmark också trillar fram. Klockan tickar…

2 kommentarer

Ber landsbygden om ursäkt!

Av , , 5 kommentarer 80

Många med mig har säkert läst Hans Lindbergs blogginlägg idag! Det handlar förstås om räddningen av Gitarrmuseet. Jag tycker dock att det vore ett enormt slöseri om det endast används för att rädda gitarrerna, så jag tog mig friheten att redigera lite och byta ut ”gitarr” mot ”landsbygd” i texten! Så varsågod Hans här har du ditt nästkommande pressmeddelande, allt som behövs är din kråka längst ner…

Pressmeddelande angående skol- och landsbygdsfrågan!

Vi Socialdemokrater har idag, med anledning av den förtroendekris vi själva orsakat, bestämt oss för att hitta en långsiktig lösning för skol- och landsbygdsfrågan. Vi tillsätter nu en arbetsgrupp som senast i december skall presentera förslag till en långsiktig samhällslösning samt ge förslag till tänkbara utvecklingsområden.

Vi kan konstatera att Umeås Landsbygd är speciell, den lockar människor från hela världen. Det finns såväl stort nationellt som internationellt intresse. Varje vecka tar landsbygden emot internationella gäster som kommer till Umeå enbart för att besöka människorna, naturen och de fantastiska attraktioner som finns här ute.

Landsbygden är unik och historierna som människorna och naturen berättar är angelägna för många. Landsbygdens internationella attraktionskraft är viktig inte bara för en ny kategori kultur- och friluftskonsumenter i Umeå utan även för Sverige och hela världen. Vår landsbygd är ett populärt besöksmål men som många andra begivenheter har den det svårt att bära sina egna kostnader eftersom vi i Umeås S-ledning inte på många år har haft förstånd nog att driva en sund och rättvis fördelningspolitik.

Vi har därför idag tagit initiativ till att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram konkreta förslag till en långsiktig och hållbar lösning för Umeås landsbygd. Arbetsgruppens förslag ska innefatta extern finansiering, minskat landsbygdsförakt bland oss politiker, avgiftsfri kollektivtrafik, ökade satsningar på attraktionskraft samt breddning av kommunens verksamhet t.ex. genom utlokalisering av kommunala verksamheter. Utredningen ska även innefatta förslag på olika former av boendeformer och nya bostadsområden för att möjliggöra en fortsatt tillväxt i Umeå. Då vi socialdemokrater nu så här i elfte timmen insett att Umeås landsbygd är en viktig nyckel för att nå våra uppsatta tillväxtmål.

Arbetsgruppen ska bestå av representanter från landsbygdens intresseföreningar, kommunens samtliga enhetschefer t.ex. näringslivschef och ekonomichef. Gruppen kompletteras även med representanter för de kommunala bolagen, Visit Umeå och det lokala näringslivet. Dessutom kommer en landsbygdspolicy att införas för att säkerställa att landsbygdsperspektivet beaktas i alla kommunala beslut. Arbetsgruppen kommer självklart att ledas av representanter i de landsbygdsvänliga partierna C, Kd och V. Socialdemokrater, Miljöpartister, Moderater och Liberaler får endast vara med för att lära sig.

Jag är mycket glad över att vi Socialdemokrater trots allt till sist kunnat komma till sans i denna för Umeå så viktiga samhällsfråga. Vi ber också om ursäkt för det elände som vår urbaniseringshybris har orsakat.

/Hans Lindberg

Ja, gott folk! Så här bra kan det bli om man i princip bara byter ut ”Gitarrmuseet” mot ”landsbygden” i Hans Lindbergs senaste blogginlägg/pressmeddelande! Så nära men ändå så långt ifrån…

5 kommentarer

Avslöjanden från in(s)idan

Av , , 4 kommentarer 57

Vi kommuninvånare har fått vänja oss vid att våra ledande S-politiker inte är speciellt intresserade av öppenhet, de ser ingen anledning till att medborgarna skall kunna granska deras förehavanden. De tycker inte heller att beslutsunderlag är speciellt viktigt och i de få fall det ändå finns så benämner de dessa som arbetsmaterial och vägrar lämna ut uppgifterna.

Vi har också fått följa hur den politiska S-ledningen i ena andetaget pratar om demokratiska principer och att politiska beslut står fast, medan de i nästa andetag med all önskvärd tydlighet visar att detta bara gäller när det gynnar dem själva i deras egna profilfrågor.

Dessutom har vi kunnat följa S-ledningen när de genom moraliskt tveksamma manövrar skapar möjlighet att t.ex. ge föreningsbidrag och sponsring till ett företag. Trixandets absoluta bottennotering nåddes nog med Väven där Umeå kommunföretag AB (UKF) tillsammans med Balticgruppen har för avsikt att ägna sig åt avancerad skatteplanering genom att sälja Väven till sig själva.

I samband med Väventrixandet sattes ytterligare ett lågvattenmärke när Hans Lindberg och de övriga i UKF bestämde att de offentliga protokollen skulle göras mindre utförliga för att allmänheten inte skulle kunna få reda på den här typen av känsliga uppgifter… Demokrati fungerar viss bara så länge inte medborgarna lägger sig i…

De senaste dagarna har de kommunala bolagen åter varit aktuella dels gällande ytterligare sponsring av Gitarrmuseet eftersom kommunen inte kan bidra med fler miljoner i år. Sedan så har vi även Umeå Energi som skulle ”sponsra” byggandet av en sportpark vilket kommunen också saknar pengar till. Som enskild händelse kanske sådant här inte sticker ut, eller rent av kan uppfattas som bra! Men väger vi samman allt som S-ledningen tillsammans med de kommunala bolagen kuckilurar med då blir det en riktig soppa.

På ren svenska kan vi konstatera att det inte är någon djävla ordning alls på någonting överhuvudtaget när det här gänget är i farten! Hans Lindberg och hans lakejer tror att de kan göra precis som de själva vill. Funkar det inte genom politiska beslut så slår de nästan knut på sig själva för att hitta lösningar som gör att de får sin vilja igenom.

Jag föreslår att herr Lindberg och UKF på nästa styrelsemöte spånar lite kring hur de kan trixa ihop en bidrags-/sponsringslösning för att ordna lite fler lärare samt bygga ett par skolor på landsbygden. Men det spricker väl pga 5-kilometers staden och S-ledningens vanföreställning om urbanisering som enda drivkraft för Umeå…

Det är därför extra befriande att Inge-Bert Täljedal fortsätter att avslöja hur illa saker sköts av Umeås S-ledning. De sanningar han levererar från insidan av det socialdemokratiska partiet målar upp en bild av ett parti som kommer allt längre från sin ursprungliga ideologi.

Att Täljedal valde att lämna S för att demokratin försummades känns allt mer logiskt! Sedan så kan ni ju fundera på varför Åsa Ögren valde att lämna sossarna när Hans Lindberg utsågs till Lennart Holmlunds efterträdare. Min gissning är att hon inte ville vara delaktig i det demokratiska förfall vi nu har det tveksamma nöjet att bevittna, men som sagt det var ju bara min gissning! Ni kanske har en bättre? Det måste dock vara bekymmersamt för S att två av deras mest rakryggade och förnuftiga representanter valt att lämna partiet.

Det är nästan som att Ögren och Täljedal vill säga – Det var illa med Holmlund, men det här är rena rama katastrofen…

Så här beskrev Inge-Bert Täljedal i ett Facebookinlägg hur S-ledningen trixar med de kommunala bolagen:

”Att utnyttja de kommunala bolagen för att runda hinder i den kommunala verksamheten är ett trixande som har gamla anor. För mycket länge sedan hände det att bolagen fick agera värdar, när kommunalråd ville representera med alkohol men var förhindrade att låta kommunen själv stå för detta. Kommunalrådet Margot Wikström satte P för just det oskicket genom att rakt och ärligt föreslå i fullmäktige en för tiden realistisk representationspolicy.

Nu handlar det inte om alkohol utan om pengar. Energibolaget ska fås att bekosta en sportpark, därför att kommunalrådet Lindberg vill ha parken utan att behöva betala inom den strikt kommunala budgeten. Att bygga sportparker torde knappast ligga inom det uppdrag som motiverar energibolagets existens. Byggnadsnämndens ordförande känner sig tydligen tvungen att spela med i detta och försvarar tilltaget med argumentet att den tilltänkta sportparken kan vara en legitim och nyttig PR-satsning av energibolagets pengar.

Ack, ack. Detta är naturligtvis ett oskick. Beslut av kommunala bolag kan inte överklagas. Genom att röra ihop kommunen som myndighet med de affärsdrivande bolagen, skapar man en oreda som strider mot grundläggande principer för den kommunala demokratin.”

4 kommentarer

Relationsproblem!

Av , , Bli först att kommentera 58

Det har varit en tuff tid för Hans Lindberg och hans socialdemokrater! Det här med att förankra sina beslut hos väljarna har det väl varit lite si och så med den sista tiden! Men nu har Hans efter många om och men insett att det är viktigt att vårda relationen till medborgarna. Så det var väl en bra idé av honom att slinka in på Navet innan dagens fullmäktige.

Det finns dock fortfarande vissa små detaljer han behöver jobba med…


Bli först att kommentera

Ågren ryter till…

Av , , 2 kommentarer 55

Plötsligt händer det!

Efter att ha agerat lydigt stödparti åt socialdemokraterna i alla viktiga samhällsfrågor under en lång tid, så har till sist Anders Ågren (M) vaknat till liv. I ett blogginlägg här på VK lyckas han framstå som den oppositionsledare han faktiskt är. Så här säger moderaternas starke man om Umeås socialdemokrater:

”Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin och verkar inte göra några ansatser till att få kontroll över läget.”

Det är svårt att sia om det här beror på att Hans Lindberg avfärdade Ågrens trevare i tiggarfrågan eller om moderatledaren faktiskt har noterat hur opinionen blåser i Umeå med omnejd. För även Umeås moderater borde väl märka att det blåser väldigt snålt runt deras vänner i S-toppen. Men oavsett vilket så är det på tiden att moderaterna slutar gå i socialdemokraternas ledband – Det ”borgar” för ett sundare politiskt klimat i Umeå.

Men du Anders! Glöm nu inte att du är i opposition även utanför din blogg, det är ju faktiskt fullmäktige i dag…

2 kommentarer

Hans och Lennart får på tafsen…

Av , , 2 kommentarer 75

Ingvar Näslund bekräftar i sin krönika, Medierna bär skulden – vem annars?, den bild av Hans Lindberg som jag försökt förmedla en längre tid. Hans Lindberg är helt enkelt inte mogen uppgiften att leda Umeå. Ingvar sätter ord på problematiken så här: ”Vilka andra satsningar med svårigheter, som Lindberg är ytterst ansvarig för, ska han klandra medierna för?”

Hans Lindbergs dåliga självinsikt tillsammans med hans oförmåga att förstå helheter resulterar gång på gång i att han skyller sina egna tillkortakommanden på andra. Den här gången är det mediernas fel, själv är dock Hans tydligen helt utan brister.

Det känns också extra roligt när en av Umeås tidigare mest tongivande och förståndiga socialdemokrater, Inge-Bert Täljedal, ger sin bild av såväl den socialdemokratiska ledningen som granskande medias betydelse för demokratin! 

Täljedal som för ett par år sedan begärde utträde ur socialdemokraterna på grund av att han ansåg att demokratiprocesserna försummades kraftigt i Umeå. Detta är också något som även jag och många andra påtalat på sistone. Så ingen rök utan eld…

Här nedan hittar ni det Facebookinlägg Inge-Bert skrivit angående Hans Lindbergs senaste attack på media. Jag gissar dock att en hel del av detta även är riktat mot Lennart Holmlund, även det med rätta! Läs och njut…

Här följer Täljedals lysande Facebookinlägg:

Det är en vanlig och återkommande reflex från politiker att skylla på medierna. Sedan länge har det socialdemokratiska toppskiktet i Umeå en djupt ingrodd misstänksamhet mot främst Västerbottens-Kuriren, men inte heller det något rödare Folkbladet anses alltid så pålitligt som det borde vara. En paradoxal hat-kärlek kan det väl beskrivas som, med tanke på den stora betydelse som tidningarna har som fora för de politiska ledningarnas kommunikation med befolkningen, inte minst genom allt bloggande på VK:s sajt.

Det kan verka komiskt, när man står utanför och tittar på. Men man måste samtidigt förstå att det inte är så lätt för kommunalråd och andra att tänka klart och eftersinnande när strålkastarljuset vrids upp till max i någon kontroversiell fråga.

När en handfull människor med mycket av faktisk makt sitter för sig själva i ett slutet rum och funderar över hur de ska agera angående något känsligt som media har fått korn på, då ligger det psykologiskt nära till hands att det blir just media som framtonar som motspelaren, ”fienden”.

Det blir frestande att tänka och tro att folk nog skulle vara helt med ”oss”, om inte VK, eller i sällsynta fall VF, viglade upp dem. En förvrängd verklighetsuppfattning smyger sig på: det är dom där talföra i media som är dom stora och starka med makt över samhället, medan vi som bara har makt över kommunens budget och planer är offer…

Media har visserligen ingen reell makt över kommunens planer, men de har förmåga att påverka sinnena och det kan förstås upplevas som skrämmande, särskilt om man själv inte har så lätt för sig som skribent eller talare. Och så infinner sig då ganska naturligt den paranoiska ”vi-och-dom”-stämningen i förhållandet till pressen, innan man har orkat smälta sakargumenten som hellre borde vara styrande för ens tänkande och talande. På något annat sätt är det svårt att förstå strömhoppet av grodor på de publiceringsytor som VK fritt ställer till politikernas förfogande.

Sett från ett medborgarperspektiv är det dock inte önskvärt med mindre inträngande mediarapportering för att hålla kommunpolitikerna på bättre humör. Det är i min erfarenhet sällan som tidningarna har sakligt fel i de stora dragen, även om detaljer i ett reportage ibland kan te sig lite märkliga för den som varit med.

Så mycket av ständig och omvälvande förändring utmärker Umeå med omnejd att alerta medier är en absolut nödvändighet för ett sunt samhällsklimat. Det är inte mindre utan snarare mer av inträngande och belysande journalistik som staden behöver.

Jag vill rikta ett stort tack till ovanstående två herrar för att de hjäper till att belysa Umeås verkliga problem! Nämligen den socialdemokratiska ledningen!

2 kommentarer

Sista ackordet…

Av , , 3 kommentarer 54

Kritik mot hanteringen inte gitarrerna…

Det är alltid intressant att läsa de blogginlägg som skrivs på Hans Lindbergs VK-blogg, oavsett vem som skriver dom… Igår skrevs det ett försvarstal för Gitarrmuseet! Det finns av en händelse några punkter i detta inlägg, samt de artiklar som lokalpressen klämt fram som jag tycker bör belysas lite extra.

Besökssiffrorna för museet pekar alltså åt fel håll och då är det svårt att öka intäkterna, vilket i Hans värld självklart är någon annans fel. Den stora boven enligt Hans är: ”de negativa tidningsskriverier som drabbat verksamheten. I allra högsta grad orättvisa negativa skriverier enligt min mening.”

Jag har svårt att se att det varit några orättvisa skriverier, det är väl ganska naturligt att medier och andra vill granska den här typen av ”skumraskaffärer” lite extra. Söker man hela tiden efter kryphål och hittar på nya regler vartefter man går så vore det märkligt om ingen höjde på ögonbrynen. Så här har du faktiskt helt fel Hans, ni har fått exakt den mediebevakning ni förtjänat i det här fallet. Om de ”orättvisa negativa skriverierna” nu verkligen skulle ha någon inverkan på Gitarrmuseets verksamhet så borde det väl följa den gamla klassiska devisen – All reklam är bra reklam…

Hans hamrar dock vidare: ”Med Guitars- the Museum har Umeå kommun fått, förutom en betalande hyresgäst i en tidigare tom fastighet, en viktig kulturbegivenhet och ett viktigt besöksmål som är betydelsefullt för en ny kategori kulturbesökare och för Umeås fortsatta tillväxt.”

Först och främst, visst var det väl så att bidraget på 2,4 miljoner kronor per år skulle motsvara kostnaden för lokalhyra, eller minns jag fel? Så snacket om att kommunen fått en betalande hyresgäst är ju inget annat än ren bullshit! Att det är en kulturbegivenhet och besöksmål kan jag väl skriva under på, men angående hur viktigt det är för Umeå har vi nog lite skilda åsikter. Att sedan Gitarrmuseet skulle ha någon märkbar inverkan på Umeås fortsatta tillväxt håller jag som högst osannolikt. Men jag kan ju förstås ha fel – Det kanske är Gitarrdriven tillväxt som krävs för att få Umeå att lyfta!

Herr Lindberg vill också passa på att ge belackarna en känga: ”Guitars – The museum är helt klart en ny typ av kulturyttring som lockar en helt annan publik än de traditionella museerna. Kanske är det just det som stör belackarna.”

Jag gissar att jag av en del anses höra till de belackare som omnämns här! När jag läser detta idiotiska uttalande så undrar jag om Hans överhuvudtaget förstått något av debatten som förts kring Gitarrmuseet! Ny eller gammal kulturyttring vad i hela friden skulle det spela för roll? En samling av gitarrer eller kapsyler, vem bryr sig! Kritiken handlar ju överhuvudtaget inte om själva verksamheten i sig, utan om det ytterst tveksamma och i mitt tycke regelvidriga sätt som det skapats unika möjligheter för detta enda företag att få bidrags- och sponsorpengar. Mina åsikter kring detta har jag redan uttryckt till leda förra svängen Guitars var på tapeten…

Att Gitarrmuseet är konkursmässigt det har även Hans konstaterat men han har ändå drömmar om framtiden…”Min ambition är att Guitars- the museum ska få en långsiktig lösning med stöd i framtiden. Det bästa vore om stödet finansierades inom KS budget” 

Vad gäller långsiktiga lösningar för att Gitarrmuseet skall överleva så har det listats en rad med åtgärder som skall genomföras för att stärka upp museets finansiella status. Åtgärdslistan från Kommunstyrelsens AU 2015-06-16 hittar ni här (sida 6-9). Långsiktiga lösningar ger kanske inte effekt per omgående, men nog kan jag tycka att alla dessa åtgärder skulle ha resulterat i någonting. För i ovan nämnda protokoll framgår att Gitarmuseet skall börja generera vinst från och med 2017, så det börjar vara dags nu…

Även nedanstående uttalande är värt att fundera över!

”Hur museiverksamheten organiseras och om den kommer omorganiseras får vi titta på i ett senare skede. Om politiken ställer sig positiv till en kortsiktig lösning måste vi även diskutera den långsiktiga.”

Hmmm! Det är nog inte helt vanligt att det är kommunpolitiker som bestämmer om, när och hur en ”förening” skall organiseras. I min enfald så trodde jag att sådant var reglerat i föreningens stadgar och att det isåfall hanterades och beslutades inom föreningen av styrelsen och medlemmarna…

Näe gott folk! När Hans Lindberg i media säger att han begärt ett bra beslutsunderlag inför beslutet om ytterligare bidrag/sponsring till Gitarrmuseet så är det bara ett spel för galleriet. Hans har redan bestämt hur detta skall avlöpa och det specialbeställda underlaget kommer säkerligen att ge stöd för precis detta och inget annat. Precis samma förfarande som Moa Brydsten använde när hon ville avveckla lite skolverksamhet på landsbygden.

Sedan några sista ord till er som uppenbarligen tror att det är Gitarmuseet som kritiseras! Allt detta har, som tidigare nämnts, väldigt lite med gitarrer att göra! Det handlar helt enkelt om hur illa våra politiker hanterar den politiska processen och i förlängningen hela den kommunala apparaten. S-ledningen anser tydligen att öppenhet inte behövs och att kommunen ska styras helt utan sunt förnuft och samförstånd med övriga partier. Dessutom behövs inga riktiga beslutsunderlag för de vet ju ändå bättre än alla andra vad som är bäst för Umeå….

Det här specifika ärendet är bara ett i raden av alla dåligt hanterade ärenden och det är som sagt inte Gitarrmuseet som är under luppen, utan det är våra politiker och till viss del även högre tjänstemän som har gjort sig förtjänta av en extra kritisk granskning.

Den bistra sanningen är att om vi inte får ordning på Umeås politiska ledning så kommer Gitarrmuseet att vara vårt minsta problem…

 

3 kommentarer

Ursäkta var är annonsen?

Av , , 4 kommentarer 48

Hej, rektor Marie Wiklund, för- och grundskolechef Erik Nordahl och utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin, varför händer det ingenting?

Botsmarks skola står, som ni kanske vet, fortfarande utan permanent lösning på lärarfronten och det är nu bara fem veckor kvar till dess att lärarvikarien lämnar skolan. Så vi är nog ganska många som undrar hur det egentligen går med rekryteringen!

Kanske är det att sparka in en redan öppen dörr! Men brukar det inte vara lättare att rekrytera om man faktiskt lägger ut en annons om att det finns en tjänst att söka? Det känns inte direkt som att ni prioriterar denna fråga, men rätta mig gärna om jag har fel!

Det börjar vara hög tid att ni tar detta på allvar och ser till att ordna en lärare till barnen! Eller är det så att ni sitter och väntar på att föräldrar och engagerade medborgare själva skall ordna en lärare och rädda ert skinn ytterligare en gång? Ni bör vara medvetna om att just nu sitter barn, föräldrar och en hel bygd och väntar på att ni skall göra något. Kom igen och visa att ni har mer att ge än bara de tomma ord vi under en längre tid fått vänja oss vid!

Till alla er som var med och hjälpte till med uppropet som resulterade i en vikarie! 

Många här ute på landsbygden vore tacksamma om ni återigen hjälper oss att väcka liv i dessa slumrande tjänstemän så att det blir någon fart på rekryteringsarbetet!

/Tack på förhand

4 kommentarer

Avslöjande – Umeå, meme-huvudstad 2018

Av , , Bli först att kommentera 38

Jag kan inte hålla mig längre jag måste bara avslöja att ni är mina stora idoler…

Meme-gänget fullständigt äger Umeås politiska scen och med nedanstående videoklipp så når de en helt ny nivå vad gäller politisk satir. Här målar de upp en klockren bild av hur det ser ut i den politiska ledningen. Igenkänningsfaktorn är extremt hög, för det är faktiskt inte alltid helt lätt att ta Umeås politiker på allvar…

Det här är ren och skär konst! Umeå kommunföretag AB borde öppna plånkan rejält och sponsra detta omgående. Glöm bara inte att bilda en förening först…

Skärmavbild 2016-08-25 kl. 20.38.59

Klicka här eller på bilden ovan för att se videon

Bli först att kommentera

Gör som med UIK…

Av , , 12 kommentarer 64

Bidragsföljetongen gällande Guitars fortsätter!

I januari beslutades att Guitars skulle få 2,4 miljoner i bidrag för 2016 samt lika mycket 2017. Nu verkar det dock inte räcka med fjuttiga 200 000 kr i bidrag per månad, nu behöver Guitars ytterligare 1,5 miljoner för att klara verksamheten fram till 2017 när det trillar in ett par sköna miljoner igen.

Om ni hängt med ett tag i min blogg så vet ni exakt vad jag anser om de ytterst tveksamma sätt på vilket Guitars och kommunen trollat med knäna för att kunna ge bidragen. Den här gången kommer bidraget inte att ges direkt från den kommunala kassakistan utan från något eller några av de kommunala bolagen. Så istället för att bevilja mer bidrag så väljer de att öka på sponsringen i stället.

Det börjar bli lite tjatigt, men reglerna för sponsring tog jag också upp i ett av de tidigare Guitarsinläggen, för sponsring till Guitars förekommer ju redan i ganska stor omfattning utöver de bidrag som betalas direkt från kommunen.

Vill ni läsa inlägget som avhandlar sponsring så klickar ni här.

Lite intressant är det att i en artikel i VK med Hans Lindberg så nämns det faktiskt att det finns fastslagna principer för sponsring och affärsmässighet lyfts fram särskilt där. Vi alla vet ju att det inte spelar någon roll vad dessa principer säger, Guitars kommer i vilket fall som helst att få ”sina” pengar även denna gång. Affärsmässigheten i detta förefaller dock vara väldigt tveksam, men som vanligt så spelar väl sådana petitesser inte någon roll när aktiebolaget som blev en förening ska få mer pengar.

Hans Lindberg överraskar dock när han säger följande: ”Inför mötet har vi begärt att det ska tas fram ett bra beslutsunderlag”

Det enda positiva med allt detta är att vi till sist kommer att få se ett bra beslutsunderlag! För visst ska det bli uppfriskande att äntligen få ta del av ett beslutsunderlag som är bra! Det är ju något man inte är så van vid när det gäller kommunen…

Om det nu är så att Guitars ska få fortsätta låtsas att de är en förening så vore det klädsamt om kommunen behandlade dem därefter! Kräv att de halverar sina löner om de vill bli räddade, precis som för UIK. För UKF satte upp tuffa villkor där:

Skärmavbild 2016-08-25 kl. 06.13.29

Men det var ju ”bara” damfotboll, eller?! Problematiken är dock den samma i grunden, det finns inte nog många som vill se på varken gitarrer eller fotboll. Men i fallet med UIK så ställer man en rad tuffa ekonomiska motkrav. Hur kommer det att bli med Guitars tror ni?

I övrigt så tycker jag att Guitars kan börja sälja bingolotter, restaurangchansen, salami och Newbody precis som alla andra föreningar. För en av grunderna i föreningars överlevnad är ju de ideella insatserna av medlemmarna. Fast där blir det ju ett problem för Guitars har ju inga riktiga medlemmar!

Sedan så är ju alltid ungdomsverksamheten en riktig guldkalv i föreningslivet. Aktivitetsstödet till föreningarnas barn och ungdomar kan ju verkligen få det att rassla in kulor på föreningskontot. Men nu har ju inte Guitars någon sådan verksamhet förstås…

Varför inte säga upp den dyra museichefen och göra som alla andra föreningar, anställ någon med lönebidrag så gör ni dessutom en god gärning för någon i en utsatt position.

Vissa frågor får medborgarna nästan tvinga politiker och tjänstemän att ta tag i, andra ”viktiga” frågor slår de nästan knut på sig själva i sin iver att hitta lösningar på. Det skulle faktiskt vara roligt om vi kunde få se prov på detta engagemang även när det gäller samhällsfrågor som t.ex. rör skola och landsbygd.

Men det är väl som vanligt att ert engagemang aldrig når längre än till ”femkilometer-stadens” gräns…

12 kommentarer