Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

Replik av och till Hartman…

Av , , 2 kommentarer 61

I går publicerade jag ett inlägg som berörde artikelserien i VK som handlar om bolagiseringen i Umeå, dessutom vävde jag in det relaterade ämnet där Peder Westerberg felaktigt anklagar ”någon, men ingen specifik” i UKF’s styrelse för att läcka uppgifter till media!

Vad gäller artiklarna om bolagisering så använde jag mig av ett Facebook-inlägg skrivet av Thomas Hartman som referens till mina egna tankar kring det hela. Vilket jag tyckte passade ganska bra i sammanhanget eftersom vi trots allt emellanåt spelar på olika planhalvor vad gäller våra åsikter. Dessutom tyckte jag också att han i det här specifika fallet sköt bredvid målet i sitt resonemang, när han i mitt tycke förstorade upp den aktuella rubrikens betydelse i stället för att se till vad som verkligen skrevs i artikeln samt dess aktuella kontext.

Den replik som Thomas Hartman gav på mitt inlägg (på sin facebooksida) var i vanlig ordning väldigt genomtänkt och han fördjupar sitt resonemang utifrån sin initiala ståndpunkt, vilket är ett mycket trevligt sätt att föra debatt. Många av oss noviser och övriga låtsasdebattörer här på VK-bloggen har definitivt en hel del att lära på den punkten.

Vad gäller de övergripande dragen i repliken där Thomas beskriver journalistikens och VK’s roll i den lokala samhällsdebatten så är vi helt överens men det finns trots allt ett par saker jag vill bemöta.

Först och främst så tror jag Thomas missförstått mig en aning. Han skriver inledningsvis att jag tycker att han gör fel som kritiserar VK. Jag kan nog möjligtvis ha varit lite otydlig, men ni som känner mig eller har följt mina inlägg ett tag vet att jag definitivt tycker att kritik är en viktig komponent i samhällsdebatten, så länge den är befogad förstås. Så jag tycker absolut att det är OK om Thomas Hartman väljer att kritisera VK, däremot så är vi just i det här fallet inte riktigt överens om det var befogat eller inte. Det som står utom allt tvivel är dock att vissa andra VK-kritiker sedan länge tappat all trovärdighet.

På vissa grundläggande punkter skiljer sig våra åsikter dock ganska rejält vilket jag illustrerar med följande citat som jag tagit ur Thomas replik:

”Och läsarna fick än en gång med sig en diffus känsla att kommunledningen ägnar sig åt fulspel.”

Här blir skillnaden i vår grundsyn på problemet som tydligast. Thomas är av den åsikten att kommunledningen är ett rekorderligt gäng som sköter kommunen enligt regelboken. Jag däremot, som ni säkert vet vid det här laget, är av en helt annan åsikt. Så just eftersom jag anser att det pågår en hel massa ”fulspel” i kommunledningen så kommer jag såklart att värdera innehållet i artikeln helt annorlunda än Thomas. I min värld så är det ju dessutom självklart att det är jag som har rätt, eventuellt kan Thomas ha en marginellt avvikande uppfattning kring detta, vad vet jag ;-)

Thomas säger sedan så här:

”Fortsätter dramat spelas på samma sätt utan att det finns skäl för det så kommer den seriösa journalistiken lyckas med att underminera sin egen trovärdighet.”

Om man tror att VK har en dold agenda eller att de endast jagar ”klick” genom att försöka lura in läsarna med en rubrik som inte avspeglar innehållet, så kan det kanske finnas risk för detta. Just vad gäller VK och denna specifika artikel så ser jag dock personligen inga större risker för att så skulle vara fallet. Men här beror våra meningsskiljaktigheter mer på den syn vi har på VK. Är de objektiva eller försöker de påverka oss läsare, själv satsar jag min veckopeng på att de är objektiva…

Jag rekommenderar er alla att klicka in er på Thomas Hartmans Facebook, den är offentlig, och följa den bitvis riktigt givande debatten som förs kring artikeln om ”smygbolagiseringen”. Ett antal lokala ”storheter” har delat med sig av sin syn på denna fråga, bl.a. VK’s ansvarige utgivare Ingvar Näslund. Helt klart värt ett besök.

https://www.facebook.com/hartmanthomas

 

Här nedan klistrar jag in Thomas replik på mitt blogginlägg från igår. (hoppas du inte misstycker Thomas)

”Allmän reflektion och varning för långt inlägg. Robert Axebro som är en högprofilerad och skicklig bloggare (som jag visserligen inte håller med i allt han publicerar men trots detta verkligen respekterar) menar att jag gör fel som kritiserar VK. Att det är så att jag missförstått deras publicering. Så kan det naturligtvis vara.

Låt mig bara vara tydlig innan jag kommenterar detta. 

Min principiella inställning är att granskande journalistik är av avgörande betydelse för en orts överlevnad och utveckling. Jag menar att VK gör rätt som satsar energi och resurser på sådan journalistik. Jag tror nämligen att en del av VK:s potential ligger där. Människor vill läsa bra granskande journalistik och är beredda att betala för det. När den journalistiken dör ut är vi illa ute, precis som vi är illa ute när debatten dör på en ort. 

Men samtidigt som granskande journalistik är angeläget och centralt är det fullt möjligt och nödvändigt att vara kritisk som läsare. Det går att ha båda ståndpunkterna samtidigt.

Och i detta fall är det å ena sidan viktigt att Umeå kommun granskas. Denna granskning är nödvändig. Samtidigt är det viktigt att det görs seriöst. 

Att i artikeln som jag refererar till ovan tala om att det finns olika åsikter om kommunala bolag är bra eller ej och sedan låta båda sidor få presentera sina bästa argument är en sak men att i rubriken tala om ”smygbolagisering” trots att beslut om bolag tas öppet i kommunens högsta beslutande organ är en tråkig journalistik som bidrar till ett demokratiförakt. 

Då kan en annan mediapersonlighet nämligen den förträfflige Tomas Izaias Englund mena att jag överdriver detta problem denna gång. Att jag kan bättre. Och så kanske man kan se det. Självfallet kommer jag att fortsätta lyfta mediakritik och då antagligen hitta starkare exempel.

Samtidigt är det oroande med dessa rubriker som ingen tycks ta ansvar för som får agera klickbeten när tidningen gör sina pengar. Då krävs hårdare vinklingar. Då krävs att människor reagerar, helst att de blir känslomässigt engagerade. 

Att sätta rubriken ”olika åsikter råder om kommunala bolag” lockar helt enkelt inte lika mycket klick som ”smygbolagisering av Umeå kommun”. 

Det senare tar med läsaren in i sagans klassiska triangel där vi har offret som i detta fall antagligen är medborgaren som blir lurad på något sätt. Där finns hjälten (allt oftare journalisten som avslöjar orättfärdigheten) samt skurken som är kommunledningen. Denna gång lyckas inte VK leda smygbolagiseringen i bevis. Men det kanske kommer någon gång. Oklart när.

Och så ser mediautvecklingen ut. Och läsarna fick än en gång med sig en diffus känsla att kommunledningen ägnar sig åt fulspel. Som tidningen kan jobba vidare med i fler artiklar på liknande tema.

Fortsätter dramat spelas på samma sätt utan att det finns skäl för det så kommer den seriösa journalistiken lyckas med att underminera sin egen trovärdighet. 

Priset får demokratin betala. 

Där ligger min oro. Rätt eller fel.”

2 kommentarer

Hörrudu Peder – Det var jag som läckte till media

Av , , 8 kommentarer 77

Westerberg försöker identifiera medias källor – Ajabaja…

I dagens VK kan vi läsa att Peder Westerberg (L) anklagade Ulrika Edman (V) för att ha läckt ut uppgifter från Umeå kommunföretag (UKF) till media i samband med att kommunen i våras planerade att sälja Väven till sig själva för att frigöra kapital.

Tyvärr så har du fel här Peder! Det var faktiskt jag som ”läckte” till media. Som du kanske minns så granskade jag före sommaren allting som rörde sig inom och nära kommunen. Bland annat så begärde jag ut en hel trave med protokoll från UKF.  Detta material samt de slutsatser jag drog vidareförmedlade jag till Folkbladet varefter de publicerade ett antal artiklar i ämnet. Jag gjorde även själv ett blogginlägg kring detta. Så jag tror nog att en offentlig ursäkt till Ulrika vore på sin plats, eller vad säger du Peder?

Nu har ju du, Peder, inte laglig rätt att eftersöka medias källor men om det skulle kännas bättre för dig så kan jag förstås skicka över allt material jag har samt de konversationer som skedde via mejl mellan mig och Folkbladet. Fast å andra sidan anser jag att du är helt fel ute när du säger att något blivit läckt! Allting gick att utläsa ur era offentliga protokoll, även om de är lite svårtolkade ibland. Så vad är det som är så olyckligt med att offentliga uppgifter ”läckte” ut?

Vad är egentligen problemet Peder, är det jobbigt med transparens???

Nu hänger ju allting som vanligt ihop men det inlägg som jag skrev igår kväll och som jag tänkt publicera idag handlar om debatten som blev resultatet av VK’s artiklar gällande ”smygbolagisering”. Så här kommer nu det inlägg jag egentligen knåpat ihop och sedan knyter vi väl ihop säcken på slutet med Peder Westerbergs agerande…

Vad är Hartmans agenda?

Jag har med stort intresse följt den debatt som förts kring VK’s artiklar gällande ”smygbolagiseringen” av Umeå kommun. Det som är väldigt tydligt i debatten är att det blir allt mer populärt att misskreditera och ifrågasätta VK’s journalistik och motiven bakom deras artiklar.

Thomas Hartman, Umeås okrönte härskare i den sociala medievärlden, publicerade ett Facebook-inlägg där han hakar upp sig rejält på huvudartikelns rubrik – ”Smygbolagisering av Umeå kommun”. Utifrån rubriken bygger Hartman en egen tes om VK’s bakomliggande motiv för artikeln. Personligen tycker jag att han är helt fel ute i sitt resonemang. Det verkar som att han medvetet gör övertolkningar och misstolkningar av det som faktiskt står i artikeln. Men som det kommunikationsproffs han är kanske han rent av ville styra debatten i en viss riktning vad vet jag…

Det är dock helt klart så att det han skriver inte har någon klar koppling till de artiklar i ämnet som VK publicerat. Det mesta Hartman skriver kan nog kategoriseras som fria fantasier. Men det må ju vara hänt, för alla har väl rätt att fantisera litegrand. Det som jag tycker är intressant är dock när Thomas Hartman senare i debatten pekar på vad han ser som grundproblemet med VK’s artikel:

”Den som sätter rubriken tycks sällan behöva ta ansvar för sina formuleringar. Men många läser inte ens artikeln, skummar den möjligen, och då är skadan redan skedd.”

Smakar man lite på Thomas Hartmans problembeskrivning här ovan varefter man läser igenom hans Facebook-inlägg en gång till så verkar det helt plötsligt väldigt troligt att Thomas själv har fallit i den fälla han beskriver. För det ser onekligen ut som att han inte läst artikeln…

Men vad handlar det om då?

Personligen så väljer jag att se denna artikelserie som ett försök av VK att belysa den aktuella frågan om öppenhet i kommunen. För om någon skulle ha råkat glömma bort det så har kommunen visat att de inte bryr sig om offentlighetsprincipen, inte minst när de bröt mot lagen genom att ljuga och undanhålla den berömda konsultrapporten gällande skolan i Bullmark.

Det var även uppe en interpellation från Centerpartiet just kring bristen på öppenhet på förra fullmäktige. Så rätt eller fel, i min värld handlar VK’s artiklar i första hand om kommunens bristande transparens och det faktum att de verkar göra vad som helst för att hindra insyn. Så med tanke på allt hemlighetsmakeri som försiggår i kommunen tycker jag att det är fullt rimligt att VK även vill granska kommunföretagen avseende insyn och transparens. För det är precis detta som jag tror är kärnan i granskningen, många därute verkar dock ha en annan uppfattning. Vem eller vilka som har rätt kommer säkert att visa sig i slutändan.

Att misskreditera VK verkar vara en vedertagen strategi för flera av Umeås socialdemokrater (och en del andra…), man börjar ju nästan misstänka att attackerna på VK är ett av de många verktyg som används för att fullborda den politiska mörkläggningen i Umeå. För övrigt så ifrågasätter jag kraftigt agendan hos alla dem som attackerar VK! All denna smutskastning mot VK visar bara att vi närmar oss pudelns kärna…

Mörkläggning via bolag?

Jag ifrågasätter inte bolagiseringen i sig och de fördelar som faktiskt finns, men det verkar tyvärr vara så att en oönskad bieffekt är att bolagen också används för att ytterligare försvåra insynen i kommunens förehavanden. Att det går att få ut protokoll och en del andra dokument från bolagen är ju självklart men övriga saker som sker i bolagen är betydligt svårare att komma åt, så oavsett vad en del säger är bolagen betydligt mer slutna än kommunens egna verksamhet. Även om kommunen också verkar göra sitt bästa för att hindra insyn…

Att bolagen faktiskt används för att hindra media och medborgare att granska verksamheterna är dock ganska tydligt. De protokoll jag tagit del av blir allt otydligare och det blir allt svårare att få en helhetsbild av vad det är som beslutats. Min bild av svårigheterna med insyn bekräftas av det som Ulrika Edman säger i VK:

”Dagordning och protokoll är så svårgenomträngligt skrivna att innehållet bakom inte ska kunna läcka ut till media”

Så att det finns stora problem med transparens och insyn är nog det enda som inte är någon hemlighet längre och att det är våra förtroendevalda som är dirigenterna bakom mörkläggningen råder det inte heller något tvivel om. Mörkläggningskulturen bekräftas ytterligare genom det faktum att Peder Westerberg på fullaste allvar tar upp ett extraärende på styrelsemötet gällande att offentliga uppgifter ”läckt” ut. Vad om något är ett bevis på att insyn inte är önskvärt om det inte är när Peder Westerberg säger att det är ”fördjävligt” att offentliga protokollförda ärenden kommer ut till media?

För mig räcker bevisen för en fällande dom. Umeås ledande politiker är återigen skyldiga till att försöka lura och dupera media och medborgare. Några av dem har dessutom den dåliga smaken att försöka identifiera medias grundlagsskyddade källor medan andra ägnar sig åt något som är lika osmakligt, nämligen att attackera VK med lögnaktiga påståenden om dolda agendor. Det är verkligen illa ställt med Umeås politiska ledarskap!

Så det är verkligen dags för ett nytt ledarskap i Umeå och det brådskar…

Peder – En liten sak till…

När jag ändå är på krigsstigen så måste jag konstatera att Peder Westerberg faktiskt talar med kluven tunga! På sverigesradio.se kan vi ta del av när Peder säger att han vill att barnkonventionen ska spela en större roll i politiska beslut. Han slår sig även för bröstet och låter oss få veta att Liberalerna minsann tidigare också har ställt en interpellation angående just detta.

Jag undrar då bara lite stilla hur det kan komma sig att både du och din partikamrat Peter Sedlacek sket fullständigt i att det inte gjorts någon barnkonsekvensanalys inför skolbesluten i Bullmark och Botsmark. Vi som arbetar inom föräldragrupperna har vid ett flertal tillfällen påtalat detta för både dig och Peter. Min enkla konklusion är således att dessa stora ord om barnkonventionen inte betyder något överhuvudtaget för dig och ditt parti. Du slänger dig helt enkelt bara med en massa tomma ord, för i den politik ni bedriver här i Umeå syns inget av detta.

Med anledning av ”läckaget” i UKF så skriver du idag i din blogg dessutom att det är obehagligt med politiker som ljuger. Där håller jag med dig fullständigt, men jag tycker också att det är obehagligt med politiker som inte vill tillåta insyn i kommunens verksamheter. Jag tycker även att det är obehagligt med politiker som vitt och brett basunerar ut den politik de vill föra och sedan när det är allvar så betyder de stora orden ingenting.

Jag skulle rekommendera vissa av Umeås ledande politiker att kolla en extra gång under julgranen. För tomten borde definitivt ha lagt dit ett rejält paket med självrannsakan…

8 kommentarer

Ingen Jul utan landsbygden

Av , , 2 kommentarer 50

Tidningen Lands nya krönikör Terese Bengard levererar en läsvärd och ytterst tänkvärd julkrönika fullspäckad med argument för att hela Sverige skall leva! 

Om ni stadsbor inte bryr er om något annat så borde ni åtminstone fundera lite över var tomten bor någonstans. Just precis! Tomten bor på landsbygden, så vill ni fortsätta fira jul är det nog säkrast att ni skärper er…

Julkrönikan hittar ni här nedan:


2 kommentarer

Snålare än smålänningar?

Av , , Bli först att kommentera 45

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har utsett Värnamo till årets kommun 2016 – för sitt målmedvetna och strategiska arbete med att utveckla sin landsbygd.

I motiveringen kan vi bl.a. läsa att en av hörnstenarna är skolor. Det här är tyvärr något som helt missats i det S-styrda Umeå! Men så vann vi inget pris heller…

Så vi får väl helt enkelt konstatera att när det gäller landsbygd så är Umeås politiska ledning betydligt snålare än smålänningarna. Fast snål är nog inte rätt ord i sammanhanget. Dumsnål är nog en betydligt mer korrekt beskrivning. För i Värnamo har de säkert begripit att satsningen på landsbygden kommer att betala sig många gånger om. För som de säger i Värnamo:

”När landsbygden växer och utvecklas i samverkan med staden blir hela kommunen starkare”

Det kanske är dags för våra politiker att åka på en liten studieresa till ”Snål-land” för att lära sig mer om hur man ansvarsfullt hanterar ekonomin, samtidigt som hela kommunen får chans att utvecklas…

Artikeln från senaste numret av Land hittar ni här nedan.

Bli först att kommentera

Kommunalråd ljuger om revision…

Av , , 6 kommentarer 44

När VK skall få på tafsen eller en skola ska läggas ner, då är allting tillåtet…

Idag slog kommunalråden Hans Lindberg och Anders Ågren på stora trumman i sina bloggar och basunerade ut att VK har fel gällande kommunens utredning av slöseriet. De hävdar att även kommunrevisionen påbörjat en granskning av detta. Men var det verkligen så?

Föga förvånande hade ju inte dessa herrar riktigt koll på det hela. Det kan ju vara så att de inte fullt ut förstått hur kommunrevisionen arbetar. Fast det kan ju förstås också vara så att de hade fått undermåliga underlag nu igen? Eller förvränger de kanske medvetet sanningen?

Oavsett vilket av alternativen vi väljer så är det faktiskt inte första gången. För det är ju faktiskt så att när den högsta politiska ledningen verkligen vill något riktigt mycket så är det inte alltid så viktigt att underlagen är korrekta. Det kan till och med vara läge att förvanska sanningen så att den passar syftet bättre! Det blir ju så mycket enklare då…

Det spelar ingen större roll om de vill lägga ner en skola eller om de bara vill tvåla dit VK, ändamålet verkar tyvärr helga medlen i den politiska toppen.

Så ni kan skippa deras bloggar där de försöker vinna billiga poänger och istället läsa i VK vad kommunrevisionen själva hade att säga! Någon granskning har de då inte dragit igång…

Artikeln hittar ni här: Förvirring om kommunens granskning

6 kommentarer

Johaug provar Direktörsmodellen

Av , , Bli först att kommentera 63

Norrlänningar och då främst landsbygdsbor brukar med avund snegla mot den Norska modellen för hållbar landsbygdsutveckling. Nu verkar det dock vara ombytta roller…

Det norska skidförbundet har börjat kasta lystna blickar mot Sverige! Det som föranleder deras intresse är inget mindre än den i Umeå kommun nu så aktuella ”Direktörsmodellen” som används vid utredning av processavvikelser och andra oegentligheter.

Granskningsmodellen som går ut på att man helt enkelt granskar sig själv är just nu väldigt populär bland höga direktörer i Umeå. Den spås dessutom slå igenom på bred front i hela den offentliga sektorn under 2017.

Norska skidförbundet ser stor potential i denna modell som naturligtvis följer gängse praxis, den bygger uteslutande på transparens och systematiskt förbättringsarbete. I första skedet kommer Therese Johaug själv få leda en ytterst professionell och självfallet helt opartisk utredning för att bringa klarhet kring om hon brutit mot reglerna och gjort sig skyldig till dopingbrott eller inte…

För inte kan det väl handla om jäv när man granskar sina egna snedsteg???

Bli först att kommentera

Moa ljuger och Hans tar inte ansvar…

Av , , 4 kommentarer 54

De allvarliga övergreppen på demokratin…

…som kantat skolfrågan i Bullmark och Botsmark får vi aldrig glömma bort!

Här nedan publicerar jag Inge-Bert Täljedals* senaste Facebook-inlägg angående den lagvidriga hanteringen av konsultrapporten och hur han bedömer gårdagens debatt om öppenhet i fullmäktige.

* Inge-Bert Täljedal (tidigare rektor vid Umeå universitet och fd. Socialdemokrat) 

”Jag har nu sett videoinspelningen av Umeå kommunfullmäktiges debatt i dag om öppenheten i kommunens förvaltning. Det var centerpartisterna Mattias Larsson och Sven-Olov Edvinsson som hade interpellerat kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg med ungefär samma formuleringar som i den VK-artikel som jag kommenterade på FB för någon dag sedan.

Debatten i fullmäktige var bra så tillvida att alla underströk vikten av öppenhet, och såväl interpellanterna som företrädare för Vänsterpartiet gjorde bra inlägg – lugnt, sansat och tungt vägande i sak.

Det aktuella problemet är mycket allvarligt. Därför förvånar det mig att diskussionen i fullmäktige trots allt hade något lätt avslaget och väl godmodigt över sig. Hans Lindberg kom undan alltför lätt.

Det som enligt VK:s rapportering hände i somras och början av hösten vad gäller hemlighållande av en till kommunen inkommen konsultrapport är faktiskt något ganska oerhört. Inte nog med att kommunen förnekade rapportens existens inför VK:s journalist. Grundskolenämndens ordförande synes ha vilselett hela fullmäktige om rapportens existens. Ja, till och med när VK gick till kammarrätten för att få ut rapporten vidhöll kommunen sitt förnekande. Det var först när en privatperson gjorde ytterligare ett överklagande i kammarrätten som sanningen till sist kom fram (se länken nedan).

Det rörde sig inte om något trivialt ärende utan om en politiskt viktig fråga som engagerade många medborgare. Höga tjänstemän och politiker vilseledde avsiktligt både allmänheten och hela kommunfullmäktige om konsultrapportens existens. Och det skedde genom höga tjänstemäns och politikers överlagda agerande. Det grundläggande felet i detta var inte en alltför långsam diarieföring utan det rena förnekandet av rapportens existens när den efterfrågades. I varje fall om VK:s rapportering har varit korrekt, vilken ingen hittills har ifrågasatt.

Tonen och konkretionen i fullmäktigedebatten kunde gott ha varit en del skarpare.”

Jag tycker att ni med fördel kan dela Inge-Berts Facebook-inlägg som ni hittar via länkarna här ovan. Det här rättsövergreppet ska inte få falla i glömska…

4 kommentarer

Fredagsdikt – Versta pamparna…

Av , , 6 kommentarer 62

Fredagsdikt – en pampig vers

Att ha ett kommunalråd utan självinsikt

förenklar om man ska skriva fredagsdikt

Hans Lindberg pressas nu från flera håll

och det beror mest på att han saknar koll

För landsbygd han säger sig ha strategier

tyvärr är det bara lögner och ordbajserier

Att Guitars får 333-tusen mer per månad

är inget som gör någon särskilt förvånad

Det räckte inte med de elva skattemiljoner

som enbart i år gått till gitarr-subventioner

Angående Scharinska har Hans nu bytt fot

nu vill han sälja men förut så var han emot

Hans säger att han vill prioritera välfärden

men som vi alla vet så föredrar han flärden

Att Hans prioriterar en överdådig fastighet

på bekostnad av skolor är ingen hemlighet

VK fortsätter med sin befogade granskning

insyltade pampar gormar om förvanskning

Så Holmlund angriper VK i vanlig ordning

media ligger i toppen på hans hackordning

Han ger alltid Hans rejält med uppbackning

Lelle hoppas nog få en pampig avtackning

Vissa avtackas med spritfest och dansband

andra festar loss med skattemedel på Grand

Umeå ståtar med en ökänd samhällsdirektör

linan hon balanserar på är dock väldigt skör

Direktörskan hon uppvisar inte någon ånger

hon avtackas nog inte till dansbandssånger

Kommunen skall nu sig själva börja granska

vilket är bra om dom resultatet vill förvanska

Det är tydligt att våra skattemedel nu slaktas

det är inte konstigt att vissa politiker föraktas

Många som varit med och valt dom som styr

borde nog inse att notan blev alldeles för dyr

6 kommentarer

Snömos gör folk förbannade…

Av , , 2 kommentarer 45

I senaste numret av Västerbottningen levererar Torbjörn Wennebro en knivskarp replik på Hans Lindbergs och Christer Lindvalls  floskelfyllda inlägg i landsbygdsdebatten. Jag och Torbjörn är helt överens om att vår politiska ledning inte har begripit ett skvatt av den landsbygdsrapport de refererar till.

Läs och begrunda och sedan fixar ni en prenumeration på Västerbottningen via länken här nedan:

Västerbottningen – Prenumeration

FullSizeRender

2 kommentarer

S-ledningens motor kommer aldrig att fungera…

Av , , Bli först att kommentera 43

Hans Lindberg (S) och Christer Lindvall (S) hävdar bestämt att de har strategier för utveckling av hela Umeås landsbygd. De menar också att den lokala näringslivsutvecklingen är motorn som skall driva alltihop!

Vad gäller deras så kallade strategier så gäller de definitivt inte hela Umeå och dessutom så verkar ingen annan än S-ledningen tycka att strategierna fungerar. Beträffande motorn som skall driva utvecklingen så missar de vissa grundläggande detaljer. Oavsett hur bra den lokala näringslivsutvecklingen fungerar så är det fundamentalt att samhällsinfrastrukturen med skolor och liknande också tillåts vara med och driva utvecklingen. Det är dock omöjligt om samhällsfunktioner monteras ner!

Så tyvärr kommer deras motor aldrig att fungera som den ska…

På debattsidan i dagens VK bemöter jag den replik som Hans Lindberg och Christer Lindvall gav på mitt debattinlägg (VK 5/12). Ni hittar min replik via länken här nedan:

Lindberg och S-ledningen skapar ett ojämlikt Umeå

IMG_1721

Bli först att kommentera