Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

JOmenvisst är det någon annans fel

Av , , 13 kommentarer 92

Det var rent av skrämmande att höra Moa Brydstens kommentarer från gårdagens fullmäktige, där hon stod på den svarande sidan vad gäller motionen om en F-6 skola i Bullmark. Beträffande de politiker som hade en avvikande uppfattning konstaterade Moa helt enkelt att de ägnade sig åt smutskastning och konspirationsteorier. Sedan vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när Moa uttalar sig så här om Bullmarksfrågan:

”Tråkigt att man försöker skapa oro i en fråga där det finns tydliga beslut.”

Tydliga beslut? Det hela är så tragiskt att det nästan blir komiskt. Hur kan någon som är vid sina sinnens fulla bruk på fullt allvar klämma ur sig att det finns någon form av tydlighet i de beslut som är fattade. Hade det varit tydligt så hade motionen aldrig behövt komma upp. Hade det varit tydligt så skulle det inte finnas en massa märkliga villkor i besluten. Hade det varit tydligt så skulle inte föräldrar ute i byarna ägnat all sin lediga tid till att samla namnunderskrifter för att få politikerna att tänka om. Hade det varit tydligt så skulle inte konsultrapporten ha mörkats i nästan 6 månader. Hade det varit tydligt så skulle renoveringen av den gamla skolan redan påbörjats för den ”hemliga rapporten” pekar faktiskt ut en rad saker som var tvungna att åtgärdas omgående och det har nu gått 8 månader sedan besiktningen och inget har hänt. Nä du Moa! Det enda som är tydligt i den här frågan är att den misskötts grovt och att den kommer att leva kvar som ett avskräckande exempel under en mycket lång tid…

Sedan var det också intressant att ta del av Moas tankar kring min JO-anmälan 

Moas kommentarer angående att jag JO-anmält henne och tre andra för att de medvetet undanhållit allmänna handlingar samt att de ljugit om dess existens tycker jag är helt obetalbara, så här säger hon:

”det förvånar mig inte. Robert Axebro har tidigare JO-anmält tjänstemän och det är hans sätt att skapa opinion i den här frågan och misskreditera oss”

Här tycker jag att det är lite intressant att Moa inte ens blir förvånad. Det måste ju innebära att hon är medveten om att alla de som nu blivit anmälda inte har rent mjöl i påsen. För inte tror hon väl att jag skulle springa runt och JO-anmäla folk bara så där helt utan anledning?

Är jag en notorisk JO-anmälare?

Jag har faktiskt vid ett tillfälle tidigare lämnat in en JO-anmälan också den mot Umeå kommun. Hör och häpna så gällde även det kommunens hantering vid utlämnande av allmänna handlingar samt den ogenomträngliga struktur av separata diarier som byggts upp. Till saken hör dock att jag fick rätt och kommunen fick en reprimand av Justitieombudsmannen där de upplyste kommunen om deras skyldigheter. När man läser Moas kommentar så kan man få intrycket av att jag ägnar mig åt okynnesanmälningar samt att jag gör det på regelbunden basis. Men Moa är nog en aning slarvig med sanningen här, men vi börjar ju förstås bli vana vid det. Dessutom så vet nog till och med Moa att det den här gången är långt mer allvarligt och kommer de undan med en reprimand efter det här måste det nog betecknas som ett smärre mirakel. För hon kan väl ändå inte anse att min anmälan är helt grundlös?

Moa säger också att jag JO-anmäler i syfte att skapa opinion, men är det verkligen så?

Det är inte heller riktigt sant. Anledningen till att jag lämnar in en JO-anmälan har väldigt lite med opinionsbildning att göra. Det handlar istället om något så enkelt som att jag vill att saker och ting ska skötas korrekt både vid beslutsfattande och vid övrig myndighetsutövning, särskilt viktigt är detta när det gäller demokratin. Dessutom så är jag ganska petig med att folk ska vara raka och ärliga. Brister det på dessa punkter kan det mycket väl hända att det dimper ner ytterligare en befogad JO-anmälan. Men hur var det med opinionen då? Jo det är klart att en JO-anmälan mycket väl kan få visst genomslag på opinionsläget, men det är definitivt inte det primära här. För om Moas resonemang skulle stämma så innebär ju det att det här endast är andra gången någonsin som jag försökt skapa opinion och det tror jag vi kan enas om att det inte stämmer…

Moa och en del andra i S-ledningen har en tendens att hela tiden känna sig orättvist behandlade. Det är aldrig deras fel oavsett vad som händer, är det inte medias fel så måste det vara någon annans fel. Själv verkar de vara helt oförmögna att göra något minsta fel. Det här beteendet märks tydligt när hon anklagar andra politiker för att ha konspirationsteorier. Det visar sig även när hon ondgör sig över att jag försöker misskreditera dem min JO-anmälan. Men att även S-ledningen gör fel råder det inget tvivel om. Det som är det stora problemet är bara att de aldrig någonsin är villiga att erkänna detta…

Förutom att skapa opinion så är jag enligt Moa alltså också ute efter att misskreditera dem. Jag får intrycket av att hon dessutom anser att det jag gör är helt obefogat, där råkar jag dock vara av en annan uppfattning. För att bemöta detta så kan jag bara säga att jag inte är ute efter att misskreditera någon, det jag vill är bara att få fram sanningen, vilket i och för sig kan innebära att en del makthavare hamnar i rampljuset om de misskött sig. Dessutom behöver Moa och S-ledningen definitivt inte någon hjälp med misskrediteringen för det verkar de vara mer än kapabla att sköta alldeles själva…

Känner man sig misskrediterad när sanningen lyfts fram så är det nog dags att snarast kliva fram ur skuggorna…

13 kommentarer

JO-anmälan och dagens fullmäktige

Av , , 3 kommentarer 78

Vad handlar dagens motion egentligen om?

På dagens kommunfullmäktige ska det beslutas om motionen gällande en sammanhållen F-6 skola i Bullmark helt i enlighet med tidigare beslut fattat av Sävar kommundelsnämnd. Alternativet finns överhuvudtaget inte i min värld. Men för att alla ska förstå vad det handlar om ska jag lite kort presentera alternativen.

Bifall till motionen innebär helt enkelt att en sammanhållen F-6 skola byggs i Bullmark. Väljer man bifall så kan man tryggt luta sig mot de gedigna underlag som togs fram av Sävar KDN i syfte att få till en långsiktig och hållbar lösning för bygden.

Motsatsen till bifall i det här fallet är rent vansinne. Väljer man detta så accepterar man att beslutet, om att endast bygga en F-3 skola, som fattades i februari saknade all form av konsekvensanalys. Det var ett av modern tids sämst underbyggda beslut. Den utredning som ansvarig tjänsteman tog fram kan bäst liknas vid en tafflig power point presentation. Politiker i nämnden hade dessutom svårt att få tillgång till de få undermåliga beslutsunderlag som trots allt fanns. Dessutom, och det här är riktigt allvarligt, så är man beredd att blunda för det faktum att det beslut som fattades i juni om att åk. 4-6 i Bullmark fortsatt skulle få nyttja den gamla skolan aldrig hade kommit till om de ansvariga inte brutit mot lagen. Det här beslutet som vi nog alla känner till kantas alltså av mörkläggning och lagbrott. Här ljögs det friskt och det hävdades att det inte fanns någon konsultrapport trots att den faktiskt hade funnits hela tiden. Så är man villig att strunta i det faktum att man är förtroendevald i en demokrati så kanske det här är ett bra alternativ…

Så kort och gott om man bryr sig det minsta om vad som är rätt och riktigt så ger man självklart sitt bifall till motionen. För mig är dock denna fråga betydligt viktigare än att bara gälla själva skolan. Den här motionen är principiellt mycket viktigt eftersom det nu rådande beslutet har drivits igenom under högst tvivelaktiga former. Tjänstemän och politiker har i mitt tycke begått tjänstefel när de i denna fråga med berått mod agerat i strid med den lagstadgade offentlighetsprincipen.

Med anledning av den lagvidriga hanteringen av handlingar gällande skolan i Bullmark så har jag valt att JO-anmäla de politiker och tjänstemän jag anser vara ansvariga i denna härva. Jag hoppas att alla fullmäktigeledamöter idag funderar ett extra varv kring hur de vill att Umeå ska styras. Vill ni fortfarande ha demokrati? Isåfall röstar ni bifall för motionen om en F-6 skola i Bullmark. Det handlar inte bara om själva skolan utan det är även ett aktivt ställningstagande för ett öppet och transparent samhälle. Som förtroendevalda är ni faktiskt skyldiga oss väljare att tänka efter extra noga i en principiellt viktig fråga som denna…

 

Här nedan kan ni läsa den JO-anmälan jag skickat in:

JO-anmälan

Anmälan mot
Anmälan riktas mot nedanstående politiker och tjänstemän vid Umeå Kommun.
Moa Brydsten, Ordförande i För- och grundskolenämnden
Elmer Eriksson, Vice ordförande i För- och grundskolenämnden
Ann-Christine Gradin, Utbildningsdirektör
Erik Nordahl, För- och grundskolechef område Centrum/Norr

Beskrivning
Ett beslut i ett extrainsatt ärende vid För- och grundskolenämndens sammanträde den 2016-06-23 grundades på uppgifter gällande skicket på Bullmarks gamla skolfastighet. Det märkliga här är dock att endast nämndens presidium, Moa Brydsten och Elmer Eriksson, fick ta del av den information och material som de beredningsansvariga tjänstemännen, Ann-Christine Gradin och Erik Nordahl, tagit fram. Övriga berörda ledamöter i nämnden fick inga underlag överhuvudtaget inför beslutet. Det enda som fanns att tillgå för de demokratiskt valda politikerna var en ytterst torftig tjänsteskrivelse (se bilaga 3).

Nämndens ordförande Moa Brydsten uttalade sig sedan till Folkbladet (se bilaga 2). I det aktuella uttalandet klargjorde Moa Brydsten att grunden till beslutet var att en extern konsult hade gjort en bedömning som har visat att den gamla fastigheten i Bullmark är i bra skick och är lämplig för grundskoleverksamhet. Utifrån detta uttalande om att en extern konsult besiktigat fastigheten valde jag att begära ut uppgifter om bl.a. vilken konsult som gjort bedömningen samt även den rapport/bedömning som konsulten måste ha levererat.

Besiktningen som fastslog skolans skick utfördes av ett konsultföretag, Planea AB. Företaget upprättade även en 17 sidor lång rapport med tillhörande bilagor där skolans alla fel och brister nedtecknats. (Denna rapport var dock ännu ”hemlig” så vi återkommer till den senare)

Anmälan grundar sig på det faktum att Umeå kommun vägrade lämna ut denna rapport/bedömning med hänvisning till att det inte fanns några upprättade eller inkomna handlingar i ärendet.

Jag begärde via kommunens diarium ut de handlingar som jag ansåg vara allmänna den 2016-06-28 (se bilaga 1). Denna begäran resulterade dock som sagt endast i ett avslag (se bilaga 5). Avslaget grundade kommunen dels på att jag i begäran använt formuleringen ”skolans dåliga skick” och de kunde inte hitta någon bedömning som styrkte denna formulering. Vidare så hänvisades till arbetsmaterial som ej lämnas ut. Det var fler än jag som försökte begära ut den aktuella konsultrapporten bl.a. Catharina Saha på Västerbottens kuriren. Även Catharina fick avslag på sin begäran med likartad beslutsmotivering. Catharina Saha valde dock att överklaga beslutet till kammarrätten. Rätten kom dock fram till att det inte fanns några handlingar i ärendet att lämna ut. ”Nämnden har vidare upplyst om att det inte finns någon anteckning eller annan handling rörande bedömning av en extern konsult i det aktuella ärendet”, skrev kammarrätten i sin dom. Personligen anser jag att det är märkligt att kammarrätten helt och hållet gick på utsagan från den aktuella nämnden när de fattade sitt beslut.

Utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin uttalade sig vid en pressträff den 2016-09-29 angående den rapport som hon fortfarande vägrade erkänna att den existerade. På direkt fråga gällande konsultrapporten från Västerbottens kuriren svarade hon då – ”Det vi har är minnesanteckningar, koncept. Det är inte slutbehandlat. Det finns inte ett presenterat underlag” (se bilaga 6).

Ytterligare en privatperson, Robin Enander, överklagade på nytt i Kammarrätten gällande att kommunen inte lämnade ut konsultrapporten som nu alltså skulle bestå av minnesanteckningar. Denna överklagan resulterar i att Kammarrätten tvingar för- och grundskolenämnden att lämna ut handlingen som nu dessutom visat sig existera i form av en rapport, inte som minnesanteckningar. Kammarrätten upphäver nämndens beslut att inte lämna ut konsultrapporten och fastslår att det är en allmän handling.

Det aktuella materialet blev således offentligt den 29 november 2016. Den konsultrapport som slutligen blev tillgänglig för allmänheten är i själva verket allt annat än några enkla minnesanteckningar. Det handlar om en 17 sidor lång fullskalig statusbesiktning med flera bilagor. Rapporten är daterad till den 16 juni år 2016, vilket alltså är det datum då den inkom till Umeå Kommun. Det är alltså denna rapport som Ann-Christin Gradin, Erik Nordahl har beskrivit som minnesanteckningar och arbetsmaterial.

Något som i sammanhanget är ytterst graverande är att trots att lagen kräver att handlingar ska bli registrerade som inkomna så snart de når en myndighet eller ansvarig tjänsteman har denna konsultrapport hemlighållits i nästan sex månader. På en fråga från VK angående varför konsultrapporten inte registrerats hos kommunen förrän i november månad svarar Gradin så här:
” Vi har ändå haft tillgång till materialet. Vi har det här arbetssättet så länge ett ärende inte är färdigbehandlat. Vi lägger inte allt i diariet, säger Ann-Christin Gradin.” Det brott mot den grundlagsfästa offentlighetsprincipen vi alltså här fått bevittna verkar vara ett systematiskt arbetsätt. Så med andra ord har vi här fått bekräftelse på att Umeå kommun medvetet undanhåller allmänna handlingar från offentlighetens ljus denna lagvidriga mörkläggning måste helt enkelt få ett slut.

Att beteckna handlingar som arbetsmaterial är ingen laglig grund att vägra lämna ut dem när de uppenbarligen legat till grund för det aktuella beslutet. Detta gör handlingarna per automatik till allmänna även om det hade varit minnesanteckningar. I det här fallet med en inkommen slutrapport blir det ännu mer uppenbart.

Anmälarens syn på händelsen
Jag anser att För- och grundskolenämndens presidium, Moa Brydsten och Elmer Eriksson agerat i strid med offentlighetsprincipen när de förvägrat de övriga politikerna i nämnden att ta del av den aktuella rapporten som hade inkommit 6 dagar innan nämndens beslutsmöte.

De ansvariga tjänstemännen, Ann-Christine Gradin och Erik Nordahl som beställt den aktuella besiktningen och helt uppenbart även tagit del av den rapport som det anlitade besiktningsföretaget levererat har även de å det grövsta gjort sig skyldiga till brott mot den grundlagsfästa offentlighetsprincipen när de ljugit om en inkommen handling och dessutom vägrat lämna ut densamma. Att med berått mod till medier och medborgare framföra lögner om att det inte finns någon rapport utan endast ”minnesanteckningar, koncept” är i mina ögon ett mycket allvarligt tjänstefel.

Att det dessutom nu framkommit att detta lagvidriga sätt att hantera inkomna handlingar används fullt medvetet och dessutom systematiskt inom Umeå kommun väcker frågor om legitimiteten för hela diariehanteringen. Vidare så visar detta också på ett förakt för hur en demokrati skall fungera. Att folkvalda politiker i Umeå kommuns nämnder tvingas fatta beslut utan att ges tillgång till all väsentlig information är ett hot mot demokratin. I ljuset av detta så anser jag att även För- och grundskolenämndens ordförande och vice ordförande gjort sig skyldiga till tjänstefel. Skulle det inte röra sig om tjänstefel för dessa två så har de åtminstone med all önskvärd tydlighet visat att de är allt annat än lämpade att inneha den här typen av förtroendeuppdrag.

I korthet så anser jag att samtliga som berörs av denna anmälan agerat felaktigt genom att de hemlighållit en inkommen handling från den 2016-06-16 till den 2016-11-29 när kammarätten tvingade dem att offentliggöra handlingen. Att detta skett uppsåtligen gör agerandet än mer allvarligt.

3 kommentarer

Flera politiker bekräftar min bild.

Av , , Bli först att kommentera 63

Representanter från flera partier har bekräftat min bild av hur det ligger till med skolfrågan i Bullmark!

Jag har fått otroligt mycket respons på min replik angående Moa Brydstens utspel om skolan i Bullmark. Särskilt inspirerande är det att ovanligt många politiker gett positiv återkoppling kring detta. Så det känns lite extra skönt att få så mycket bekräftelse från ”insidan” i den här principiellt viktiga frågan för det visar att även många förtroendevalda politiker börjar ha fått nog av vissa ledande sossars framfart, inte minst vad gäller skolfrågan.

På måndag kommer som sagt motionen om en ”riktig” F-6 skola i Bullmark upp i kommunfullmäktige och alla partier som vill kunna kliva ut ur fullmäktigesalen och ha kvar någon form av trovärdighet gentemot väljarna kan inte göra annat än att ge bifall till motionen. För en del partier är det redan försent, deras trovärdighet är körd så långt ner i botten det är möjligt.

Liberalerna hör till de partier som nu har goda möjligheter att bättra på sitt anseende. Detta eftersom deras gruppledare vid upprepade tillfällen till föräldragruppen ute i byarna gett uttryck för en helt annan uppfattning i skolfrågan än den som deras representant i För- och grundskolenämnden haft. Så Peder Westerberg har nu en gyllene möjlighet att släta över de misstag som hans parti begått i nämnden. Det ska bli lite extra intressant att se om Liberalerna är sugna på lite enkla gratispoäng.

Det kommer att bli en spännande måndag där partier och ledamöter i fullmäktige kommer att bli tvungna att bekänna ”färg” på riktigt…

Bli först att kommentera

Replik till Moa Brydsten

Av , , 2 kommentarer 67

Moa Brydsten (S) har på debattsidan i Folkbladet valt att bemöta Elisabet Forsells öppna brev: Ska landsbygden prioriteras ner  I detta brev uppmanar Elisabet övriga politiker till eftertänksamhet, är de verkligen beredda att rädda Moas och övriga socialdemokraters ansikte ännu en gång?

Sammanfattningsvis så är det ett ganska meningslöst inlägg i debatten av Brydsten. Hon tillför ingenting nytt. Det enda hon lyckas med är att komma med ytterligare lögner och halvsanningar. Strösslat med lite halvhjärtade floskler och vips så var det klart…

Här nedan kommer Moas debattinlägg med mina kommentarer insprängda:

S: Bullmarks nya skola klar 2019

Elisabet Forsell (V) skrev i Folkbladet igår att det beslutats att den gamla F-6 skolan i Bullmark ska fortsätta användas och uppmanade politiker att tänka om. Det stämmer inte. En ny skola ska byggas och arbetet är redan i full gång. Det skriver Moa Brydsten (S) ordförande För- och grundskolenämnden

Kommentar: Det är fult att använda härskartekniker Moa! Här väljer du medvetet att ”missförstå” Elisabet enbart för att få henne att framstå i sämre dager. Den gamla F-6 skolan ska enligt ert beslut fortsätta användas som 4-6 skola vilket du mycket väl förstod att Elisabet menade. Sedan att säga att arbetet med att bygga den nya skolan är i full gång är milt sagt en överdrift. Att det finns förslag om projekteringspengar i en icke beslutad investeringsplan är inte riktigt vad jag betecknar som i ”full gång”

Elisabet Forssell (V) skriver i Folkbladet (26/1) och uppmanar ledamöterna i kommunfullmäktige att tänka efter i frågan angående Vänsterpartiets motion om att bygga en F-6-skola i Bullmark. Motionen kom in i april och mycket har hänt sedan dess. 

Kommentar: Du har helt rätt i att mycket har hänt sedan motionen kom in i april. Faktiskt en hel del anmärkningsvärda saker. Bland annat så har ett par politiker och ansvariga tjänstemän gjort sig skyldiga till lagbrott när de i flera månader ljugit och undanhållit allmänna handlingar från andra politiker, medier och medborgare. Ja just det ja! Under denna mörkläggning drev ni igenom ett beslut som enbart syftade till att tysta folkopinionen. Det känns konstigt att medge, men vi är nog överens för första gången – För det har onekligen hänt en hel del…

Just nu pågår processen för den nya skolan i Bullmark. Skisserna för skolan är snart färdiga och efter det startar själva detaljplaneprocessen. Detta innebär, i enlighet med de beslut som är fattade i För- och grundskolenämnden, en helt nybyggd förskola och F-3-skola för Bullmarksbarnen samt renoveringar av de befintliga skollokalerna för årskurs 4-6.

Kommentar: Du nämner att detta är i enlighet med de beslut som är fattade och i det aktuella beslutet om att använda den gamla skolan valde ni att klämma in följande villkor: ”Detta under förutsättning att behörig och legitimerad personal fortsatt finns att tillgå eller att större investeringar i lokalerna inte krävs”. Jag antar att de renoveringar du nämner handlar om de ca. 2 miljoner kronor som krävs för att skolan skall var tjänlig i fem år. De omfattande renoveringar som krävs för att kunna använda skolan på längre sikt kommer väl aldrig att bli aktuella med detta villkor inskrivet i beslutet, eller har ni kanske tänkt revidera beslutet och ta bort det onödiga villkoret…

Att kunna fortsätta använda de befintliga lokalerna med anpassningar och renoveringar möjliggör att på ett bra och effektivt sätt säkerställa en F-6 skola i Bullmark. Det är en bra lösning som För- och grundskolenämnden ställt sig bakom.

Kommentar: Det är väldigt magstarkt att säga att det här är en bra lösning som för- och grundskolenämnden ställt sig bakom. Som du kanske minns så ljög ni för de övriga politikerna när ni undanhöll konsultrapporten och tvingade dem fatta beslut helt utan underlag. Måste vara praktiskt att kunna hantera sanningen så pass flexibelt…

Detta är även en förutsättning för att på lång sikt säkerställa en bra skola i bygden. Just nu ligger förskolan en bra bit från skolan, i olämpliga lokaler, samt att förskoleklass och upp till sjätte klass inryms i den nuvarande skolan med extra paviljong för att rymma alla barn och elever.

Kommentar: Här väljer du att vara väldigt flyktig i det du säger. Säkerställa en bra skola i bygden? Menar du samma sak som oss här ute i byarna så snackar vi om att säkerställa en bra F-6 skola. För du menar väl inte att säkerställa det ni i beslutet från februari 2016 ansåg vara det bästa för bygden – en F-3 skola och skeppa iväg mellanstadiet till Sävar???

Det är inte en bra lärmiljö och inte heller hållbar över tid. Med den nya lösningen samlar vi verksamheten och lokalerna kommer vara väl anpassade.

Kommentar: Om det inte är en bra lärmiljö att förskolan ligger en bra bit från skolan hur ska det då kunna vara en bra lärmiljö om det finns en F-3 skola och en 4-6 skola i samma by som ligger en bra bit ifrån varandra? Låter inte som så speciellt välanpassade lokaler, men vad vet jag…

I den nya skolan kommer årskurs 4-6 vara i de lokaler som den nuvarande skolan är i, paviljongen kommer tas bort och öppna upp ytan och ge en större skolgård för eleverna. Förskolan och F-3 kommer då få nya lokaler precis bredvid, vilket kommer att lösa platsbristen och ge barnen en bra och anpassad lärmiljö.

Kommentar: Ursäkta Moa! Men har du nyligen köpt upp mark som angränsar till den gamla skolan? I annat fall är det här ännu en lögn. Förskolan och F-3 kommer definitivt inte att få nya lokaler precis bredvid 4-6 skolan. Den planerade skolan hamnar också en bra bit bort och det finns fortfarande en väg som ska passeras. Fast ni kanske tänker förbjuda biltrafik i Bullmark för att lösa det problemet…

Det är en god investering för det långsiktiga behovet för Bullmark nu och i framtiden. För Socialdemokraterna är landsbygdsfrågorna viktiga, och en nödvändig del i att hela kommunen ska stärkas och utvecklas.Just nu pågår ett stort arbete i hela kommunen för att få en bra översiktsplan för landsbygden och utvecklingen framöver. Skolor, så väl som boende, kommunikationer och jobbtillfällen är viktiga delar i det arbetet. Allt detta är sannerligen frågor av principiell vikt för hela kommunens framtid.

Kommentar: En god investering för det långsiktiga behovet i Bullmark hade varit att bygga en sammanhållen F-6 skola och det vet du mycket väl. Hade du och Hans haft nog med förstånd och civilkurage hade ni pudlat redan i våras och då hade vi sluppit allt det här tramset. Men om du nu framhärdar med att det här är en långsiktig lösning så borde det väl inte vara några problem att fatta erforderliga beslut om en totalrenovering av den gamla skolan. När ni väl fått ner det på papper så kanske vi här ute kan börja tro på det du säger. För jag hoppas att du inser att ditt förtroendekapital är lika med noll just nu.

Den nya skolan kommer enligt plan vara färdig till 2019, och då får Bullmarksbarnen en fin och anpassad skolmiljö från förskola upp till årskurs 6.

Moa Brydsten (S)
Ordförande För- och grundskolenämnden

Slutkommentar: Slutligen så vill jag instämma i Elisabet Forsells uppmaning till alla fullmäktigeledamöter. Överväg noga hur ni ska rösta gällande förslaget att bygga en ny F-6-skola i Bullmark. Ni vet mycket väl att den beslutade lösningen inte är långsiktigt hållbar. Och glöm förresten inte bort att även ni har blivit förda bakom ljuset. Står ni verkligen bakom de beslut som fattats under den här resans gång? En resa kantad av undermåliga underlag, rena lögner och hemlighållna rapporter.

Röstar ni med Moa och S i den här frågan så säger ni också att ni står bakom alla de lögner som förts fram. Ni säger även att demokratiska principer inte är så viktiga för er eftersom ni totalt struntar i allt vad transparens är och skiter fullständigt i vad medborgarna tycker. Men allvarligast av allt är att ni utan omsvep låter alla väljare veta att ni är helt ryggradslösa och att ni inte ens i en sån här principiellt viktig fråga vågar stå upp mot den svagaste S-ledningen i mannaminne. Om det är den bilden ni vill förmedla så kan ni bara fortsätta blunda. Men i annat fall torde valet vara enkelt…

2 kommentarer

Man ur huse för landsbygdens framtid

Av , , 4 kommentarer 55

Det är nu dags att gå man (och kvinna) ur huse och ta chansen att påverka Umeå kommuns översiktsplaner och då framförallt de delar som berör landsbygden.

Framtiden för Umeås landsbygd är nu ute på samråd och det hela hänger på en skör tråd. Det samråd som kommunen haft med medborgarna hittills, har i princip uteslutande gått genom bygderådet. Detta verkar vid första anblick kanske vara i sin ordning, men tyvärr har bygderådet starka kopplingar till den S-förening som t.ex. när det gäller skolfrågan i Bullmark visat sig ha allt annat än landsbygdens bästa för ögonen. Så därför måste vi tillsammans få kommunen att inse att de måste samråda med fler parter som representerar Umeås landsbygd.

Dessutom vad gäller Sävarådalen, förutom Sävar tätort, så har Hans Lindberg (S) och övriga S-ledningen varit väldigt tydliga med att detta område inte ligger inom de ”landsbygdskorridorer” som kommer att prioriteras i det fortsatta arbetet.

Så därför är det nu extra viktigt att fler röster får komma till tals gällande hur vi lantisar ser på landsbygdens framtid. 

Jag vill därför uppmana alla berörda att besöka något av de fyra samrådsmöten som redan är inplanerade. Det första går av stapeln redan imorgon tisdag i Gravmark.

24/1 kl 19.00 Kläppstugan i Gravmark 

2/2 kl 19.00 Byastugan Stöcksjö

13/2 kl 19.00 Bygdegården Tavelsjö

21/2 kl 19.00 Missionshuset Sörmjöle

Mer att läsa om hur samrådet går till hittar ni på följande länk:

Ny översiktsplan Umeå

Där finns även samrådshandlingarna och det tematiska tillägget för landsbygden att ladda hem. Här kommer man även åt ett webbformulär där det är enkelt att skicka in sina synpunkter på dessa planer.

4 kommentarer

Ett nödrimmat 2016

Av , , 4 kommentarer 58

4 kommentarer