Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

Hoppsan Enar…

Av , , 4 kommentarer 89

…här kastas det visst sten i glashus!

Enar Jonsson ordförande i bygderådet samt i högsta grad aktiv i Gravmark Bullmarks S-förening skriver i senaste numret av Västerbottningen ett öppet brev till mig. Rubriken är: ”Axebro håll dig till sanningen”. Ni hittar det öppna brevet i slutet av blogginlägget.

Enar förklarar inledningsvis att han på omvägar hört att jag tydligen varit en ivrig bloggare under 2016. Det verkar vara viktigt för Enar att verkligen trycka på att han själv aldrig läser det jag skriver. Han refererar sedan till ett av mina tidigare blogginlägg. Här säger Enar, helt felaktigt, att jag i inlägget skrivit att jag skulle sluta blogga för att min arbetsgivare ansåg att det inte var förenligt med min anställning. Detta är förstås en ren lögn, i inlägget anförde jag hälsoskäl som en anledning att dra ner på bloggandet. Jag skrev också att en annan anledning var att: ”jag har fått ytterst subtila indikationer på att mitt korståg mot Umeås politiska ledning inte riktigt står högst upp på min arbetsgivares önskelista.” För mig som är ganska petig med sanningen är dock skillnaden i betydelse här väldigt stor.

Enar skriver sedan att jag ett par dagar senare kom med ytterligare ett inlägg där jag skulle ha sagt ”jag har gått in Centerpartiet, och nu startar jag min blogg igen.” Det här är också rena påhitt, vilket är uppenbart om man läser mina blogginlägg från den 12:e, 13:e och 23:e september. Så jag tvingas faktiskt konstatera att det nog är Enar som har vissa problem att hålla sig till sanningen

Så här långt kan man ju tycka att det inte är så mycket att bråka om. Särskilt om det nu är som Enar säger att han själv sällan läser min blogg utan bara ibland får veta från goda vänner vad jag skriver… Men sedan börjar Enar trassla in sig rejält i fullständigt osannolika förklaringar till varför han ringt runt till en hel massa Centerpartister för att baktala mig. Här vill han få folk att tro att han bara å Bygderådets vägnar ville veta om jag bloggar som enskild individ eller för Centerpartiets räkning.

Redan här svajar förklaringen betänkligt, men om man bara läser hans öppna brev kan det eventuellt verka troligt. För i det öppna brevet beskriver han sina samtal med Mattias Larsson och Eric Bergner som ett kvitto på att det han säger är sant. Det han inte nämner är att han även kontaktat ytterligare ett antal Centerpartister. Om han nu bara ville veta om jag uttalade mig privat eller inte, varför då ringa runt till alla de övriga i Centern? Det hade ju för övrigt räckt med att fråga mig, Enar säger sig ju trots allt föredra att föra samtal direkt i det personliga mötet. Dessutom så bör det tilläggas att Enars version gällande syftet med samtalen inte bekräftas, så man börjar ju faktiskt fundera på vad syftet egentligen var med alla Enars telefonsamtal och nu det här öppna brevet. Personligen så köper jag definitivt inte hans story…

Eller som en av mina Centervänner lite fint försökte förklara för dig Enar, så är du nog ute i ogjort väder här…

Enar påtalar också att jag framfört omdömen om honom och Bygderådet i tidigare blogginlägg, för tydlighetens skull så var det så här jag skrev, det hela gällde kommunens samråd om den nya översiktsplanen för landsbygden: ”Det samråd som kommunen haft med medborgarna hittills, har i princip uteslutande gått genom bygderådet. Detta verkar vid första anblick kanske vara i sin ordning, men tyvärr har bygderådet starka kopplingar till den S-förening som t.ex. när det gäller skolfrågan i Bullmark visat sig ha allt annat än landsbygdens bästa för ögonen. Så därför måste vi tillsammans få kommunen att inse att de måste samråda med fler parter som representerar Umeås landsbygd.” Mitt omdöme handlar alltså främst om att vi har olika åsikter om såväl skolfrågan som upplägget för kommunens samråd. Att kommunen borde ha fler samrådsparter framförde jag även till kommunen på det första samrådsmötet. Det var dock tydligt att Enar inte uppskattade att jag framförde min åsikt. Personligen tycker jag dock att det är okej att ha olika åsikter, men vi verkar definitivt inte vara överens på den punkten. 

Jag skulle dock ljuga om jag sa något annat än att mitt förtroende för hur bygderådet leds, om möjligt, har sjunkit ytterligare. Detta inte minst efter Enars märkliga ”ringa runt kampanj” och nu hans förvirrade öppna brev där det framkommer att det är ett styrelseärende huruvida jag bloggar privat eller som centerpartist. Borde inte Bygderådet ha betydligt viktigare ärenden på agendan?

En bekant här i byn uttryckte sig ungefär så här gällande hela denna soppa: ”Du har nog trampat på ömma tår, som borde ha blivit trampade på för länge sedan.” Med andra ord så upplever jag att den gängse uppfattningen är att det var på tiden att någon sade emot denne despot… 

IMG_1865

4 kommentarer

Pampig DIKT-atur

Av , , 1 kommentar 64

1 kommentar

(S)killnad på åsikt och lögn

Av , , Bli först att kommentera 73

De allra flesta av oss är kapabla att se skillnad på en åsikt och en lögn…

Som utlovat så kommer jag här att kika lite närmare på det senaste NyhetSbladet från Gravmark Bullmark Socialdemokratiska Förening. S-föreningen börjar direkt med att slå på stora trumman och klargöra att nu äntligen så kommer sanningen en gång för alla att komma fram. Det låter ju faktiskt riktigt lovande för vi är ju ganska många som kämpat med näbbar och klor för att få en glimt av sanningen i skolfrågan. Så här lyder ingressen:

”Sanningen om handläggning, beslut och läget i detaljplaneringsförfarandet, projektering och byggandet för skolan i Bullmark”

Om vi stannar upp och tänker efter ett ögonblick så är det inte någon liten utfästelse S-föreningen kommer med här. Vi ska alltså få sanningen om handläggningen i detta det mest mörklagda ärendet i mannaminne, inte illa! Dessutom så kommer vi att få veta sanningen om beslut som fattats. Vi får väl anta att det gäller bägge besluten som fattades i fjol, alltså även beslutet som är så hårt kopplat till den ”hemliga” konsultrapporten. Redan med löfte om alla dessa sanningar känner jag mig ganska nöjd, men S-föreningen tänker dessutom leverera den sanna bilden kring läget gällande detaljplanearbete, projektering och själva byggandet. Nu kanske någon tycker att jag övertolkat detta en aning för det är ju tänkbart att de bara avser att klargöra vad som kommer att hända framgent. Detta är fullt möjligt men med tanke på vad som kommer längre ner anser jag trots allt att mitt antagande är fullt rimligt. Fylld av förväntan läser jag därför vidare…

Men det börjar omgående svaja betänkligt. För nu kommer förklaringen till varför S-föreningen vill att ”sanningen” ska fram. Här blir det också väldigt tydligt var skon egentligen klämmer. Det handlar i grund och botten inte om något annat än den kritik som framförts mot hela den undermåliga process som lett fram till de aktuella besluten.

”Stor osäkerhet råder hos vissa ortsbor om var läget står i skolfrågan. Vi förstår denna oro och vill med anledning av många skrivna och sagda osanningar, halvsanningar och alternativa fakta som framförts, redovisa läget i skolfrågan.”

Det har alltså framförts en massa osanningar, halvsanningar och alternativa fakta som som gör att vissa ortsbor känner sig oroade och osäkra. Det här med lögner och alternativa fakta skriver jag under på utan vidare omsvep. Problemet är väl bara att jag anser att lögnerna och all alternativ fakta i så fall har kommit från de ledande politikerna och de ansvariga tjänstemännen. Man behöver dock knappast vara raketforskare för att begripa att S-föreningen nog skickar den här passningen till ”vissa” som varit öppet kritiska till hanteringen av hela skolfrågan.

Det som är intressant här är att det som jag antar är det som S-föreningen betecknar som lögner och alternativa fakta inte är något annat än åsikter, frågeställningar och en portion kritiskt tänkande. Problemet verkar dock vara att alla åsikter som inte sanktionerats av S-föreningen här betecknas som lögner. De ägnar sig åt utstuderade härskartekniker helt enkelt. Väldigt märkligt agerande av en demokratisk förening. Genom att slå fast att alla avvikande åsikter är rena lögner försöker de kväsa alla oliktänkare. De har verkligen en annorlunda syn på hur en demokrati ska fungera…

När de väl ska presentera sanningen så överlåter de detta till Moa Brydsten. Här tror jag dessutom att de varit lite oförsiktiga med sanningen. De hävdar här att de vidtalat Moa för att hon ska redovisa läget i skolfrågan. Men den text som finns med här är faktiskt inget annat än Moas svar, från Folkbladet 26/1, på Elisabet Forsells (V) debattartikel från den 25/1. Dessutom är jag ytterst tveksam till om det levererades några sanningar gällande skolfrågans hantering och beslut i den aktuella texten. Jag kommer inte att kommentera Moas ”debattartikel” men jag kan dock konstatera att hon och en del andra nog borde fundera ett par varv till kring vad som kännetecknar en bra lärmiljö…

Det utlovade sanningarna verkar tyvärr utebli. Men S-föreningen hade naturligtvis ytterligare ett ess i rockärmen. Förutom det grava övertrampet att anklaga dem som framfört sina åsikter i skolfrågan för att ljuga så var ändå kronan på verket när de implicit försöker skuldbelägga de medborgare som eventuellt tänkt utnyttja sina demokratiska rättigheter för att överklaga detaljplanen. I den del av nyhetsbladet där detaljplaneprocessen beskrivs har de mage att klämma ur sig följande:

”Tillkommer överklagningar och JO anmälningar riskerar tidplanen och bygget att försenas. Vi hoppas att arbetet nu kan fortskrida som det är tänkt…”

S-föreningen försöker manipulera ortsborna till att inte använda sig av sina demokratiska rättigheter. Det är ju helt självklart att vi som medborgare måste utnyttja de enda verktyg vi har för att få till stånd en prövning av beslut vi anser vara felaktiga. Det är ju faktiskt en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Nu tror jag inte någon fäster någon större vikt vid S-föreningens dumheter, men bara det faktum att de försöker manipulera ortsborna på det här viset är allvarligt nog. För övrigt gjorde Hans Lindberg (S) exakt samma sak när det gäller västra länken. Lika barn leka bäst…

Kontentan av allt detta är att S-föreningen i sin relativa maktställning gentemot oss medborgare agerar på ett extremt odemokratiskt sätt när de aktivt undergräver vår mänskliga rättighet att uttrycka våra egna åsikter. Dessutom försöker de på ett otillbörligt sätt att manipulera människor i syfte att de inte ska utnyttja sina demokratiska rättigheter. För mig framstår det här som något helt annat än demokrati och jag är säker på att det kommer att märkas efter nästa val.

Näe, några sanningar om skolfrågan blev det aldrig, så man skulle ju kunna säga att de ljög om sanningen. Men i vilket fall som helst så klarnar bilden av S-föreningen allt mer och det är i sanning ingen vacker bild som framträder…

Här nedan hittar ni de delar av S-bladet jag refererat till.

IMG_1806

 

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 20.27.34

 På förekommen anledning vill jag också uppmärksamma vissa individer på denna lilla text, den är högst relevant inte minst med tanke på orsaken till mina två senaste blogginlägg. Fundera lite extra kring betydelsen av ”utan ingripande”

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, Artikel 19
”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Bli först att kommentera