Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

(S)killnad på åsikt och lögn

De allra flesta av oss är kapabla att se skillnad på en åsikt och en lögn…

Som utlovat så kommer jag här att kika lite närmare på det senaste NyhetSbladet från Gravmark Bullmark Socialdemokratiska Förening. S-föreningen börjar direkt med att slå på stora trumman och klargöra att nu äntligen så kommer sanningen en gång för alla att komma fram. Det låter ju faktiskt riktigt lovande för vi är ju ganska många som kämpat med näbbar och klor för att få en glimt av sanningen i skolfrågan. Så här lyder ingressen:

”Sanningen om handläggning, beslut och läget i detaljplaneringsförfarandet, projektering och byggandet för skolan i Bullmark”

Om vi stannar upp och tänker efter ett ögonblick så är det inte någon liten utfästelse S-föreningen kommer med här. Vi ska alltså få sanningen om handläggningen i detta det mest mörklagda ärendet i mannaminne, inte illa! Dessutom så kommer vi att få veta sanningen om beslut som fattats. Vi får väl anta att det gäller bägge besluten som fattades i fjol, alltså även beslutet som är så hårt kopplat till den ”hemliga” konsultrapporten. Redan med löfte om alla dessa sanningar känner jag mig ganska nöjd, men S-föreningen tänker dessutom leverera den sanna bilden kring läget gällande detaljplanearbete, projektering och själva byggandet. Nu kanske någon tycker att jag övertolkat detta en aning för det är ju tänkbart att de bara avser att klargöra vad som kommer att hända framgent. Detta är fullt möjligt men med tanke på vad som kommer längre ner anser jag trots allt att mitt antagande är fullt rimligt. Fylld av förväntan läser jag därför vidare…

Men det börjar omgående svaja betänkligt. För nu kommer förklaringen till varför S-föreningen vill att ”sanningen” ska fram. Här blir det också väldigt tydligt var skon egentligen klämmer. Det handlar i grund och botten inte om något annat än den kritik som framförts mot hela den undermåliga process som lett fram till de aktuella besluten.

”Stor osäkerhet råder hos vissa ortsbor om var läget står i skolfrågan. Vi förstår denna oro och vill med anledning av många skrivna och sagda osanningar, halvsanningar och alternativa fakta som framförts, redovisa läget i skolfrågan.”

Det har alltså framförts en massa osanningar, halvsanningar och alternativa fakta som som gör att vissa ortsbor känner sig oroade och osäkra. Det här med lögner och alternativa fakta skriver jag under på utan vidare omsvep. Problemet är väl bara att jag anser att lögnerna och all alternativ fakta i så fall har kommit från de ledande politikerna och de ansvariga tjänstemännen. Man behöver dock knappast vara raketforskare för att begripa att S-föreningen nog skickar den här passningen till ”vissa” som varit öppet kritiska till hanteringen av hela skolfrågan.

Det som är intressant här är att det som jag antar är det som S-föreningen betecknar som lögner och alternativa fakta inte är något annat än åsikter, frågeställningar och en portion kritiskt tänkande. Problemet verkar dock vara att alla åsikter som inte sanktionerats av S-föreningen här betecknas som lögner. De ägnar sig åt utstuderade härskartekniker helt enkelt. Väldigt märkligt agerande av en demokratisk förening. Genom att slå fast att alla avvikande åsikter är rena lögner försöker de kväsa alla oliktänkare. De har verkligen en annorlunda syn på hur en demokrati ska fungera…

När de väl ska presentera sanningen så överlåter de detta till Moa Brydsten. Här tror jag dessutom att de varit lite oförsiktiga med sanningen. De hävdar här att de vidtalat Moa för att hon ska redovisa läget i skolfrågan. Men den text som finns med här är faktiskt inget annat än Moas svar, från Folkbladet 26/1, på Elisabet Forsells (V) debattartikel från den 25/1. Dessutom är jag ytterst tveksam till om det levererades några sanningar gällande skolfrågans hantering och beslut i den aktuella texten. Jag kommer inte att kommentera Moas ”debattartikel” men jag kan dock konstatera att hon och en del andra nog borde fundera ett par varv till kring vad som kännetecknar en bra lärmiljö…

Det utlovade sanningarna verkar tyvärr utebli. Men S-föreningen hade naturligtvis ytterligare ett ess i rockärmen. Förutom det grava övertrampet att anklaga dem som framfört sina åsikter i skolfrågan för att ljuga så var ändå kronan på verket när de implicit försöker skuldbelägga de medborgare som eventuellt tänkt utnyttja sina demokratiska rättigheter för att överklaga detaljplanen. I den del av nyhetsbladet där detaljplaneprocessen beskrivs har de mage att klämma ur sig följande:

”Tillkommer överklagningar och JO anmälningar riskerar tidplanen och bygget att försenas. Vi hoppas att arbetet nu kan fortskrida som det är tänkt…”

S-föreningen försöker manipulera ortsborna till att inte använda sig av sina demokratiska rättigheter. Det är ju helt självklart att vi som medborgare måste utnyttja de enda verktyg vi har för att få till stånd en prövning av beslut vi anser vara felaktiga. Det är ju faktiskt en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Nu tror jag inte någon fäster någon större vikt vid S-föreningens dumheter, men bara det faktum att de försöker manipulera ortsborna på det här viset är allvarligt nog. För övrigt gjorde Hans Lindberg (S) exakt samma sak när det gäller västra länken. Lika barn leka bäst…

Kontentan av allt detta är att S-föreningen i sin relativa maktställning gentemot oss medborgare agerar på ett extremt odemokratiskt sätt när de aktivt undergräver vår mänskliga rättighet att uttrycka våra egna åsikter. Dessutom försöker de på ett otillbörligt sätt att manipulera människor i syfte att de inte ska utnyttja sina demokratiska rättigheter. För mig framstår det här som något helt annat än demokrati och jag är säker på att det kommer att märkas efter nästa val.

Näe, några sanningar om skolfrågan blev det aldrig, så man skulle ju kunna säga att de ljög om sanningen. Men i vilket fall som helst så klarnar bilden av S-föreningen allt mer och det är i sanning ingen vacker bild som framträder…

Här nedan hittar ni de delar av S-bladet jag refererat till.

IMG_1806

 

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 20.27.34

 På förekommen anledning vill jag också uppmärksamma vissa individer på denna lilla text, den är högst relevant inte minst med tanke på orsaken till mina två senaste blogginlägg. Fundera lite extra kring betydelsen av ”utan ingripande”

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, Artikel 19
”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>