Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

Yttrandefriheten hotas i Umeå – Slutreplik

Av , , 2 kommentarer 62

Umeå har en politisk ledning som aktivt försöker hindra medborgare att uttrycka åsikter. Vissa av dem drar sig inte ens för att göra osmakliga nazistkopplingar och smutskasta medborgare som uttrycker ”fel” åsikter. Ironiskt nog gör S-ledningen dessutom allt detta för att någon haft mage att ifrågasätta deras grundvärderingar kring öppenhet och transparens. Om ni också är oroade över att S-ledningen vill begränsa vår yttrandefrihet så får ni mer än gärna hjälpa mig att dela min slutreplik till Hans Lindberg.

Slutrepliken från VK hittar ni här: Yttrandefriheten hotas i Umeå

2 kommentarer

Efter påskhelgen…

Av , , Bli först att kommentera 47

Det är en del som hört av sig och undrat om jag inte tänker komma med en slutreplik som svar på Hans Lindbergs replik i vår senaste debatt i VK. Självklart kommer min slutreplik. Den skickades in redan förra fredagen men det var många debattartiklar som låg före i publiceringskön på VK’s debattsida. Men jag har fått löfte om att den kommer att publiceras någon gång efter påskhelgen. 

Har ni glömt vad debatten handlar om kan ni ju alltid kika igenom debattartiklarna en gång till. Jag och Lindberg verkar för övrigt inte vara helt överens om vad som egentligen ska debatteras…

Min debattartikel

Hans Lindbergs replik

Vill ni vara säkra på att inte missa min slutreplik så kan ni ”följa” mig på VK. För VK har varit vänliga nog att lägga till mig som ett eget ämne. Detta gör ni enklast längst ner i min debattartikel.


/Glad Påsk

Bli först att kommentera

Mäktigaste opinionsbildaren…

Av , , 11 kommentarer 73

I Folkbladets söndagsbilaga (eFolkbladet) presenterades en lista över Västerbottens mäktigaste opinionsbildare. Folkbladet har helt enkelt gett sig i kast med att försöka rangordna vilka personers ord som väger tyngst.

Eller som de själva säger: ”Därför har vi tittat på vilka det är som kontinuerligt  lyckats slå sig igenom mediebruset. Personerna och grupperna som uppnått reell förändring. De som synts och hörts. Personerna som lyckats sätta agendan för frågorna 2016.” 

Huvudsakligen har de försökt att mäta genomslaget i första hand i traditionella medier men även i möjligaste mån på sociala medier. Som komplement har även allmänheten fått nominera de kandidater som de anser haft mest påverkan under 2016. Mer om allt detta kan ni läsa här: Här är länets mäktigaste röster.

Hur gick det då?

Malin Ackermann som välförtjänt toppar denna lista säger så här om ”makt” ur ett opinionsbildningsperspektiv: ”Om man ska tala om min makt så är det förmågan att förena människor. Att inge hopp och tron på demokratin. Tron på att man kan påverka, det är jätteviktigt.”

På denna ranking hamnade jag som företrädare för ”Bullmarksrörelsen” på en otroligt hedrande fjärde plats. Jag ser detta som ett kvitto på det enorma arbete som framförallt föräldragrupperna i Bullmark, Bodbyn och Botsmark lagt ner på att belysa den vansinniga hanteringen av skolor på Umeås landsbygd. Jag är enormt stolt över att ha fått vara delaktig i det som Folkbladet här lite missvisande kallar för ”Bullmarksrörelsen”.

Folket röst!

Vad gäller nomineringar till denna ”utmärkelse” så verkar det dessutom som jag fått allra flest nomineringar bland de ca. hundra kandidaterna. Det är förstås extra roligt och jag är oerhört tacksam för allt stöd jag fått både här och i andra sammanhang.

Skärmavbild 2017-04-10 kl. 11.53.02

Topp 30 på listan över länets mäktigaste opinionsbildare:

 1. Malin Ackermann, Kampen för Skatteverket i Lycksele
 2. Clara Lidström (Underbara Clara)
 3. Jonas Forsgren/Folkinitiativet i Sorsele (Vindkraftsfrågan)
 4. Robert Axebro/Bullmarksrörelsen (Byskolornas framtid)
 5. Ola Nordebo, VK
 6. Jonas Bergström/Linda Westerlind, Folkbladet
 7. Jabar Amin (Mp)
 8. Mikael Bengtsson, Norran
 9. VK Grävgruppen (Elin Turborn, Sven Björkstrand och Catarina Saha)
 10. Charlotta Lindgren
 11. Isak From (S)
 12. Edward Riedl (M)
 13. Amanda Kernell
 14. Ingvar Näslund, VK
 15. Helena Lindahl (C)
 16. Lilly Bäcklund (S)
 17. Linnea Lindberg Åselepartiet
 18. Alejandro Caviedes, Kommunal
 19. Peter Olofsson (S)
 20. Petter Nilsson, (Sd)
 21. Umeå, Memehuvudstad 2018
 22. Anders Ågren (M)
 23. Lorents Burman, (S)
 24. Hans Lindberg (S)
 25. Elza Dunkels, Forskare nätkultur och internetvanor
 26. Andreas Westerberg (L)
 27. Anna Benker, Folkbladet
 28. Björn Ferry
 29. Helén Pettersson (S)
 30. Marcus Melinder, Norran

 

11 kommentarer

JO det är allvar nu

Av , , 7 kommentarer 78

Många av er har säkert sett i VK att För- och grundskolenämnden nu anmodas av JO att inkomma med ett yttrande kring den bristfälliga hantering av Bullmarksrapporten. VK-artikeln hittar ni här: JO utreder Bullmarksärendet 

Vad det innebär i praktiken är det kanske inte alla som har full koll på. Men det är väldigt uppenbart att JO verkligen tar detta ärende på allvar. Att så är fallet vet vi eftersom hälften av alla gjorda JO-anmälningar inte ens passerar den inledande granskningen. För de ärenden som ändå går vidare från den inledande granskningen väntar sedan en första lite mindre utredning av ärendet. Ytterligare en tredjedel av anmälningarna avskrivs efter att detta är gjort. Men om det visar sig att det trots denna granskning krävs en ytterligare genomlysning av ärendet så dras tumskruvarna åt lite till.

Precis detta är vad som hänt i Bullmarksärendet. JO har bedömt att ytterligare utredning krävs och därför begär de ett yttrande från kommunen. Det är dags att tänka om för alla som mot förmodan trodde på vår politiska ledning när de avfärdade detta som om det vore en okynnesanmälan från min sida. Den här granskningen är på fullaste allvar och det handlar om brott mot lagstadgade principer för öppenhet i offentlig förvaltning.

Trovärdigheten i S-ledningens eviga mantra om att man inte har rätt att kritisera demokratiskt fattade beslut har alltså redan här naggats rejält i kanten. För återigen hur demokratiskt är egentligen ett beslut när processen som lett fram till beslutet inte följer de demokratiska spelreglerna. Dessutom så får vi inte glömma bort att denna anmälan endast gäller en enda specifik handling som inte hanterats korrekt. Så alla andra beslutsunderlag i den kommunala förvaltningen som hanteras precis lika lagstridigt berörs inte av detta. Men det betyder på inget sätt att dessa övriga beslutsunderlag hanterats korrekt, vi kan tvärtom anta att många hanterats precis lika illa.

Med andra ord så har vi en situation där alla kommunala beslut i Umeå potentiellt riskerar att hanteras i strid med våra demokratiskt lagstadgade principer för öppenhet. Begriper inte S-ledningen att detta är ett fundamentalt fel som urholkar värdet i de ”demokratiskt” fattade besluten så har de allvarliga problem.

Här nedan kan ni läsa vad som står på JO’s hemsida angående denna process:

Inledande granskning

Alla anmälningar granskas av erfarna jurister. Cirka hälften av alla anmälningar skrivs av efter en inledande granskning.  Anmälaren underrättas om detta i ett beslut. Att en anmälan skrivs av – inte utreds – betyder inte att den har ansetts obefogad. Det finns flera skäl till att JO inte utreder en anmälan. Du kan läsa om de vanligaste skälen här.

Utredning

En utredning börjar ofta med att JO:s handläggare tar kontakt per telefon med den tjänsteman som handlagt ärendet på den anmälda myndigheten. Det är också vanligt att myndighetens handlingar i ärendet lånas in och granskas.

Myndigheterna är skyldiga att lämna de upplysningar och det material som JO begär, ingen sekretess kan åberopas gentemot JO.

Om den inhämtade informationen visar att ärendet inte behöver utredas ytterligare upprättas ett beslut. Ungefär en tredjedel av alla klagomål skrivs av efter en sådan liten utredning.

Om anmälan behöver utredas ytterligare remitteras anmälan till den aktuella myndigheten. Det innebär att JO skickar en kopia av anmälan med eventuella bilagor och en begäran om att myndigheten ska komma in med ett yttrande och en bedömning av vad som hänt i ärendet. Myndighetens skriftliga svar, remissvaret, skickas till anmälaren för kommentarer om ärendet berör anmälaren själv. Anmälaren har då möjlighet att bemöta det som myndigheten svarat.

Beslut

När utredningsarbetet är klart arbetar handläggaren fram ett beslutsförslag. JO beslutar i ärendet och kopior av beslutet skickas till anmälaren och berörd myndighet. En större utredning tar normalt cirka sex–tolv månader beroende på hur komplicerat ärendet är.

7 kommentarer

Jämförd med nazister?!

Av , , 7 kommentarer 80

Andreas Lundgren (S) anser att jag är minst lika skadlig för demokratin som ett gäng nazister, jag är nog till och med skadligare eftersom det är sådana som jag som banar väg för nazisterna. Ungefär så tolkar jag den analys som Andreas delar med sig av på Facebook.

Så här inleder Andreas ett Facebookinlägg från i måndags:

”Judiska föreningen tvingas stänga ned sin lokal på grund av upprepade hot från nazister. Dessa odemokratiska metoder måste stoppas och det är bra att många reagerat. Men samtidigt i en debattartikel i dagens vk ifrågasätts demokratisynen bland ett antal ledamöter i kommunledningen.”

”Faktum är dock att en sådan här dag bör mana till eftertanke. Att slänga sig med termer om odemokratiska arbetsformer hos politiska motståndare utan närmare reflektion försvagar demokratin. Där ute har vi nazistiska krafter som gör sitt bästa för att avskaffa demokratin genom hot och våld. Låt dom inte gömma sig och låta demokratin förvandlas till en sörja av smutskastning, osanningar, propaganda och förakt för förtroendevalda och demokratins arenor. Att ta politik och demokratin på allvar hör till det politiska ansvaret. I det behöver vi alla ta vårt ansvar.”

Ovanstående är de mest intressanta partierna i inlägget. Efter detta kommer en lång radda kommentarer där Andreas med varierande resultat bemöter alla de mothugg han får. Kommentarerna är helt klart läsvärda så jag rekommenderar ett besök på hans Facebooksida.

Efter att ha läst inlägget och alla kommentarer så råder det ingen tvekan om att Andreas Lundgren tog riktigt illa upp av min debattartikel häromdagen. Han anser att jag kommit med väldigt grova anklagelser gällande hans demokratisyn. Vad som är en grov anklagelse i det jag skrivit tycker jag är lite oklart. Själv så tror jag mest att hans självbild fick sig en liten törn. Men det spelar väl mindre roll i sammanhanget.

Det som är intressant är att Andreas som fullständigt går i taket av det jag skrev, senare själv på ett väldigt tveksamt sätt bakar ihop de frågeställningar jag framförde med ett väldigt luddigt nazistresonemang. Det Andreas säger i klarspråk är att sådana som jag försvagar demokratin och därigenom gör vi oss skyldiga till att bana väg för nazistiska krafter i vårt samhälle. Är hans analys klockren, eller är det ett praktexempel på sällan skådad omdömeslöshet. Personligen så lutar jag nog mest mot det sistnämnda.

Enligt Andreas är jag alltså en fara för demokratin eftersom jag enligt honom bidrar till ett förråande politiskt samtal. Det i sin tur leder till att demokratin urholkas och nazister och nyfascister som gömmer sig i föraktet för de demokratiska institutionerna då kan frodas som aldrig förr. Om det verkligen är detta Andreas menar så måste jag säga att det är oerhört förvånande att en hög politiker uttrycker sig på det viset. Det står honom förstås fritt att ha vilka åsikter han vill gällande om och hur jag eventuellt utgör ett hot mot en öppen demokrati. Men det scenario han målar upp känns ganska långsökt och sedan tror jag att många ifrågasätter lämpligheten i hans agerande. Jag är dock ganska övertygad om att de allra flesta skulle göra en helt annan analys kring vad politikerförakt egentligen beror på. Jag är också helt övertygad om att jag inte är den av oss som är mest skyldig till att demokratin urholkas.

Stannar vi upp och funderar lite kring allt detta så är det nog ganska uppenbart vem det är, om någon, som kommer med grova anklagelser här. I min debattartikel ställde jag mig lite frågande till vilken demokratisyn Andreas och övriga S-ledningen egentligen har. Den respons som jag så här långt fått från Lena Sandlin och nu ifrån Andreas Lundgren backar definitivt inte upp den bild av ”demokratins förkämpar” som de så gärna vill förmedla. Deras reaktioner väcker nog snarast fler frågeställningar och om något så förstärks den bild jag hade sedan tidigare.

Som hemläxa tycker jag att Andreas och övriga i S-ledningen borde fundera lite på om det verkligen är så att ett problem uppstår när någon belyser det eller om det kanske rent av kan vara så att problemet fanns där redan innan. Löser ni den ekvationen och använder kunskapen klokt så får ni dessutom på köpet en av nycklarna till hur ett öppet och transparent samhälle fungerar.

May the Force be with you…

7 kommentarer

Politisk sekreterare på krigsstigen i Väven

Av , , 11 kommentarer 87

I går efter Diskussionskvällen om förskolan som hölls i Väven blev jag konfronterad av Socialdemokraternas politiska sekreterare, Lena Sandlin, med anledning av min debattartikel som igår publicerades i VK.

Efter det inledande utväxlandet av artigheter kom Sandlin ganska snabbt till saken. Hon var inte alls nöjd med det jag skrivit i debattartikeln. I korthet så anklagade hon mig för att debattera utan fakta och att det jag framförde inte var något annat än svepande lögner och påhopp. Så därför tänkte jag lite snabbt gå igenom de eventuella lögner och påhopp jag alltså ska ha framfört. Håll tillgodo för här kommer det:

”Häromdagen ondgjorde sig Hans Lindberg över att Vänsterpartiet inte respekterar demokratiskt fattade beslut.” Det här är kunde vi läsa i Hans Lindbergs blogg gällande Scharinska villan. Det enda som inte är riktigt sant är väl ordvalet ”häromdagen”. Fast när jag skrev detta 11 dagar innan det publicerades var det ju förstås korrekt…

”Många är nog chockade över den totala avsaknaden av öppenhet. Medborgare möts av en mur av tystnad och förtroendevalda i ”fel” partier hålls medvetet ute i kylan.” Okej här får väl Lena ett halvt rätt, för chocken har nog lagt sig och övergått i uppgivenhet. Vad gäller att medborgare och vissa politiker hålls ute i kylan och inte får ta del av t.ex. offentliga handlingar så är det faktiskt helt sant. Detta bekräftas av att kommunrevisionen ska genomföra en granskning av skolnämndernas hantering av beslutsunderlag på grund av turerna runt Botsmarks och Bullmarks skolor. Så detta är alltså raka motsatsen till en lögn. Artikel om detta här

Jag refererade även till en interpellation och en fråga som skickats in till KF av Centerpartiet. Jag har lite svårt att se att det skulle kunna vara en lögn. Så jag kategoriserar det som rena rama sanningen.

Sedan hade jag även med ett citat av Moa Brydsten som jag plockat rakt av från Folkbladet. Såvida inte Moa ljög för Folkbladet så torde väl även det vara sant…

Den känsligaste punkten var dock mitt avslöjande om att S-ledningen klargjort för en praktikant att jag är en oberäknelig rättshaverist. Enligt Sandlin så fanns det absolut ingen inom S som sagt detta i något sammanhang. Jag har dock väldigt stort förtroende för min källa så därför tar jag Sandlins försäkran med en nypa salt i det här fallet. Extra intressant är att det dessutom var Lena Sandlins egen praktikant som figurerade i den episod jag fått återberättad. Nämnas bör dock att praktikanten inte är mitt ögon-/öronvittne. Sandlin var dock väldigt noga med att påpeka att hon faktiskt hört en Centerpartist kalla mig för rättshaverist. Eftersom hon uppenbarligen tyckte att det var viktigt så vidareförmedlar jag även det.

Ytterligare en stötesten var nog passagen i min debattartikel där jag ställer mig lite frågande till att Andreas Lundgren benämner andra politiker som ”låtsasförtroendevalda”. Även detta är helt sant och om någon är intresserad så skrev han det i sitt blogginlägg, ”Sanningen om fullmäktige”, den 12 mars 2017 kl 22:06. Här var ju Andreas också vänlig nog att redan i rubriken klargöra att det som sägs är sant…

Sandlin opponerade sig faktiskt också väldigt kraftigt mot att jag skrev följande om S-ledningen: ”Det framträder en bild av ett gäng S-pampar” För att få någon rätsida på om det här är en lögn eller inte kan vi kika på några synonymer till ordet pamp – Mäktig person, Potentat, Magnat, Överhetsperson, Dignitär, Härskare, Småpåve, Höjdare, Boss, Storfräsare. Med tanke på dessa synonymer är det väl inte så mycket att bråka om, de borde ju snarast bli smickrade, eller? Så om detta är sant eller falskt kan väl inte spela någon större roll.

Personligen tycker jag definitivt att jag har full täckning för allt som jag framfört i debattartikeln vilket innebär att Lena Sandlin är ute och cyklar. Att hon dessutom har cyklat vilse å det grövsta går inte att ta miste på. Men det är ju bara min uppfattning, det står som vanligt alla fritt att tycka precis vad de vill. I alla fall i min värld.

Riktigt intressant blev det sedan när Sandlin bekände färg på riktigt…

Inte nog med att hon var fly förbannad för det jag skrivit. Hon var minst lika upprörd över att ingen i Centerpartiets ledning hade tagit mig rejält i örat och talat om för mig vad jag får och inte får skriva.

Sandlin upplyste mig om att de hade haft i princip samma problem inom Socialdemokraterna. Även där finns en VK-bloggare som tidigare har gjort lite som hen själv vill. För att råda bot på denna förtappade bloggares vanföreställning om att det råder åsikts- och yttrandefrihet, berättade Sandlin att de vid upprepade tillfällen fått ta tag i problemet och se till att S-bloggaren höll sig inom de tillåtna ramarna gällande vad man får säga. Hon ansåg att de nu lyckats få till en hanterlig situation och att det hela nu fungerade mycket bättre. Hon framförde alltså detta som ett gott exempel och hon var väldigt tydlig med att hon anser att Centerpartiet borde hantera mig på samma sätt. Detta framfördes alltså av Socialdemokraternas politiska sekreterare, på fullaste allvar. Någon fler än jag som får lite otäcka vibbar här?

Det Lena Sandlin lyckades åstadkomma under vårt samtal måste sägas vara ett smärre konststycke, vilket förstås passar ganska bra i Väven. Hon lyckades i ett svep bekräfta att den kritik som framförts mot S-ledningen gällande bristande transparens är helt korrekt. Att de dessutom arbetar aktivt med att få tyst på individer med avvikande åsikt både inom och utom partiet blev också ännu tydligare. De vill till och med ha hjälp av andra partier att tysta oliktänkare. Det som är mest skrämmande är dock att hon/de inte ens verkar förstå det horribla i deras agerande. Att skryta med att de ordnat ”problemet” med bloggaren som uttryckte sina egna åsikter är ju snudd på dråpligt, hur tänkte hon där? Tyvärr Lena du har nu egenhändigt lyckats rasera det lilla som återstod av S-ledningens trovärdighet vad gäller synen på demokratiska värderingar.

Eller missförstod jag kanske allt du sa? Det kan mycket väl vara så för jag ska villigt erkänna att min tydligaste minnesbild är att du hötte väldigt mycket med pekfingret…

 

11 kommentarer

Är alla föräldrar i Umeå rättshaverister?

Av , , Bli först att kommentera 56

Umeås socialdemokratiska ledning anser att medborgare som utnyttjar sina demokratiska rättigheter är rättshaverister. De nedvärderar dessutom förtroendevalda från andra partier och smutskastar media. Vad tycker ni, är detta verkligen okej eller har Hans och gänget helt tappat kontakten med den verklighet som vi alla andra måste rätta oss efter?

Läs gärna min debattartikel, i dagens VK, där jag ger min syn på det hela. 

Debattartikeln hittar ni här eller genom att klicka på bilden nedan:

Skärmavbild 2017-04-02 kl. 23.08.13

Bli först att kommentera