Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

Räkenskapens dag Anders Forss

Rackarns – Trodde ju att jag hade koll på det här med plus och minus…

Att bemöta Anders Forss diverse märkliga utspel är inget jag har några egentliga planer på. Men när han nu började skriva om poesi, romaner och Svenska Akademien kände jag att det var läge att göra ett litet undantag. Så här nedan har jag kopierat in hans blogginlägg där han bland annat menar att jag inte kan räkna. Mina svar hittar ni insprängda löpande i svart fet text. Håll tillgodo…

Axebro har uppenbarligen problem med att räkna.

Av , 24 maj 2017 kl 22:25,  Bli först att kommentera   0

Jag har med intresse läst Axebros försök att klanka ner på oss Socialdemokrater och kritisera oss för att vi inte satsar tillräckligt mycket på det som enligt honom är varje kommuns kärnverksamhet – Dvs. skolan, vården och omsorgen.

När vi nu signalerar att vi går in i en ordentlig konsolideringsfas för att konsolidera gjorda investeringar och tillse att de får avsedd effekt och därför väljer att satsa på skola, vård och omsorg istället för att fortsätta att investera i det Axebro tidigare kritiserat kritiserar samme Axebro denna kursändring.

Svar: Kors i taket Anders det är nog första gången vi är överens om något, i alla fall nästan! Självklart är det nödvändigt att ändra kurs och försöka stärka de grundläggande samhällsfunktionerna. I vanlig ordning skjuter du dock bredvid målet helt och hållet. Min invändning gäller inte den kursändring som nu görs utan det sätt på vilket S-ledningen väljer att försöka sälja in den till folket i stugorna. Att prata om satsningar och kraftsamling för välfärd när det i bästa fall handlar om konstjord andning är faktiskt ganska magstarkt.

Min frågor till Axebro är därför följande:

 • Varför ägnar du dig åt politisk populism Robert Axebro?

Svar: Populism är ju ett väldigt trendigt ord nuförtiden, det används som slagträ från både höger och vänster så du får nog vara lite tydligare med vad du egentligen menar. Men först bör du nog betrakta ditt eget agerande som partimegafon och fundera om din fråga överhuvudtaget är relevant och om den ställs till rätt person.

 • Hur ska du ha det – Ska vi satsa på att bygga infrastruktur för framtiden eller ska vi satsa på det du anser vara varje kommuns kärnverksamhet som enligt dig är skola, vård och omsorg?

Svar: Ja du Anders, här hittar du i vanlig ordning helt enkelt på en fullständigt irrelevant frågeställning som saknar värde i sammanhanget. Men om vi vänder på frågan. Hur vill du själv bygga det välfärdssamhälle du pratar om? Uppifrån och ner eller från grunden och upp?

Svaret på dessa två frågor tror jag både läsarna av din och min blogg är intresserade av att höra!

Svar: Jag tror att de läsare som funderat på ovanstående frågor är ganska lätträknade…

Låt oss därför gå till det påstående jag använt i min rubriksättning Robert – Det om att du bör lära dig att räkna. 

Svar: Vad gäller mina räknekunskaper så finns det säkerligen utrymme att vässa detta en aning. Men det är inget jag ligger sömnlös över i dagsläget.

Det Hans Lindberg och vi Socialdemokrater gjort är att räkna på de intäkter vi har idag och en oerhört blygsam ökning av densamma – Detta för att inte göra glädjekalkyler och för att ta höjd för större kostnadsökningar än vad som är verklighet idag.

Det du gör i ditt lilla räkneexempel i bloggen är att bara ta med kostnaden för inflyttning och befolkningsökning – Detta utan att inkludera de ökade skatteintäkter denna befolkningsökning kommer att leda till i ditt lilla räkneexempel.

Att räkna på det sättet torde göra att du med all säkerhet platsat i styrelsen för Ebberöds Bank som även det är fiktion och saga på samma sätt som de liknelser du gör med sagovärlden i ditt inlägg.

Svar: Anders nu blir jag faktiskt uppriktigt orolig för dig! Här uppvisar du faktiskt grava kunskapsluckor. Du skriver att jag inte inkluderat de ökade skatteintäkter som blir aktuella. Du bör nog stanna upp en aning och fundera ett varv till här. Menar du på fullt allvar att kommunens ekonomer skulle ha missat att lägga in de förväntade intäkterna i budgeten. Näe du Anders nu är du ute och cyklar igen. Du borde väl veta att en normal budget innehåller både förväntade intäkter och kostnader samt det förväntade resultatet. Vi borde väl kunna enas om att så även är fallet i kommunens budget, åtminstone i grova drag. Därför blir det intressant att belysa hur mycket av tillskottet på 80 miljoner, till  För- och grundskolenämnden, som ska täcka den 3 procentiga kostnadsökningen. Eller tycker du att det är rimligt att kalla pengar som ska täcka indexuppräkningen för en rejäl satsning på välfärd?

Det framgår dock tydligt i tjänstemännens budgetunderlag att skatteintäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna, vad det innebär i förlängningen inser du säkert. När vi nu ändå är inne och petar på detaljer så finns det vissa anmärkningsvärda kostnadsposter som av någon anledning inte var medräknade i budgeten. Några av dessa belyste jag i mitt förra inlägg. 

Vad gäller det här med Ebberöds bank så tycker jag nog att dina meriter slår betydligt högre…

Dessutom tycker jag att du borde se det positiva i att vi Socialdemokrater väljer att satsa mer pengar än tidigare utlovat på Bullmark och Bullmarks skola – Alldeles speciellt så när du tidigare kritiserat oss och framfört att vi satsar för lite på Bullmark och på de som bor där.

Det du istället bör fråga dig Robert är vad som ligger i denna extra satsning på skolan i Bullmark?

Kan det månne vara så att vi Socialdemokrater har planer för Bullmark och för befolkningstillväxten i Bullmark – Planer du inte känner till därför att du är allt för upptagen med att kritisera allt vi Socialdemokrater säger och gör?

Svar: Jag behöver faktiskt inte fråga mig vad som ligger i det du beskriver som en extra satsning. För Moa Brydsten har redan haft vänligheten att svara på detta när Rolf Jakobsson, Folkbladet, frågade henne om det var någon ny satsning på gång med tanke på de extra pengarna. Moas svar var ganska lätt att förstå, det finns inga nya planer för Bullmark. Sedan finns ju självklart möjligheten att Moa inte berättade riktigt hela sanningen, det finns ju trots allt misstankar om att det hänt förut.

Min tro är att det är precis så det är Robert – Att du är så förblindad av politisk populism att du inte ser vad som är reella fakta.

Svar: Jag har faktiskt lite problem med ett irriterat och inflammerat öga men att jag skulle vara förblindad av politisk populism, näe det resonemanget håller inte. Orsaken till att det emellanåt är lite svårt att se vad som är fakta hittar vi i den bristande öppenhet som karakteriserar Umeås ledning. 

För egen del är tror jag mig ha aningen mer kunskap än dig om de diskussioner som pågår i vårt parti om Umeås framtida tillväxt och de saker som planeras för Umeå på både lång och kort sikt än dig Robert.

Med det sagt så kan jag försäkra både Robert Axebro och alla andra om att vi Socialdemokrater har stora planer för Umeå och Umeås framtida tillväxt och vart den ska ske och att vi i framtiden på samma sätt som vi alltid gjort historiskt sätter Umeås bästa framför vårt partis bästa.

Svar: Nu blir jag orolig igen Anders! När du börjar prata om stora planer och dessutom aviserar att ni inom S tänker göra på precis samma sätt som ni alltid gjort så är det nog många med mig som drar öronen åt sig. Ert sätt att skapa tillväxt har trots allt skapat en skenande låneskuld på närmare 2 miljarder. Din försäkran är inte heller direkt lugnande med tanke på att Umeås skatteunderskott ständigt ökar trots att vi redan har ett osedvanligt högt skattetryck bland jämförbara kommuner.

Avslutningsvis så ska jag ge dig beröm för ditt humoristiska sätt att skriva på då läsningen av det du skriver allt som ofta ger mig anledning att skrattar och beundra din poetiska sida.

Svar: Roligt att höra Anders. Jag måste faktiskt medge att underhållningsvärdet i din blogg stundtals också kan vara ganska högt.

Innehållet och sakskälen däremot lämnar mycket i övrigt att önska då det du skriver allt som oftast saknar förankring i faktiska skeende och reella fakta.

Därför vill jag ge dig ett råd rakt från hjärtat Robert – Börja på att skriva romaner och poesi – Gör du det är min övertygelse att du förr eller senare kommer att bli invald i Svenska Akademien.

Svar: Anders nu blir jag osäker på om du kanske rent av uppvisar en sedan tidigare dold humoristisk ådra! Om så inte är fallet måste jag nog konstatera att det här med Svenska Akademien visar tydligt vem av oss det är som ”saknar förankring i faktiska skeenden och reella fakta”.

22 kommentarer

 1. Kerstin Hammarberg

  Robert, ditt ”svar på tal” är lysande. Anders Forss uttalanden i bloggen saknar verklighetsförankring, men det värsta är ju, att det finns anledning att oroas över att det har han gemensamt med styret i kommunen.

  • Robert Axebro (inläggsförfattare)

   Tack Kerstin!
   Jag delar din oro över deras brist på verklighetsförankring. Dessutom är deras oförmåga att förstå helheten skrämmande.

 2. DK

  Populism, (lat. populus, ”folk”), politisk rörelse som vädjar till ”folket” och ”sunt förnuft” samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi. Saxat från Wikipedia, så lyssna på folket och använda sunt förnuft, låter inte riktigt som 2000-talets Socialdemokrater, snarare tvärtom.

  • Robert Axebro (inläggsförfattare)

   Nuförtiden är det inte många som tillämpar den ursprungliga definitionen. Nu verkar populism snarast ha degraderats till ett allmänt skällsord som man kan ta till så fort man inte håller med…

 3. Lars Flemström

  Det är föga förvånande att Axebro, som faktiskt företräder borgerligheten i Umeå, hjälper Anders Forss att klä sig i nya kejserliga kläder, som gammal socialdemokratisk partiveteran och ansvarig för den socialdemokratiska politiken sedan flera decennier bakåt och den som än idag och än mer i framtiden styr det socialdemokratiska partiet lokalt, nationellt och globalt. Kejsaren in spe och hans nya kläder.

  Det är föga förvånande, men med de bilden av socialdemokratin torde många väljare tänka ”Det kan bara inte finnas några ännu värre hot mot det svenska välfärdssamhället”. Med Anders Forss i kejsarens nya röda kläder har även Moderaterna en chans till ökat väljarstöd.

  Har Forss, som ju redan bestämmer allting överallt, erbjudit Axebro en plats i styrelsen för Ebberöds bank? År det en tack för hjälpen med Forss’ kommande personvalskampanj för att slå sig fram till köttgrytorna, om olyckan skulle vara framme och Forss skulle få en plats på någon socialdemokratisk valsedel? Jadu, Axebro, du skriver som om Forss redan vore ”stor pamp” i det socialdemokratiska partiet …

  Det är borgerlig skrämselpropaganda, och ingenting annat.

  • Robert Axebro (inläggsförfattare)

   Hej Lars!
   Uppenbarligen har jag varit väldigt otydlig. Den ende som tillskriver Forss någon större vikt är nog han själv. Sedan inser jag att jag genom att bemöta hans utspel i någon mening kanske ”hjälper” honom. Men eftersom jag gör det i den här lilla bloggbubblan så har det nog ingen större inverkan i ett större sammanhang. Sedan att det här skulle utgöra någon form av skrämselpropaganda vet jag inte riktigt hur du får ihop. Behövs det inte mer än att nämna Forss och Socialdemokrati i samma mening så har S allvarliga problem. Det skulle dessutom tyda på att S inte når ut med sina budskap vilket skulle göra eventuell skrämselpropaganda överflödig. Eller menar du kanske att det är skrämselpropaganda när jag väljer att utifrån min egen världsbild belysa S-ledningens förehavanden?

   • Lars Flemström

    Jag tror att det är bättre för S-ledningen i Umeå att försvara sig själv än att försvaras av Forss, detta mätt i antal väljare som kommer att rösta på S i kommande val. Du har helt rätt i att S har stora problem varje gång Forss och socialdemokrati nämns i samma mening. Men Forss har också problem.

    I diskussionerna på hans egen blogg har han inte förnekat att han fortfarande har ett företag i branschen gömma undan pengar för myndigheter (http://www.jukana.com) och han själv har pengar undanstoppade från den verksamheten, vilka han avser använda i personvalskampanj för att komma i en maktposition inom S.

    För att lyckas med personvalskampanjen måste han framställa sig som en bättre och mer kompetent socialdemokrat än alla sina partikamrater. Men för att ö.h.t. kunna driva en personvalskampanj för att bli uppkryssad måste han först komma med på en socialdemokratisk valsedel. Och där är hans problem att hans lojalitet mot det egna partiet har ifrågasatts, då han verkar vara mer lojal mot sina gamla kunder än i nämnda bransch än med partiet.

    Eftersom det kan antas att den nuvarande S-ledningen i Umeå kommer att ha ett ord med i laget vid fastställandet av valsedlarna, måste han smöra för densamma, genom att leverera ett bättre försvar för deras beslut än de själva har lyckats åstadkomma.

    • Robert Axebro (inläggsförfattare)

     Även om Forss nu skulle lyckas hamna på en valsedel så behöver det inte förändra så mycket. Väljarkåren ska trots allt säga sitt också innan det ens kan bli tal om någon ”maktposition”. Men visst vore det intressant att följa en påkostad lokal valkampanj regisserad av och för Anders Forss… ;-)

     • Lars Flemström

      I sin översvallande presentation av sig själv som ordförande att verkställande direktör för Jukana, som har specialiserat sig på ”skatteoptimering” och att gömma pengar för myndigheter så att de inte kan spåras, har Forss skrivit:

      ”During his years in the Swiss Private Banking Industry Mr. Forss
      gained a lot of education and practical application of Tax Optimizing, which is the basic function of Swiss banks.” (www.jukana.com/our-representatives)

      Detta företags existens avslöjades av en annan bloggare kort efter Forss’ debut som s- och vk-bloggare. Forss har hårdlanserat sig själv som expert på att stoppa skatteflykt, men vägrar avslöja sina f.d. kunder, trots att han påstår sig ha tagit avstånd från verksamheten, som han betecknar som omoralisk.

      Det märkliga är att han trots detta har kvar sitt företag Jukana, som enligt honom inte längre driver någon verksamhet. Som nödutgång ifall den politiska karriären skulle misslyckas? Det är ingen hejd på vad den mannen behärskar som internationellt ledande bankman och skatteoptimerare, som bytt sida (?).

      För att testa Forss’ trovärdighet skrev jag att jag har träffat Zimbabwes diktator Robert Mugabe (vilket jag faktiskt har gjort – men det var medan han fortfarande var ledare för befrielserörelsen i den dåvarande brittiska kolonin Sydrodesia, och självfallet var det inget privat möte). Forss kontrade med att han också har träffat Mugabe, och dessutom Khadaffi, som han uppger sig ha gjort bankaffärer, privat (?), med.

      Problemet för oss, som aldrig har tillhört det internationella jet-setet, är att vi har svårt att kontrollera vad dessa relativt nyligen hemkomna utlandssvenskar egentligen har haft för sig under sina långa utlandsvistelser. Vad är skryt och vad är sanning? Är han riktigt sanningsenlig, när han skriver att hans verksamhet som medhjälpare till skatteflykt bara var omoralisk, men inte olaglig?

      Klart är emellertid att han anser sig ha de rätta ledaregenskaperna för att leda hela det socialdemokratiska partiet. Och därtill att tvinga in både C och L i den nya S-ledda regeringen.

 4. Moffajinko

  God em. Den stund Anders Forss megastora EGO-bubbla exploderar, får man nog säga som dynamit Harry i Jönssonligan, Vilken djädra smäll!!! Större egoist än den mannen får man söka efter.

 5. Basic rules

  ” Vi Socialdemokrater, som Socialdemokrat. ..”
  Påminner mig om DDR och Stasis agentskola. Allt gott tillskrivs SAP !

  • Robert Axebro (inläggsförfattare)

   Jag har helt klart mycket att lära. Måste nog börja trycka lite mer på min partitillhörighet. Som Centerpartist anser jag att… ;-)

 6. Jonny Disenfeldt

  Appropå Forss …

  Anders Forss citat från hans VK-blogg:
  (1) ”Det är helt rätt att Jukanas hemsida beskriver hur skatteplanering fungerar rent schematiskt men jag har aldrig tagit på mig några sådana uppdrag inom ramen för Jukana
  (2) ”Hemsidan och det som står där är inte från 2009 utan från 2005 Jonny – Ingen text är ändrad sedan 2005 på hemsidan.

  Sanningen
  (3) : daterat 20 februari 2009 och som bland annat talar om finanskrisen 2008 och som talar om Jukanas kunder vad gäller skatteflykt som klarar sig bättre än andra …

  (4) ”Since his retirement from the banking industry Mr. Forss has acted as the President & CEO of Jukana International Sdn. Bhd. working out of their base in Kuala Lumpur, Malaysia. Since he joined Jukana, its business has grown extensively and Mr. Forss has helped a big number of clients around the world with First Class Tax Optimization structures.

  (1) och (2) http://blogg.vk.se/andersforss/2017/05/19/thomas-pikkety-och-hans-teorier-ger-mig-ratt-i-min-syn-pa-skatt-och-beskattning/

  (3) http://www.jukana.com/about-jukana/presidents-message.htm
  (4) http://www.jukana.com/our-representatives/

  Fotnot : jukana.com domänen förnyades av Forss så sent som i december 2016…

  • Robert Axebro (inläggsförfattare)

   Hej Jonny!
   Din kommentar verkade ha fastnat i någon form av filter. Undrar om det beror på länkarna? Jaja, man lär sig alltid något nytt. Nu är din kommentar i alla fall ”godkänd”. Jag ska försöka vara mer observant på sådant här framöver så att det inte blir någon fördröjning i publiceringen även om det finns länkar.
   /Robert

 7. Ville-Valle

  … jag hoppas att du Axebro kan ta in detta svar till Anders Forss så att läsarna/väljarna får svar på hans egen fråga i sin blogg ”Som socialdemokrat blir jag aldrig svaret skyldig Robert Axebro” om vilka skäl jag hade att kalla socialdemokratiska politiker för arroganta och maktfullkomliga. Jag har svarat Anders Forss, men han vill inte ta in mitt svar.
  I mitt svar till Anders Fors påpekade jag att det inte var i första hand socialdemokratins rasbiologiska historia med utmätta skallar med mera som jag syftade på, utan mer jordnära arrogans och maktfullkomlighet som började med Olof Palmes förnedrande uppträdande mot Torbjörn Fälldin i tv-sända valdebatten 1976, vilket i sin tur resulterade i socialdemokratins valnederlag. Jag tog också upp Görans Perssons klassiska härskarmetoder och Mona Sahlins eskapader, inte minst med livvakten som hon skrev bluffintyg åt. För att inte tala om dagens statsminister som säger en sak i dag och något helt annat i morgon. Som det här med löftet om nyval.
  Jag påpekade att dessa S-föredömen hade implementerat denna arroganta maktfullkomlighet hos sina partifränder i kommuner och landsting. Lennart Holmlund i Umeå är ett bra exempel. När VK avslöjade miljonslöseriet med skattepengar på IT-avdelningen försvarade inte Lennart Holmlund bara detta slöseri, utan han gick också ut på sin blogg och försökte förnedra och förminskade VK-journalisterna som hade avslöjat slöseriet. Jag togs också upp rockaden med den höga Coopchefen som hade flera tunga S-uppdrag, bland annat i dåvarande polisstyrelsen. Han dömdes för stöld med mera och fick sparken från Coop. Jag nämnde också turbulensen i Skellefteå där socialdemokraterna lovade före folkomröstningen om centrumbrons vara eller inte vara att följa folkviljan. Nu struntar S i folkomröstningen avslöjade Västerbottens Nytt. Jag ställde frågan till Anders Forss: om detta inte är arrogant maktfullkomlighet, vad är då det…

  • Robert Axebro (inläggsförfattare)

   Ville-Valle!
   Jag släpper igenom alla kommentarer direkt utan att granska dem först. Skulle mot förmodan något olämpligt skrivas går det ju alltid att ta bort i efterhand.

   Tycker inte din fråga till Anders var speciellt kontroversiell, den borde du helt klart fått svar på…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>