Axebros syn på politiken...

...den komiska sanningen

JO det är allvar nu

Av , , 7 kommentarer 78

Många av er har säkert sett i VK att För- och grundskolenämnden nu anmodas av JO att inkomma med ett yttrande kring den bristfälliga hantering av Bullmarksrapporten. VK-artikeln hittar ni här: JO utreder Bullmarksärendet 

Vad det innebär i praktiken är det kanske inte alla som har full koll på. Men det är väldigt uppenbart att JO verkligen tar detta ärende på allvar. Att så är fallet vet vi eftersom hälften av alla gjorda JO-anmälningar inte ens passerar den inledande granskningen. För de ärenden som ändå går vidare från den inledande granskningen väntar sedan en första lite mindre utredning av ärendet. Ytterligare en tredjedel av anmälningarna avskrivs efter att detta är gjort. Men om det visar sig att det trots denna granskning krävs en ytterligare genomlysning av ärendet så dras tumskruvarna åt lite till.

Precis detta är vad som hänt i Bullmarksärendet. JO har bedömt att ytterligare utredning krävs och därför begär de ett yttrande från kommunen. Det är dags att tänka om för alla som mot förmodan trodde på vår politiska ledning när de avfärdade detta som om det vore en okynnesanmälan från min sida. Den här granskningen är på fullaste allvar och det handlar om brott mot lagstadgade principer för öppenhet i offentlig förvaltning.

Trovärdigheten i S-ledningens eviga mantra om att man inte har rätt att kritisera demokratiskt fattade beslut har alltså redan här naggats rejält i kanten. För återigen hur demokratiskt är egentligen ett beslut när processen som lett fram till beslutet inte följer de demokratiska spelreglerna. Dessutom så får vi inte glömma bort att denna anmälan endast gäller en enda specifik handling som inte hanterats korrekt. Så alla andra beslutsunderlag i den kommunala förvaltningen som hanteras precis lika lagstridigt berörs inte av detta. Men det betyder på inget sätt att dessa övriga beslutsunderlag hanterats korrekt, vi kan tvärtom anta att många hanterats precis lika illa.

Med andra ord så har vi en situation där alla kommunala beslut i Umeå potentiellt riskerar att hanteras i strid med våra demokratiskt lagstadgade principer för öppenhet. Begriper inte S-ledningen att detta är ett fundamentalt fel som urholkar värdet i de ”demokratiskt” fattade besluten så har de allvarliga problem.

Här nedan kan ni läsa vad som står på JO’s hemsida angående denna process:

Inledande granskning

Alla anmälningar granskas av erfarna jurister. Cirka hälften av alla anmälningar skrivs av efter en inledande granskning.  Anmälaren underrättas om detta i ett beslut. Att en anmälan skrivs av – inte utreds – betyder inte att den har ansetts obefogad. Det finns flera skäl till att JO inte utreder en anmälan. Du kan läsa om de vanligaste skälen här.

Utredning

En utredning börjar ofta med att JO:s handläggare tar kontakt per telefon med den tjänsteman som handlagt ärendet på den anmälda myndigheten. Det är också vanligt att myndighetens handlingar i ärendet lånas in och granskas.

Myndigheterna är skyldiga att lämna de upplysningar och det material som JO begär, ingen sekretess kan åberopas gentemot JO.

Om den inhämtade informationen visar att ärendet inte behöver utredas ytterligare upprättas ett beslut. Ungefär en tredjedel av alla klagomål skrivs av efter en sådan liten utredning.

Om anmälan behöver utredas ytterligare remitteras anmälan till den aktuella myndigheten. Det innebär att JO skickar en kopia av anmälan med eventuella bilagor och en begäran om att myndigheten ska komma in med ett yttrande och en bedömning av vad som hänt i ärendet. Myndighetens skriftliga svar, remissvaret, skickas till anmälaren för kommentarer om ärendet berör anmälaren själv. Anmälaren har då möjlighet att bemöta det som myndigheten svarat.

Beslut

När utredningsarbetet är klart arbetar handläggaren fram ett beslutsförslag. JO beslutar i ärendet och kopior av beslutet skickas till anmälaren och berörd myndighet. En större utredning tar normalt cirka sex–tolv månader beroende på hur komplicerat ärendet är.

7 kommentarer

Jämförd med nazister?!

Av , , 6 kommentarer 80

Andreas Lundgren (S) anser att jag är minst lika skadlig för demokratin som ett gäng nazister, jag är nog till och med skadligare eftersom det är sådana som jag som banar väg för nazisterna. Ungefär så tolkar jag den analys som Andreas delar med sig av på Facebook.

Så här inleder Andreas ett Facebookinlägg från i måndags:

”Judiska föreningen tvingas stänga ned sin lokal på grund av upprepade hot från nazister. Dessa odemokratiska metoder måste stoppas och det är bra att många reagerat. Men samtidigt i en debattartikel i dagens vk ifrågasätts demokratisynen bland ett antal ledamöter i kommunledningen.”

”Faktum är dock att en sådan här dag bör mana till eftertanke. Att slänga sig med termer om odemokratiska arbetsformer hos politiska motståndare utan närmare reflektion försvagar demokratin. Där ute har vi nazistiska krafter som gör sitt bästa för att avskaffa demokratin genom hot och våld. Låt dom inte gömma sig och låta demokratin förvandlas till en sörja av smutskastning, osanningar, propaganda och förakt för förtroendevalda och demokratins arenor. Att ta politik och demokratin på allvar hör till det politiska ansvaret. I det behöver vi alla ta vårt ansvar.”

Ovanstående är de mest intressanta partierna i inlägget. Efter detta kommer en lång radda kommentarer där Andreas med varierande resultat bemöter alla de mothugg han får. Kommentarerna är helt klart läsvärda så jag rekommenderar ett besök på hans Facebooksida.

Efter att ha läst inlägget och alla kommentarer så råder det ingen tvekan om att Andreas Lundgren tog riktigt illa upp av min debattartikel häromdagen. Han anser att jag kommit med väldigt grova anklagelser gällande hans demokratisyn. Vad som är en grov anklagelse i det jag skrivit tycker jag är lite oklart. Själv så tror jag mest att hans självbild fick sig en liten törn. Men det spelar väl mindre roll i sammanhanget.

Det som är intressant är att Andreas som fullständigt går i taket av det jag skrev, senare själv på ett väldigt tveksamt sätt bakar ihop de frågeställningar jag framförde med ett väldigt luddigt nazistresonemang. Det Andreas säger i klarspråk är att sådana som jag försvagar demokratin och därigenom gör vi oss skyldiga till att bana väg för nazistiska krafter i vårt samhälle. Är hans analys klockren, eller är det ett praktexempel på sällan skådad omdömeslöshet. Personligen så lutar jag nog mest mot det sistnämnda.

Enligt Andreas är jag alltså en fara för demokratin eftersom jag enligt honom bidrar till ett förråande politiskt samtal. Det i sin tur leder till att demokratin urholkas och nazister och nyfascister som gömmer sig i föraktet för de demokratiska institutionerna då kan frodas som aldrig förr. Om det verkligen är detta Andreas menar så måste jag säga att det är oerhört förvånande att en hög politiker uttrycker sig på det viset. Det står honom förstås fritt att ha vilka åsikter han vill gällande om och hur jag eventuellt utgör ett hot mot en öppen demokrati. Men det scenario han målar upp känns ganska långsökt och sedan tror jag att många ifrågasätter lämpligheten i hans agerande. Jag är dock ganska övertygad om att de allra flesta skulle göra en helt annan analys kring vad politikerförakt egentligen beror på. Jag är också helt övertygad om att jag inte är den av oss som är mest skyldig till att demokratin urholkas.

Stannar vi upp och funderar lite kring allt detta så är det nog ganska uppenbart vem det är, om någon, som kommer med grova anklagelser här. I min debattartikel ställde jag mig lite frågande till vilken demokratisyn Andreas och övriga S-ledningen egentligen har. Den respons som jag så här långt fått från Lena Sandlin och nu ifrån Andreas Lundgren backar definitivt inte upp den bild av ”demokratins förkämpar” som de så gärna vill förmedla. Deras reaktioner väcker nog snarast fler frågeställningar och om något så förstärks den bild jag hade sedan tidigare.

Som hemläxa tycker jag att Andreas och övriga i S-ledningen borde fundera lite på om det verkligen är så att ett problem uppstår när någon belyser det eller om det kanske rent av kan vara så att problemet fanns där redan innan. Löser ni den ekvationen och använder kunskapen klokt så får ni dessutom på köpet en av nycklarna till hur ett öppet och transparent samhälle fungerar.

May the Force be with you…

6 kommentarer

Politisk sekreterare på krigsstigen i Väven

Av , , 10 kommentarer 86

I går efter Diskussionskvällen om förskolan som hölls i Väven blev jag konfronterad av Socialdemokraternas politiska sekreterare, Lena Sandlin, med anledning av min debattartikel som igår publicerades i VK.

Efter det inledande utväxlandet av artigheter kom Sandlin ganska snabbt till saken. Hon var inte alls nöjd med det jag skrivit i debattartikeln. I korthet så anklagade hon mig för att debattera utan fakta och att det jag framförde inte var något annat än svepande lögner och påhopp. Så därför tänkte jag lite snabbt gå igenom de eventuella lögner och påhopp jag alltså ska ha framfört. Håll tillgodo för här kommer det:

”Häromdagen ondgjorde sig Hans Lindberg över att Vänsterpartiet inte respekterar demokratiskt fattade beslut.” Det här är kunde vi läsa i Hans Lindbergs blogg gällande Scharinska villan. Det enda som inte är riktigt sant är väl ordvalet ”häromdagen”. Fast när jag skrev detta 11 dagar innan det publicerades var det ju förstås korrekt…

”Många är nog chockade över den totala avsaknaden av öppenhet. Medborgare möts av en mur av tystnad och förtroendevalda i ”fel” partier hålls medvetet ute i kylan.” Okej här får väl Lena ett halvt rätt, för chocken har nog lagt sig och övergått i uppgivenhet. Vad gäller att medborgare och vissa politiker hålls ute i kylan och inte får ta del av t.ex. offentliga handlingar så är det faktiskt helt sant. Detta bekräftas av att kommunrevisionen ska genomföra en granskning av skolnämndernas hantering av beslutsunderlag på grund av turerna runt Botsmarks och Bullmarks skolor. Så detta är alltså raka motsatsen till en lögn. Artikel om detta här

Jag refererade även till en interpellation och en fråga som skickats in till KF av Centerpartiet. Jag har lite svårt att se att det skulle kunna vara en lögn. Så jag kategoriserar det som rena rama sanningen.

Sedan hade jag även med ett citat av Moa Brydsten som jag plockat rakt av från Folkbladet. Såvida inte Moa ljög för Folkbladet så torde väl även det vara sant…

Den känsligaste punkten var dock mitt avslöjande om att S-ledningen klargjort för en praktikant att jag är en oberäknelig rättshaverist. Enligt Sandlin så fanns det absolut ingen inom S som sagt detta i något sammanhang. Jag har dock väldigt stort förtroende för min källa så därför tar jag Sandlins försäkran med en nypa salt i det här fallet. Extra intressant är att det dessutom var Lena Sandlins egen praktikant som figurerade i den episod jag fått återberättad. Nämnas bör dock att praktikanten inte är mitt ögon-/öronvittne. Sandlin var dock väldigt noga med att påpeka att hon faktiskt hört en Centerpartist kalla mig för rättshaverist. Eftersom hon uppenbarligen tyckte att det var viktigt så vidareförmedlar jag även det.

Ytterligare en stötesten var nog passagen i min debattartikel där jag ställer mig lite frågande till att Andreas Lundgren benämner andra politiker som ”låtsasförtroendevalda”. Även detta är helt sant och om någon är intresserad så skrev han det i sitt blogginlägg, ”Sanningen om fullmäktige”, den 12 mars 2017 kl 22:06. Här var ju Andreas också vänlig nog att redan i rubriken klargöra att det som sägs är sant…

Sandlin opponerade sig faktiskt också väldigt kraftigt mot att jag skrev följande om S-ledningen: ”Det framträder en bild av ett gäng S-pampar” För att få någon rätsida på om det här är en lögn eller inte kan vi kika på några synonymer till ordet pamp – Mäktig person, Potentat, Magnat, Överhetsperson, Dignitär, Härskare, Småpåve, Höjdare, Boss, Storfräsare. Med tanke på dessa synonymer är det väl inte så mycket att bråka om, de borde ju snarast bli smickrade, eller? Så om detta är sant eller falskt kan väl inte spela någon större roll.

Personligen tycker jag definitivt att jag har full täckning för allt som jag framfört i debattartikeln vilket innebär att Lena Sandlin är ute och cyklar. Att hon dessutom har cyklat vilse å det grövsta går inte att ta miste på. Men det är ju bara min uppfattning, det står som vanligt alla fritt att tycka precis vad de vill. I alla fall i min värld.

Riktigt intressant blev det sedan när Sandlin bekände färg på riktigt…

Inte nog med att hon var fly förbannad för det jag skrivit. Hon var minst lika upprörd över att ingen i Centerpartiets ledning hade tagit mig rejält i örat och talat om för mig vad jag får och inte får skriva.

Sandlin upplyste mig om att de hade haft i princip samma problem inom Socialdemokraterna. Även där finns en VK-bloggare som tidigare har gjort lite som hen själv vill. För att råda bot på denna förtappade bloggares vanföreställning om att det råder åsikts- och yttrandefrihet, berättade Sandlin att de vid upprepade tillfällen fått ta tag i problemet och se till att S-bloggaren höll sig inom de tillåtna ramarna gällande vad man får säga. Hon ansåg att de nu lyckats få till en hanterlig situation och att det hela nu fungerade mycket bättre. Hon framförde alltså detta som ett gott exempel och hon var väldigt tydlig med att hon anser att Centerpartiet borde hantera mig på samma sätt. Detta framfördes alltså av Socialdemokraternas politiska sekreterare, på fullaste allvar. Någon fler än jag som får lite otäcka vibbar här?

Det Lena Sandlin lyckades åstadkomma under vårt samtal måste sägas vara ett smärre konststycke, vilket förstås passar ganska bra i Väven. Hon lyckades i ett svep bekräfta att den kritik som framförts mot S-ledningen gällande bristande transparens är helt korrekt. Att de dessutom arbetar aktivt med att få tyst på individer med avvikande åsikt både inom och utom partiet blev också ännu tydligare. De vill till och med ha hjälp av andra partier att tysta oliktänkare. Det som är mest skrämmande är dock att hon/de inte ens verkar förstå det horribla i deras agerande. Att skryta med att de ordnat ”problemet” med bloggaren som uttryckte sina egna åsikter är ju snudd på dråpligt, hur tänkte hon där? Tyvärr Lena du har nu egenhändigt lyckats rasera det lilla som återstod av S-ledningens trovärdighet vad gäller synen på demokratiska värderingar.

Eller missförstod jag kanske allt du sa? Det kan mycket väl vara så för jag ska villigt erkänna att min tydligaste minnesbild är att du hötte väldigt mycket med pekfingret…

 

10 kommentarer

Är alla föräldrar i Umeå rättshaverister?

Av , , Bli först att kommentera 55

Umeås socialdemokratiska ledning anser att medborgare som utnyttjar sina demokratiska rättigheter är rättshaverister. De nedvärderar dessutom förtroendevalda från andra partier och smutskastar media. Vad tycker ni, är detta verkligen okej eller har Hans och gänget helt tappat kontakten med den verklighet som vi alla andra måste rätta oss efter?

Läs gärna min debattartikel, i dagens VK, där jag ger min syn på det hela. 

Debattartikeln hittar ni här eller genom att klicka på bilden nedan:

Skärmavbild 2017-04-02 kl. 23.08.13

Bli först att kommentera

Hoppsan Enar…

Av , , 4 kommentarer 89

…här kastas det visst sten i glashus!

Enar Jonsson ordförande i bygderådet samt i högsta grad aktiv i Gravmark Bullmarks S-förening skriver i senaste numret av Västerbottningen ett öppet brev till mig. Rubriken är: ”Axebro håll dig till sanningen”. Ni hittar det öppna brevet i slutet av blogginlägget.

Enar förklarar inledningsvis att han på omvägar hört att jag tydligen varit en ivrig bloggare under 2016. Det verkar vara viktigt för Enar att verkligen trycka på att han själv aldrig läser det jag skriver. Han refererar sedan till ett av mina tidigare blogginlägg. Här säger Enar, helt felaktigt, att jag i inlägget skrivit att jag skulle sluta blogga för att min arbetsgivare ansåg att det inte var förenligt med min anställning. Detta är förstås en ren lögn, i inlägget anförde jag hälsoskäl som en anledning att dra ner på bloggandet. Jag skrev också att en annan anledning var att: ”jag har fått ytterst subtila indikationer på att mitt korståg mot Umeås politiska ledning inte riktigt står högst upp på min arbetsgivares önskelista.” För mig som är ganska petig med sanningen är dock skillnaden i betydelse här väldigt stor.

Enar skriver sedan att jag ett par dagar senare kom med ytterligare ett inlägg där jag skulle ha sagt ”jag har gått in Centerpartiet, och nu startar jag min blogg igen.” Det här är också rena påhitt, vilket är uppenbart om man läser mina blogginlägg från den 12:e, 13:e och 23:e september. Så jag tvingas faktiskt konstatera att det nog är Enar som har vissa problem att hålla sig till sanningen

Så här långt kan man ju tycka att det inte är så mycket att bråka om. Särskilt om det nu är som Enar säger att han själv sällan läser min blogg utan bara ibland får veta från goda vänner vad jag skriver… Men sedan börjar Enar trassla in sig rejält i fullständigt osannolika förklaringar till varför han ringt runt till en hel massa Centerpartister för att baktala mig. Här vill han få folk att tro att han bara å Bygderådets vägnar ville veta om jag bloggar som enskild individ eller för Centerpartiets räkning.

Redan här svajar förklaringen betänkligt, men om man bara läser hans öppna brev kan det eventuellt verka troligt. För i det öppna brevet beskriver han sina samtal med Mattias Larsson och Eric Bergner som ett kvitto på att det han säger är sant. Det han inte nämner är att han även kontaktat ytterligare ett antal Centerpartister. Om han nu bara ville veta om jag uttalade mig privat eller inte, varför då ringa runt till alla de övriga i Centern? Det hade ju för övrigt räckt med att fråga mig, Enar säger sig ju trots allt föredra att föra samtal direkt i det personliga mötet. Dessutom så bör det tilläggas att Enars version gällande syftet med samtalen inte bekräftas, så man börjar ju faktiskt fundera på vad syftet egentligen var med alla Enars telefonsamtal och nu det här öppna brevet. Personligen så köper jag definitivt inte hans story…

Eller som en av mina Centervänner lite fint försökte förklara för dig Enar, så är du nog ute i ogjort väder här…

Enar påtalar också att jag framfört omdömen om honom och Bygderådet i tidigare blogginlägg, för tydlighetens skull så var det så här jag skrev, det hela gällde kommunens samråd om den nya översiktsplanen för landsbygden: ”Det samråd som kommunen haft med medborgarna hittills, har i princip uteslutande gått genom bygderådet. Detta verkar vid första anblick kanske vara i sin ordning, men tyvärr har bygderådet starka kopplingar till den S-förening som t.ex. när det gäller skolfrågan i Bullmark visat sig ha allt annat än landsbygdens bästa för ögonen. Så därför måste vi tillsammans få kommunen att inse att de måste samråda med fler parter som representerar Umeås landsbygd.” Mitt omdöme handlar alltså främst om att vi har olika åsikter om såväl skolfrågan som upplägget för kommunens samråd. Att kommunen borde ha fler samrådsparter framförde jag även till kommunen på det första samrådsmötet. Det var dock tydligt att Enar inte uppskattade att jag framförde min åsikt. Personligen tycker jag dock att det är okej att ha olika åsikter, men vi verkar definitivt inte vara överens på den punkten. 

Jag skulle dock ljuga om jag sa något annat än att mitt förtroende för hur bygderådet leds, om möjligt, har sjunkit ytterligare. Detta inte minst efter Enars märkliga ”ringa runt kampanj” och nu hans förvirrade öppna brev där det framkommer att det är ett styrelseärende huruvida jag bloggar privat eller som centerpartist. Borde inte Bygderådet ha betydligt viktigare ärenden på agendan?

En bekant här i byn uttryckte sig ungefär så här gällande hela denna soppa: ”Du har nog trampat på ömma tår, som borde ha blivit trampade på för länge sedan.” Med andra ord så upplever jag att den gängse uppfattningen är att det var på tiden att någon sade emot denne despot… 

IMG_1865

4 kommentarer

Pampig DIKT-atur

Av , , 1 kommentar 64

1 kommentar

(S)killnad på åsikt och lögn

Av , , Bli först att kommentera 73

De allra flesta av oss är kapabla att se skillnad på en åsikt och en lögn…

Som utlovat så kommer jag här att kika lite närmare på det senaste NyhetSbladet från Gravmark Bullmark Socialdemokratiska Förening. S-föreningen börjar direkt med att slå på stora trumman och klargöra att nu äntligen så kommer sanningen en gång för alla att komma fram. Det låter ju faktiskt riktigt lovande för vi är ju ganska många som kämpat med näbbar och klor för att få en glimt av sanningen i skolfrågan. Så här lyder ingressen:

”Sanningen om handläggning, beslut och läget i detaljplaneringsförfarandet, projektering och byggandet för skolan i Bullmark”

Om vi stannar upp och tänker efter ett ögonblick så är det inte någon liten utfästelse S-föreningen kommer med här. Vi ska alltså få sanningen om handläggningen i detta det mest mörklagda ärendet i mannaminne, inte illa! Dessutom så kommer vi att få veta sanningen om beslut som fattats. Vi får väl anta att det gäller bägge besluten som fattades i fjol, alltså även beslutet som är så hårt kopplat till den ”hemliga” konsultrapporten. Redan med löfte om alla dessa sanningar känner jag mig ganska nöjd, men S-föreningen tänker dessutom leverera den sanna bilden kring läget gällande detaljplanearbete, projektering och själva byggandet. Nu kanske någon tycker att jag övertolkat detta en aning för det är ju tänkbart att de bara avser att klargöra vad som kommer att hända framgent. Detta är fullt möjligt men med tanke på vad som kommer längre ner anser jag trots allt att mitt antagande är fullt rimligt. Fylld av förväntan läser jag därför vidare…

Men det börjar omgående svaja betänkligt. För nu kommer förklaringen till varför S-föreningen vill att ”sanningen” ska fram. Här blir det också väldigt tydligt var skon egentligen klämmer. Det handlar i grund och botten inte om något annat än den kritik som framförts mot hela den undermåliga process som lett fram till de aktuella besluten.

”Stor osäkerhet råder hos vissa ortsbor om var läget står i skolfrågan. Vi förstår denna oro och vill med anledning av många skrivna och sagda osanningar, halvsanningar och alternativa fakta som framförts, redovisa läget i skolfrågan.”

Det har alltså framförts en massa osanningar, halvsanningar och alternativa fakta som som gör att vissa ortsbor känner sig oroade och osäkra. Det här med lögner och alternativa fakta skriver jag under på utan vidare omsvep. Problemet är väl bara att jag anser att lögnerna och all alternativ fakta i så fall har kommit från de ledande politikerna och de ansvariga tjänstemännen. Man behöver dock knappast vara raketforskare för att begripa att S-föreningen nog skickar den här passningen till ”vissa” som varit öppet kritiska till hanteringen av hela skolfrågan.

Det som är intressant här är att det som jag antar är det som S-föreningen betecknar som lögner och alternativa fakta inte är något annat än åsikter, frågeställningar och en portion kritiskt tänkande. Problemet verkar dock vara att alla åsikter som inte sanktionerats av S-föreningen här betecknas som lögner. De ägnar sig åt utstuderade härskartekniker helt enkelt. Väldigt märkligt agerande av en demokratisk förening. Genom att slå fast att alla avvikande åsikter är rena lögner försöker de kväsa alla oliktänkare. De har verkligen en annorlunda syn på hur en demokrati ska fungera…

När de väl ska presentera sanningen så överlåter de detta till Moa Brydsten. Här tror jag dessutom att de varit lite oförsiktiga med sanningen. De hävdar här att de vidtalat Moa för att hon ska redovisa läget i skolfrågan. Men den text som finns med här är faktiskt inget annat än Moas svar, från Folkbladet 26/1, på Elisabet Forsells (V) debattartikel från den 25/1. Dessutom är jag ytterst tveksam till om det levererades några sanningar gällande skolfrågans hantering och beslut i den aktuella texten. Jag kommer inte att kommentera Moas ”debattartikel” men jag kan dock konstatera att hon och en del andra nog borde fundera ett par varv till kring vad som kännetecknar en bra lärmiljö…

Det utlovade sanningarna verkar tyvärr utebli. Men S-föreningen hade naturligtvis ytterligare ett ess i rockärmen. Förutom det grava övertrampet att anklaga dem som framfört sina åsikter i skolfrågan för att ljuga så var ändå kronan på verket när de implicit försöker skuldbelägga de medborgare som eventuellt tänkt utnyttja sina demokratiska rättigheter för att överklaga detaljplanen. I den del av nyhetsbladet där detaljplaneprocessen beskrivs har de mage att klämma ur sig följande:

”Tillkommer överklagningar och JO anmälningar riskerar tidplanen och bygget att försenas. Vi hoppas att arbetet nu kan fortskrida som det är tänkt…”

S-föreningen försöker manipulera ortsborna till att inte använda sig av sina demokratiska rättigheter. Det är ju helt självklart att vi som medborgare måste utnyttja de enda verktyg vi har för att få till stånd en prövning av beslut vi anser vara felaktiga. Det är ju faktiskt en grundbult i vårt demokratiska samhälle. Nu tror jag inte någon fäster någon större vikt vid S-föreningens dumheter, men bara det faktum att de försöker manipulera ortsborna på det här viset är allvarligt nog. För övrigt gjorde Hans Lindberg (S) exakt samma sak när det gäller västra länken. Lika barn leka bäst…

Kontentan av allt detta är att S-föreningen i sin relativa maktställning gentemot oss medborgare agerar på ett extremt odemokratiskt sätt när de aktivt undergräver vår mänskliga rättighet att uttrycka våra egna åsikter. Dessutom försöker de på ett otillbörligt sätt att manipulera människor i syfte att de inte ska utnyttja sina demokratiska rättigheter. För mig framstår det här som något helt annat än demokrati och jag är säker på att det kommer att märkas efter nästa val.

Näe, några sanningar om skolfrågan blev det aldrig, så man skulle ju kunna säga att de ljög om sanningen. Men i vilket fall som helst så klarnar bilden av S-föreningen allt mer och det är i sanning ingen vacker bild som framträder…

Här nedan hittar ni de delar av S-bladet jag refererat till.

IMG_1806

 

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 20.27.34

 På förekommen anledning vill jag också uppmärksamma vissa individer på denna lilla text, den är högst relevant inte minst med tanke på orsaken till mina två senaste blogginlägg. Fundera lite extra kring betydelsen av ”utan ingripande”

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, Artikel 19
”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Bli först att kommentera

Förtalad av en S-företrädare…

Av , , 6 kommentarer 81

Det har idag kommit till min kännedom att Gravmark-Bullmark S-förenings ”starke man” och tillika ordförande i Umeås bygderåd har suttit och ringt runt till ett antal Centerpartister med ett enda syfte – Han vill försöka hindra mig från att arbeta politiskt genom att bedriva en ren förtalskampanj.

Bullmarks självutnämnde hövding tycker uppenbarligen att det är en fantastiskt bra idé att ringa runt och baktala mig hos mina partivänner i Centerpartiet. Hans syfte verkar helt enkelt vara att övertyga alla och envar om vilken fruktansvärd människa den där otäcka Robert Axebro är. ”Vad har ni tänkt göra med den där Axebro, inte kan ni väl låta honom vara med i Centern…”

Jag vet inte vad ni säger men för mig känns det hela väldigt märkligt. Kan det här vara riktigt normalt? Denna ryggradslösa feghet är för mig helt obegriplig. Jag har under det senaste året uttryckt en mängd åsikter om vad jag anser om diverse politiska beslut och hur vissa saker hanteras i Umeå kommun. Jag har hela tiden stått bakom allting med mitt eget namn oavsett om jag bloggat skrivit insändare eller debattartiklar. Dessutom har jag varit väldigt rak och tydlig med vad jag står för, det kan inte råda någon tvekan om vad jag tycker är viktigt. Så utifrån hur jag agerat så finns det i min värld ett flertal olika alternativ till hur alla som inte håller med om mina åsikter hade kunnat bemöta mina ståndpunkter.

Inget av dessa alternativ innefattar dock att i lönndom sitta och ringa runt till en massa människor för att snacka skit och försöka baktala mig för att försöka hindra mig från att kliva in i politiken. Det är helt okej att kritisera mina åsikter och ståndpunkter precis hur hårt som helst, men gör det då med lite ryggrad. Jag har väldigt svårt att respektera människor som beter sig på det här viset. Det väcker dessutom en hel rad med frågor gällande värdegrunden och människosynen hos den som beter sig så här.

Kan det vara så att när argumenten tryter är det enklare att försöka hugga någon i ryggen? För lyckas det så behövs ju inga argument… Det här med öppenhet verkar var ett främmande begrepp för vissa. Näee, det här var höjden av feghet, riktigt patetiskt faktiskt.

Är det verkligen så farligt det jag gör? Varför vill någon hindra mig från att framföra mina åsikter kring den allt annat än förtroendeingivande politiska verklighet vi fått bevittna på sistone? Vad är det ni är rädda ska hända om jag fortsätter? Har jag förstört något för våra barn eller har jag raserat framtiden för hela bygden? Själv så är jag så dum att jag snarast tror jag åstadkommit motsatsen! Det enda som möjligtvis skadats under min framfart är nog egot hos några enstaka ledande socialdemokrater och så S-föreningen förstås…

För jag har svårt att förstå hur så många kan få stora skälvan bara för att någon efterfrågar lite fakta, vettiga beslutsunderlag och vill att saker och ting skall skötas korrekt. Känner man sig hotad av detta så kan jag upplysningsvis meddela alla berörda att problemet inte ligger hos mig…

Jag hade nog kunnat vifta bort detta som ett isolerat misstag av någon stackare som uppenbarligen passerat sitt politiska ”bäst före datum” med råge. Men utifrån vad jag fått berättat för mig om denna mans historiska bravader här i krokarna så lutar jag nog mer åt att det är en ytterst medveten härskarstrategi. Därför väljer jag också att bemöta det hela med ett blogginlägg.

Men när Bullmarks ”starke man” nu ändå har kastat handsken så kanske jag senare under veckan också bemöter S-föreningens senaste nyhetsblad som damp ner i brevlådan för ett par veckor sedan. Det avslöjar faktiskt ganska mycket om deras syn på demokrati…

Avslutningsvis kan jag konstatera att han faktiskt med sitt agerande sagt betydligt mer om sina egna tillkortakommanden än om mina, som för övrigt ligger helt öppet för allmän beskådan på diverse sociala medier.

Nästa gång vi ses på byn, vilket vi ju faktiskt gör ett par gånger i veckan, så kan du ju alltid prova med att säga:

Hörru du Axebro jag håller faktiskt inte med dig om…  För jag anser…

Vad tror du Enar, skulle inte det kunna vara något? Själv skulle jag tycka att det vore otroligt givande, för jag har aldrig riktigt fått något grepp om vad ni egentligen grundar era ståndpunkter på…

6 kommentarer

Centern bryr sig ”längre”…

Av , , Bli först att kommentera 48

…väldigt mycket längre än många andra partier mäktar med!

Det känns bra att få vara del av ett politiskt parti vars värderingar inte förändras med ett ökande avstånd till stadshuset. Här nedan kan ni läsa en insändare från det senaste numret av Västerbottningen. Insändaren är skriven av två erfarna och väldigt förnuftiga Centerpartister. Kommentarer är överflödiga, kan väl möjligtvis nämna att det är 19 månader till nästa val och Centerns värderingar kan man lita på såväl över tid som avstånd…

IMG_1809

Bli först att kommentera

Smarta byar eller en ”dum” stad?

Av , , 4 kommentarer 59

Jag har fått den stora äran att delta i ett kluster av engagerade människor som alla brinner för samhällsutveckling. I sammanhanget får jag nog ses som en ”ungdomspraktikant” i denna respektabla konstellation av kloka herrar. Vi är bosatta runt om i Umeå kommuns ytterområden och tillsammans representerar vi en stor del av kommunen, såväl geografiskt som åsiktsmässigt. Såhär i inledningsskedet utmynnade vårt samarbete i en debattartikel vars syfte är att visa på alternativa möjligheter för hur vi kan få hela Umeå att växa. För vi är övertygade om att Umeås tillväxt begränsas kraftigt av kommunledningens fixering vid förtätning av centrala Umeå. Som motvikt till denna fixering lyfter vi här fram några ideér om hur vi bl.a. genom att ge Bostaden ett något förändrat uppdrag bättre kan nyttja de delar av Umeå som ligger utanför ”5-kilometersstaden”. Vi är övertygade om att ett smartare nyttjande av Umeås landsbygd skulle ge positiva effekter för hela Umeå.

Det pratas mycket om att Smart Cities är framtiden och det opponerar sig nog ingen emot. Men minst lika viktigt är att vi börjar prata om Smart Villages, för utnyttjar vi inte landsbygden på ett intelligent sätt så kan aldrig Umeå, som skriker efter snabbare tillväxt, bli en speciellt smart stad. Möjligtvis blir det trångt och det känns ju inte så speciellt smart, snarare dumt…

Ni hittar artikeln här: Nytt uppdrag för Bostaden löser Umeås bostadskris 

Skärmavbild 2017-02-03 kl. 22.02.20

Du kan också påverka Umeås framtid!

Som jag tidigare nämnt så pågår just nu ett samråd där tanken är att kommunen ska inhämta synpunkter från medborgarna gällande den nya översiktsplanen och utvecklingsprogrammet för landsbygden. Följande två samrådsträffar återstår:

13/2 kl 19.00 Bygdegården Tavelsjö

21/2 kl 19.00 Missionshuset Sörmjöle

Förutom dessa träffar så finns det även möjlighet att tycka till om förslaget via kommunens hemsida. Via nedanstående länk hittar ni ett webbformulär där ni kan skicka in era synpunkter, vilket jag starkt rekommenderar. Här kan ni också läsa mer om hur samrådet går till:

Ny översiktsplan Umeå.

4 kommentarer