Axebros syn på politiken...

...den komiska sanningen

Replik – Vad är S-ledningen rädda för?

Av , , 25 kommentarer 88

I dagens Västerbottningen kan ni läsa min replik på Hans Lindbergs och Moa Brydstens debattartikel från förra veckan, där de med lögner och ett stort mått omdömeslöshet svingade loss mot både mig och Centerpartiet. I vanlig ordning är de ute och cyklar rejält och jag bemöter här deras extremt ihåliga resonemang.

Här kommer min replik:

Vad är Umeås S-ledning rädda för? 

Replik till Hans Linberg (S) och Moa Brydsten (S). I en av de märkligaste debattartiklar jag någonsin läst kunde vi förra veckan följa när Umeås S-ledning återigen band ris till egen rygg. Att Hans Lindberg och Moa Brydsten medvetet bygger en debattartikel på rena lögner vittnar om en förbluffande omdömeslöshet.

De inleder med att prata om vikten av att slå vakt om det fria ordet för att i nästa andetag föra fram lögner och anklaga Centern för att använda alternativa sanningar. Argumentationen byggs på att Centern har uppmanat bybor att överklaga detaljplanen för skolan i Bullmark. De hävdar att detta skett vid kommunens informationsmöte den 17:e maj. Detta är dock en ren lögn för Centern var inte representerade på mötet, vilket jag vet då jag till skillnad från Hans och Moa var där. Det är alltså S-ledningen som använder alternativa sanningar för att försöka få S att framstå i bättre dager.

De fortsätter ljuga när de hävdar att byborna innan mötet aldrig haft invändningar mot skolplaceringen. Invändningar och förslag på alternativa lösningar har framförts vid upprepade tillfällen både till politiker och tjänstemän. Men någon vilja att lyssna har aldrig funnits hos S-ledningen. På informationsmötet framförde byborna kritik mot planerna dels på grund av placeringen men främst för den totala avsaknaden av helhetstänk. Hans och Moa pratar om en ordentlig skolsatsning och bättre skolmiljö för alla barn. Men de logistiska och praktiska problem som uppstår med två illa planerade skolbyggnader separerade av en relativt hårt trafikerad väg kan omöjligen ge en bra och säker skolmiljö.

Åter till Centerns påstådda uppmaning. På mötet var det jag som sa att jag hoppas att de som berörs nyttjar sin demokratiska rättighet och lämnar sina synpunkter. Jag sa även att det verkar som att enda chansen för Bullmark att få en genomtänkt helhetslösning är att det drar ut på tiden och att valet ger oss ett nytt politiskt ledarskap som ser till barnens och bygdens bästa. Det var alltså mina personliga åsikter som S-ledningen ville klanka ner på. För de vet mycket väl att jag inte representerar Centern. Jag är fortfarande bara en vanlig medlem. Precis som jag är medlem i facket, A-kassan och ett antal andra föreningar. Som medlem representerar jag dock inte dessa varje gång jag uttrycker en åsikt. Eller vad säger du Hans, när någon av Sveriges 100 000 S-medlemmar har en åsikt representerar de S då? Ni vet väl om att det är skillnad på att vara medlem och förtroendevald?

Varför använder då S-ledningen Centern som slagträ? Troligtvis hittar vi svaret i åsikts- och yttrandefriheten. Medborgare har rätt att vara kritiska mot offentliga representanter och beslut. Däremot har inte de samma rättighet att kritisera medborgares åsikter. Angriper de mig personligen för något jag sagt kan det ses som ett försök att begränsa min åsikts- och yttrandefrihet. Det här är alltså ett utstuderat sätt att misskreditera en enskild medborgare och ändå ha ryggen fri. När nu S-ledningen återigen kräver att Centern ska ta ställning för eller mot mina privata åsikter så är det ytterligare ett i raden av övergrepp på åsikts- och yttrandefriheten.

Min fråga till Hans och Moa är helt enkelt vad det är i mina åsikter som är så provocerande att ni gång på gång slår knut på er själva i er iver att misskreditera mig. Vad är det ni är rädda för?

/Robert Axebro

Här nedan kommer ett urklipp där även repliken från Mattias Larsson, Centerpartiet, finns med.

Skärmavbild 2017-06-08 kl. 20.08.53

25 kommentarer

Hönan eller lögnen – vad kom först?

Av , , 8 kommentarer 69

Ännu en gång visar Umeås högsta S-ledning hur mycket de bryr sig om mig och mina åsikter.

Den här gången flyger de på mig med en debattartikel som byggs på felaktigheter, rena lögner och riktigt smutsiga knep… Det är inte utan att jag känner mig lite speciell. För såvitt jag vet hör det inte till vanligheterna att en politisk ledning gång på gång försöker få tyst på en helt vanlig medborgare. Fast att det är ovanligt kan ju förstås ha något att göra med den svenska åsikts- och yttrandefriheten, men vad vet jag…

Men det är ändå lite gulligt hur de verkligen anstränger sig för att hitta olika sätt att såga mig vid fotknölarna. Man skulle nästan kunna tro att de tycker om att bråka med mig. Och utifrån devisen ”kärlek börjar alltid med bråk” så måste det ju betyda att de har värsta crushen på mig…

Imorgon får ni veta vad jag anser om detta för då kommer nog min replik i Västerbottningen. Så nu är det brådis att bli prenumerant.

Prenumerera på Västerbottningen från 369 kr…

Skärmavbild 2017-06-07 kl. 19.15.42

8 kommentarer

Spiken i kistan på öppenheten…

Av , , 7 kommentarer 68

På gårdagens sammanträde i För- och grundskolenämnden fanns kommunens yttrande till Justitieombudsmannen med på dagordningen. Som ni säkert vet så handlar ärendet om kommunens bristande öppenhet och den lilla detaljen att de brutit mot lagen när de undanhållit allmänna handlingar.

Med tanke på ärendets natur så känns det därför väldigt magstarkt att För- och grundskolenämndens ordförande, Moa Brydsten (S), yrkade på att allmänheten inte skulle få närvara vid just detta ärende. Det rimliga hade väl varit att ha en öppen debatt om dessa uppenbara problem, men istället smälls dörren igen en gång för alla.

Moas ställningstagande i den alltid aktuella debatten om öppenhet i Umeå är i alla fall väldigt tydligt…

Sedan får man ju skrämselhicka när man i VK läser ett sådant här uttalande av Utbildningsdirektören:

Kommunen tycker fortfarande att ärendet blev korrekt hanterat gentemot allmänheten men medger samtidigt att handläggningen ”borde ha varit ännu något snabbare”

Om man i sex månader undanhåller allmänna handlingar och på direkt fråga från både allmänhet och vissa politiker ljuger och säger att det inte finns några handlingar så är det knappast snabbheten i ärendehanteringen som brister. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det är något som är fundamentalt fel med Umeås ledarskap. Inte ens när de blir avslöjade med att bryta mot lagen klarar de av en sådan enkel sak som att erkänna att fel begåtts.

7 kommentarer

Kommunen vägrar igen…

Av , , 8 kommentarer 61

Blir nog tvungen att JO-anmäla kommunen ännu en gång. Den här gången för att de vägrar lämna ut den allmänna handling som innehåller deras eget yttrande kring Bulllmarksärendet där de ljugit och sagt att en inkommen handling, som dessutom begärts ut, inte ens fanns. Umeås öppenhet i ett nötskal…

Som ni kanske minns så anmälde jag och Catarina Saha, på VK, Umeå kommun till Justitieombudsmannen (JO ) med anledning av kommunens lagvidriga hantering av allmänna handlingar gällande Bullmarks skola. JO gick helt på min och Catarinas linje och krävde in ett yttrande från kommunen i vilket de skulle redogöra för handläggningen i ärendet samt myndighetens bedömning av denna handläggning. Sista dag för remissvaret till JO var den 29 maj 2017.

Så långt är det väl inga konstigheter. Eftersom jag är en aning intresserad av hur detta ärende fortlöper så tänkte jag att det vore intressant att läsa kommunens remissvar. Därför luskade jag reda på att remissvaret var klart och fick även veta att det diarieförts (dnr: SK‐2017/00161). Nu borde det ju vara världens enklaste sak att begära ut denna allmänna handling från Umeå kommuns diarium, eller???

Nu är jag ingen jurist med tryckfrihetsförordningen som specialområde, men jag kan ändå tycka att det är självklart att när ett färdigt remissvar har diarieförts så är det en upprättad handling. Tyvärr så delar inte kommunen denna syn för de vägrar lämna ut remissvaret. Är det inte en gnutta märkligt att de nekar att lämna ut en allmän handling som innehåller deras eget yttrande kring ett ärende där de ljugit och sagt att en inkommen handling, som dessutom begärts ut, inte ens fanns? Det här är ironi på allra högsta nivå! Eller är jag helt fel ute här???

Som kuriosa lägger jag här nedan in svaret jag fick på min begäran samt mitt svar på det.

Svaret från kommunen:

”Hej!

Yttrandet blir allmän handling när protokollet är justerat, innan dess är yttrandet ej allmän handling och lämnas därför inte ut. Skriv en rad om du vill ha skriftligt beslut med besvärshänvisning. Vill du att jag skickar yttrandet när protokollet är justerat?”

Mitt svar på det:

Hej!

Jag antar att det protokoll du avser gäller morgondagens sammanträde i För- och grundskolenämnden.Vad gäller det aktuella yttrandet så är inte det en del av protokollet utan en separat handling och det berörs således inte av detta. I och med att ni dessutom har expedierat den aktuella handlingen anses handlingen i lagens mening vara upprättad. Därför kan ni inte neka att lämna ut det aktuella yttrandet med hänvisning till att en annan framtida handling först skall justeras. Att protokoll blir allmän handling först när det justerats är alltså fullständigt ovidkommande i detta sammanhang.

Så återigen begär jag ut den expedierade och därigenom allmänna handlingen med diarienummer: SK‐2017/00161.

Hörsammas inte min begäran så vill jag väldigt gärna ha ett skriftligt beslut där orsaken till avslaget på min begäran framgår väldigt tydligt med hänvisning till aktuell lagstiftning.

Med vänlig hälsning,

Robert Axebro

8 kommentarer

Två kloka kvinnor och så jag då…

Av , , 12 kommentarer 41

Den 13:e juni finns det möjlighet att på parkettplats uppleva när jag kastar mig ut i det okända för att agera moderator i det politiska samtalet mellan Anna-Karin Sjölander (C) och Ulrika Edman (V).

Det som kommer att avhandlas är bl.a. de politiska förutsättningarna i Umeå, självklart även ur ett kvinnligt perspektiv. Hur ser det egentligen ut i Umeås gubbvälde? Vi får också möjlighet att höra vad dessa två politiker har att säga om Umeås politiska klimat. Det blir nog också en del prat om bristen på öppenhet i maktens korridorer. Självklart avhandlas också aktuella frågor som t.ex. skola och omsorg. Det här vill ni bara inte missa, eller hur?!

Det här är en första trevare för att känna på själva konceptet. Men om det hela faller väl ut så kan ni se fram emot fler sådana här politiska samtal utifrån olika teman där samförstånd står i fokus. Den gemensamma nämnaren är att vi alla har insett vikten av att Umeå får ett nytt ledarskap.

Här nedan hittar ni inbjudan till detta evenemang.

”Vi vill lyfta en annan sida av Umeåpolitiken än härskartekniker, gubbvälde och undanhållande av information, och istället fokusera på konstruktiva samtal och samförståndslösningar, säger Ulrika Edman (V). Vi brinner båda för socialpolitik och kvinnor och barns villkor. Det finns en anledning till att det finns så få kvinnor i toppen, vilket vi vill bidra till att förändra, säger hon. Vi ser vikten av ett nytt ledarskap i Umeå. Umeborna förtjänar en rak och öppen debatt, där det blir tydligt vad politikerna står för, säger Anna-Karin Sjölander.”

Skärmavbild 2017-05-27 kl. 17.46.30

Välkommen till politiskt samtal mellan Ulrika Edman, gruppledare för Vänsterpartiet, och Anna-Karin Sjölander, vice gruppledare för Centerpartiet i Umeå.

Vi pratar om kvinnors villkor i lokalpolitiken, samt viktiga lokalpolitiska frågor som skola och socialpolitik.
Moderator: ROBERT AXEBRO
Alla varmt välkomna!

Mer bakgrundsinfo:
Partiledarna Annie Lööf och Jonas Sjöstedt reste ifjol landet runt på en gemensam debatt-turné. Syftet var att kommunicera ideologiska och politiska skillnader mellan partierna på ett respektfullt och trevligt sätt. Att låta varandra tala till punkt och ha roligt i debatterna var viktigt för partiledarna. Nu vill Ulrika Edman, gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå, och Anna-Karin Sjölander, vice gruppledare för Centerpartiet i Umeå, prova konceptet på lokal nivå. Det kommer att ske på Kafé Pilgatan den 13 juni kl. 18:00.

- Vi vill lyfta en annan sida av Umeåpolitiken än härskartekniker, gubbvälde och undanhållande av information, och istället fokusera på konstruktiva samtal och samförståndslösningar, säger Ulrika Edman (V).

– Vi brinner båda för socialpolitik och kvinnor och barns villkor. Det finns en anledning till att det finns så få kvinnor i toppen, vilket vi vill bidra till att förändra, säger hon.

- Vi ser vikten av ett nytt ledarskap i Umeå. Umeborna förtjänar en rak och öppen debatt, där det blir tydligt vad politikerna står för, säger Anna-Karin Sjölander (C).

Låter det intressant? Ni hittar information om evenemanget på Facebook via nedanstående länk:
Anna-Karin möter Ulrika
12 kommentarer

Kloka föräldrar är Umeås hopp

Av , , Bli först att kommentera 50

Det är märkligt att det krävs diverse föräldrainitiativ för att det ska hända något i Umeå. Vi har engagerade föräldrar som i det här fallet kämpar oförtrutet för en rättvis hantering av Umeås byaskolor. Men vi har också engagerade föräldrar som kämpar för en vettig barnomsorg inte minst avseende storleken på barngrupperna. Vansinniga beslut där ingen hänsyn tas till helheten kan inte vara vägen framåt för Umeå. Nej, det är dags att lyssna på dem som faktiskt begriper något! I det här fallet föräldrarna ute i byarna.

I dagens VK (idag på webben, imorgon i pappersupplagan) kan vi läsa en kanonbra insändare som på ett lysande sätt beskriver de märkliga turerna i lokalpolitiken när det gäller Bullmarks skola. På följande länk hittar ni insändaren i VK, dela den gärna det kommer iaf jag att göra.

Insändaren: Lyssna på föräldrarna i Bullmark

Här nedan hittar ni också insändaren, men in på VK och dela…

”I minst tio år har det pratats om en ny F-6 skola i Bullmark och sen äntligen, och glädjande, avsattes pengar för detta i kommunens budget. Men glädjen krossades när kommunens politiker och tjänstemän 2016 kom med beskedet att skolan skulle krympas till en F-3 skola. Dessutom skulle den nya skolan byggas på ett litet utrymme på en stenkulle mellan de två största vägarna i Bullmark, med små, väldigt begränsade ytor för lek och idrott.

Kommunen har sen också fastslagit att den nuvarande skolan, som är i dåligt skick, ska fortsättningsvis inhysa åk 4-6. Skolan i Bullmark ska alltså splittras i två fysiskt och organisatoriskt olika delar på var sin sida en relativt högt och tungt trafikerad väg.

Det är en mycket olycklig vändning från ett barnperspektiv där barnen kommer att behöva flera gånger per dag korsa vägen för lunch etc i den ena skolan, barnen blir separerade från varandra i två delar i en redan ganska liten skola (cirka 100 elever). I dag finns det en väl fungerade fadderverksamhet och samspel mellan eleverna i de olika årskurserna. Från ett organisatoriskt perspektiv behövs det följaktligen fler resurser för att driva två parallella skolor med personal och byggnader. Det är från ett ekonomiskt perspektiv ineffektivt och en merkostnad för kommunen. Helt enkelt dumt.

Kommunen krymper bygget av nya skolan för att spara pengar, men verksamheten kommer att bestå av två skolor, vilket rimligen ökar de totala kostnaderna! Från ett lärarperspektiv betyder den fysiska delningen en försämrad arbetsmiljö eftersom personal inte på samma sätt kan samarbeta och ha en god översikt över skolarbete och barn i två separata delar. Dessutom blir det en oattraktiv arbetsplats för lärare eftersom klyvningen av skolan innebär en mindre väl fungerande arbets- och skolmiljö.

Trots många tillfällen för kommunen att lyssna och ta in föräldrars och andras synpunkter har varken ledande politiker eller tjänstemän gjort detta under de senaste årens diskussioner kring Bullmarks skola. Vi upplever oss som totalt ignorerade och förbigångna med inget som helst medborgerligt inflytande i processen.

Vi hävdar att för en långsiktig hållbar utveckling för skolan, barnen och bygden ska en F-6 skola byggas enligt originalplanen. Placeringen av skolan behöver ändras till ett annat område där förutsättningarna är betydligt mer gynnsamma utifrån ett helhetsperspektiv: kommunen äger redan marken, byggkostnader blir lägre eftersom där inte behöver göras lika mycket markarbeten, trafiksäkerheten för barnen är väsentligt bättre då inga stora vägar finns i anslutning till platsen och där finns redan ytor for lek samt både fotbolls- och ishockeyplan, vilket är fördelaktigt både för barnen och ekonomiskt för kommunen. Den skolan skulle endast ligga 5–10 minuters promenad från den nuvarande skolan.

Politiker och tjänstemän i Umeå kommun: Lyssna på medborgarna, gör om och gör rätt!

Bullmarksbor: Lämna gärna dina synpunkter på detaljplanen för nya skolan senast 2 juni via Umeå kommuns hemsida!

/Bullmarksföräldrar”

Bli först att kommentera

Räkenskapens dag Anders Forss

Av , , 22 kommentarer 69

Rackarns – Trodde ju att jag hade koll på det här med plus och minus…

Att bemöta Anders Forss diverse märkliga utspel är inget jag har några egentliga planer på. Men när han nu började skriva om poesi, romaner och Svenska Akademien kände jag att det var läge att göra ett litet undantag. Så här nedan har jag kopierat in hans blogginlägg där han bland annat menar att jag inte kan räkna. Mina svar hittar ni insprängda löpande i svart fet text. Håll tillgodo…

Axebro har uppenbarligen problem med att räkna.

Av , 24 maj 2017 kl 22:25,  Bli först att kommentera   0

Jag har med intresse läst Axebros försök att klanka ner på oss Socialdemokrater och kritisera oss för att vi inte satsar tillräckligt mycket på det som enligt honom är varje kommuns kärnverksamhet – Dvs. skolan, vården och omsorgen.

När vi nu signalerar att vi går in i en ordentlig konsolideringsfas för att konsolidera gjorda investeringar och tillse att de får avsedd effekt och därför väljer att satsa på skola, vård och omsorg istället för att fortsätta att investera i det Axebro tidigare kritiserat kritiserar samme Axebro denna kursändring.

Svar: Kors i taket Anders det är nog första gången vi är överens om något, i alla fall nästan! Självklart är det nödvändigt att ändra kurs och försöka stärka de grundläggande samhällsfunktionerna. I vanlig ordning skjuter du dock bredvid målet helt och hållet. Min invändning gäller inte den kursändring som nu görs utan det sätt på vilket S-ledningen väljer att försöka sälja in den till folket i stugorna. Att prata om satsningar och kraftsamling för välfärd när det i bästa fall handlar om konstjord andning är faktiskt ganska magstarkt.

Min frågor till Axebro är därför följande:

  • Varför ägnar du dig åt politisk populism Robert Axebro?

Svar: Populism är ju ett väldigt trendigt ord nuförtiden, det används som slagträ från både höger och vänster så du får nog vara lite tydligare med vad du egentligen menar. Men först bör du nog betrakta ditt eget agerande som partimegafon och fundera om din fråga överhuvudtaget är relevant och om den ställs till rätt person.

  • Hur ska du ha det – Ska vi satsa på att bygga infrastruktur för framtiden eller ska vi satsa på det du anser vara varje kommuns kärnverksamhet som enligt dig är skola, vård och omsorg?

Svar: Ja du Anders, här hittar du i vanlig ordning helt enkelt på en fullständigt irrelevant frågeställning som saknar värde i sammanhanget. Men om vi vänder på frågan. Hur vill du själv bygga det välfärdssamhälle du pratar om? Uppifrån och ner eller från grunden och upp?

Svaret på dessa två frågor tror jag både läsarna av din och min blogg är intresserade av att höra!

Svar: Jag tror att de läsare som funderat på ovanstående frågor är ganska lätträknade…

Låt oss därför gå till det påstående jag använt i min rubriksättning Robert – Det om att du bör lära dig att räkna. 

Svar: Vad gäller mina räknekunskaper så finns det säkerligen utrymme att vässa detta en aning. Men det är inget jag ligger sömnlös över i dagsläget.

Det Hans Lindberg och vi Socialdemokrater gjort är att räkna på de intäkter vi har idag och en oerhört blygsam ökning av densamma – Detta för att inte göra glädjekalkyler och för att ta höjd för större kostnadsökningar än vad som är verklighet idag.

Det du gör i ditt lilla räkneexempel i bloggen är att bara ta med kostnaden för inflyttning och befolkningsökning – Detta utan att inkludera de ökade skatteintäkter denna befolkningsökning kommer att leda till i ditt lilla räkneexempel.

Att räkna på det sättet torde göra att du med all säkerhet platsat i styrelsen för Ebberöds Bank som även det är fiktion och saga på samma sätt som de liknelser du gör med sagovärlden i ditt inlägg.

Svar: Anders nu blir jag faktiskt uppriktigt orolig för dig! Här uppvisar du faktiskt grava kunskapsluckor. Du skriver att jag inte inkluderat de ökade skatteintäkter som blir aktuella. Du bör nog stanna upp en aning och fundera ett varv till här. Menar du på fullt allvar att kommunens ekonomer skulle ha missat att lägga in de förväntade intäkterna i budgeten. Näe du Anders nu är du ute och cyklar igen. Du borde väl veta att en normal budget innehåller både förväntade intäkter och kostnader samt det förväntade resultatet. Vi borde väl kunna enas om att så även är fallet i kommunens budget, åtminstone i grova drag. Därför blir det intressant att belysa hur mycket av tillskottet på 80 miljoner, till  För- och grundskolenämnden, som ska täcka den 3 procentiga kostnadsökningen. Eller tycker du att det är rimligt att kalla pengar som ska täcka indexuppräkningen för en rejäl satsning på välfärd?

Det framgår dock tydligt i tjänstemännens budgetunderlag att skatteintäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna, vad det innebär i förlängningen inser du säkert. När vi nu ändå är inne och petar på detaljer så finns det vissa anmärkningsvärda kostnadsposter som av någon anledning inte var medräknade i budgeten. Några av dessa belyste jag i mitt förra inlägg. 

Vad gäller det här med Ebberöds bank så tycker jag nog att dina meriter slår betydligt högre…

Dessutom tycker jag att du borde se det positiva i att vi Socialdemokrater väljer att satsa mer pengar än tidigare utlovat på Bullmark och Bullmarks skola – Alldeles speciellt så när du tidigare kritiserat oss och framfört att vi satsar för lite på Bullmark och på de som bor där.

Det du istället bör fråga dig Robert är vad som ligger i denna extra satsning på skolan i Bullmark?

Kan det månne vara så att vi Socialdemokrater har planer för Bullmark och för befolkningstillväxten i Bullmark – Planer du inte känner till därför att du är allt för upptagen med att kritisera allt vi Socialdemokrater säger och gör?

Svar: Jag behöver faktiskt inte fråga mig vad som ligger i det du beskriver som en extra satsning. För Moa Brydsten har redan haft vänligheten att svara på detta när Rolf Jakobsson, Folkbladet, frågade henne om det var någon ny satsning på gång med tanke på de extra pengarna. Moas svar var ganska lätt att förstå, det finns inga nya planer för Bullmark. Sedan finns ju självklart möjligheten att Moa inte berättade riktigt hela sanningen, det finns ju trots allt misstankar om att det hänt förut.

Min tro är att det är precis så det är Robert – Att du är så förblindad av politisk populism att du inte ser vad som är reella fakta.

Svar: Jag har faktiskt lite problem med ett irriterat och inflammerat öga men att jag skulle vara förblindad av politisk populism, näe det resonemanget håller inte. Orsaken till att det emellanåt är lite svårt att se vad som är fakta hittar vi i den bristande öppenhet som karakteriserar Umeås ledning. 

För egen del är tror jag mig ha aningen mer kunskap än dig om de diskussioner som pågår i vårt parti om Umeås framtida tillväxt och de saker som planeras för Umeå på både lång och kort sikt än dig Robert.

Med det sagt så kan jag försäkra både Robert Axebro och alla andra om att vi Socialdemokrater har stora planer för Umeå och Umeås framtida tillväxt och vart den ska ske och att vi i framtiden på samma sätt som vi alltid gjort historiskt sätter Umeås bästa framför vårt partis bästa.

Svar: Nu blir jag orolig igen Anders! När du börjar prata om stora planer och dessutom aviserar att ni inom S tänker göra på precis samma sätt som ni alltid gjort så är det nog många med mig som drar öronen åt sig. Ert sätt att skapa tillväxt har trots allt skapat en skenande låneskuld på närmare 2 miljarder. Din försäkran är inte heller direkt lugnande med tanke på att Umeås skatteunderskott ständigt ökar trots att vi redan har ett osedvanligt högt skattetryck bland jämförbara kommuner.

Avslutningsvis så ska jag ge dig beröm för ditt humoristiska sätt att skriva på då läsningen av det du skriver allt som ofta ger mig anledning att skrattar och beundra din poetiska sida.

Svar: Roligt att höra Anders. Jag måste faktiskt medge att underhållningsvärdet i din blogg stundtals också kan vara ganska högt.

Innehållet och sakskälen däremot lämnar mycket i övrigt att önska då det du skriver allt som oftast saknar förankring i faktiska skeende och reella fakta.

Därför vill jag ge dig ett råd rakt från hjärtat Robert – Börja på att skriva romaner och poesi – Gör du det är min övertygelse att du förr eller senare kommer att bli invald i Svenska Akademien.

Svar: Anders nu blir jag osäker på om du kanske rent av uppvisar en sedan tidigare dold humoristisk ådra! Om så inte är fallet måste jag nog konstatera att det här med Svenska Akademien visar tydligt vem av oss det är som ”saknar förankring i faktiska skeenden och reella fakta”.

22 kommentarer

Kejsarens nya kläder eller skolsatsning?

Av , , Bli först att kommentera 63

I sagan syr två skräddare nya kläder till kejsaren. De säger att de använder ett magiskt tyg som gör att mindre begåvade personer inte kan se det. I själva verket använder de inget tyg alls, men eftersom ingen vill framstå som mindre begåvad låtsas alla att de ser ”kläderna”, trots att kejsaren vandrar omkring naken.

Skräddarsagan om Umeå! 

Läser man Hans Lindbergs blogg och en del annat som publicerats de senaste dagarna kan man få intrycket av att Umeås S-ledning skräddat ihop en rejäl budgetsatsning på skola och omsorg. En del får säkert intryck av att det nu äntligen är på väg åt rätt håll. Men riktigt så fantastiskt som Lindberg m.fl. får det att låta är det självklart inte.

Som inledande exempel så slogs det på stora trumman häromdagen när det meddelades att Bullmarks och Sörfors skola nu var prioriterade objekt i investeringsplanen. Specifikt för Bullmark så var det 25 miljoner budgeterat för 2018 och 50 miljoner för 2019. Det låter ju onekligen som en rejäl satsning men dessa siffror väcker en rad frågor. Inte minst med med tanke på att investeringskostnaden för Bullmarks planerade F-3 skola sedan tidigare var satt till ca. 36 miljoner.

Plötsligt ska det alltså bli mer än dubbelt så dyrt att bygga skola i Bullmark! Hur gick det till, vad föranleder en ökad kostnad på 39 miljoner? Moa Brydsten har själv klargjort att det inte handlar om någon ny satsning, så att slå på stora trumman och försöka att få detta att framstå som en ny prioritering är enbart löjeväckande. Det som också är intressant här är att det nu ska bli drygt 15 miljoner kronor dyrare att bygga enbart F-3 skolan jämfört med vad det skulle ha kostat att bygga ny F-6 skola och omvandla gamla skolan till tre förskoleenheter i enlighet originalbeslutet från Sävar kommundelsnämnd. Jag vill bara påminna om att det alternativet var för dyrt, så hela historien skaver rejält…

Ramökning på 80 miljoner till För- och grundskolenämnden. Hurra, eller?

Vi har också kunnat läsa om den rejäla kraftsamling för välfärden som S vill göra. Nu blir det säkert satsningar som heter duga! Jag tänkte att vi kunde göra ett litet enkelt räkneexempel utifrån de 80 miljoner i extra tillskott För- och grundskolenämnden ska få till sin driftsbudget 2018. Det kanske kan ge en indikation om det här verkligen är den kraftsamling som de vill att vi ska tro.

För att sätta det hela i någon form av perspektiv så bör vi först och främst vara medvetna om att det kommer att vara ca. 3% dyrare att driva kommunen 2018 på grund av att inflation, löneökningar och befolkningstillväxten m.m. driver upp kostnaderna. Det här betyder att det kommer att kosta ca. 50 miljoner mer att driva runt exakt samma för- och grundskoleverksamhet som i år.

Vidare så finansierades musikskolan m.m. 2017 med tillfälliga medel. Det innebär att dessa knappt 6 miljoner nu också måste in i budgeten. Redan här har kostnaderna ökat med 56 miljoner. Så nu finns det plötsligt endast 24 miljoner kvar av denna ”rejäla” satsning på skolan. Men vi fortsätter väl att räkna. Utifrån budgetunderlaget så ökar också kommunens kostnad för fristående skolor med 8 miljoner och vips fanns bara 16 miljoner kvar.

Den lilla detaljen att det blir fler Umebor påverkar förstås också skolan. Jag vill minnas att det beräknas kosta drygt 40 miljoner under 2018. Fast 40 miljoner kanske inte är så noga.

Till detta kommer dessutom ökade kostnader för att kunna rekrytera kompetent personal. Behoven ökar kraftigt samtidigt som det finns stora problem med just kompetensförsörjningen. Rent krasst innebär det att det blir allt dyrare att rekrytera. Vidare så ökar också sjukskrivningarna rejält i kommunen. De direkta kostnaderna för hela kommunen 2016 landade på 107 miljoner. Så om vi utifrån nämndernas storlek gör en kvalificerad uppskattning av hur det slår på För- och grundskolenämnden så handlar det om ca. 30 miljoner i kostnader och dessa fortsätter att öka. Hur stora kostnader detta kommer att medföra är förstås svårt att sia om. Men det är definitivt inte gratis.

För alla som sitter hemma och funderar på det här med 15 barn per grupp så är det ytterligare en liten detalj som bör lyftas i sammanhanget. Budgetförslaget bygger på samma lärartäthet som i år vilket innebär att ingenting har förändrats överhuvudtaget. Någon satsning för att minska barngrupperna kan det alltså inte vara tal om. Det här med att de lyssnar på medborgarna kanske inte stämmer så bra ändå…

Avslutningsvis så bör det också sägas att kommunens ekonomiavdelning satt upp ett antal kriterier för hur en sund ekonomi skall uppnås. Ett kriterium är att kommunen bör presentera ett resultat motsvarande 3% av den totala omslutningen. Nu verkar dock inte S-ledningen bry sig om det utan de budgeterar för ett resultat på mindre än 1%. Skulle För- och grundskolenämnden lägga en ekonomiskt sund budget skulle det här innebära att det krävdes effektiviseringar på motsvarande 36 miljoner. Men å andra sidan, hur viktigt kan det vara med en sund ekonomi. Det viktigaste är väl att det ser ut som att det läggs mer pengar på välfärden, det är ju trots allt snart valår…

Jag kom osökt att tänka på ännu en saga. Den handlar också om en skräddare och som alla vet så slutade den sagan med att det bidde ingenting…

Bli först att kommentera

Den orakade sanningen

Av , , 2 kommentarer 48

Jag blev en aning överrumplad då det plötsligt plockades fram en kamera när jag besökte Västerbottningen för ett par veckor sedan. För det kan möjligtvis ha varit så att det hade gått ett par dagar, eller nån vecka, sedan mitt senaste möte med en rakhyvel… Så med anledning av detta blir jag kanske tvungen att byta undertitel på bloggen till ”…den orakade sanningen”.

I vilket fall som helst så kan ni läsa min första ledare i Västerbottningen här nedan:

 

IMG_1942

 

Är ni inte redan prenumeranter kan ni ordna det via nedanstående länk. Jag är helt säker på att trycksvärtan räcker så att även ni kan få en tidning i brevlådan varje torsdag.

vasterbottningen.se

2 kommentarer

Samrådsmöte Bullmarks skola

Av , , Bli först att kommentera 53

Samrådsmöte om detaljplanen för den nya skolan i Bullmark

Mötet hålls 17 maj, kl 19:00 – 20:00 i Bullmarks skola (redigerat: byte av lokal har skett, nu är alltså mötet i skolan)

Jag undrar om det är så att kommunen inte vill ha så många deltagare på detta samråd eftersom man bokat byns allra minsta samlingslokal. Att ingen officiell inbjudan gått ut trots att det här verkar ha varit klart sedan slutet på april är också lite märkligt.

Synpunkter måste skickas in skriftligt senast den 2 juni, i annat fall riskerar man att förlora rätten att överklaga detaljplanen. Samrådsperioden inleds imorgon den 12 maj och ni hittar alla handlingar och information via nedanstående länk:

Detaljplan Bullmarks skola

Handlingarna hittar ni även separat här nedan:

Följebrev samråd

Plankarta med bestämmelser och illustration

Planbeskrivning och genomförande

Hjälp gärna till att sprida informationen så att alla berörda får en chans att lämna sina synpunkter kring detta!

Bli först att kommentera