Beatworld

Det politiska hyckleriet

Nu är Lennart Holmlund ute igen och påstår saker

Av , , 6 kommentarer 29

Alla citat från Lennart Holmlund är hämtade ur hans senaste blogginlägg.

1. Lennart Holmlund skriver: Nu är Örestig ute igen och påstår saker. Han skriver i sin blogg att jag är emot fri åsiktsbildning [-]

Ingenstans i Johan Örestigs blogginlägg skriver han att Lennart Holmlund är emot fri åsiktsbildning. Däremot skriver Johan Örestig att Lennart Holmlund tycks ha missat att fri åsiktsbildning gäller i Sverige.

 

2. Lennart Holmlund skriver: Jag är helt för en fri åsiktsbildning om den inte går på lögner [-]

Den fria åsiktsbildningen tar inte hänsyn till Lennart Holmlunds subjektiva åsikt om vad som är lögn eller sanning, utan det är upp till den som läser att bilda sin egen uppfattning utifrån det som vardera part har presenterat. Lennart Holmlund behöver inte agera filter mellan de som nyttjar sin yttrandefrihet och läsarna. Vi lever i Sverige, inte i Nordkorea.

 

3. Lennart Holmlund skriver: Han använde en affisch som angrep vårt Kommunalråd Hans Linberg i diskussionen om lönerna och påstod att han hade en årslön på 160 000 kr. Lögn och förbannad dikt.

En rättelse först: Affischen påstod att Hans Lindberg hade ett arvode på 160.000kr i månaden (inte per år). Denna affisch innehöll ett sakfel, ja. Siffrorna stämde inte vad gäller Hans Lindbergs arvode då den numera ligger på 81.600kr i månaden. Dessutom påstod Johan Örestig aldrig att siffrorna var korrekta, än mindre var affischen hans. Johan Örestig valde att ta bort affischen strax efter publicering och min gissning är att det berodde på att han insåg att siffrorna var felaktiga. Det tyder på rättspatos.

Med det sagt betyder det inte att resten av Johan Örestigs blogginlägg var inkorrekt, irrelevant eller ”lögn” som Lennart Holmlund så desperat påstår att det var. Faktum kvarstår att Hans Lindbergs månadsarvode är mer än tre gånger så högt som en genomsnittlig lön för en undersköterska. Detta är kärnan i debatten om klyftan mellan de folkvalda politikernas arvoden och folkets löner, en kärna som Lennart Holmlund inte vill diskutera då han fortsätter med sina misstänkliggöranden mot dem som inte tycker som honom.

 

4. Lennart Holmlund skriver: Jag har svårt att se att det är bra pedagogik att jobba så eller också använda det i utbildningen.

När vi ändå talar om pedagogik undrar jag hur Lennart Holmlund ser på sin egen pedagogik då han tycks leva i en värld där han ogrundat påstår saker om mångt och mycket varje dag (läs majoriteten av hans blogginlägg) och sedan är det upp till andra att motbevisa honom. Det funkar inte så då huvudregeln är att den som hävdar något också har bevisbördan.

Sedan rättar vi oss inte efter vad Lennart Holmlund har svårt att se eller förstå då det skulle innebära att ingen någonsin gjorde någonting överhuvudtaget igen.

 

5. Lennart Holmlund skriver: Örestig har också i sin roll sagt att han jobbar för att Hans Linberg men även Anders Ågren ska bort som kommunalråd. [-] Det har inte Örestig något att göra med.

Att påstå att en medborgare inte har att ”göra med” vilka som styr kommunen är så odemokratiskt och grundläggande fel det bara kan bli. Vi alla har att göra med allt som rör det offentliga och dess makthavare och den som påstår annat är fullkomligt och utan minsta tvivel helt och totalt och utan något förbehåll alls alldeles omedveten och okunnig om vad demokrati faktiskt betyder!

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. – Riksdagen. Det innebär att Johan Örestig har alla rättigheter och möjligheter att vara med och bestämma.

 

6. Lennart Holmlund skriver: Om vi går tillbaka till bloggarna har VK inte tagit sitt ansvar att de som bloggar ska följa de regler som VK har för VKbloggen och nu tillåter men Beatworld att blogga trots att han inte gjort det.

VK:s redaktionschef har redan besvarat Lennart Holmlunds anklagelse om huruvida jag bryter mot VK:s regelverk eller inte. Jag har lagt upp konversationen jag hade med redaktionschefen i mitt tidigare blogginlägg Lennart Holmlund har fel. Att Lennart Holmlund fortsätter hävda sin ståndpunkt i frågan, trots att den som har tolkningsföreträde av VK:s regelverk har sagt sitt, tyder på att han inte kan hantera att han har fel. Igen.

 

7. Lennart Holmlund skriver: Sedan får han ta upp vilka vänsteviljor som helst som tex Apberget vilket är ett avslutat kapital och har man inte repekt för de demokratiska vägarna som lagstiftningen gett kommunerna då kan vi inte göra mera.

Det är både intressant och underhållande hur Lennart Holmlund å ena sidan slår vakt om demokratin men endast när han anser och tror att det passar honom å andra sidan blir upprörd när andra tillvaratar sina demokratiska rättigheter genom att exempelvis bilda opposition. Hur vill Lennart Holmlund ha det, egentligen?

Och på tal om respekt för lagarna: Har Lennart Holmlund respekt för grundlagen eller är även den ett smörgåsbord där Lennart Holmlund kan välja lite vad han vill när det passar?

 

Johan Örestig, liksom alla vi andra, tillhör folket och vi har rätt att tycka vad vi vill, uttrycka oss som vi vill (med vissa förbehåll givetvis) och ifrågasätta makthavarna bäst vi vill. Om Lennart Holmlund har problem med att acceptera det får Lennart Holmlund jobba för att ändra grundlagen. Jag önskar honom ett stort lycka till med det : )

6 kommentarer

Lennart Holmlund bör be om ursäkt

Av , , 2 kommentarer 35

Vi är många som följt med i svängarna under veckan som varit gällande Lennart Holmlunds grova övertramp och förtäckta hot mot en lektor på Umeå universitet (läs bland annat mina tidigare blogginlägg). Oavsett politisk åskådning ska liknande uttalanden som det före detta kommunalrådet gjort sig skyldig till inte få förekomma överhuvudtaget. Det är fler än jag som reagerat på händelsen. Bland annat har VK:s Petter Bergner skrivit om övertrampet i sin första krönika i måndags för att sedan komplettera diskussionen i ytterligare en krönika idag där han konstaterar att Johan Örestigs bloggande inte hindras av universitetets policys om bisysslor eller av lagen om offentlig anställning (LOA).

 

Lennart Holmlund har länkat till sitt eget blogginlägg enligt ovan på hans Facebook-sida. Där har en person gillat inlägget med tummen upp. Det är dock inte vilken person som helst, utan Socialdemokraternas politiska sekreterare i Umeå. Det får en att undra om S ställer sig bakom det före detta kommunalrådets övertramp eller om det bara rör sig om ”ett allmänt samtal, inte så allvarligt”.

 

6C93B636-8808-4CAB-8370-2D19DBBEA366

 

Vad betyder det här? Jag vill jättegärna veta.

 

Lennart Holmlund bör ta ansvar för sina ogrundade anklagelser och faktiskt be Johan Örestig om ursäkt! Eller ska någon partikamrat behöva be om ursäkt å hans vägnar igen?

2 kommentarer

Lennart Holmlund har fel

Av , , Bli först att kommentera 42

Igen. Då han ogrundat påstår att jag bryter mot VK:s regelverk.

 

Jag tog tillfället i akt och läste igenom hela VK:s regelverk, till skillnad från Lennart Holmlund som knappt verkar ha ögnat igenom det. För att vara helt säker på att jag tolkat regelverket korrekt passade jag på att maila VK:s kundservice. Redaktionschefen på VK svarade och såhär såg konversationen ut:

4C5E6D2C-150C-4125-9072-FEEA0CAD8C24 6F7828D9-44A2-43DA-AA2F-CF606E2C1FE0

Jag föreslår att Lennart Holmlund och övriga som delar hans åsikt tar reda på vad som faktiskt står i regelverket samt hur de som skrivit det tolkar det (då de har tolkningsföreträde) innan ogrundade anklagelser kastas hejvilt.

 

Jag kommer fortsätta blogga precis som vanligt tills regelverket ändras eller tills jag anmäls och fälls av domstol för brott! ; )

 

E3337D07-B428-444A-938A-161286E6FEE0

Bli först att kommentera

Lennart Holmlunds ömma tår

Av , , 2 kommentarer 40

I detta blogginlägg anser Lennart Holmlund att jag, i och med att jag skriver anonymt, bryter mot VK:s regelverk. Så låt oss ta en titt på vad som gäller.

Av VK:s regelverk framgår bland annat följande: Du är skyldig att ge Västerbottens-Kuriren sanna uppgifter om dig själv och att se till att de är uppdaterade. Jag har gett VK sanna uppgifter om mig själv då jag har angivit min korrekta mailadress. Ytterligare uppgifter (som exempelvis personnummer, fullständigt för- och- efternamn eller folkbokföringsadress) krävs således inte. Detta kan vem som helst enkelt ta reda på genom att själv starta en blogg och se vilka uppgifter som efterfrågas vid registreringen här.

 

Vidare framgår av VK:s regelverk följande: Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp på sajtenVästerbottens-Kuriren kan inte klandras för vad du publicerar. [-] Västerbottens-Kuriren har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande utesluta dig som medlem och alla tjänster som hör till medlemskapet om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor och regler eller om Västerbottens-Kuriren har skäl anta att så är fallet. Två punkter ska lyftas här:

1. Om VK hade ansett att jag brutit mot regelverket hade de stängt av mig redan då jag är högst övertygad om att Lennart Holmlund har varit i kontakt med dem gällande min anonymitet och eftersom bloggen inte har stängts ner eller inlägg tagits bort innebär det att VK inte har delat Lennart Holmlunds uppfattning om hur regelverket ska tolkas.

2. Eftersom jag själv är ansvarig för det jag skriver innebär det i praktiken att den som anser att jag har förtalat, smädat, trakasserat, diskriminerat, förföljt eller hotat andra eller på något annat sätt kränkt andras rättigheter ska genast och utan förbehåll polisanmäla mig! Det är då upp till polisen att utreda anmälan och upp till rättsväsendet att ställa mig inför rätta om jag misstänks för något enligt det ovan angivna. Det är således inte upp till Lennart Holmlund att försöka ta reda på vem jag är för att själv ”ställa mig inför rätta” eller försöka sätta munkavel på mig när jag nyttjar min yttrandefrihet, en grundlagsskyddad rättighet som inte är förbehållen endast dem som genomgår en identitetskontroll.

 

Vad gäller anklagelsen om att jag ”lurat” VK två gånger avseende bloggens publiceringstid samt kommentarernas skrivtid verkar det som att Lennart Holmlund har en del kvar att lära om bloggens funktioner. Svaret är tämligen väldigt enkelt: Jag förnyade bloggens publiceringstid i samband med en korrigering. Det är inte svårare än så, Lennart : )

 

Min kvalificerade gissning är att Lennart Holmlunds upprördhet handlar om att han inte kunnat eller velat bemöta sakfrågan. En av VK:s regler anger: Håll dig till ämnet. Men istället för att hålla sig till ämnet och bemöta mig i diskussion riktar han fokus på vem jag är eller inte är. Detta är hans sätt att försöka misskreditera mig genom att peka på det mest uppenbara för alla – nämligen att jag är anonym. Och anledningen till varför jag valt att vara det är enkel: För att fokus ska ligga på sakfrågorna krävs det antingen att parterna är sakliga eller att anonymitet råder. Och eftersom vi alla vet att det första nästan aldrig existerar i den politiska diskussionen i Umeå har jag valt att ta till det andra.

På så sätt har Lennart Holmlund, eller vilken annan person som helst för den delen, inget annat val än att antingen diskutera sakfrågan eller gnälla över att han/hon inte vet ”vem” jag är, som om det krävs för att föra diskussion. Den som gnäller över det sistnämnda har på så sätt avslöjat korten på handen: Dennes taktik är att angripa personen personligt. Jag anser att detta säger väldigt mycket om det hårda klimatet som råder och varför fler och fler antingen hoppar av sina politiska uppdrag eller väljer att aldrig ha några överhuvudtaget.

 

En viktig princip som Lennart Holmlund inte verkar ha koll på är att den som hävdar något också har bevisbördan. I det här fallet hävdar Lennart Holmlund att jag brutit mot VK:s regelverk men ingenstans har han hänvisat till regelverket som han bygger hela sin tes på. Jag anser att det är väldigt talande och därmed avgörande för bedömningen av utfallet i frågan som klart tippar vågen till min fördel.

 

Till skillnad från Lennart Holmlund är jag saklig, rak och djärv – både i mina argument och i mina diskussioner. Jag ställde legitima frågor utifrån det blogginlägg som Lennart Holmlund hade publicerat, där han baktalade en oliktänkande och bland annat antydde att denne inte skötte sitt jobb, alltså ägnade Lennart Holmlund sig åt personangrepp. Istället för att besvara mina frågor har Lennart Holmlund gjort en alternativ tolkning av ett relativt enkelt regelverk i hopp om att få mig avstängd.

 

Det Lennart Holmlund egentligen är upprörd över är inte att VK tillåter anonyma bloggare. Utan det Lennart Holmlund egentligen är upprörd över är att VK tillåter bloggare som inte håller med Lennart Holmlund…

2 kommentarer

Lennart Holmlund har valt att inte publicera min kommentar

Av , , 6 kommentarer 49

Än mindre att besvara kommentaren avseende detta inlägg. Så jag skriver den här istället.

Med det sagt är jag införstådd med att ingen bloggansvarig är skyldig att publicera alla kommentarer, än mindre att besvara dem. Jag tycker bara det är synd att min kommentar ”didn’t make the cut” då åtminstone jag ansåg att den var saklig, rak och djärv. Jag erbjöd mig även att vara tillgänglig för telefonsamtal samtidigt som jag var tydlig med att jag känner till taktiken som tidigare använts som hot mot dem som vågat skriva kommentarer till Holmlund och jag var tydlig med att jag inte lever efter sådana premisser.

 

Såhär löd kommentaren:

Hej, Lennart.

Johan Örestig har, liksom vilken medborgare som helst, yttrandefrihet och hans roll som lektor på Umeå universitet saknar därmed relevans. Att du däremot vill få hans blogg avstängd är ett led i den tystnadskultur som med åren börjat prägla politiken i Umeå.

Du skriver om bostadsförsäljningen och anser att agerandet varit korrekt. Här har du missat kritiken som många kommunmedborgare har anfört: det är på vilket sätt försäljningen har genomförts som de kritiserar (undanhållande av information, vaga mötesrubriceringar, avsaknad av underlag och framförallt: S löfte om att inte sälja ut allmännyttan under förra valperiod – något som senare gjordes). Det är alltså inte beslutet i sig som kritiken handlar om, utan kritiken angriper ert sätt att ta beslutet. Så med den upplysningen jag nu anfört undrar jag vad du har för kommentar på agerandet i samband med bostadsförsäljningen? Exempelvis: Vad tycker du om att S bröt mot sitt löfte? Vad har du att säga om kritiken som anförts vad gäller det bristande underlaget? Vad har du för kommentar vad gäller S:s bemötande av kritiken som anförts efter beslutet om att försäljningen var genomförd?

Jag anser att det föreligger ett förtäckt hot i din blogg när du nämner bidragen som Umeå universitet erhåller. Om du anser att bidragen ska upphöra (eller minska) på grund av att en anställd där har kritiserat S då har vi medborgare all rätt att känna oro och rädsla för Umeås framtid…

Vad gäller ditt angrepp mot Örestig (som jag anser har gått för långt nu) vill jag påminna dig om din egen kritik mot vänsterpartiets Spiric: Du påstod att hon hade kränkt tjänstemän och att hon därmed var ett arbetsmiljöproblem (jag tänker inte diskutera huruvida det är korrekt eller inte då min poäng är att använda det du själv anklagat henne för som svar på hur du nu angriper någon annan). Det du gör nu är precis det du anklagat henne för. Vad har du att säga om Örestigs arbetsmiljö och välbefinnande när Umeås före detta kommunalråd angriper honom som person och i sin blogg antyder att hans retorik är olämplig och att han är en dålig företrädare för Umeå universitet?

Jag vill jättegärna få svar och jag hoppas att du vågar publicera min kommentar. I tidigare kommentarer har du ”hängt ut” folk med IP-nummer och mailadress. Om du ska göra detsamma nu vill jag gärna att du även uppger mitt telefonnummer (som jag kan skriva i nästa kommentar), för jag är inte rädd för dig och jag kommer aldrig acceptera att hotas till tystnad : )

6 kommentarer

Är Lennart Holmlund en god representant… för något?

Av , , 2 kommentarer 47

Under senaste veckan har jag följt turerna på bloggarna här på VK och inte ”lagt mig i” men nu har det gått för långt, även för min högt trösklade smak.

Idag kan vi lägga till ytterligare bloopers som Lennart Holmlund gjort sig skyldig till.

 

Hyckleriet som nu syns svart på vitt går inte att missa. Låt oss börja med dagens blogginlägg av Lennart Holmlund, före detta kommunalråd, där han ifrågasätter huruvida en oliktänkande är lämplig som representant för Umeå universitet. Holmlund skriver att universitetslektorns utfall mot kommunledningen inte är till gagn för Umeå universitet. Så vad är till gagn för Umeå i allmänhet? En tystnadskultur som präglas av rädsla? Medborgare som inte får tycka och tänka fritt? Universitetslektorer, studenter, lärare, handelsanställda, undersköterskor och listan kan göras lång som, när de nyttjar sin yttrandefrihet och kritiserar makthavarna i Umeå, riskerar att hamna på Lennart Holmlunds blogg med detaljerad information om vart de arbetar och hur de röstar? Vad är det här?!

 

En annan allvarlig sak som Holmlund skriver gäller finansieringen som Umeå kommun bistått Umeå universitet med för ”100tals miljoner”. Holmlund menar att universitetslektorns kritik mot Umeå kommuns makthavare skadar universitetet. Detta förtäckta hot är ovärdigt och under all kritik, det är ett maktspel och ett sätt att försöka sätta munkavel på de som inte stryker Lennart Holmlund och hans partikamrater medhårs.

 

Förvisso är personen som Lennart Holmlund skriver om relativt offentlig i och med att han alltid undertecknar sina insändare och kommentarer. Även av hans blogg framgår hans fullständiga namn. Att återuppge namnet är i sig inte anmärkningsvärt. Däremot undrar jag hur Holmlund på fullaste allvar kan rättfärdiga angreppet på andras person när han tidigare gått ut och kritiserat Tamara Spirics ”angrepp” mot tjänstemännen på ekonomikontoret då hon kritiserade arbetet med budgeten. Holmlund ansåg att Spiric hade utsatt tjänstemännen för kränkningar och därmed orsakat arbetsmiljöproblem - ett uttryck som det slängs hejvilt med på kommunhuset så fort någon gör sig obekväm med makteliten.

Jag undrar hur Holmlund ser på sitt eget agerande gentemot universitetslektorn där han kritiserar dennes arbetskompetens (samma ifrågasättande som Holmlund anklagade Spiric för) och antyder att han inte är lämpad att undervisa, endast på grund av att lektorn öppet uttryckt sig kritiskt och inte i linje med Holmlunds världsuppfattning. Min fråga är: Hur ser Lennart Holmlund på arbetsmiljön för dem som han själv angriper?

2 kommentarer