#tystnaden är här

Av , , Bli först att kommentera 9

Och är ett ypperligt tillfälle för politiker och tjänstemän att öppet debattera ämnet som så många offentligt anställda vittnar om. Vilka kommer överhuvudtaget uppmärksamma detta och vilka kommer totalignorera det istället?

Vi borde vara överens om att diskussionen inte ska handla om huruvida fenomenet finns eller inte då siffrorna talar sitt tydliga språk. Istället bör diskussionen handla om orsak, verkan och lösning. Allt annat vore kontraproduktivt.

Bli först att kommentera

Har Hans Lindberg (S) förstått tryckfrihetsförordningen?

Av , , Bli först att kommentera 14

Jag har nu lyssnat på debatten i kommunfullmäktige, läst på mer om interna och externa visselblåsarfunktioner samt om regelverket kring det som behöver beaktas i sammanhanget. Kortfattat förhåller det sig såhär:

1. Anonymitet kan inte garanteras den som lämnar tips via en visselblåsarfunktion (intern eller extern) om personen i fråga har skrivit sina uppgifter i tipset (eller på annat sätt identifierat sig genom informationen den lämnat) då tipset i sig blir allmän handling. Så långt är vi alla överens. Men det Hans Lindberg undviker att bemöta är huruvida personer som inte uppgett några personuppgifter i tipset (och skrivit tipset på ett allmänt hållet sätt) garanteras anonymitet? Här kan svaren variera beroende på hur kommunen har valt att bygga upp visselblåsarfunktionen:
1.1. Kommunen kan exempelvis anlita en extern part som tillhandahåller en krypterad tjänst dit visselblåsare kan lämna tips. Hur denna kryptering går till mer tekniskt tänker jag inte gå in på men det finns olika sätt att minimera (om inte helt eliminera) att tipsarens identitet kommer myndigheten tillkänna. Exempelvis har vissa myndigheter skrivit sekretessavtal med den externa parten där det bland annat framgår vad den externa parten har för uppgift.
1.2. Vissa myndigheter har lejt över både mottagandet av tips samt utredning av tips helt till externa aktörer, se Lunds kommun. Innebär det här att tipset som inkommer till den externa aktören blir allmän handling? – Ja, anmälan blir allmän handling = det som står i anmälan blir allmän handling = det som inte står i anmälan blir inte allmän handling. Det är här förvirring uppstår och det är här Hans Lindberg inte är tydlig. Frågan som bör ställas är därför: Kan en person som inte uppgett några personuppgifter i tipset (och skrivit ett allmänt hållet tips) garanteras anonymitet? Om svaret på frågan är jakande finns det ingen anledning att läsa vidare. Om svaret är nekande finns anledning att fråga sig varför.

2. Om anonymitet inte kan garanteras den som lämnar ett anonymt tips (alltså utan att lämna personuppgifter eller skriva på ett icke allmänt hållet sätt) blir nästa fråga självklart varför. Beror det på att den som vill lämna tipset måste använda sig av kommunens intranät (som kräver personlig inloggning) eller på att det av kommunen föreslagna verktyget inte krypterar informationen i den specifika länken? Vilket som är det onekligen underligt att upprätta en visselblåsarfunktion som kräver personlig inloggning och/eller använder sig av en icke krypterad länk.
2.1. Ett sätt att komma förbi det här är att modiga anställda agerar målvakter = lånar ut sitt inlogg och sin dator till kollegor som vill lämna tips.
2.2. Ett annat sätt att komma förbi det här är att skicka tipset via vanlig post eller via en annan (nyskapad och anonym) mailadress utanför kommunens intranät och wifi direkt till den kommunövergripande gruppen. För när vi ändå talar om allmänna handlingars offentlighet är även ett inkommet mail till myndigheten en allmän handling och något som allmänheten kan begära ut. Skillnaden mellan att använda en mail utanför kommunens intranät och wifi är att man kan påverka tekniken kring det: Man kan skapa en anonym mailadress, använda en VPN-tunnel eller skicka mailet från en allmän dator, exempelvis från ett bibliotek eller ett café.

Sammanfattningsvis anser jag att en visselblåsarfunktion som inte garanterar anonymitet till den som lämnar tips (förutsatt att tipset inte innehåller personlig information om tipsaren och är skrivet på ett allmänt hållet sätt) är fullkomligt meningslös. Om syftet med att följa beslutet från kommunfullmäktige är att bocka av det i en ruta så har kommunen tagit fram ett tillräckligt förslag för det ändamålet. Men om syftet med att följa beslutet från kommunfullmäktige faktiskt är att komma tillrätta med korruption och oegentligheter – som förutsätter att anställda vågar tipsa om förhållandena och för att våga tipsa om förhållandena förutsätts anonymitet – så är förslaget som lagts fram totalt tandlöst.

Om summan av kardemumman blir förslaget som ligger på bordet idag skulle jag råda samtliga anställda som vill lämna tips om korruption och/eller oegentligheter att göra det genom att skapa en anonym mailadress och använda VPN-tunnel eller skicka mailet från en allmän dator. På så sätt vet man att man är anonym och tipset blir allmän handling genom diarieföring, såsom det hade blivit oavsett och det är inget dåligt. Tvärtom; offentlighetsprincipen är något vi ska värna om och inget negativt i debatten om visselblåsarfunktionens möjlighet att garantera anonymitet eller inte.

Givetvis kan vem som helst (även tjänstemännen) läsa tipset och utifrån språket och annat ana eller misstänka vem som skrivit det men fokus ska ligga på vad som står i tipset och inte vem som eventuellt har lämnat det. Det är inte tipsaren som ska utredas, utan sakomständigheterna som tipsaren har tipsat om.

Bli först att kommentera

Tystnadskulturen inom Umeå kommun måste bort

Av , , Bli först att kommentera 14

Min insändare i VK: https://www.vk.se/2019-08-25/ordet-fritt-tystnadskultur-inom-umea-kommun-maste-bort

Bli först att kommentera

Umeå kommun och visselblåsarfunktionen

Av , , Bli först att kommentera 25

Umeå kommun ska, åtta år efter att ha beslutat om att inrätta en visselblåsarfunktion, äntligen göra det. Men hör och häpna; funktionen kommer dels inte garantera anonymitet, dels ska förhandlingschef Stefan Larsson och personaldirektör Birgitta Forsberg tillsammans med en kommunjurist utgöra en ”kommunövergripande grupp” som ska ta emot dessa icke anonymiserade tips! Fantastiskt!

Hans Lindberg menar att det vore en ”omväg” att inrätta en extern visselblåsarfunktion då kommunen i slutändan ändå kommer få kännedom om ärendena. Om vi nu ändå talar om omvägar kan anställda som vill lämna ett tips om korruption lika väl maila Stefan Larsson och Birgitta Forsberg direkt istället då hela syftet med en visselblåsarfunktion försvinner i och med hur det har resonerats kring funktionen.

Det är också intressant hur offentlighetsprincipen tycks byta skepnad beroende på intresset: Å ena sidan har tjänstemän såsom Stefan Larsson med flera gjort allt i sin makt för att försvåra och omöjliggöra utlämnade av allmänna handlingar å andra sidan framstår det nu som att offentlighetsprincipen är orsaken till varför anonymiteten är omöjlig att uppfylla. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta…

Men en sak vet jag: Att inrätta en intern visselblåsarfunktion är synonymt med att anställda kontaktar Stefan Larsson och Birgitta Forsberg via en direktlänk som inte på något sätt är annorlunda än att maila dem. Anställda som vill tipsa om korruption kan lika gärna signera sitt namn i mailet och invänta repressalierna. Och tänka sig att det här förslaget tog Umeå kommun åtta år att komma på, ett förslag som inte på något sätt är annorlunda än att anställda ska maila sina tips om korruption direkt till tjänstemännen.

Det här är återigen ett sätt för Umeå kommun att fortsätta med den tystnadskultur som många känner till eller till och med har bevittnat. Jag är inte ett dugg förvånad över vad som framgår av artikeln i VK. Andra kommuner och myndigheter som inrättat externa visselblåsarfunktioner har inte låtit argumentet om ”omväg” utgöra ett hinder, de har snarare sett ”omvägen” som en nödvändighet för att uppfylla syftet med en visselblåsarfunktion: Nämligen att garantera anställdas anonymitet när de tipsar om korruption, någonting som Umeå kommun uppenbarligen inte prioriterar. Nej, här ska korruptionen få frodas!

Uppdatering: Jag googlade på ordet ”visselblåsarfunktion” och fick dels upp Göteborg och Luleå som exempel. Hur har dessa två kommuner lyckats inrätta en visselblåsarfunktion som garanterar anmälarens anonymitet? Jo, de har anlitat externa parter som gör bedömningar och arbetar fram förslag på åtgärder. Luleå kommun har även gått steget längre och öppnat upp för medborgare att använda sig av visselblåsarfunktionen. Fantastiskt! Så hur lyckas en storstad som Göteborg och en grannstad som Luleå med detta men inte Umeå kommun? Det handlar helt enkelt om att Umeå kommun inte vill komma tillrätta med korruptionen inom deras förvaltning.

Bli först att kommentera

Umeå kommun och fackligt anslutna/aktiva

Av , , 1 kommentar 22

Umeå kommuns inställning till fackligt anslutna/aktiva medarbetare syns nu igen. Den här gången under ett lönesamtal där en kommunchef ska ha uttryckt att medarbetarens aktivitet är en belastning vid lönesättningen. Jag är inte ett dugg förvånad. Detta hade vilken som helst av mina före detta chefer inom Umeå kommun kunnat säga, särskilt då de sagt värre saker. Och när de konfronterats med vad de gjort kommenterar de att ”i sak gjorde vi någonting som blev mindre bra”. Mindre bra? Det var milt uttryckt.

När ska ”enskilda personalärenden” sluta betraktas som enskilda och istället ses för vad de faktiskt är: Enskilda personalärende i ett led av flera enskilda personalärenden som tillsammans ger en bild av klimatet på Umeå kommun? Hur många fler utköp av anställda ska det krävas innan förändring sker? Enligt förhandlingschef Stefan Larsson köper Umeå kommun ut 2-3 medarbetare varje månad. Och summan om 275.000kr anser han inte är uppseendeväckande. Ja, det är lätt att slösa på skattebetalarnas pengar.

Min samlade bedömning av att ha jobbat på Umeå kommun i nio (nästan tio) år är att det råder en tystnadskultur. Blir du som anställd utsatt för något, allt från trakasserier till orättvis lönesättning, kan du räkna med att stöta på patrull. Har du tur kanske du har en bra arbetsledare/chef som är lyhörd men som många gånger blir bakbunden uppifrån. Det spelar heller ingen roll hur rätt du har i sak samt hur mycket stöd du finner i lagar och bestämmelser. Har du väl hamnat i klinch med tjänstemännen på Umeå kommun kommer du aldrig att vinna. För förr eller senare inser du att de inte spelar efter några regler.

1 kommentar

Umeå kommuns oförmåga att svara

Av , , Bli först att kommentera 28

Skärmavbild 2019-04-17 kl. 10.20.10

————————————————————–

Skärmavbild 2019-04-17 kl. 10.20.44

————————————————————–

Skärmavbild 2019-04-17 kl. 10.21.10

Bli först att kommentera

Umeå kommun har ”svarat”

Av , , Bli först att kommentera 32

Minns ni brevet jag skrev till fritidsnämnden i mars? Nu har jag fått ”svar”. Dock inte av politikerna jag skrev mailet till, utan av tjänstemannen som köpte ut mig. Passande va?

Skärmavbild 2019-04-09 kl. 16.13.05

 

Är tjänstemännen politikernas sekreterare? Klarar politikerna inte av att svara på sina egna mail så de måste delegera det vidare till tjänstemännen? Och i just mitt fall delegerades mailsvaret till en av de två tjänstemän som köpte ut mig. Vad är det här?

Hade jag velat ha svar av Stefan Hildingsson hade jag mailat Stefan Hildingsson.

Bli först att kommentera

Fritidsnämnden har fortfarande inte svarat…

Av , , 2 kommentarer 31

Så jag skrev igen och förtydligade att jag givetvis vill ha svar, annars hade jag inte skrivit.

Skärmavbild 2019-03-25 kl. 20.30.00

 

Umeå kommun tycks styras av tjänstemän trots alls…

2 kommentarer

Brev till fritidsnämnden

Av , , Bli först att kommentera 35

Igår skrev jag följande mail till samtliga politiker (med kända mailadresser) i fritidsnämnden:

Skärmavbild 2019-03-07 kl. 17.35.50

Här är bilagorna jag bifogat i mailet:

Fritidsnämndens beslut FN 2018:00123

180424 VSG Fritid extra, protokoll inkl bilagor
Det rödmarkerade är ärendena som har samverkats (markerade med ”S”). Av protokollet framgår att ingen samverkan om varken Tavelsjö eller Carlshöjdskyrkan var genomförd, ändå framgår det av fritidsnämndens beslut enligt ovan att samverkan skett, något som alltså inte stämmer och något som Kommunal kallade till förhandling om och yrkade på skadestånd för, skadestånd som sedan utbetalades av Umeå kommun.

Samverkansbrott

 

Det återstår att se om kommunen styrs av politiker eller av tjänstemän…

Bli först att kommentera

Hejdå, Umeå kommun!

Av , , Bli först att kommentera 43

Den 21 december 2018 blev jag utköpt genom att signera överenskommelsen om att erhålla 275.000kr mot att jag lämnar min anställning. Men jag kunde inte lämna utan att säga mitt en allra sista gång. Därför beställde jag en princesstårta och tog med till Stefan Larssons kontor (där vi skulle ses för att signera avtalet). På tårtan stod följande:

DL (= Diskrimineringslagen)
AML (= Arbetsmiljölagen)
GDPR (= Den vet vi nog alla)
PUL (= Personuppgiftslagen)
FNL (= Det ska stå FML = Förtroendemannalagen)
MBL (= Medbestämmandelagen)

Såhär lät mitt senaste samtal med Stefan Larsson strax efter att jag signerat dokumentet:

Jag: Och så har jag faktiskt tagit med mig en tårta.

Larsson: Ja, du skrev ju det.

Jag: Ja.

Larsson: Det var ju vänligt.

Jag: Jag hade redan beställt den när du skrev att du inte kunde äta, så då var det kört.

Larsson: Ja, jag kan äta men jag är lite sparsmakad.

Jag: Mm. Och det som är lite roligt är att… hehe… nu får du ta det med lite humor, Stefan.

Larsson: Absolut, jag ska ta det med humor.

Jag: Vi gör såhär, jag tar en sax och öppnar den så blir det lite roligare.

Larsson: Gör det. Jajjamen!

Fackligt ombud: Man ska alltid avsluta allting med lite distans.

Jag: Ja, men precis.

Larsson: Precis.

Jag: Nu fick ju inte allting plats, så jag fick ju välja lite här.

Larsson: Japp.

*Öppnar tårtkartongen*

IMG_9615

Jag: Det här är några av de lagar som Umeå kommun har brutit mot…

Larsson: Se där ja!

Jag: … i bara mina ärenden!

Larsson: Japp, japp.

Jag: Så jag hoppas att ert nyårslöfte är att ni ska följa lagen – För det är det jag har tjatat om…

Larsson: Japp.

Jag: … så många gånger.

Larsson: Japp.

Jag: Så hoppas jag att den smakar. Och du ser att det står ”FNL” istället för ”FML” – Det kan du se som ett bevis på att jag inte har bakat tårtan.

Larsson: Ja, just det. Haha! FNL, det var väl på 60-talet, va?

Fackligt ombud: Ja.

Jag: Hette det så?

Fackligt ombud: Ja, det är en annan lag som har hetat så.

Larsson: FNL var annat, den här gerillarörelsen i Vietnam.

Fackligt ombud: Just det.

Jag: Aj, det var ju inte så bra.

Larsson: Haha! Jag tror det var gerillan det, FNL. Ja, det var endera sidan: om det var arméstyrkan eller gerillan det ska jag låta vara osagt men det var ju under Vietnamkriget i alla fall.

Jag: Då får du ta den där biten först då.

Larsson: Ja, jag ska göra det. Haha! Absolut.

Jag: Och så vill jag avsluta med att säga, nu är ju inte Stefan Hildingsson här, men han har ju pratat ganska mycket om det här med förtroende. Och då vill jag bara förtydliga att förtroende är någonting man förtjänar. Det ska ni ha i åtanke.

Larsson: Så är det, absolut. Jag ska förmedla det till honom.

Jag: Eller så mailar jag honom.

Larsson: Det kan du också göra, absolut.

Och det gjorde jag:
Skärmavbild 2019-02-04 kl. 23.37.53

 

Han svarade aldrig.

Och så avslutades mina nästan tio år på Umeå kommun.

Bli först att kommentera