Höj lägstalönerna!

Av , , Bli först att kommentera 1

”Jämlikhet byggs underifrån”. Så sa den tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt (S), när han för ett par år sedan gästade biblioteket i Holmsund. ”Det handlar om att lyfta dem som är längst ner, och är det socialdemokratiska arbetssättet”, menade han.

Det är dock inte den moderata regeringens arbetssätt. Anders Borg har vid olika tillfällen uttryckt att ingångslönerna och lägstalönerna är för höga. De anställda inom hotell och restaurang, handel och kommunal omsorg med lägst löner, borde sänka sina löner ytterligare, anser Borg. Det handlar alltså om det omvända, om att ytterligare sänka dem som är längst ner.

Politiken för att sänka löner och villkor har varit en röd tråd i alliansregeringens politik. Jobbskatteavdragen har gjort att löneökningarna varit sämre. Centerpartiet har föreslagit att unga ska jobba för 75 % av lönen.

Med motivet att det skapar jobb, läggs borgerliga förslag om att olika grupper bör konkurrera ut varandra med sämre löner och villkor. Motsatsen till det fackliga löftet. Det skapar klyftor, men borgerligheten menar att klyftor skapar jobb. Facit är dock ett annat. Arbetslösheten är högre nu än när de tillträdde, trots sänkningar och subventioner.

Handelsanställdas förbund gav 2013 ut rapporten ”Höjd lägstalön lönar sig”. Högre lägstalöner skulle innebära ett bättre liv för många. Bara inom detaljhandeln har var femte anställd, cirka 33000 personer, lägstalön. Det är främst kvinnor och unga det handlar om. Höjd lägstalön minskar risken för ett liv i relativ fattigdom.

Men det är också klokt rent samhällsekonomiskt. Människor med låga löner skulle till skillnad från högavlönade inte spara, utan spendera en inkomstökning. Det ökar efterfrågan i samhället, vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen.

Högre löner gör att företagen utvecklar ny teknik och ökar förädlingsvärdet för att konkurrera. Det är bättre att vi ökar produktiviteten än pressar ner löner och villkor. Ett motargument från borgerligt håll brukar vara att högre lägstalöner gör folk arbetslösa. Men inom forskningen har man inte funnit något sådant samband.

Att höja lägstalönerna handlar om att få en spiral uppåt i samhället, att höja utbildningsnivåer, förädlingsvärden, rörlighet och frihet för människor. Samma resonemang kan föras om a-kassan eller socialförsäkringarna. Jämlikhet är bra för samhällsutvecklingen. Det är det socialdemokratiska arbetssättet.

Nedan finns en video som handlar om handels rapport:

Hög lägstalön lönar sig

Bli först att kommentera

Traineejobb – lösning på flera problem

Av , , Bli först att kommentera 2

Socialdemokraterna föreslår 20000 traineejobb i omsorgen. Arbetslösa människor ska erbjudas jobb kombinerat med utbildning, framförallt till undersköterska.

Insatsen är inte dyr. Den kostar 2,8 mrd kronor. För ett samhälle är det alltid dyrare med arbetslöshet, så på sikt är det ingen kostnad alls. Utgifter som kommer i spåren av arbetslöshet är högre.

Men framför allt handlar det om samhällsnytta. Omsorgen behöver fler anställda och framöver kommer många att gå i pension. Samtidigt finns över 400000 arbetslösa i landet. Att då erbjuda de arbetslösa utbildning och arbete, försöka trygga generationsväxlingen och samtidigt göra omsorgen bättre, det är vettigt.

Hela vård- och omsorgssektorn har svårt att hitta kompetens personal. Den här sortens förslag är rätt väg för att ta hand om samhällsproblem.

Bli först att kommentera