Folkomröstningen närmar sig

Av , , 2 kommentarer 13

Jag ryser över hur dessa ja-sägare, utan eftertanke verkar det som, argumenterar. Till vems bästa ser man – kommunen, markägarna, Vattenfall, Sverige, världen? För mig handlar omröstningen inte om vindkraft är bra eller mindre bra – omröstningen handlar om hur våra politiker skött information och skapat ett ICKE folkligt deltagande i frågan. Det är inte Folkinitiativets fel (läs Jonas Forsgren) att vi nu står inför en folkomröstning – DET ÄR VÅRA POLITIKERS FEL!!! Och de borde privat få betala hela omröstningskostnaden!!! Som jag ser det handlar det om en missnöjesomröstning hur illa våra politiker/markägare agerat mot sina väljare.

I dag tisdag 1 mars – 19 dagar innan omröstningen börjar de informera!? Om vad? Hur ska vi – alla olika föreningar/organisationer ha möjlighet att tycka till och påverka nu? Enligt de rapporter jag läst, oavsett positiv eller negativ, så är det oerhört viktigt att man i ett tidigt skede involverar alla ”drabbade” och att de ges möjlighet att sätta sig in i och tycka till om vad som eventuellt kommer att ske med allt vad det innebär. Cirka 100 snurror med 220 meters höjd kommer att markant förändra vår landskapsbild i södra delen av kommunen. Vad innebär det? Vad tjänar kommunen på det? Vad tjänar kommunen på Blaikensnurrorna? Hur har befolkningen via föreningar och organisationer fått möjlighet att vara delaktiga och komma med åsikter? Påverkar det kommunen negativt på något sätt?

Sedan har vi jävfrågan och efter att ha läst SKL så har det begåtts minst ett tydligt fel. Jag upplevde det med egna ögon – och många med mig. Men det tar jag med dem på onsdag i Tväråträsk. Det här med jävfrågan är nog mera dramatiskt än vad vissa vill tro. Om det förekommit jäv i några politiska sammanhang – beredning eller beslut – så faller beslut kopplade till det. Och vart står man då vad gäller etablering på Sandselehöjderna?

Jag har föreslagit det tidigare och gör det fortfarande, om möjligt: avblås folkomröstningen och börja om från början med vindkraftsetableringen och översiktsplan på Sandselehöjderna – vindkraft överhuvudtaget i kommunen! Markägarna kanske får vänta några extra år på utdelningen men det kan det vara värt rent socialt. Vissa av dem är ju även politiker – ledande sådana dessutom. Minst sagt en olycklig kombination sett ur ”kommunens bästa”. Borde inte kännas bra om man som politiker/markägare varit delaktig till att dela kommuninvånarna i olika ”läger” för ens egen vinning. Man skulle kanske ha sökt en annan väg fram!

2 kommentarer