bamsepojken 1

SOCIALNÄMNDEN-SOCIALTJÄNSTEN i UMEÅ KOMMUN!

Av , , 1 kommentar 0

Senaste månaden har IVO( inspektionen för vård o omsorg)inlett en grundlig granskning på/av

SOCIALNÄMNDEN-SOCIALTJÄNSTEN osv..I UMEÅ KOMMUN för grovt MAKTMISSBRUK gällande

inkompetent handlande och åtgärder gentemot FAMILJEHEM osv….! eftersom det är ett digert mtrl.

har KOMMUNEN fått respit till 1 mars att ”förklara”sitt handlande! eftersom UMEÅ KOMMUN inte

heller följer BARNKONVENTIONEN o ständigt är ifrågasatta i deras ageranden när det gäller OMSORG och BBIC ( barnens bästa i centrum) !! hoppas vi att ni som läser detta och har tidigare

upplevelser om SOC i UMEÅ kontaktar IVO UMEÅ för en granskning i DITT fall!

Vi är säkra på att myndigheten kommer att syna Kommunens ansvariga med LUPP!!!

Om ni vill svarar vi på frågor hur VI GICK VIDARE mot JÄTTEN!

Thorbjörn Norman 090-144062       070-2166732

1 kommentar