Chefsbloggen

Högt och lågt kring ledarskapsfrågor
interimschef

Förtroende är A och O som interimschef

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag är det allt vanligare med tillfälliga anställningar på arbetsmarknaden då företagen måste vara mer anpassningsbara till plötsliga förändringar och tuffare konkurrens. Verksamheter som får en vakans på en viktig position måste snabbt agera så att de inte förlorar tempo. Därför tar många in en tillfällig chef – en så kallad interimschef. En interimschef anställs under en tidsbegränsad period och har oftast en tydlig linjeroll i organisationen, leder ett uppdrag eller hjälper företaget genom en förändringsfas. Många företag har inte resurser för större förändringsarbeten och fokuserar mer på mindre effektiviseringar av verksamheten och dess omedelbara resultat. Med en interimschef kan ett företag få tillgång till kompetens, erfarenhet och expertis som ger långsiktiga konkurrensfördelar.

Förtroende är A och O

Vid nya och tillfälliga anställningar är förtroende en viktig del – att anställa en ny person är ett risktagande. Det är då viktigt med erfarenhet och kompetens, och som ledare även att ha hög kommunikativ förmåga. En chef måste kunna motivera sina medarbetare för att uppnå önskat resultat, om inte medarbetarna har förtroende för sin nya ledare blir det svårt att uppnå målen. Därför är ett förtroende från både företaget och dess medarbetare något som chefer eftersträvar, särskilt då de hyrs in under kortare tidsperioder. Konsulter som jobbar med interimsuppdrag har ett rykte att se efter och lever på rekommendationer och goda vitsord. Därför har dessa personer inte råd att misslyckas med ett uppdrag.

Hur kan en tillfällig chef bygga förtroende?

Relationen till medarbetarna är minst lika viktig som den med företagets ledning när man har en tillfällig chefsroll. För en interimschef är det otroligt viktigt att skapa förståelse för organisationens kultur och att vara en del av den för att snabbt kunna bygga förtroende. När en interimschef kliver in i ett uppdrag bör hen snabbt ta reda på vad som funkar i företagets arbetsmiljö – det kan exempelvis handla om hur man kommunicerar med sina medarbetare för att få snabba resultat. I en satt företagskultur ogillar människor förändringar, därför är det viktigt för interimschefen att lära känna kulturen för att kunna navigera på ett smidigt sätt.

Även öppenhet skapar förtroende och är en viktig parameter. En ledare bygger förtroende genom att vara öppen – vilket uppnås genom transparens, tydlighet och uppföljningar. Ledarskap går ut på handling och resultat, därför är det viktigt att det byggs upp en atmosfär på arbetsplatsen som står för acceptans och öppenhet där även misstag tillåts. Medarbetarnas förtroende för chefen spelar en otroligt viktig roll för produktiviteten och resultatet.

Bra matchning skapar rätt förutsättningar

Förväntningarna på kandidater som arbetar med interimsuppdrag är högt ställda i jakten på en passande ledare. För de rekryteringsföretag som arbetar med interim är det otroligt viktigt att identifiera vad kunden är i behov av och att ha kandidater som matchar hårt ställda kravprofiler och förväntningar. Att hyra in en chef på ett tillfälligt uppdrag kan uppfattas som en risk – därför är det extra viktigt att det blir en bra matchning av kandidater och uppdrag. Kandidater med rätt profil och starka referenser ger uppdragsgivaren ökat förtroende, vilket också skapar rätt förutsättningar för ett lyckat resultat.

Bli först att kommentera