Tack trafikverket för förtydligande!

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens replik på vår debatt 22/10 berättar trafikverket att vi nu har att göra med ett "tidigt samråd". Vi hade dock sluppit debatten om ni varit tydligare med detta under samrådsmötet i Sävar och i samrådshandlingarna. Varför kan man inte skriva det som rubrik till exempel? Övertydlighet kan ibland vara bra!

Nu tar vi er på orden att ni är lyhörda för alla former av synpunkter som ni sedan hanterar inom ramen för MKB-arbetet och de ekonomiska analyserna.

Ni bör dock vara medvetna om att det är svårt, oavsett hur kompetent man är, att utan vare sig MKB eller ekonomiska kalkyler komma med särskilt tydliga synpunkter i detta skede.

Ett tidsbesparande tips för framtiden: samla alla fakta inför första samrådet!

Lycka till med det fortsatta arbetet!

Jag kommer att kämpa för de lokala handlarna i Sävar kommundel

Av , , Bli först att kommentera 2

Nog är det väl för märkligt att VK ska skriva om denna tragiska utdragna historia bara några veckor EFTER ett demokratisk val! Jag är helt säker på att det mäktiga socialdemokratiska partiet som styrt och ställt i Umeå (och Sävar) sedan urminnes tider och därför är ansvariga för även detta vansinne, skulle förlora 1000-tals röster bara på denna fråga om den kom upp i rätt tid.

Som nyss bliven förtroendevald för centerpartiet – f ö det enda verkliga landsbygdspartiet – kommer jag  att prioritera denna fråga om matupphandligen i byarna mycket högt. Dessutom kommer jag att driva frågan om en vettig planering korridoren för Norrbotniabanan.  

Hem och Skola – blåsta av PoolMedia!

Av , , 2 kommentarer 3

Jag såg nyss Uppdrag Granskning om hur Riksförbunder Hem och Skola skrivit ett mycket långt avtal med PoolMedia i Örebro som ger de fullständigt skrupelfria familjeföretaget rätt att ta ut 80% av intäkterna från en insamling mot mobbning och rökning i skolan. Säkert var det så att den som skrev under från RHS inte anade hur lätt PoolMedia skulle ha att nå till ca 8 miljoner som gått till RHS:s två kampanjer.

Men jag hoppas nu att ingen skänker en enda slant via detta ruttna företag. Det är där skurkarna sitter – inte i RHS!

anser i alla fall jag

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Invald som ordinarie i Sävar kommundelsnämnd!

Av , , 1 kommentar 10

Ikväll hade centern nomineringsstämma för att fördela de olika uppdragen inom Umeå kommun. På valberedningens förslag, och utan att några motförslag inkommit, blev jag tilldelad det viktiga förtroendeuppdraget att företräda centerpartiet i Sävar kommundelsnämnd. Jag tackar för förtroendet och lovar att göra mitt bästa!

Godnatt!

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Vad tycker sävarborna om Norrbotniabanans dragning?

Av , , Bli först att kommentera 6
Umeå kommun och Sävar kommundelsnämnd har i översiktsplane-arbetet och inom ramen för Trafikverkets förstudie tydligen bestämt sig för en dragning genom Sävar!  På vilket underlag? Vem frågade dig?
 
Jag pejlar därför läget: Först några frågor som riktas till alla som bor eller jobbar i Sävar kommundel (dvs Täfteå, Sävar, Bullmark, Bodbyn, Botsmark):
 

1. Jag skulle föredra att Norrbotniabanan drogs utanför samhället… RÖSTA
 
2. Om jag tvingas välja mellan ett resecentrum och en ny skola… RÖSTA
 
3. Jag skulle tågpendla mer än tre dagar i veckan om ett resecentrum byggdes. RÖSTA
 
4. Jag anser att den bästa dragningen av en Norrbotniabana genom Sävar är… RÖSTA
 

För att om möjligt få en uppfattning av hur stor andel av berörda personer som föredrar ett visst alternativ har jag tagit fram några mer detaljerade frågor. 
 
Kontrollera på kartan att Du är berörd av någon av de tre korridorerna (=bor/jobbar inom 500m). Är Du det kommer det fler frågor HÄR:
 

Frågor för Dig som kontrollerat kartan över korridorerna och noterat att Du är BERÖRD (=bor/jobbar inom ca 500m) av något av alternativen.
 
 
Berörd 1: Jag BERÖRS (bor/jobbar inom 500m) av alternativ… RÖSTA
 
Berörd 2: Jag berörs (bor/jobbar inom 500m) och bedömmer att jag STÖRS av alternativ… RÖSTA
 
Berörd 3: Jag STÖRS visserligen men GYNNAS samtidigt av alternativ… RÖSTA   

 

Kanske skulle man kunna ordna en digital folkomröstning om detta? Vad tycker Du? RÖSTA HÄR!
 
Budet från Trafikverket var att man ville ha in yttranden från ALLA dvs enskilda, näringsidkare, kommundelsnämnd, kommun, landsting etc före 12 november! Centerpartiet i Umeå kommer att föreslå att denna tid skjuts fram rejält, så att detta viktiga beslut om korridor tas med största möjliga kompetens och demokratiska förankring.
 
Utan att ha några personliga preferenser bland korridorerna är jag säker på att det finns delade meningar om saken. Jag vet också från den utdragna processen med Botniabanan att det är NU i järnvägsutredningsskedet som de viktiga besluten om dragning tas. Allt som händer därefter kan bara ändra små detaljer.
 

För ökad demokrati!

Apropå tillåtlighetsprövning av infrastruktur…

Av , , Bli först att kommentera 5

Egentligen bär det mig emot att kommentera det som skrivs av anonyma signaturer. Men eftersom jag bedömer att "Korres" kommentar på vår VK-debatt om Norrbotniabanan berör ett ämne som är av allmänintresse lägger jag principerna åt sidan och replikerar den (VK-anknutne?) korrespondenten.

"Korre", som inte är jurist, framför först – till synes insiktsfullt - åsikten att de svenska regeringarnas tillåtlighetsprövningar av infrastruktur är otidsenliga. Han anser sig vidare veta att centerpartiet inte vill ändra på detta. När så ”Korre” inte kunde ange källan till detta påstående tog han sig rätten att avkräva mig en länk som skulle visa att centerpartiet vill ändra på regeringars tillåtlighetsprövning. Som om ”Korres” åsikt skulle ha varit en fråga för regering och/eller riksdag?  "Korre" tyckte spydigt att jag som centerpartist skulle "upp till bevis" i detta ämne!? Jag har kort kommenterat på VK-debatt, men här på min egen blogg har jag mer utrymme, varför det är möjligt att något utveckla detta intressanta ämne.

 Såsom varande ny som aktiv centerpartist, vet jag självklart inte vad Maud Olofsson eller de andra i partiledningen tänker i denna fråga, men jag kan referera till fd Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) som jag träffade vid ett par tillfällen. Därför vet jag att hon – och säkert även Maud Olofsson – hade genomskådat den socialdemokratiska (regionalpolitiska?) taktiken bakom Botniabanan. Hon visste att Persson tog (beordrade?) hjälp av fd EU-kommissionär Margot Wallström för att få det orimliga EU-godkännandet av järnväg genom Natura 2000-området Umedeltat som enligt EU:s direktiv (såväl som den svenska Miljöbalken) krävde 1) avsaknad av alternativ 2) tvingande allmänintresse och 3) möjlig kompensation. Torstensson hade kunnat påtala detta och använda detta ministerstyre som skäl för att inte ge den slutliga tillåtligheten och inte godkänna järnvägsplanen genom Umedeltat – men hon hade inte det politiska modet! Tyvärr!
 
Så, ”Korre”, mitt budskap till dig och andra intresserade blir nog, att det inte alls var (eller är) fel på varken vår Miljöbalk, våra miljödomstolar eller ens regeringars möjlighet att ge (eller vägra) tillåtlighet. Det som var desto mer felaktigt i fallet Botniabanan genom Umedeltats Natura 2000, och som därför resulterade i en så lång utdragen miljöprövning, var socialdemokraten Göran Perssons och miljöpartisten Peter Erikssons politiska fiffel bakom kulisserna!
 
Avslutningsvis tror jag faktiskt att det är osannolikt att fler så dåliga tillåtlighetsprövningar ser dagens ljus. Vi har numera en regering med helt annan syn på rättshygien! Dessutom är Wallström borta ur leken på EU-kommissionen. Man kan ju förresten undra om hon slutade för att det blev för jobbigt att gång på gång förklara för sina överkörda experter (som inte ansåg att det saknades alternativ sista biten till Umeå eller att det fanns allt överskuggande samhällsskäl att exploatera Umedeltat) varför hon var tvungen att avbryta deras granskning och själv utfärda ”godkännandet” till sina svenska sossebröder? Jag är i alla fall övertygad om att Centerpartiet inte tänker sänka sig så lågt…

Medborgarförslag om Norrbotniabanans korridor genom Sävar kommundel

Av , , 5 kommentarer 7
Jag kommer ikväll att skicka in nedanstående medborgarförslag:
 
Öppet hus om Norrbotniabanans korridor genom Sävar kommundel
 
Jag föreslår härmed att sävarborna – innan remisstiden från Trafikverket går ut 12/11-2010 – får en chans att på hemmaplan (i Sävar) träffa kommunalrådet Lennart Holmlund och höra på vilka grunder man tagit ställning i frågan. Exempel på frågor att besvara:
1) Hur ser den ekonomiska kalkylen för driften ut?
2) Finns det tillräckligt resandeunderlag?
3) Hur högt buller och vibrationer kommer det bli vid ett östligt stationsläge (nära skolan).
4) Kan vi sävarbor få rösta om saken?
 
Kanske fler känner oro inför en godsjärnväg förbi skolan? Det kan då vara värt att fler skickar in liknande medborgarförslag. Kanske Holmlund inser att det inte bara är jag som undrar…

mvh

Per

Centerpartiet i Umeå uppmärksammar brister i Norrbotniabane-samråd

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag skriver Sven-Olov Edvinsson, Mattias Larsson och undertecknad på VK-Debatt om den snålt tilltagna samrådstiden för ett av Umeås, och i synnerhet Sävar kommundels, viktigaste projekt sedan kriget 1809.

Det är alldeles för många luckor och frågetecken kring samrådsmaterialet för att vi ska kunna ta ställning till 12/11 som Trafikverket bett om.

Man blir inte mindre fundersam när man hör vad Umeå kommuns vice planeringschef framför under samrådsmötet den 13/10. Hon menar att det råder politisk majoritet om att Umeå kommun förespråkar (eller tänker föreslå / redan har bestämt sig) att Norrbotniabanan mellan Umeå och Robertsfors SKA GÅ GENOM SÄVAR SAMHÄLLE.

Men vem har frågat sävarborna? Inte Umeå kommun, inte Sävar kommundelsnämnd, inte någon! Anmärkningsvärt! Jag är nominerad av centerpartiet att sitta i Sävar kommundelsnämnd och kommer (oberoende om jag blir utnämnd på stämman 26/10 eller ej) att verka för att sävarborna ska få:

1) veta vad kommunens politiska ledning, Lennart Holmlund, har för beslutsunderlag till en godsjärnväg genom vårt lilla samhälle med mindre än 3000 innevånare,

2) möjlighet att säga vad de vill

PS Bildtexten (som inte vi skrivit) i VK borde lyda "När korridoren väl är vald är det för sent att komma med synpunkter" DS

Samrådshandlingar om Norrbotniabanan undermåliga

Av , , 2 kommentarer 7

Nu har jag varit förbi Sävar bibliotek och konstaterat att Trafikverket inte har "ställt ut" något mer material än det som föreligger på deras web-plats (se gårdagens blogg).

Jag har svårt att förstå varför man inte åtminstone trycker upp en stor karta över hur de olika korridorerna passerar Sävar socken, före detta kommun, men som det heter numera, kommundel.

Jag uppmanar alla som kan att skriva, ringa, maila till Trafikverket (vet ej hur man når dem som ansvarar för Norrbotniabanan) och efterlys bättre kartor så att vi kan bilda oss en uppfattning. Vidare borde man kunna ge tydligare arkitektritade förslag på resecentras alternativa placeringar i Sävar. Man kan även fråga efter hur man kartlagt resandeunderlaget. I samrådshandlingarna finns bara en figur med tre olika stora cirklar som visar hur många som bor/jobbar inom resp km-gräns. Men ingen "marknadsundersökning" eller "opinionsundersökning" som tagit reda på hur många sävarbor (eller rent av täftebor!!) som kan tänka sig att pendla till jobbet med tåg. Det hade jag gjort om jag hade haft nåt att säga till om inom Trafikverket. Man undrar varför det finns så lite fakta att ta ställning till? Är det någon som vet??

Norrbotniabanan: Har Trafikverket glömt uppdatera på webben?

Av , , Bli först att kommentera 3

Trafikverket har, utan att närmare specifiera, bett om synpunkter före 12/11 på något som man kallar "samrådsunderlag" och hänvisar till sin webbplats (senast uppdaterad 2010-10-14).

[Sedan jag skrev detta har TV tydligen ändrat sin URL till:

www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Norrbotten/Norrbotniabanan/Dokument/Jarnvagsutredningar-Norrbotniabanan/Umea-Robertsfors-JU110/

I detta web-material saknas i skrivande stund flera, för samrådet, helt avgörande underlag i avsnitten 13 – Ekonomi och 15 – Utvärdering, För att visa på några exempel står i ingressen på kapitlet 13 – Ekonomi (sid 117 – fö den enda sidan!) "För att ge underlag för en samhällsekonomisk bedömning har anläggningskostnaderna för de kvarvarande alternativen med dess varianter tagits fram." utan att en enda siffra finns redovisad! Visserligen står det strax därefter: "Avsnittet kommer att utvecklas vidare till utställningshandlingen", men det hjälper väl föga för den som seriöst vill bilda sig en uppfattning före 12/11.

Vidare i kapitlet 15 – Utvärdering – står i ingressen (sid 119, en av 2 sidor!) "I detta kapitel görs en utvärdering av samtliga aspekter som utretts i denna järnvägsutredning. Konsekvenserna sammanfattas för Funktion, Människa och samhälle, Miljö och Ekonomi, med fokus på de alternativskiljande och betydande aspekterna. Med projektmålen som grund utvärderas måluppfyllelsen. Syftet är att skapa en bra och tydlig grund för val av alternativ och kommande skede, så att processen kan drivas vidare för projekt Norrbotniabanan." Strax följt av den mindre uppmuntrande orden: "Avsnittet kommer att utvecklas vidare till utställningshandlingen. Rubriker, som idag saknar innehåll, visar hur kapitlet kommer att disponeras." Detta hjälper föga för den vetgirige! Inte blir man mycket klokare om man vill jämföra de olika korridorerna av den i allmänna ordalag beskrivna metodiken. Det verkligt intressanta underrubrikerna "Effekter som berör de nationella och regionala miljökvalitetsmålen", "Uppfyllelse av de allmänna hänsynsreglerna", "Miljökvalitetsnormer" samt "Transportpolitiska målen" gapar fortfarande tomma…

Nog borde ett skattefinansierat statligt verk med mångmiljardbudget kunna prestera något bättre web-underlag när man vill att folk, företag, politikiskt valda (vara många ännu ej ens är tillsatta) skyndsamt ska lämna synpunkter som sedan blir avgörande för den fortsatta planeringen. Jag undrar hur underlaget ser ut på de bibliotek man hänvisat oss till. Förhoppningsvis ser det bättre ut där, men jag är ytterst kritisk till att man inte har ett komplett underlag på sin web, när man ger så kort tid för folk att sätta sig in i denna viktiga fråga.

Även om många säkert tror att jag bara vill "bråka" skäms jag inte en sekund över att jag, på detta sätt, värnar om en god planering förankrad i folkleden såväl som bland företagare. Fort och fel är dålig planeringsstrategi – nej  kunskap och kompetens kryddat med en rejäl näve demokrati är min melodi!