Den gamle och älven – eller om konsten att försöka få andra bygga ett monument över sig själv

Av , , 1 kommentar 12

Eftersom vårt kommunalråd Lennart Holmlund (s) inte längre vågar tillåta några kommentarer på sin blogg känner jag mig tvingad att här på min egen blogg kommentera hans senaste hugskott.

Både TV4 och VK uppmärksammar idag hur detta vårt outtröttliga maktfenomen till kommunalråd låtit sig inspireras av en välkänd umegallerist. Så till den grad att han som förvaltare av umebornas skattemedel inte drar sig för att själv föreslå att privata aktörer ska betala en redan stormrik skulptör Antony Gormley för bygga en 51 m hög gubbe i älven!!

Den enda "vettiga" förklaring jag kan komma på är att vårt pensionsmogna kommunalråd tänkte att detta kunde vara det optimala sättet att se till att han från sitt eget köksfönster kan betrakta ett monument över sig själv och under återstoden av sitt jordeliv drömma tillbaks på sin tid som "Umeås starke man".

Jag skäms inte en sekund för att säga NEEEJJJ! Gärna konst och faktiskt gärna i älven, men inte för 30 mille!! Nu får det vara nog med hugskott från Lennart Holmlund! Det finns betydligt bättre användning både inom skola, vård och omsorg – samt inom den redan beslutade kulturhuvudstadssatsningen. Man undrar stilla – borde inte även herr Holmlund komma in med förslag till Umeå2014 som vi andra dödliga?

anser denne centerpartist

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Alliansen och MP vill stötta Holmöföräldrarna

Av , , Bli först att kommentera 4

Med anledning av den ytterst S-vinklade nyhet i VK.se måste jag publicera den reservation som vi i Alliansen tillsammans med MP författade.

Jag menar att vi som sitter som folkvalda i Sävar kommundelsnämnd ska göra allt vi kan för att de få kämpade öborna ska orka härda ut. De är hjältar som håller Kvarkens pärla levande året runt – i ur och skur, i kuling och sommartorka!

Så här ser reservationen som den gode Bengt Holm (s) "glömde" berätta om:

 

2011-09-20
Reservation § 5 angående inackorderingsbidrag till Holmöbarnen
 
Den 20/9-11 avslog en majoritet (S+V) ett yrkade från MP och C att bifalla en skrivelse från föräldrarna till de fem återstående skolbarnen på Holmön, som sedan skolan på ön lades ned av KDN hösten 2010, tvingas åka färja två gånger varje dag för att gå i Sävar skola.
MP och Alliansen yrkade att bifalla föräldrarnas ansökan. Härmed vill vi lämna en reservation.
Vi menar att majoriteten inte visade på någon förståelse för den prekära situation det innebär att vara skärgårdsbor i den för sjöfart besvärliga Norra Kvarken. Vi menar att majoriteten feltolkat föräldrarnas tydliga skrivelse genom att hänvisa till skoldagens längd.
Feltolkningen som gjorts och det beslut som fattats hade lätt kunnat undvikas om man bara hade kontaktat de som skrivit ansökan, men det har man inte gjort. Bristen på kontakt samt den snäva och felaktiga tolkningen som legat till grund för beslutet leder till konsekvenser som med tanke på den ringa summan (26 800 kr) är onödiga och som riskerar att skada nämndens förtroende hos allmänheten.
 
Dags som ovan,
 
Ordinarie KDN-ledamöter:
Nils Seye Larsen (MP)
Per Hansson (C)
Greger Knutsson (M)
Anna Jacobsson (KD)
Farrokh Farrokhi (FP)
Bli först att kommentera
Etiketter: ,