Vilka tror ni att ni är?

Av , , 20 kommentarer 35

 

 

 

Om ledningen för Västerbottens läns landsting har varit en del av näringslivet har dessa människor blivit dömda till flera års fängelse för trolöshet mot huvudman eller alternativt vållande till annans död.

Måste jag sitta och se på när Peter Olofsson, Jonas Rastas, Marie Rodling-Wahlström och Robert Ylipää bedriver aktiv dödshjälp på oss, våra barn, unga och gamla i länet. Och vad är anledningen till att man går fram som en dödspatrull ifrån andra världskriget.

Man struntar helt i de mäniskor som genom kunskap och erfarenhet kan hjälpa dem att sy ihop akutvården i Västerbotten. Dessa fyra personer är bara en del av det landsting som sätter den egna prestigen före pengar och människors hälsa.

Jag vill lyfta fram det som bevisar att landstingets trovärdighet börjar tryta.

Genom att lyfta fram dessa personers text och tal kan vi se att höger och vänster hand vet inte vad den andre håller på med, eller att snålhet bedrar vishet.

 

Om jag börjar med Jonas Rastad landstings direktör för Vll (Västerbottens läns landsting).

Den här mannen var med och omorganiserade ambulanserna i Kalmar län. Att han är aktiv i vår omorganisation är uppenbart när hans citat " ambulansen är en falsk trygghet." finns i text från Kalmar under slutet av 2009 och har används flitigt av våra landstings politiker idag.

Det som bekymrar mig är Rastads aggressivitet gemtemot Åsele ambulansens arbete, Deras arbete byggde på erfarenhet och viljan att hjälpa på plats, detta resulterar i att ambulanspersonalen i många fall blev tillgängliga för nya uppdrag och patienten kunde av egen kraft besöka sjukstuga/hälsocentral nästa dag för efterkontroll.

Så här står det i en pressmedelande från Kalmar läns landsting som Jonas Rastad står bakom. datum 2009-02-05

"Med specialistkompetens i ambulansen börjar akutbesöket redan i hemmet och ett mål är att behandla fler patienter färdigt där."

När han nu sitter på kunskapen men saknar viljan att bedriva god akutvård är det beklagligt att han får vara kvar.

Min nästa tjänsteman på listan, Marie Rodling-Wahlström ansvarig över akutsjukvården inom Vll.

Denna kvinna är direkt ansvarig att Åsele blev av med sin ambulans. Hon gav HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS politiker det underlag som behövdes för att ta beslutet. Det som gör mig tveksam är att denna kvinnan lämnade en rapport i december 2010 där hon påpekar vikten av mera resurser till akutsjukvården i Västerbotten. Jag får en stark känsla att denna kvinnan har satt sig i en situation där hon inte kan låta sitt sunda förnuft arbeta. Det skulle förvisso förklara en hel del om så var fallet.

Eftersom flertalet privatpersoner i Västerbotten anser att denna omorganisation försämrar patientsäkerheten i länet, har detta anmälts till socialstyrelsen. Och socialstyrelsen måste utreda när man får in en anmälan. Då begär man in riskanalyser och konsekvensbeskrivningar från Vll. Dessa handlingar skulle vara socialstyrelsen tillhanda i slutet av dec 2011. Men i skrivande stund har Marie Rodling-Wahlström och Vll inte levererat de dokument som skall visa att besluten är tagna med hänsyn till patienssäkerheten. Trots att man har fått uppskov och mera tid två gånger.

Om man läser underlaget som har kommit in till socialstyrelsen förklarar Marie R-W att den tid ambulansen tar för att infinna sig vid larm, (responstid) ligger snittet i Åsele på ca 12min. Om nu denna ambulans skall ersättas från annan ort Dorotea, Vilhelmina, Lycksele eller Vännäs. Har man fått en respons tid på ca 32min. Den som kan avstånden mellan Åsele och dessa orter vet att det är bara Dorotea som skulle klara ett snitt på 32min. Skulle Lycksele få ett larm till Åsele bör de köra ett snitt på 200km/h för att klara den tiden.

Så om man inte vet om det behövs resurser eller inte till akutvården, och man inte vet hur långt det är i verkligheten, och om man inte kan leverera de rätta dokumenten även om man är den som har ansvaret. Då kanske man skall fundera på ett annat yrke. Rädda liv är nog inte ditt ansvarsområde trotts allt Marie R-W.

Nu har jag kommit till Peter Olofsson landstingsstyrelsens ordförande.

Att stå i både tv och radio och förklara hur mycket bättre det kommer att bli, gör dig till en ypperlig kandidat att börja göra barnprogram i svt. Jag hoppas att du nu har börjat inse vilket gigantiskt misstag ni gjort som svalde detta sparförslag med hull och hår. För de som inte känner att man kan hela historien kan jag återberätta kortfattat.

Landstinget måste spara 150 miljoner kr. Man tar fram ett fler punkts program som bygger på att man vill hålla ett helhetsperspektiv. Det sparbeting som berör Åsele och Malå kommer att ligga på 6.5 miljoner. Det betyder att man plockar bort ambulanserna från dessa orter.

Det har varit många turer fram och tillbaka i den här frågan och Peter Olofsson och hans kollegor hänvisar till att man måste se helheten och att man måste ta ett ansvar för lanstingets ekonomi. Det här barnprograms kvalifikationerna kommer in.

Idag flera månader efter att hela landstings cirkusen drog igång ser det ut så här. Trots att politikerna har fattat beslutet att Malå ambulans skall bort har Marie R-W fått befogenheter ställa tillbaka den. Och Åsele får en akutbil som skall arbeta med prio 1 larmen i kommunen. (Livshotande symtom eller olycksfall) Kompletteras med ambulans från annan ort.

Det är nu man kan börja ifrågasätta Landstingets förmåga att se helheten i deras beslut. Det blir ingen besparing i Malå och bara grund lönerna till akutbilen i Åsele ligger på samma belopp som hela ambulansen har gjort tidigare. landstinget sparar alltså inte 6.5miljoner. Men man kanske har flyttat focus, det blir kanske bättre än innan?

Nu när Åsele ambulansen är borta skall Åsele, Vilhelmina, och Dorotea, dessa 3 kommuner nästan 30% av länet klara sig på 2 ambulanser. Då får vi inte glömma att akutvårdsplatserna i Dorotea försvinner. Det tillsammans med att S.O.S och Sjukvårds upplysningen larmar till Åsele mer än en gång per dygn, gör att det blir Vilhelmina som måste lösa det larm som berör Dorotea om den bilen är i Åsele eller tvärtom. Så den helhetssyn som Peter Olofsson vill ge till oss är, genom att plocka bort en ambulans kan man slå ut nästan hela södra Lapplands akutsjukvård. Det är rätt imponerande.

Den sista av de fyra åker med på tåget pga. okunskap eller så får Robert Ylipää vara ett bevis på det finns väldigt blåögda mäniskor.

Att man inte ser skogen för alla träd är ett gammalt ordspråk. Och jag tror inte Robert ser verkligheten pga. alla "vinster" man vinner genom att arbeta med en akutbil. Den första stora fördelen med akutbilen är att den är hela tiden kvar i kommunen och kan på så sätt kan vara mer tillgänglig för folket. En minst lika stor vinst vi i Åsele gör är, när akutbilen inte är ute finns kompetensen på sjukstugan. Jag blir arg när man läser sådana saker. Ibland tror jag att de styrande i Umeå ser oss som dummare eller mindre utvecklade på något vis. Om jag skall förklara Ylipääs vision kontra ambulansen. En olycka händer på Inlandsfrakt i Åsele. Akutbilen åker ut och hjälper på plats men får inte flytta någon, man väntar in ambulansen från annan ort. denne som i sin tur tar patienten till närmaste lassaret i Lycksele. Det behövs ingen närmare förklaring hur en Åsele ambulans skulle ha arbetat. Så poängen med att öka kompetensen på sjukstugan förstår jag inte. För är man inte akutsjuk och behöver ambulansen varför i hela friden skall man upp på sjukstugan? då är det bara att vänta tills hälsocentralen öppnar nästa dag.

Förutom de strunt som Robert får ur sin mun förklarar han indirekt att Åsele är fel plats för en akutbil. Han förklarar att Åseles ambulans bara var ute på jobb 11% av dygnet medans i Umeå har man två ambulanser och de ligger på 51%´jobb på dygnet. Då skall vi komma ihåg att citat: Ambulansen är en falsk trygghet. Som det var förut var det sämre trygghet i Umeå det kanske är förklaringen varför vi i inlandet måste få det så mycket sämre.

Om Vll först slår ut akutvården sedan lappar man med en akutbil som inte får lämna kommunen. Och Umeå får ingen akut bil eftersom det inte finns pengar till det. (Peter Olofssons svar i radion ang en akut bil till Umeå istället för Åsele.) Hur kan man då säga att man ser länet med en helhetsyn när alla blir drabbade med det sparas inga pengar.

Så varför måste jag be om lov för att få leva, medan ni inte behöver fråga om vi mår bra.

Med vänlig hälsning Jonas Ternestål stolt familjefar och Åselebo.

20 kommentarer