Landstingsskratt eller parodi?

Av , , 4 kommentarer 25

Jag betalar landstings skatt för att få vård om jag skulle behöva det. Och tittar man till kommunalskatten så betalar jag efter samma princip. Bara en skatt för att få en god samhälls service i just den kommun jag bor i. tex god skola, barnomsorg och äldrevård.

Att vilja ha god sjukvård från just landstingsskatten till sina barn och föräldrar är trots allt inte så konstigt. Jag läste igenom vad som ingår i Västerbottens läns landstings (Vll) verksamhetsområde
Hur många av dessa områden är direkt beroende av en fungerande akutvård?
Kanske inte så många, men om man får vänta på en ambulans eller akutbil i 30 till 60 min, förändras behovet avsevärt.

VLLs verksamhets områden.

Psykiatrisk klinik Skellefteå
Psykiatrisk klinik Södra Lappland
Psykiatrisk klinik Umeå
Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten
Infektionsklinik Umeå
Hud och STD Västerbotten
Reumatologi Västerbotten
Medicincentrum Umeå
Geriatriskt centrum Umeå
Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå
Medicin- och rehabiliteringsklinik Lycksele
Rehabiliteringscentrum Skellefteå
Barn- och ungdomshabilitering Västerbotten
Särskilt stöd och habilitering för vuxna Västerbotten
Syn- och hörselrehabilitering Västerbotten
Hjälpmedelsverksamhet Västerbotten.
Kirurgcentrum Umeå
Kirurgisk och ortopedisk klinik Skellefteå
Kirurgisk klinik Lycksele
Ortopedisk klinik Umeå
Operationscentrum Umeå
Anestesi-operation-intensivvårdsavdelning Skellefteå
Anestesi- och intensivvårdsavdelning Lycksele
Centrum för rekonstruktiv kirurgi
Kvinnoklinik Lycksele
Kvinnoklinik Skellefteå
Kvinnoklinik Umeå
Ögonklinik Lycksele
Ögonklinik Skellefteå
Ögonklinik Umeå
Barn- och ungdomscentrum Västerbotten
Neurocentrum Umeå
Rehabiliteringsmedicinskt centrum Västerbotten
Arbets- och beteendemedicinskt centrum
Cancercentrum Umeå
Avancerad hemsjukvård Skellefteå
Avancerad hemsjukvård Umeå
Hjärtcentrum Umeå
Bild- och funktionsmedicin Västerbotten
Radiofysik Västerbotten
Laboratoriemedicin Västerbotten
Medicinsk teknik Västerbotten.
Landstingets hälsocentraler
Familjecentraler
Familjemedcin
Landstingets Folktandvårdskliniker
Folktandvården tandtekniska laboratorier
THU Specialisttandvård
THU utbildningstandvård.

Utan att behöva dra fram en massa exempel så tror jag att nästan alla avdelningar får in patienter varje år som skulle vara i bättre skick om de fått hjälp snabbare.
Finns det då någon form av vård som är snabbare och mer livs uppehålande än just ambulanser och akutvårds avdelningar?

Framtidens sjukvård på inlandet består av två ambulanser i varje kommun och ökade resurser i Lycksele. Vill vi minska kostnaden för eftervården måste patienterna till lasarett så fort som möjligt det är då vi kan spara pengar. Rädda ett liv inom 20 min eller eftervård och rehab i 30år. Vi betaler EN skatt för EN sak. Sjukvård! Inte 50 st små för att det kanske skall komma någon närmaste timmen och hjälpa oss.

Men jag tror aldrig att landstinget kommer att fungera över huvudtaget som det bör göra.
Man har helt enkelt inte kunskaperna. Här är en text bit ur revisorenas dokument samling daterad i Umeå den 14 februari 2012.

“Revisorerna var kritiska till att landstingsstyrelsen i för hög grad hanterade krav på kostnadsreduceringen med hjälp av generella besparingar. Otillräckliga analyser och små budgetmarginaler var orsaker till att basenheterna hade underskott.”

Och denna kritik har varit på samma vis i flera år man vet inte vad eller när man skall göra något.

Slutligen, den dagen Umeås politiker inser vilken resurs resten av länet har varit för utveklingen av björkarnas stad, då kommer det vara försent att be om förlåtelse.
När era glas är tomma kommer vi inte att fylla på dem något mer. Vi sitter vackert och väntar på att ni skall falla av stolarna, så folket från verkligheten kan ta över.

4 kommentarer