Nu skall politiska arenan formas.

Av , , 2 kommentarer 16

Eftersom vårt lilla Åsele visade sig vara en bra plats att hitta på nya idéer.

Och valresultatet pekade inte hit eller dit. Vad händer nu?

forslagblogg

Ja du! Nu har de olika sidorna levererat lite förslag, nu skall det bara kokas ihop.

Med ödmjukhet, och ställa frågor om man inte förstår, då kommer vi långt.

Det är Åsele och inte politikerna som skall stå som vinnare när matchen är över.

Ha de bra tills nästa gång.

2 kommentarer

Åsele i VK om 10år.

Av , , 4 kommentarer 8

löppet

Våra känslor är den starkaste styrningen vi har i våra kroppar. Och om jag går om kring och tänker på negativa saker så kommer jag ta negativa beslut.
Detta är ingenting som är unikt. Det finns flera studier som visar på effekten av positiva tankar.

Hur många kan tänka sig läsa någonting positivt om just sin egna kommun om tio år?
Eller väntar vi på en ny statlig kommunreform, där ingen kommun får vara mindre än 15000 inv.

Så återigen ställer jag frågan. Om vi vill förändra en kommun till det bättre. Skall vi då göra som vi alltid har gjort?
Eller skall vi göra någonting annorlunda?

Ska det fortsätta med ett politiskt gnäbb med fasta block eller inte?

Gör det de! Då är det inte framtidstro som visas i Åsele om tio år.

(Att döma av diskussionerna vi politiker emellan så förstår vi i OPiNiON hur ”ni” tänker, men ni förstår inte hur ”vi” tänker.)

Trevlig helg.

4 kommentarer

En definition på korkad!

Av , , Bli först att kommentera 20

Igår torsdag 2 oktober, så ordnade kommunen/politiken ett budgetseminarium. Vi politiker fick en grundlig redovisning från de olika verksamheterna, som en grund inför det kommande budgetbeslutet som skall tas i fullmäktige i november.
Jag uppskattar att alla politiska partier fick närvara och att de som inte varit med förut fick en möjlighet att se helheten.
Ett bra initiativ som blev mycket uppskattat från oss i OPiNiON i alla fall.

Jag vill förtydliga och informera om en av funderingarna som jag hade under dagen.
Nu har kommunen en stor post som är personal och löner.Vi får inga mera pengar att röra oss med men verksamheten måste ändå fungera eftersom vi har brukare.

Detta är en trend som jag har sett sedan 2004 när jag började med politik. Verksamheterna gör ett enormt bra arbete som ror ihop allting år efter år.
*Vi har en årlig uppräkning av löner = ökade kostnader.
*Vi får inte samma ökning av intäkterna = börsen blir inte större.
*De verksamheterna kan göra är att sparka och effektivisera = anpassa sig till börsen.

När har löner och kostnader ätit upp verksamheten så att vi inte kan bedriva den verksamhet vi är lagstadgade att utföra?
Min fråga till verksamheterna var: När anser ni att er verksamhet inte klarar mer och ni står inför en ”kollaps”?
Jag tycker att det är en viktig fråga eftersom vi politiker måste sätta upp riktlinjer och mål hur vi vill ha det. Sätter vi upp mål för 2030 och verksamheterna klarar inte längre än till 2018 då finns inte Åsele kommun kvar i den form som den är i dag.

Det jag inser efter gårdagen är inte allt för avancerat.
1. Vi politiker måste sätta upp långsiktiga mål som måste följas.
2. Verksamheterna måste ha arbetsbeskrivningar på alla sina tjänster.

Om inte vi sätter mål kan ingen arbeta utifrån ”planen” för framtiden. Resultatet blir en ekonomisk blödande organisation.
Om verksamheten inte har arbetsbeskrivningar på alla tjänster så finns det personalresurser som inte kan arbeta utifrån ”planen”. Resultatet blir en ekonomisk blödande organisation.

Avslutningsvis så fick jag en känsla att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gått in i opposition, och är det en framtid med konflikter som väntar eller är det någonting nytt som håller på att hända i Åsele.

Jag vet inte vems citat detta är: Att göra samma sak flera gånger och ändå förvänta sig olika resultat är en definition på korkad!
Hur vill politikerna i Åsele bli betraktade?

Trevlig helg.

Bli först att kommentera