Tio minuter sen var det läst!

Av , , Bli först att kommentera 22

Måndag 24 november är det första gången det nya fullmäktige skall samlas i Åsele.

Förväntningarna ligger inte på en julklapps nivå precis, det är mer en oro som tex inför ett stort nationellt prov i svenska.

På torsdag kväll träffades alla partier och gick igenom hur de olika platserna skall fördelas i kommunen. Detta var till största delen till för att måndagens KF skall gå så smidigt som möjligt.

Om det var något parti som hade frågor inför KF, så var det fritt att ställa dessa under torsdagens möte. Förhoppningen var att vi kunde lösa ev problem/funderingar under torsdagskvällen.

Eftersom ryktet ändå går så tänkte jag att jag frågar några av politiker kollegorna i S och V ytterligare en gång.

På fredagen skickade jag iväg texten:

”Tänker bara fråga om ni tänker använda er av proportionella val? Om ni gör det så kan vi förbereda alla papper så att mötet inte behöver ta hela natten. frågan om ni vill ändra någonting utifrån det förslag som redovisades igår? Allt som kan lösas innan fullmäktige är ett plus för alla.// Mvh Jonas Ternestål”

Nu finns det en fördel med digitala meddelanden, det levereras i realtid och man får en exakt tid när meddelandet är lästa. I detta fall är det ett snitt på 10 min från skickade till lästa.

Och nu två kvällar senare så är det fortfarande ingen som har meddelat varken bu eller bä, och fullmäktige är i morgon.

Alla som sitter i fullmäktige salen på måndag den 24 november är alla kandidater till att styra kommunen.

Men visar det sig att S och V inte vill förhandla eller lösa problem utan kommunal ersättning, ja då vet jag vart de står de kommande fyra åren.

(Det var 5 av S och V topppolitiker jag kontaktade, inget svar)

Ha en bra nästa vecka.

Bli först att kommentera

Hantera eller censurera

Av , , Bli först att kommentera 23

Rykte: (medellågtyska ruchte, rochte ”rop”, ”skrik”, ”rykte”), obekräftad, sann eller falsk berättelse.
Rykten sprids i tal eller skrift, från man till man eller genom masskommunikation. De kan uppkomma spontant eller vara resultat av propaganda, desinformation eller vilseledande journalistik. Rykten tenderar att uppkomma spontant när behovet av information överskrider mängden kunskap, t.ex. i kris-, katastrof- eller bristsituationer, eller inom kroniskt informationsfattiga auktoritära samhällen. Ryktets funktion är bl.a. att minska osäkerhetskänslor och därmed underlätta eller rättfärdiga svåra beslut och ståndpunktstaganden. Försök att genom t.ex. censur minska ryktesspridning är i regel verkningslösa.
Texten är hämtad från NE.se

För ni som inte vet så har Åsele kommuns fullmäktige möte den 24 november. Under detta möte ska alla platser i styrelser och nämnder tillsättas.
Det är bland annat inför detta möte som ordet rykte kommer väl till pass. Ett av ryktena som just nu går runt ”byn” lyder, citat: ”socialdemokraterna och vänsterpartiet kommer att göra allt de kan för att jäklas på fullmäktiges möte”.

Detta tror jag inte är mer än ett rykte. Av vilken anledning skulle vuxna människor ”jäklas” på ett möte, enbart för att dra ut på tiden? Det skulle vara sandlådenivå på ett sådant beteende.
Men ännu ett rykte cirkulerar, citat: ”Fullmäktige kommer att filmas och läggas ut på webben”.
Om båda dessa rykten stämmer, så kan jag tycka att de tar ut varandra. Om någon uppför sig olämpligt på detta möte, så kommer det att ligga ute för beskådning för vem som helst dagen efter.

Eftersom rykten kan vara svåra att hantera eller censurera, så vill jag ändå lyfta upp just dessa, det kan vara ett sätt att få fram sanningen angående dessa påståenden. Ofta blir rykten tagna för fakta, vilket kan både förvirra och ställa till med andra olägenheter.

Dessa två rykten är bara ett axplock, det florerar en hel del andra rykten, rykten som uppkommit efter presentationen av den nya politiska ledningen i Åsele kommun. Vill du veta hur det egentligen ligger till, så är sanningen aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Våga fråga!

Ha det bra och på återhörande,

/Jonas Ternestål

Bli först att kommentera

Inte aktivt arbeta för utanförskap.

Av , , Bli först att kommentera 19

tillBloggFörsla3.1opinion

Eftersom vårt mål hela tiden har varit att bryta upp den traditionella blockpolitiken.

Då tycker jag att denna fördelningen av platser i styrelser och nämnder är riktigt bra.

Det finns ingen grupp som stängs ute när det gäller information, alla är representerade överallt där det är tre eller fler platser.

Sen vill jag bara tillägga att det röda blocket kunde få ut ännu mer av den politiska arenan!

 

Nu undrar säkert många vad jag menar,

Jo, i den dialog vi har haft, så framför våra röda vänner att det inte finns något behov att komma överens i olika frågor. Citat: ”Vi måste inte komma överens om någonting!”

Sen går man ner på en nivå som passar in på dagis. Citat: ”borgarna har visat hur man bedriver oppositions politik så vi skall inte vara sämre!”

 

Om jag skall räkna upp två saker som det gula blocket stred om under förra mandatperioden så är det ambulansen och skolan i Fredrika.

Och tror man från den röda sidan att detta motstånd berodde på att man ville vara dum med S och V då saknar man självinsikt.

Beslut som hela tiden tas med minsta möjliga marginal är aldrig bra.

 

Vi fick ett erbjudande att ta plats i ledningsgruppen och tackade ja, är det enbart vårat fel? Vi kan inte ta någonting som inte erbjuds.

Jag tycker att alla röda sympatisörer kan ta kontakt men styrelsen för Åselepartiet om ni vill veta varför det blir så här i Åsele.

Skall vi släppa våra platser för att ni gnäller på oss? Skulle ni släppa era stolar om vi gnäller på er?

Att aktivt arbeta för att stå på sidan är ingenting jag rekommenderar.

 

Därför vill jag framföra det ytterligare en gång, Opinion är inte politiskt bunden till någon annan än våra väljare och medlemmar.

Men vi vill aktivt arbeta så att så många som möjligt får vara med när vi skall forma politiken.

Det betyder i klartext, när någon person eller parti i Åsele vill driva en speciell fråga kan man komma och diskutera det med oss.

 

Ha en trevlig helg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera