Rastplats Åsele.

Av , , 6 kommentarer 18

Den 25 November 2015 går det ut en mejl för kännedom till flertalet personer inom Åsele kommun.

Mejlet är en vidarebefordran från Therese Lundmalm Projektingenjör/Delprojektledare vid trafikverket.

Detta mejl kommer från kommunens tjänsteman som har kontakten med trafikverket.

 

På mottagarlistan finns:

Egon Persson, politiker

Brage Sundberg, politiker

Jonas Ternestål, politiker

Peter Lindström, politiker

Nils-Petter Grenholm, Kommunchef

Robert Borgén, Chef Tillväxt & utveckling

Tony Johansson, Chef Samhälls- Byggnadssektionen

 

Texten i mejlet kommer här:

Hej,

Utifrån bl.a. trafiksäkerhet och anpassning till befintlig miljö samt våra samtal med er kommer projektet att gå vidare med

bifogad principskiss för rastplats Åsele. Det kan komma att bli mindre justeringar av utformning under projektets gång,

men i stora drag är vi positiva till utformningen vilket vi har förstått att även ni är. Vi kommer att ha ett möte med

WSP för att diskutera tidplan etc. för projektet utifrån att vi går över till typfall 1.  

Hör gärna av dig om du har några funderingar, annars återkommer jag till dig.

Med vänlig hälsning

 

Therese Lundmalm

Projektingenjör/Delprojektledare

 

Även skissen finns att se.

skiss

 

Denna informationen gick ut för kännedom den 25 nov 2015.

och under fullmäktige den 16 maj är det första gången jag hör någonting

om att bygget är avbrutet.

 

Det skulle vara roligt om det finns någon skriftlig fakta i detta ärendet.

och om så är fallet varför har ingen berättat detta tidigare?

 

Den som vill kan läsa på Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasterbotten/projekt-i-vasterbottens-lan/vag-9092-rastplats-asele/

 

6 kommentarer

Bofinken…..

Av , , Bli först att kommentera 4

Eftersom bofinken har varit de senaste årens stora politiska ämne. Kanske vi får starta upp debatten igen. Enligt muntlig information som har kommit fram så finns det kanske ett behov av fler platser inom vård och omsorg i Åsele kommun.

Detta betyder att bofinken kanske behöver  byggas om även om vi behåller talmon som den är i dag.

Jag tror att det borde kanske vara på tiden att vi bestämmer oss vad som skall hända med hela bofinken. Inte bara våning 1 och 2.

Socialdemokraterna och Åselepartiet får presentera sina egna förslag.

 

Jag tror att på det första planet kan det fungera med korttidsplatser eller demensplatser. Våning två kan vi nytta som kortid/55+/senior platser. Våning tre borde bli kontor snarast om nu det var planen eller boende för de som vill bo tillsammans med andra äldree som vill känna ökad trygghet.

Detta är ett förslag till att få en lösning på det behov som tycks finnas i kommunen inom vård/ trygghet och omsorg.

 

 

 

Bli först att kommentera