Vad får barnen lära sig i skolan på ett år?

Av , , Bli först att kommentera 13

Nu väntar många barn och unga på sommarlovet, ett sommarlov som förhoppningsvis innehåller sol och bad kanske en utflykt eller två. Eleverna har tuggat på i tex historia, svenska, matematik och musik. Alla från årskurs ett till tredje eller kanske till och med fjärde året på gymnasiet har troligen gjort vad de kan för att lyckats.
Och i det svenska skolsystemet så skall alla ha samma förutsättningar för att lära sig. Det finns läroplaner och nationella prov för att säkerställa att alla elever skall ha samma minimumnivå på sina kunskaper när man lämnar en årskurs och går över till en annan.

Men vet vi vad barnen får lära sig i skolan förutom det som står i läroplanen? Eller kanske vi skall börja med några utdrag ur läroplanen innan vi går vidare. Jag tänker hålla mig till det förstas stycket som handlar om skolans värdegrund och uppdrag.
• ” Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är
de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”

• ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.”

• ” Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

• ” Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.”

Som förälder och medborgare så tycker jag att detta känns som att skolan har en god värdegrund och jag tycker absolut att man skall fortsätta att arbeta utifrån dessa.
Men, ja det finns alltid ett men! Om skolan skall vara med och skapa den ”optimala” medborgaren. märk väl att jag skrev att skolan skall vara med! Jag menar inte att skolan på egen hand skall skapa vår framtids medborgare. Då kanske det skall göras några mindre ändringar inom skolan.
Under åren som förälder så har jag snappat upp saker och ting som händer på skolan, det är barn, föräldrar och lärare som har känt att de vill förmedla sin bild av skolan och dess funktion.
Och nu börjar det bli lite krångligt även i mina tankar. I jämlikhetens namn så skall barnen inte åka på skolresa eller utflykter eftersom det finns de föräldrar som inte har råd att spara pengar. Vi skall inte fira våra barn på examen med tex blommor eftersom det finns de som inte får någonting. Istället för att ordna så att alla får ta del av lite glädje någon enstaka dag så stryper man småsaker som kan göra någon lyckligare.
Kom nu ihåg att det är oftast vi vuxna som ser problematiken med positiva händelser barnen reagerar inte på samma vis som oss.
Men däremot så uppfattar barnen saker som är negativt på ett helt annat vis än vi vuxna.
Om en skolresa, utflykt under året eller en nallebjörn på examen är någonting som inte får förekomma i skolan pga. att det skall vara jämställt. Varför tillåter man att barn lämnar sportaktiviteter gråtande? Varför förhindrar man inte mobbning utan ber barnen skaffa andra kompisar? Varför lämnar man ut läxor, när alla föräldrar inte kan hjälpa sina barn? Varför får barn gå utan hjälp när de mår psykiskt dåligt? Varför får barn med läs och skrivsvårigheter inte den hjälp de behöver?
Så på fredag när det är skolexamen i Åsele. Hur många av barnen längtar verkligen till sommarlovet med bad och sol? Och hur många barn längtar till examen för att slippa skolan, mobbning eller läxor de inte förstår. Vissa barn tycker att det är vilket som med examen eftersom dessa barn måste vara på fritids tills föräldrarna har semester i tre veckor.
Vad får barnen lära sig i skolan på ett år? Vad bär de med sig i livet glädjen eller sorgen?

Bli först att kommentera