Eftertanken

ÅSIKTSBUTIK

Av , , Bli först att kommentera 3

ÅSIKTSBUTIK
Finns det en politik
som inte gör den ene rik
medan den andre blir ett lik
där ingen drabbas av panik
i nåt som mest är kalabalik
då finns det säkert statistik
fast händelsen nog var unik
ja kanske till och med antik
Allt tyder ju på dramatik
trots flera inslag med komik
och löften som är mest taktik
med avsaknad av ren etik
Hur kan en sådan stor publik
förnöja sig med retorik
utan att man hör ett enda skrik
med krav på ändrad estetik
och tydligare juridik
/LGN

Bli först att kommentera

KVERULANS

Av , , Bli först att kommentera 1

KVERULANS
Fastän man tror att man har full balans
och tycker att livet går som en dans
det måste verka ha full elegans
och tillvarons omdömen präglas av glans.
Men plötsligt kommer från ingenstans
ett uttryck som vittnar om arrogans
från något som varit vår allians
där det ej funnits uttryck för ignorans.
En del tror att upphovet är en chimpans
och andra påstår att det är en imams
men ingen känns vid någon tolerans
ej heller nåt uttryck för diskrepans.
Men där det behövts en viss stimulans
är utrymmet snarare nolltolerans
med fullständig avsaknad av resistans.
Istället för uttryck för konvenans
som kunde dykt upp med en ordonnans
och tagit intryck av en annan substans
så hade ett svar med en viss varians
kunnat bliva en lösning någonstans.
Det blir då ett stopp som om Ja inte fanns
och att något annat ej hade en chans.
Så det som är kvar är att lägga en krans
istället för att kanske höja en lans.
/LGN

Bli först att kommentera

ORDTERAPI

Av , , Bli först att kommentera 0

ORDTERAPI
Det finns väl ingeb filosofi
som syftar till trakasseri
men nog finns det frimureri
som innebär pedanteri.
I sedvanlig dramaturgi
så är det ingen antroposofi.
Men mängden av antipati
har inte skapats på tryckeri
och heller ej i konditori.
Fast avskaffat vi har slaveri,
i minsta lilla skafferi,
det bubblar av byråkrati
och tillstånd av rövslickeri
ser nog varje glasmästeri.
Mot tecknen på sånt svineri
det måste göras myteri,
och utrotas misantropi
så glädjen kallas frieri
till tillvarons filantropi.
/LGN

Bli först att kommentera

SREBRENITSA

Av , , Bli först att kommentera 0

VITSA
Nu krävs det raka puckar
fast en och annan duckar
och någon kanske muckar
och ganska många suckar
om på tillvaron man ruckar
Nu gäller det att snitsla
mot en politisk pizza
och inte bara vitsa.
/LGN

Bli först att kommentera

AVDRAGSÖNSKNING

Av , , Bli först att kommentera 1

AVDRAGSÖNSKNING
Ansvariga byråkrater censurerar debiterade ersättningar från grundlösa händelser. Ignoranta jourhavande kamoflerar labyrinter med narcissistisk observans penetrerande quizen rabblande sena tabeller utan verifierad xenofobi yrkande zoologiska ångern äntligen ödelagd.
/LGN

Bli först att kommentera

FRAMFART FÖRANLEDER FRÅNVARO

Av , , Bli först att kommentera 0

FRAMFART FÖRANLEDER FRÅNVARO
Demonstration definierar defekt
Missnöje markerar målsättning
Debatt demonstrerar dunkel
Ord ordnar organisation
Samtal säkrar särintressen
Retorik reflekterar raritet
Lag legitimerar löftesbrott
Återblick åsamkar ånger.
/LGN

Bli först att kommentera

GARANTERAD GARNITYR

Av , , Bli först att kommentera 0

GARANTERAD GARNITYR
Vämjelig vantrivsel
Uttalad utopi
Kultiverad katastrof
Flexibel fasad
Variabel validitet
Motiverad manipulation
Balanserad bebådelse
/LGN

Bli först att kommentera

VARDAG

Av , , Bli först att kommentera 0

VARDAG
Nedlåtande kommentarer
Ovidkommande yttranden
Tagna ur sitt sammanhang
Avgörande omdömen
Oroande utveckling
Säkerställande besked
Betryggande avslutning
Närliggande upprepning
/LGN

Bli först att kommentera

ANDRUM

Av , , Bli först att kommentera 0

ANDRUM
Många har väl haft en dröm
att allt skall följa en jämn ström
som om tillvaron var en söm
fastän man ofta varit ganska öm
och gärna dragit i rätt töm
så är det nån som säger: Glöm!
om sanningar man viskar: Göm!
Då önskar man en del beröm
så att man inte verkar skum
som om man ägnat sig åt flum
trots att det inte hörts nåt brum,
det kanske var ett unikum
som passade ett annat rum.
/LGN

Bli först att kommentera

ELLIPS

Av , , Bli först att kommentera 1

ELLIPS
Ni som vet hur allt ska vara
kan ju komma med ett tips
så man vet hur man skall klara
av att välja riktig slips.
Vem vill höra till felsägarskara
när man tycker man är klipsk?
Om man någonstans vill fara
kanske man av tvekan grips.
Ovissheten blir en mara
tills osäkerheten knips.
Innan allting blir en snara
måste ändring ske hips vips.
Helst så vill man säkert spara
att bli utrustad med gips
så att dagarna blir rara
kanske smyckad med en Pripps
och kanhända några chips.
Gott och ont med glädje para
under vardagens ellips.
/LGN

Bli först att kommentera