Eftertanken

SAMMELSURIUM

Av , , Bli först att kommentera 0

SAMMELSURIUM
En del känner fritid, en del bor i bur
det öppna landskapet omges av en mur.
Det som ejengkligen heter natur
betecknas av somliga såsom kultur
och ingen tar hänsyn till mängden av djur.
Men den som vill vara en riktig filur
behöver nog ha en rätt stor portion tur
för det finns en och annan som ligger på lur.
Om allting ska sluta i bästa bravur
så kan man ej visa ifall man är sur.
Sen rullar det framåt i ur och skur.
Men alla kan ej vara säkra på hur
det ändå ska gå utan akupunktur
för den som hamnat i fel nomenklatur.
/LGN

Bli först att kommentera

NYCKELCYKEL

Av , , Bli först att kommentera 1

NYCKELCYKEL
Tillvarons hieroglyfer
är inte så lätta att tyda.
Anledningens sammanhangsskyffel
vill gärna förklaringar bjuda.
En nyodlad beskrivningstryffel
skulle nog insidan pryda.
Historiens verklighetsfiffel
kanhända går bättre att lyda.
Nutidens uppförandebuffel
måste man frikostigt krydda.
För att ej drabbas av syftfel
får man anpassa sin hydda.
/LGN

Bli först att kommentera

INKARNANATION

Av , , Bli först att kommentera 0

RELIGION
Mänskans intresse för religion
handlar om att på livet få fason.
Det börjar ibland med en fascination.
För somliga saknas det motivation
och många tar steget förutan sanktion.
För andra så är det en viss frustration
och vissa upplever en kontemplation
utan att det för den skull blir en kollision.
Om detta finns utförlig dokumentation
där inblandade uttrycker sin position
och nog finns det alltid en viss muntration
fastän det ibland lett till likvidation.
En del lyckas att få gratifikation
eller till och med en viss dedikation.
Det går ej förneka en separation.
Det saknas förvisso en federation
som nog förutsatte en revolution
fast många lutar mot kapitulation.
Även om det ej finns någon gudsunion
så är det ju många som tyr sig till tron
trots att där finns en alienation
som ofta uppvisar sin ”validation”.
/LGN

Bli först att kommentera

MAKT

Av , , Bli först att kommentera 0

MAKT
Den som vill ha mycket makt
får nog gå med i någon pakt
och efter detta gå på jakt.
Det gäller att ha samma takt
och minnas vad man senast sagt.
En del anlitar nog en vakt
om gruppen ska förbli intakt.
Innan man sista kortet lagt
så blir det stundom en del frakt.
Ibland så uppstår det förakt.
I vissa lägen blir det slakt
som kanske händer i en annan trakt.
Om läget sen blir alltför svagt
så blir det säkert ny kontakt.
Om budskapet ska bli riktigt rakt,
det ingenstans ska bli otakt,
så väljer somliga andakt.
När resultatet blitt frambragt
får segraren sitt värv belagt
och skrivaren sitt verk förlagt.
/LGN

Bli först att kommentera

VÄDERLINA

Av , , Bli först att kommentera 1

VÄDERLINA
När snön har börjat tina
även i Vilhelmina
och vintern slutat pina
då vill man gärna flina
och glatt som solen skina
Det vill väl också glina
och alla vänner fina
och ingen ser man grina
när myggen börjar ina
och ljudet hörs från bina.
Sommarvinden snart skall vina
och ljuset vill ej sina
när värmen blir en mina.
/LGN

Bli först att kommentera

HYMLERI

Av , , Bli först att kommentera 1

HYMLERI
Det kanske betraktas som pedanteri
att tala om något som bokbinderi
om syftet istället är akademi
som rätt mycket liknar ett frimureri.
Det kanske rent av är demagogi
att kalla det lurendrejeri
om något är gendarmeri
fast skälet är fysionomi
med formen av ett gjuteri
eller något slags stuteri
utan sedeslöst koppleri
eller rent av islamofobi.
När allt utsatts för endoskopi
kan verksamheten bli fri
med genomgången diplomati
med inslag av clowneri
ur medievärldens skafferi.
/LGN

Bli först att kommentera

INBURA

Av , , Bli först att kommentera 0

BEDYRA
En del verkar tro
att man livet kan styra
genom att upprätta
utrop av en sura

För andra ser svepskälen
ut att bli dyra
som om det är nån som
försökt att dem lura

Motsättningar börjar
då härav att pyra
med inslag som söker att
gränslinjen mura

Då kanske det säkrare
vore att hyra
en plats där man
tveklöst kan sitta och tjura

Ibland var det bättre
att vara en myra
som lätt kunde valfritt
bestiga en fura

Nog vore det lämpligt
att fånga en lyra
och stundtals ibland
till händelsen tura

För ingen har väl
någon nytta av syra
eller att permanent
sitta och kura

Så hellre än att
anklagelser avfyra
det vore nog bättre
att lösningar klura

Att vardagens trygghets-
tillstånd äventyra
förtjänar ej att
invanda livsrummen skura.
/LGN

Bli först att kommentera

BLOCKAD

Av , , Bli först att kommentera 0

BLOCKAD
En del ser det som en bravad
att sätta någon i blockad
men det är bara en fasad
som uttrycker nån sorts charad
och lockar fler i en parad
utan att bjuda på choklad
Att ställa till med en kaskad
och samla många på en rad
utan att riktigt veta vad
som gjort att åsikten blev sparad
det liknar nästan marmelad!
/LGN

Bli först att kommentera

SKATTETABELL

Av , , Bli först att kommentera 3

SKATTETABELL
Nog är det väl tydligt att skattemoral
ej kan beskyllas att vara sakral
för trovärdigheten är ju minimal
och ansvarskänslan är minst sagt fatal
Det som samhället uppfattar som plikt
verkar ju rätt många se som en dikt
Det verkar ju finnas ett avgränsat skikt
vars målsättning syftar att framstå som rikt.
Att tillvarons inriktning handlar om pengarna
behövs inte meddelas särskilt för drängarna
skattesmitarna tar redigt ut svängarna
så allmogen säkert får trängas i sängarna.
/LGN

Bli först att kommentera

ETIK

Av , , Bli först att kommentera 0

DJURIDIK
Det vore väl akrobatik
om tillståndet runt om i världen
begränsade sin dramatik
för allas vår lycka på färden.
Nog krävs det en viss symbolik
som inte gör avkall på flärden.
Det räcker ej med grammatik
om målet är avskaffa svärden.
En del tyr sig till symbolik
och låser då in sig i gärden
Om framgången är kosmetik
så blir det ett hölje som klär den.
Framtid som grundas på matematik
kan lätt locka fram ramaskri
som inte avlägsnas med pneumatik
ens om du är en riktigt närd en
Att nöja sig med fonetik
blir likställt med fiskar i mjärden.
Låt vara att all juridik
uttalad med lämplig etik
vill lyfta på hatten för värden.
/LGN

Bli först att kommentera