Eftertanken

AFFISCH

Av , , Bli först att kommentera 0

AFFISCH
Inköpssystemets nya nisch
när det gäller att betala
anpassas till det digitala
och den som inte har swisch
riskerar att sättas på det hala
eller i inköpslistan tvingas skala.
Och denna nya pastisch
fortsätter säkert att mala
och vem kan mot detta tala?
Att sätta upp en affisch
för att få intresset att svalna
vore nog likt det fatala.
/LGN

Bli först att kommentera

CHARAD

Av , , Bli först att kommentera 0

CHARAD
När någon gör en politisk rockad
med avsikt att nå någon form av kaskad
för budskapet ifrån en lämplig estrad
finns risk att det snarare blir en blockad
och istället för att få gå på parad
så kanske man skapat en ny marmelad
som ingen sen vill ska bli sparad
för att senare läggas på entreprenad.
/LGN

Bli först att kommentera

RAMASKRI

Av , , Bli först att kommentera 1

RAMASKRI
Att fråga efter strategi
uppfattas väl som ironi,
om tanken är ideologi
liknas det vid pedanteri
Men vägen mot demokrati
åtföljdes av infanteri
och annan sorts gendarmeri.
Det är väl ingen utopi
att tro att någon dynasti
befinner sig i maskopi,
med otillbörlig frenesi
bedriver nån slags frieri
och på ett mediestaffli
med varierande koketteri
utvecklar väl sitt kotteri.
Men plötsligt hörs ett ramaskri,
det blir ju som ett lotteri
och kanske nån slags fylleri.
/LGN

Bli först att kommentera

EVOLUTIONENS SVANS

Av , , Bli först att kommentera 2

EVOLUTIONENS SVANS
Hur uppnår man balans
i denna planetariesubstans
om allting alltid måste växa?
När tillvarons dominans
är mera än en rosig dans
vi måste lära denna läxa
så att ekologigalans
får plats i allas vår ruljans
utan medverkan av nån häxa
med utrymme för varians
och minimum av diskrepans,
om detta får man inte spexa.
Det blir tyvärr allt mer flagrant
att snart finns inte nån chimpans
då hjälper ej att flexa.
Om grunden till vår intolerans
beror på kravet på avans
så får vi kanske byta pjäxa.
Vi saknar inte referens
till hela denna kverulans
och klotet kan inte annexa.
/LGN

Bli först att kommentera

EUSKEFEURAT

Av , , Bli först att kommentera 2

PATRIARKAT
Att kunna framstå som expert
på sånt som andra kallar prat
det känns ibland rätt perifert
men ofta i ett kombinat.
Att få en roll som introvert
när man rent av är laminat
verkar ju inte så alert
och bilden av ett kombinat
blir heller inte fullt så bjärt.
Att man har åsikter i internat
för det som är rätt perifert
får missvisande resultat.
Fastän ingen detta har begärt
uppstår åsiktstriumvirat.
/LGN

Bli först att kommentera

MUNTRATION

Av , , Bli först att kommentera 2

SANKTION
Finns en organisation
som har en sådan konstruktion
att varje ny situation
kan få en klar presentation
som sedan skapar motivation
utan krånglig transaktion
eller för den skull mutation
och inte leder till ranson
då är det nog en dimension
som förtjänar vår gratulation.
/LGN

Bli först att kommentera

HARMONI

Av , , Bli först att kommentera 1

HARMONI
Avsikten med demokrati
förväxlas med byråkrati
när folkstyrets autonomi
omgärdas av pedanteri
Beskådat lurendrejeri
förklaras med etnografi
med inslag av schitsofreni
Men vardagslivets utopi
är kanske bara dyslexi.
/LGN

Bli först att kommentera

NORDPOLEN

Av , , Bli först att kommentera 1

NORDPOLEN
Läget är här för nåt nytt under solen
och inte fastna i repetition.
Kul om nån sporras att stämma fiolen
för att framkalla en viss muntration.
Nån kanske tar några danssteg och svänger på kjolen
och skuttar omkring med effekt som motion.
Sen kan det passa att att plocka violen
och upptäcka årstidens fluktuation.
Men innan dess får jag sitta på stolen
för att få uppleva motivation.
Det ger kanske drömmar att dra till Tyrolen
men det är förstås bara spekulation.
/LGN

Bli först att kommentera

RARITET

Av , , Bli först att kommentera 2

RARITET
Aktivitet eller passivitet
Vilket är bäst? Är det någon som vet?
Att fatta beslut är en ubikvitet
Men ibland känns det bättre att vara diskret
och undvika att riva och bygga staket
Kompromissen är ju en facilitet
som nog lever längre än abnormitet
förvisso en framgångsrik paritet
som vore till gagn för vår hela planet.
/LGN

Bli först att kommentera

KAOS

Av , , Bli först att kommentera 1

KALLA OSS
Politik leder lätt till kaos
fast åsikten nog ej var Maos
Det vore bra om någon sa oss
att nu är läge för en paus
det blir istället, vamos!
/LGN

Bli först att kommentera