Eftertanken

TOLERANT

Av , , Bli först att kommentera 1

SPEKULANT
Tänk om det fanns en säker garant,
för avvisning av allt som är flagrant,
som ej måste vara en dilettant
och som kunde uppträda figurant
utan att behöva vara parant
men bara tillräckligt kurant
och samtidigt också ganska markant.
Då skulle man känna sig klärvoajant
utan att framstå som guvernant
men ändå känna sig riktigt vagant
utan för den skull så extravagant
och heller inte så intolerant.
Det vore väl inte särskilt genant?
/LGN

Bli först att kommentera

KARNEVAL

Av , , Bli först att kommentera 0

MADRIGAL
Snart är det dags för EU-parlamentsval
väljarnas valvilja framstår som skral.
Fast utgången kanske antas bli fatal
är inte debatten så värst spatial
och ej särskilt ofta det har hållits tal.
Åsikten som sprids kan ej vara så hal
att det inte hörs när tupparna gal
för budskapet ska fram på berg och i dal
och ej bara i någon tillbommad sal.
Medan man budskapet upprepande mal
upptäcks det nog om nån åsikter stal.
Om debatten ibland känns förvånande skral,
ja somliga kanske anser den vara anal,
hoppas man nog att det snart är final
så man får besöka en avslutningsbal.
Fastän många sagt att debatten var fenomenal
kan man ej blunda för att den framstår som ett skal
när allt kommer omkring kanske den var för smal
och heller inte särskilt futural
och fastän den ej skulle vara sakral
är det nog nån som klätt sig i sjal
som om det faktiskt var en karneval.
/LGN

Bli först att kommentera

DRÄNG

Av , , Bli först att kommentera 0

DRÄNG
Tänk om det fanns en vettig refräng
med passning till varje terräng
så slapp man tillhöra ett gäng
eller noggrant förvalta sin peng
ej störd av omgivningens bläng
med frihet att ta sig en sväng
och utan påverkan stämma sin sträng
Vid dagens slut krypa till sängs
utan att kolla om dörren är stängd
Om misstag begåtts inte känna sig hängd
och helst inte heller för evigt utslängd
fast man av sleven fått sig en släng
så borde man se på sin livsgobeläng
att morgondagen inrymmer maräng
utan ledsagan av någon dräng.
/LGN

Bli först att kommentera

HÅL

Av , , Bli först att kommentera 0

HÅL
En del vill ha som mål
att fota svarta hål
Framgången liknar prål
och framhävs med ett vrål
Att fira det med bål
och grilla nåt med svål
utan att vara snål
med lite etanol
och lägga på ett kol
som stungen med en nål
som tvättats ren med tvål
Om denna värld av stål
placeras i en skål
framkallar kanske LOL.
/LGN

Bli först att kommentera

ÅSIKTSBUTIK

Av , , Bli först att kommentera 3

ÅSIKTSBUTIK
Finns det en politik
som inte gör den ene rik
medan den andre blir ett lik
där ingen drabbas av panik
i nåt som mest är kalabalik
då finns det säkert statistik
fast händelsen nog var unik
ja kanske till och med antik
Allt tyder ju på dramatik
trots flera inslag med komik
och löften som är mest taktik
med avsaknad av ren etik
Hur kan en sådan stor publik
förnöja sig med retorik
utan att man hör ett enda skrik
med krav på ändrad estetik
och tydligare juridik
/LGN

Bli först att kommentera

KVERULANS

Av , , Bli först att kommentera 1

KVERULANS
Fastän man tror att man har full balans
och tycker att livet går som en dans
det måste verka ha full elegans
och tillvarons omdömen präglas av glans.
Men plötsligt kommer från ingenstans
ett uttryck som vittnar om arrogans
från något som varit vår allians
där det ej funnits uttryck för ignorans.
En del tror att upphovet är en chimpans
och andra påstår att det är en imams
men ingen känns vid någon tolerans
ej heller nåt uttryck för diskrepans.
Men där det behövts en viss stimulans
är utrymmet snarare nolltolerans
med fullständig avsaknad av resistans.
Istället för uttryck för konvenans
som kunde dykt upp med en ordonnans
och tagit intryck av en annan substans
så hade ett svar med en viss varians
kunnat bliva en lösning någonstans.
Det blir då ett stopp som om Ja inte fanns
och att något annat ej hade en chans.
Så det som är kvar är att lägga en krans
istället för att kanske höja en lans.
/LGN

Bli först att kommentera

ORDTERAPI

Av , , Bli först att kommentera 0

ORDTERAPI
Det finns väl ingeb filosofi
som syftar till trakasseri
men nog finns det frimureri
som innebär pedanteri.
I sedvanlig dramaturgi
så är det ingen antroposofi.
Men mängden av antipati
har inte skapats på tryckeri
och heller ej i konditori.
Fast avskaffat vi har slaveri,
i minsta lilla skafferi,
det bubblar av byråkrati
och tillstånd av rövslickeri
ser nog varje glasmästeri.
Mot tecknen på sånt svineri
det måste göras myteri,
och utrotas misantropi
så glädjen kallas frieri
till tillvarons filantropi.
/LGN

Bli först att kommentera

SREBRENITSA

Av , , Bli först att kommentera 0

VITSA
Nu krävs det raka puckar
fast en och annan duckar
och någon kanske muckar
och ganska många suckar
om på tillvaron man ruckar
Nu gäller det att snitsla
mot en politisk pizza
och inte bara vitsa.
/LGN

Bli först att kommentera

AVDRAGSÖNSKNING

Av , , Bli först att kommentera 1

AVDRAGSÖNSKNING
Ansvariga byråkrater censurerar debiterade ersättningar från grundlösa händelser. Ignoranta jourhavande kamoflerar labyrinter med narcissistisk observans penetrerande quizen rabblande sena tabeller utan verifierad xenofobi yrkande zoologiska ångern äntligen ödelagd.
/LGN

Bli först att kommentera

FRAMFART FÖRANLEDER FRÅNVARO

Av , , Bli först att kommentera 0

FRAMFART FÖRANLEDER FRÅNVARO
Demonstration definierar defekt
Missnöje markerar målsättning
Debatt demonstrerar dunkel
Ord ordnar organisation
Samtal säkrar särintressen
Retorik reflekterar raritet
Lag legitimerar löftesbrott
Återblick åsamkar ånger.
/LGN

Bli först att kommentera