Eftertanken

PRESENTATION

Av , , Bli först att kommentera 0

RELIGION
Bland livets hörnstenar är religion
en hörnsten som fyller en viktig funktion
och för att den kräver sin motivation
så orsakar den också en del frustration
Bakgrunden bygger på lång tradition
med inslag av uttalad levnadssanktion
som ej sällan skapar en viss kollision
Den bygger ju på en utvecklad vision
med omfattande krav på riktig fason
som ej utesluter en viss aversion
Den kräver förvisso organisation
som då och då framkallar en aggression
ej sällan upphöjd av manifestation
tyvärr också åtföljd av likvidation
som inte ger utrymme för muntration
just för att det inte är någon fiktion
att riktmärket kopplas till en viss ikon.
/LGN

Bli först att kommentera

ANSVAR

Av , , Bli först att kommentera 0

AVATAR
Nyttan av ett bra försvar
handlar om att ta ansvar
Tanken måste vara klar
så att ingen rest bli kvar
av drömmar från fornstora dar
Den mot sådan lösning far
måste sättas i förvar
inte firas på nån bar
Tankar om nån avatar
tvättas bort i lavoar
så den som hade alla svar
ser att lösningen är klar
/LGN

Bli först att kommentera

ABSURDITET

Av , , Bli först att kommentera 1

ABSURDITET
Solidaritet går före mänsklighet
Envishet går före humanitet
Konformitet går före öppenhet
Suveränitet går före globalitet
Ensamhet går före generositet
/LGN

Bli först att kommentera

UTSÅSA

Av , , Bli först att kommentera 1

KURIOSA
Det vanligt är att stämningen upphaussa
istället för att sitta lugnt och dåsa
hör det väl till att man då börjar flåsa
I stället för att om sig låsa
så blir en lösning att utsåsa
med avtalsteckning över kaffekåsa
Ibland så blir det lätt för många påsar
och några hamnar i Formosa
Det som var tänkt att vara kuriosa
blir lätt en upptäckt för en massa måsar.
Fast avsikten inte var att krossa
får någon bli pomperipossa
/LGN

Bli först att kommentera

KOMMUNITET

Av , , Bli först att kommentera 0

KOMMUNITET
Vår tids främlingsfientlighet
kan bygga upp ett högt staket
och skapa okänsliga dekret
som kan ge utrymme för hatet.
Istället krävs ett mjukt paket
som ej uttrycker raritet
men klistrar upp en fin tapet
som visar generositet
omtänksamhetens grundkatet
på denna oersättliga planet.
/LGN

Bli först att kommentera

SEJOUR

Av , , Bli först att kommentera 0

SEJOUR
Placering av huvudkontor
har större genslag än man tror
Man undrar på vad det beror
Fast banken inte är en mor
och heller inte någon bror
den kan ju nyttja sina klor
så att ett visst missnöje gror
på grund av att den är så stor
Om ändå ingen Eden svor
så är det dags att byta skor
just för att den till Finland for.
/LGN

Bli först att kommentera

ARMADA

Av , , Bli först att kommentera 0

ARMADA
Från en autostrada
man går för att bada
fastän man får vada
det blir ingen skada.
Jag fler plus kan upprada
som motsats till en svada
eller en ren intifada.
/LGN

Bli först att kommentera

AFFISCH

Av , , Bli först att kommentera 0

AFFISCH
Inköpssystemets nya nisch
när det gäller att betala
anpassas till det digitala
och den som inte har swisch
riskerar att sättas på det hala
eller i inköpslistan tvingas skala.
Och denna nya pastisch
fortsätter säkert att mala
och vem kan mot detta tala?
Att sätta upp en affisch
för att få intresset att svalna
vore nog likt det fatala.
/LGN

Bli först att kommentera

CHARAD

Av , , Bli först att kommentera 0

CHARAD
När någon gör en politisk rockad
med avsikt att nå någon form av kaskad
för budskapet ifrån en lämplig estrad
finns risk att det snarare blir en blockad
och istället för att få gå på parad
så kanske man skapat en ny marmelad
som ingen sen vill ska bli sparad
för att senare läggas på entreprenad.
/LGN

Bli först att kommentera

RAMASKRI

Av , , Bli först att kommentera 1

RAMASKRI
Att fråga efter strategi
uppfattas väl som ironi,
om tanken är ideologi
liknas det vid pedanteri
Men vägen mot demokrati
åtföljdes av infanteri
och annan sorts gendarmeri.
Det är väl ingen utopi
att tro att någon dynasti
befinner sig i maskopi,
med otillbörlig frenesi
bedriver nån slags frieri
och på ett mediestaffli
med varierande koketteri
utvecklar väl sitt kotteri.
Men plötsligt hörs ett ramaskri,
det blir ju som ett lotteri
och kanske nån slags fylleri.
/LGN

Bli först att kommentera