Eftertanken

INBURA

Av , , Bli först att kommentera 0

BEDYRA
En del verkar tro
att man livet kan styra
genom att upprätta
utrop av en sura

För andra ser svepskälen
ut att bli dyra
som om det är nån som
försökt att dem lura

Motsättningar börjar
då härav att pyra
med inslag som söker att
gränslinjen mura

Då kanske det säkrare
vore att hyra
en plats där man
tveklöst kan sitta och tjura

Ibland var det bättre
att vara en myra
som lätt kunde valfritt
bestiga en fura

Nog vore det lämpligt
att fånga en lyra
och stundtals ibland
till händelsen tura

För ingen har väl
någon nytta av syra
eller att permanent
sitta och kura

Så hellre än att
anklagelser avfyra
det vore nog bättre
att lösningar klura

Att vardagens trygghets-
tillstånd äventyra
förtjänar ej att
invanda livsrummen skura.
/LGN

Bli först att kommentera

BLOCKAD

Av , , Bli först att kommentera 0

BLOCKAD
En del ser det som en bravad
att sätta någon i blockad
men det är bara en fasad
som uttrycker nån sorts charad
och lockar fler i en parad
utan att bjuda på choklad
Att ställa till med en kaskad
och samla många på en rad
utan att riktigt veta vad
som gjort att åsikten blev sparad
det liknar nästan marmelad!
/LGN

Bli först att kommentera

SKATTETABELL

Av , , Bli först att kommentera 3

SKATTETABELL
Nog är det väl tydligt att skattemoral
ej kan beskyllas att vara sakral
för trovärdigheten är ju minimal
och ansvarskänslan är minst sagt fatal
Det som samhället uppfattar som plikt
verkar ju rätt många se som en dikt
Det verkar ju finnas ett avgränsat skikt
vars målsättning syftar att framstå som rikt.
Att tillvarons inriktning handlar om pengarna
behövs inte meddelas särskilt för drängarna
skattesmitarna tar redigt ut svängarna
så allmogen säkert får trängas i sängarna.
/LGN

Bli först att kommentera

ETIK

Av , , Bli först att kommentera 0

DJURIDIK
Det vore väl akrobatik
om tillståndet runt om i världen
begränsade sin dramatik
för allas vår lycka på färden.
Nog krävs det en viss symbolik
som inte gör avkall på flärden.
Det räcker ej med grammatik
om målet är avskaffa svärden.
En del tyr sig till symbolik
och låser då in sig i gärden
Om framgången är kosmetik
så blir det ett hölje som klär den.
Framtid som grundas på matematik
kan lätt locka fram ramaskri
som inte avlägsnas med pneumatik
ens om du är en riktigt närd en
Att nöja sig med fonetik
blir likställt med fiskar i mjärden.
Låt vara att all juridik
uttalad med lämplig etik
vill lyfta på hatten för värden.
/LGN

Bli först att kommentera

CHANS

Av , , Bli först att kommentera 0

CHANS
Nog vore det en elegans
att visa prov på tolerans
och hellre välja acceptans
än obehaglig ignorans
som bara leder till distans
och kanske också dominans
förutom obeskrivlig arrogans
med inslag utav diskrepans.
Med intryck av klärvoajans
så finns där kanske någonstans
en felhanteringsresistans
med framförhållningsassistans
som utan dragande av lans
kan leda till en fredlig dans.
/LGN

Bli först att kommentera

MILJÖSYMFONI

Av , , Bli först att kommentera 0

MILJÖSYMFONI
Tänk om det fanns en miljöstrategi
som gjorde begreppet natursympati
till en uthållig livsfilosofi
utan inslag av egocentri
Då skulle man uppleva eufori
och slippa all utvecklingshypokondri.
/LGN

Bli först att kommentera

AVGRUND

Av , , Bli först att kommentera 0

AVGRUND
En del tror sig visst ha patent
att värdegrund definiera
men anlitar helst en agent
för att rätt resultat leverera
Men den som är intelligent
kan utan problem konstatera
att ingenting är permanent
och därför ej lätt att hantera.
/LGN

Bli först att kommentera

KOMMERS

Av , , Bli först att kommentera 0

KOMMERS
Att laga en rätt av en färs
hör inte till matutopier
och avnjuta den med en bärs
förorsakar ej allergier
Men om det ska vara kommers
behöver man nog strategier.

Rimmad och orimmad vers
i större och mindre partier
Ibland hamnar orden på tvärs
och framkallar analogier
men för att undvika en pärs
så får man ta till elegier.
/LGN

Bli först att kommentera

VINSTLOTT

Av , , Bli först att kommentera 0

FLOTT
När någon uppträder som en robot
och tryggheten känns som en svunnen epok
som kanske kan likna en anekdot,
vad hjälper det då att en del bor i slott?
Förväntar man sig något mer av en Margot
än att uppträda såsom en hottentott?
Nu behövs det istället en skyddande plåt
ifall någon börjar avlossa ett skott
och sedan tar plats i en segelbåt
och säger att vi ska bege oss ditåt
med rynkiga drag och håret grått
men utan nyans i stort som i smått
Om då hörs ljud från en gömd fagott
så hade det varit ganska gott
om det inte var något gräsligt brott
som styrmannen hade begått
och även om vädret var rätt så vått
så hade det känts som en vinst på en lott
om nån dessförinnan hade spått
att flera på samma sida stått
utan att behöva riskera schavott.
/LGN

Bli först att kommentera

BUDGETERUPTION

Av , , Bli först att kommentera 0

BUDGETERUPTION
Vad vore en ny budgetproposition
om inte det blev någon konfrontation
och det som på sikt blir en jurisdiktion
blir inledningsvis just en permutation
Det gäller att framstå som lagom bombastiskt
men är utan tvekan lätt ekvilibristiskt
med avståndstagande till nationalistiskt
och glömmer därmed lätt det som är holistiskt,
anspelningar mot det som är feministiskt
Framgångsrika satsningar på gränslösheten
får inte äventyra beslutsamheten
och det som en del kallar abnormiteten
kan absolut ej öka på utsattheten
så vardagsbegreppet blir kärlekslösheten.
/LGN

Bli först att kommentera