Eftertanken

SPRÅK

Av , , Bli först att kommentera 1

Identiteten är vårat språk

grunden för all vår kontakt

Kan både skapa och undvika bråk

tankeutbytet får ej va intakt

Lätt att det blir för mycket tråk

vi murar in oss i schakt

Så vidga på vyerna utan pjåk

säg det med ord som nån annan just sagt

och bygg på det sättet av uttryck en kåk

ta andra människors ord i vår makt

utan känslan av främmande stråk

vi löser det pussel som åt oss är  lagt

Rätt som det är så öppnas en råk

då är det bra att ha skapat en pakt

så att det andra inte känns nåkt

så man kan samtala utan förakt

och sen då,  hä bar å åk !

/LGN

Bli först att kommentera

TEATER

Av , , Bli först att kommentera 1

Livet är en sorts teater

scenen är vår verklighet

För att fatta våra roller

för att andras mödor se

kanske våra prestationer

ny gestaltning skulle ge

om vi bytte våra bollar

spela upp oss för varann

Utan anspråk bara skifte

för att visa lite grann

av en stunds identitet

med en ny intensitet

Kanske blev medvetenhet

om vårt respektive värde

till en ny erfarenhet

och nåt annat vi oss lärde

Kanske skulle olikhet

mynna ut i enighet

/LGN

 

Bli först att kommentera

VAL

Av , , Bli först att kommentera 0

Snart är det ju allmänna val

men än är det länge till yran

man kikar i sin manual

och valfläsket puttrar på fyran 

så spänningen är därför skral

för sittande nomenklaturan

En lösning som är genial

är drömmen för slitstarka myran

Men den chansen är minimal

och än kan man vara i lyran

Man kollar sitt valkapital

och väljarna kämpar med hyran

En valmotgång känns nog fatal

och bitter är säkert syran

/LGN

 

 

Bli först att kommentera

TID

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är tillvaron på glid 

vi övergår till sommartid

vad finns att hålla fast sig vid?

Nej upp och hoppa ut och rid

försök att nya tankar smid

och ändringen i läge gnid

det går ju inte va rigid

och den som inte tål absid

framstår ju som rätt stupid

och fråga minsta lilla kid

om det är värt att ta en strid

/LGN

 

 

Bli först att kommentera

KONTAKTARTÄR

Av , , Bli först att kommentera 1

När det är tungt och allt det där

som man upplever som besvär

då känns det gott att du finns här

och är just bara den du är

Det känns på nåt sätt som du bär

på mina bördor och jag svär

att i vår hela atmosfär

finns ingen som mig mera lär

om min medvetandeaffär

än du din ordkarabinjär

som aldrig på min låga tär

och därför har jag dig så kär

som gjort att denna nätcyber

har blitt en ren kontaktartär

/LGN

Bli först att kommentera

FUTILITET

Av , , Bli först att kommentera 3

Det där med vår offentlighet

det äger ju sin inskränkthet

För att uppnå framkomlighet 

man måste äga skarpsynthet

och kanske rätt etnocitet

Att visa sin bredvillighet

eller ge sken av framsynthet

eller nån annan färdighet

om man har fel religiositet

eller nån rik erfarenhet

uppfattas som abnormitet

trots mången god kapacitet

För att ej framkalla förtret

så får det bli en hemlighet

vad man har sett och vad man vet

Då krävs det stor uthållighet

och känsla av samhörighet.

/LGN

 

 

Bli först att kommentera

FUTUR

Av , , Bli först att kommentera 0

Att bygga en framtida stad

är nånting som angår oss alla

Att ändringen är en fasad

kan nog mer än glädje framkalla

Med syftet att nå en profil

som skapar en känsla av stil

gör lätt för hurrarop att skalla

Då gäller det att fatta mod

och visa just att man förstod

att i gamla fotspår ej knalla

men bygga nått nytt

av tanke som flytt

som mot framtidstrycket kan palla

Det vore en bragd

ej oemotsagd

som nog skulle få mig att tralla

/LGN

 

Bli först att kommentera

HEL

Av , , Bli först att kommentera 0

Klimatmålsdebatten består

delvis av utsläppsrättigheter

förvisso av sådant som får

inverkan på omständigheter

Sitt yttersta måste ej ges

det räcker om man kan nå målen

och det som blir över kan ses

som nånting som liknas vid svålen

och kan därför säljas till den

som inte nått utsläppsmålen

Det skapar en ny situation

som tvärtom motverkar syftet

att nedbringa vår konsumtion

och tjäna miljöhelhetslyftet

/LGN

 

 

Bli först att kommentera

ROLL

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi lever i en konstig värld

där alla måste duga

Om målet var en ständig flärd

behövdes då nån fluga?

Det gäller då att hålla koll

och inte tappa bort sin roll

När området är politik

grips många lätt utav panik

och hänger sig åt retorik

Förloppet blir ett skådespel

och rollen till en ägodel

Debatten blir en föreställning

och ändamålet en gestaltning

Den som ej hör till parlament

blir otvetydlig dissident

Benämningen demokrati

känns ofta som oligarki

Det som var tänkt som eminent

det börjar kännas dekadent

/LGN

Bli först att kommentera

SNART

Av , , Bli först att kommentera 1

SUMMAN KUMMAR

Summan kummar me sol

kummar yvar hällmark u stain

yvar förfädas bain

yvar martall yvar ain

Yvar maurar u mack

leiksum yvar pinnsvein u rack

Skeinar soli igen pa ladingen

Text: Allan Nilsson

/LGN

Bli först att kommentera