Eftertanken

BANK

Av , , Bli först att kommentera 0

 Att skriva mellan raderna

och uttrycka förbjudna tankar

och våga nämna intifadorna

som lätta tankar som just lättat ankar

Det medvetandet samlat i ladorna

men sanningen samvetet bankar

snart spritter det i vaderna

det obekväma som fördöljs i dankar

och kanske förvärrar skadorna

Men sanningen sig frammåt hankar

ges kontinuitet av traderna

när verkligheten framåt vankar

och omvittnar bravaderna

/LGN 

Bli först att kommentera

DALTA

Av , , Bli först att kommentera 0

 Somliga har svårt att smälta

det  uppnåddes av Lars Johan Hjerta

Över ända man försöker att välta

och yttrandefriheten svärta

genom att uttryckssätten svälta

uttryckaren ska känna smärta

Fritänkaren riskerar få tälta

om Profeten liknas vid en ärta

/LGN

Bli först att kommentera

PYR

Av , , Bli först att kommentera 0

 Det går ganska fort

att få saker gjort

nästan som smort

utan att ha sport

När bollarna yr

är det ingen som flyr

på jakt över myr

Nej alla har fyr

nån stackare spyr

förlorarna gnyr

en vinst kan bli dyr

Det flimrar i luften

nån skjuter från höften

den som svikit löften

kanske får det tufft sen

Jag bjuder på saften

sa vännen från Knaften

/LGN

Bli först att kommentera

LAG

Av , , Bli först att kommentera 0

Så har man kommit till skrivandets timma 

vi får väl se om det blir nåt idag

Vädret det lägger på tanken en dimma

risken är stor att det inte blir bra

det blir ingen chans för orden att stimma

men någonting finns det väl ändå att ha

Då gäller det  bara att utrymmet slimma

frågan är om det blir nej eller ja

Målet att alltid försöka att rimma

gör att det inte jämt finns nåt att ta

Synd om man inget budskap kan förnimma

för något sådant ju visa sig ska

Men hellre än att riskera att svimma

slutar jag nu med vad var det jag sa

/LGN

Bli först att kommentera

SKAL

Av , , Bli först att kommentera 0

Den ständiga strävan att vara normal

skapar en känsla som  kan bli fatal

Etnografiskt ska den vara sakral

och oemotståndligt undvika skandal

Ibland räcker det inte att vara vital

Ingen får visa sig för spatial 

Inte så dumt att vara futural

Värdesatt blir den som är teatral

Pratglad är bra men ej för guttural

Beredskap att närvara vid festival

och att förstå hur man är optimal

Vanan vid framgångar helst maximal

men upplevda motgångar minst minimal

Den som ständigt sitt ego mal

räknar nog kallt med att stå för sitt val

/LGN

Bli först att kommentera

KVACK

Av , , Bli först att kommentera 0

 Kassor i ledning  av fack

kontrolleras av vissa partier

Det räcker ej att säga tack

och hänge sig åt fantasier

Allt annat är bara snack

för väckande av scenerier

Att beskylla varandra för pack

är delar av strategier

Men ändå framkallar det ack

emellanåt grubblerier

Det liknar ju någon sorts schack

bakom fördragna draperier

En del fattar inte ett smack

och tycker det är fånerier

som om nån med pengarna stack

medelst lurendrejerier

Välviljan kanhända sprack

till båtnad för maktteorier

Då måste nån gå till attack

och skapa än mer bryderier

/LGN

Bli först att kommentera

PARDON

Av , , Bli först att kommentera 0

 Gärna mer rim framför reson

en mindre portion

hellre än fast ranson

och infiltration

framför alienation

Det behövs muntration

och fascination

En lagd petition

för att uppnå funktion

Är målet fiktion

släpp agitation

Mer koncentration

och undvik sanktion

Bli van med motion

och försena pension

Utan religion

tillvaron får bra fason.

/LGN

Bli först att kommentera

SKRÅ

Av , , Bli först att kommentera 1

Björklöven fick nåd

av vårt kommunalråd

Ett hedersamt dåd

som kräver sin kod

av andra än Maud

För finns en katod

så finns en anod

och säkert en tråd

som går till förråd

En stad utan hockeyperiod

är som salt utan jod

Man undvek död bråd

Salut med pernod!

/LGN 

Bli först att kommentera

MÄRK

Av , , Bli först att kommentera 0

 Om stadsmakten nu verkar att vara beredd

att äntligen badhuset bygga

kan den för att undgå att sedan bli sedd

som den som från specialiteter  fick tillbakarygga

Låt huset av älven runt om bli inredd

med hjälp av en fundamental brygga

kan operans placering blir monumental

i byggnad på älven som är spatial

och Umeås framtidsprofil trygga

/LGN

Bli först att kommentera

DISKREPANS

Av , , Bli först att kommentera 0

 Demokratins substans

borde vara tolerans

Stundtals finns en arrogans

tror man är nån annan stans

kanske rent av vid dess svans

Framgång borde vara dans

för att nå utveckling med glans

vill nog alla  dra en lans 

Men vi har en allians

som vill uppnå full ruljans

utan övergivande av sans

och i kassan ha balans

så dess yttersta instans

är ministerium finans

Kan man få en andra chans?

/LGN

Bli först att kommentera