Eftertanken

EPILOG

Av , , Bli först att kommentera 0

Allting har en epilog

även denna monolog

Kanske att jag inte såg

vad som framanför mig låg 

Därför blev det några tjog

Bättre att i rygg ha råg

sä man vågar byta tåg

innan resan blir en drog

Att det fanns en dialog

visade sig vara båg

Självmedvetenhetens håg

kan nog inte bli min måg

Orden ska nu ner i tråg

innan de vägts upp på våg

blandas till en ordpirog

Bara ingen arkeolog

tror att jag var ekolog

eller astropsykosociolog

/LGN

Bli först att kommentera

VON

Av , , Bli först att kommentera 0

 Respekten inför girighet

leder ofta till knapphet

störs ej av anonymitet

 tillåter stundom klantighet

Gäller det i evighet?

Tillståndets beskaffenhet

gränsande till flathet

förorsakar enskildhet

men åsamkar trötthet

ideligen utsatthet

för fåtalet avspändhet

Borde stå i alfabet

och benämna en raket

Skapa administrativ enhet

med avdelning för generositet

och kanske hjälpsamhet

Efter fördjupad envishet

och ekonomisk omständighet

kanske hopp om förmögenhet

ack vilken sevärdhet

Men denna färdighet

och psykiska specialitet

ibland abnormitet

skulle stå i ett dekret

som diagnostisk medvetenhet

/LGN

 

Bli först att kommentera

RARITET

Av , , Bli först att kommentera 0

En självklar mänsklig rättighet

med grund i vardagens trygghet

men även  suveränitet

som inte är likformighet

ej avkall på integritet

är inte det en självklarhet?
 

Och därför krävs det framsynthet

ej grundad på etnocitet

och fullt utvecklad jämställdhet

men inte homogenitet

och lösning mot tillfällighet

är ingen underlåtenhet

eller historielöshet

Enstatsnationalitet

är säkert en mentalitet

som vore bra för vår planet

/LGN 

Bli först att kommentera

FLÄNG

Av , , Bli först att kommentera 0

Innan vi vinterkojan gladlynt stänger

och vinterstassen tacksamt av oss kränger

förändringen och syftet ej förvränger

så avundsjuka ej för närgånget blänger

när midnattsolsdygnsrytmvallen spränger

och vi mot efterlängtad vila fram oss tränger

då är det bäst vi vinterkojans nyckel inte slänger

/LGN 

Bli först att kommentera

GOBELÄNG

Av , , Bli först att kommentera 0

 Snart är åter tid för sommarängar

Hoppas kunna göra många svängar

uti dessa vackra blomstersängar

Utan assistans och hjälp från drängar

spelet måste ske på rätta strängar

så man glädjen mottagaren tillängnar

Bara det finns tillräckligt med pengar

så man slipper dyra efterslängar

/LGN

Bli först att kommentera

ARVIKA

Av , , Bli först att kommentera 0

 Vi födelsen är vi ju alla rätt lika

den inställningen kan man svårligen svika

så ingående behöver man sen inte kika

och inse hur lätt det är att sedan avvika

En del blir ju fattiga andra blir rika

Somliga viskar där andra vill skrika

Vissa ger hellre bort än att snika

Förvisso är några bra på att spika

och andra föredrar kanske att dika

Alla vill inte jämt gå och fika

Det går inte avstå från att inflika

att några måste ta chansen och pika

om Konsum föredras framför ICA

/LGN

 

Bli först att kommentera

SMAKA

Av , , Bli först att kommentera 0

Den fina förmågan att baka

en god och välsmakande kaka

så god så man saknar dess maka

den måste man noggrannt bejaka 

ja faktiskt en hel del försaka

ja till och med kinderna raka

det får utan tvekan orsaka

att inpå nattkröken vaka

och därmed sömnen urlaka

för snart är man åndå tillbaka

i verklighetens Ithaka

/LGN

Bli först att kommentera