Eftertanken

ORGAN

Av , , Bli först att kommentera 1

 På detta budskapens torg

där många kommer med sin korg

personlig som en annan Georg

med frisk basun i säker borg

ömsom med glädje ömsom sorg.

/LGN

Bli först att kommentera

KULT

Av , , Bli först att kommentera 1

Mycket kan göra en människa glad

en del visar upp det och går i parad

men somliga föredrar säkert kaskad

medan andra vill njuta av en ballad

Någon  vill luta sig mot en charad

för synpunkter på en finansmarmelad 

som vissa benämner kulturhuvudstad.

/LGN

Bli först att kommentera

KOTTE

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi har ju blivit fler på jorden

en del betraktar oss som horden

fast vi ej uppträder som hjorden

Men nu när händelsen är vorden

behövs ej något svar från Lorden

och ingen ökning utav morden

för fler kan leva här i Norden.

/LGN

 

Bli först att kommentera

YR

Av , , Bli först att kommentera 1

Kvällens äventyr

kräver ingen manikyr

utrustning som är för dyr

påhittad mental tortyr

skulle framstå som obskyr

vardagstrivialitetsbestyr

kräver inte att man skyr

är ej någon marsch på myr

med behov av sikt mot fyr

morgondagen mot man styr

utan risk för att man flyr

och ger upphov till gravyr 

/LGN

Bli först att kommentera

DEKRET

Av , , Bli först att kommentera 1

På denna vår kära planet

vi bygger upp fullt med staket

elektronisk samvarotapet

och lösningar stannar vid pratet

men utan att få bukt med hatet 

Vår önskan efter traktatet

ligger oss kanske i fatet

Drömmarna blir en manet

och vägen dit en slags raket.

/LGN

Bli först att kommentera

GRÄNS

Av , , Bli först att kommentera 1

I politikens turbulens

uppvisas lätt inkonsekvens

men alltför uttalad stringens

medförde kanske dekadens

med inslag utav abstinens

eller politisk impotens.

/LGN

Bli först att kommentera

PASS

Av , , Bli först att kommentera 1

 Flott flärd

förekommer frekvent

Avvaktande attityd

aviserar alienation

Monetär magnetism

manipulerar moralism

Framgångsrik fanatism

fabulerar folkflertal

Utmattad ubikvitet

urbaniserar undantag

/LGN

 

Bli först att kommentera

Ö

Av , , Bli först att kommentera 1

 Den värld vi lever i

en månfald utav öar

där samverkan är ett offer

Maktens redskap

tvingar oss att nagelfara

det förflutna

för att behärska nuet

Idag är en produkt

av igår

Men vem`var först

hönan eller ägget?

En säker framtid

kräver gemenskap

och uppoffringar

Tävlan om samarbete

borde vara målet

/LGN

 

 

 

Bli först att kommentera

MANKEMANG

Av , , Bli först att kommentera 1

 Man börjar känna stanken

finansieringssvanken

i botten utav ranken

Vem kunde tro att banken

som framställt sig som franken

förvandlats till en pank en?

Det är väl ändå fanken

att lösningen för flanken

just ger belägg för tanken

om vem tillägger manken.

/LGN

 

Bli först att kommentera

DÖRR

Av , , Bli först att kommentera 1

 En del försöker på oss pracka

en oro genom att försöka hacka

Man får väl ta en annan jacka

och hellre njuta av sin macka

än att försynen alltid tacka

För öppenheten kan ju inte backa

och utvecklingen inte sacka

Förövarna får hellre packa

än att på internet jämt racka

för annars blir vi säkert lacka.

/LGN

 

 

Bli först att kommentera