Eftertanken

SMITTA

Av , , Bli först att kommentera 2

 Ibland blir man bjuden till twitter

det känns som att lockas till kvitter

och fast det i fingrarna spritter

finns risken att allting är glitter

Min tveksamhet gör att jag sitter

fundersam ifall att jag gitter

för är jag då tillräckligt vitter

och passar bland skrivande kritter

eller skandinaver och britter?

/LGN

 

Bli först att kommentera

FRED

Av , , Bli först att kommentera 0

Debatten har kommit på sned

i större och mindre partier

Kopior i led efter led

man uppfattar sig nog som genier

Att allmänheten blir vred

motverkas med garantier

Berörda som väntar besked

får nöja sig med fantasier

De utsatta matas med sked

i avsaknad av strategier

Förväntan att kritiken sved

grundar sig  på utopier

Det vore väl fint med en bred

uppslutning kring filantropier.

/LGN

 

Bli först att kommentera

LED

Av , , Bli först att kommentera 1

 Ett samhällsläge utan strider

det vore väl en önskvärd sed

där mänskligheten frammåt rider

och allt som händer sker i fred

utvecklat så att ingen lider

berett så inget går på sned

och alla framgångstanken sprider

så vägen dit känns riktigt bred

När alla glädjens händer gnider

utan att fatta varför förr man stred.

/LGN

 

Bli först att kommentera

RAKT

Av , , Bli först att kommentera 0

Friskt vågat

är hälften vunnet 

Nån har väl frågat

om svaret är funnet

Men var är vi nu

och vart är vi på väg?

En slutgiltig lösning

förväntningsuppfylld

ringa banbrytande

men integrerad harmoni 

försäkringsbefriad från satir

och konfliktfri flagghissning.

/LGN

 

Bli först att kommentera

NJUT

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu hänger den på lut

dagen som tillägnats Knut

när hela julen dansas ut

med både sång och tjut

och glädjescener var minut

så snacket om påsk får ta slut

utan förekomsten utav spjut

Man får väl spara lite krut

och lägga i ett konvolut

kanhända täppa till sin trut

och torka rent med någon klut

och kanske leta fram en strut

ifall det vankas rötten grut.

/LGN

 

Bli först att kommentera

ISÄR

Av , , Bli först att kommentera 1

Ömsom här

och ömsom där

Vem vill vara där man är?

Livets vida atmosfär

skapar mer än en chimär

Fast det tålamodet tär

lägesdröm blir sekundär

parallellen pekuniär

presensfasen syns primär

om än inte stationär.

/LGN 

Bli först att kommentera

GLAPP

Av , , Bli först att kommentera 1

 Ett nytt år har tagit plats

månne blir det ny strapats?

Eller kanske tidens tand

passat in nåt i vår hand 

som gör tillvaron bekväm

utan att den blir förnäm.

Inget får bli slentrian

allting ska va fint som fan.

Vardagslunken speciell

utan obefogat gnäll.

Nyårslöftenas paroll

får ej framstå som ett troll.

Den som vill ha full kontroll

måste vara ayatoll.

/LGN

 

 

 

 

Bli först att kommentera