Eftertanken

ED

Av , , Bli först att kommentera 0

Att erkänna stater kan lätt bli en sed
som syftar till att kunna ge ett besked
låt vara att omgivningen känner sig vred
och kanske blir utsatt för avsiktsmened.
Att framstå som samtidens gränsdragningssmed
kan få sina konsekvenser i led
om ingen är villig att böja sig ned.
Så låtom oss därför se fram mot en lösning så bred
där alla kan leva tillsammans i fred.
/LGN

Bli först att kommentera

HÖSTRUSK

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu vill jag framföra en önskan till dig
som handlar om hur du skall ty dig till mig
om jag skriver texter om rutten moral
utan att för den skull kallas för en skandal.
Det kommer att handla en del om miljö
där alla ska leva och alla ska dö.
Ibland kan man kalla det för politik
där någon blir fattig och någon blir rik.
Ibland kan det handla om utanförskap
när hemkänsla får bytas mot främlingsskap
Vi möts om en månad på denna parnass
med vässade klor eller smekande tass.
/LGN

Bli först att kommentera