Eftertanken

AKKURAT

Av , , Bli först att kommentera 2

AKKURAT
Tillvarons antikvariat
har blivit vårat habitat
men innan ett patriarkat
omvandlas till matriarkat
behövs nog kanske en kamrat
som uppträder som luminat
så vägen mot vårt kombinat
inte blir euskefeurat.
/LGN

Bli först att kommentera

KULTURCHATTA

Av , , Bli först att kommentera 0

KULTURCHATTA
Det känns ganska rätt att aktörerna gratta
det borde ha varit utrullat en matta
fastän man ju ej något bluegrass fick kratta
vid huvudstadens fina kulturnatta
Egentligen är det ju ganska krångligt att fatta
hur nån evenemangen i land kunde ratta
fastän inga inslag behövde bli platta
Av upptäckarglädje man fick lust att skratta
ej underligt om nån kom att idén snatta
Förhoppningsvis finns inget sätt att beskatta
de som av uttryckarlust är besatta
Av vem skulle de i så fall bli ersatta?
/LGN

Bli först att kommentera

HOLMGÅNG

Av , , Bli först att kommentera 0

HOLMGÅNG
Så har det väl varit sen urminnes tider
att den som medvetet lögnerna sprider
drar nytta av dem i pågående strider
fastän det är någon annan som lider
så hindrar det ej att man planerna smider
vid framgång man lyckosamt händerna gnider
och medvetet stolt sen på framgången rider
men kanske ändå att i hjärtat det svider.
/LGN

Bli först att kommentera

TAM

Av , , Bli först att kommentera 0

TAM
Allt som händer kring islam
gör att man blir ganska lam
Att betecknas som fobi
är en slags homeopati
Att bemötas med en kram
får ju inte bli haram
Situationen som är fri
får ej bytas mot mani
Dela makten med imam
passar ej en vanlig dam
Avsaknad av frenesi
hindrar inte denna utopi.
/LGN

Bli först att kommentera