Eftertanken

KAOS

Av , , Bli först att kommentera 1

KALLA OSS
Politik leder lätt till kaos
fast åsikten nog ej var Maos
Det vore bra om någon sa oss
att nu är läge för en paus
det blir istället, vamos!
/LGN

Bli först att kommentera

EURON

Av , , Bli först att kommentera 1

EURON
Istället för att ta ett lån
utför somliga ett rån
Det är ju rätt och slätt ett hån
och andra brott kan bli dess son
Rånaren blir kvar i vrån
/LGN

Bli först att kommentera

KALABALIK

Av , , Bli först att kommentera 1

KALABALIK
Retorik är vår tids metodik
en slags ordakrobatik
för mellanmänsklig symbolik
med avsaknad av ornamentik.
/LGN

Bli först att kommentera

NORMATIV

Av , , Bli först att kommentera 1

NORMATIV
Ekologiska perspektiv
är fina tidsfördriv.
Man måste inte vara innovativ
bara man är manipulativ
med miljömedvetna grundmotiv.
/LGN

Bli först att kommentera

HEMLIGHET

Av , , Bli först att kommentera 0

VALHEMLIGHET
Av det som politikern vet
kan väljarna möjligen gissa
Det liknar en valhemlighet
partifärg blir som en förnissa
Budskapets trovärdighet
skapar ibland lust att fnissa
Politikerns tillhörighet
försvårar att lösningar skissa
Graden av framfusighet
politikerrollernas frissa
Faktisk blocktillhörighet
blir en markör lätt att hissa
Försäkran om majoritet
demokratiska punkter kan missa
Hellre än samstämmighet
motståndets värde upptrissa
Mångfaldens väg mot fullständighet
gränssättarna måste dissa
Nödvändigheten av jämställdhet
bedöms ej som sättet att kissa
/LGN
GillaVisa fler reaktionerKommentera

Bli först att kommentera

MAKT

Av , , Bli först att kommentera 0

PAKT
Rätt mycket är ju redan sagt
om vikten utav ordets makt
och många har stor möda lagt
för att befinna sig på vakt
och uttrycka sig i takt.
Nog skapar det en väldig prakt
och utesluter ej viss jakt.
I en och annan trakt
leder det till en viss frakt
och förorsakar även slakt.
/LGN

Bli först att kommentera

ARROGANT

Av , , Bli först att kommentera 1

KRAMP
Det pågår nu en väldig kamp
om vem som mest avskyr Donald Trump
En oligarkisk, oförvanskad pamp
som ner i makteliten damp
Nu måste göras ett avstamp
innan det skett för många övertramp
men nånstans finns det väl en ramp
eller kanske någon lämplig vamp
som inte bjuder på nån giftig svamp.
/LGN

Bli först att kommentera