Eftertanken

RAMASKRI

Av , , Bli först att kommentera 1

RAMASKRI
Att fråga efter strategi
uppfattas väl som ironi,
om tanken är ideologi
liknas det vid pedanteri
Men vägen mot demokrati
åtföljdes av infanteri
och annan sorts gendarmeri.
Det är väl ingen utopi
att tro att någon dynasti
befinner sig i maskopi,
med otillbörlig frenesi
bedriver nån slags frieri
och på ett mediestaffli
med varierande koketteri
utvecklar väl sitt kotteri.
Men plötsligt hörs ett ramaskri,
det blir ju som ett lotteri
och kanske nån slags fylleri.
/LGN

Bli först att kommentera

EVOLUTIONENS SVANS

Av , , Bli först att kommentera 2

EVOLUTIONENS SVANS
Hur uppnår man balans
i denna planetariesubstans
om allting alltid måste växa?
När tillvarons dominans
är mera än en rosig dans
vi måste lära denna läxa
så att ekologigalans
får plats i allas vår ruljans
utan medverkan av nån häxa
med utrymme för varians
och minimum av diskrepans,
om detta får man inte spexa.
Det blir tyvärr allt mer flagrant
att snart finns inte nån chimpans
då hjälper ej att flexa.
Om grunden till vår intolerans
beror på kravet på avans
så får vi kanske byta pjäxa.
Vi saknar inte referens
till hela denna kverulans
och klotet kan inte annexa.
/LGN

Bli först att kommentera

EUSKEFEURAT

Av , , Bli först att kommentera 2

PATRIARKAT
Att kunna framstå som expert
på sånt som andra kallar prat
det känns ibland rätt perifert
men ofta i ett kombinat.
Att få en roll som introvert
när man rent av är laminat
verkar ju inte så alert
och bilden av ett kombinat
blir heller inte fullt så bjärt.
Att man har åsikter i internat
för det som är rätt perifert
får missvisande resultat.
Fastän ingen detta har begärt
uppstår åsiktstriumvirat.
/LGN

Bli först att kommentera

MUNTRATION

Av , , Bli först att kommentera 2

SANKTION
Finns en organisation
som har en sådan konstruktion
att varje ny situation
kan få en klar presentation
som sedan skapar motivation
utan krånglig transaktion
eller för den skull mutation
och inte leder till ranson
då är det nog en dimension
som förtjänar vår gratulation.
/LGN

Bli först att kommentera