Eftertanken

VINSTLOTT

Av , , Bli först att kommentera 0

FLOTT
När någon uppträder som en robot
och tryggheten känns som en svunnen epok
som kanske kan likna en anekdot,
vad hjälper det då att en del bor i slott?
Förväntar man sig något mer av en Margot
än att uppträda såsom en hottentott?
Nu behövs det istället en skyddande plåt
ifall någon börjar avlossa ett skott
och sedan tar plats i en segelbåt
och säger att vi ska bege oss ditåt
med rynkiga drag och håret grått
men utan nyans i stort som i smått
Om då hörs ljud från en gömd fagott
så hade det varit ganska gott
om det inte var något gräsligt brott
som styrmannen hade begått
och även om vädret var rätt så vått
så hade det känts som en vinst på en lott
om nån dessförinnan hade spått
att flera på samma sida stått
utan att behöva riskera schavott.
/LGN

Bli först att kommentera

BUDGETERUPTION

Av , , Bli först att kommentera 0

BUDGETERUPTION
Vad vore en ny budgetproposition
om inte det blev någon konfrontation
och det som på sikt blir en jurisdiktion
blir inledningsvis just en permutation
Det gäller att framstå som lagom bombastiskt
men är utan tvekan lätt ekvilibristiskt
med avståndstagande till nationalistiskt
och glömmer därmed lätt det som är holistiskt,
anspelningar mot det som är feministiskt
Framgångsrika satsningar på gränslösheten
får inte äventyra beslutsamheten
och det som en del kallar abnormiteten
kan absolut ej öka på utsattheten
så vardagsbegreppet blir kärlekslösheten.
/LGN

Bli först att kommentera

PRESENTATION

Av , , Bli först att kommentera 0

RELIGION
Bland livets hörnstenar är religion
en hörnsten som fyller en viktig funktion
och för att den kräver sin motivation
så orsakar den också en del frustration
Bakgrunden bygger på lång tradition
med inslag av uttalad levnadssanktion
som ej sällan skapar en viss kollision
Den bygger ju på en utvecklad vision
med omfattande krav på riktig fason
som ej utesluter en viss aversion
Den kräver förvisso organisation
som då och då framkallar en aggression
ej sällan upphöjd av manifestation
tyvärr också åtföljd av likvidation
som inte ger utrymme för muntration
just för att det inte är någon fiktion
att riktmärket kopplas till en viss ikon.
/LGN

Bli först att kommentera

ANSVAR

Av , , Bli först att kommentera 0

AVATAR
Nyttan av ett bra försvar
handlar om att ta ansvar
Tanken måste vara klar
så att ingen rest bli kvar
av drömmar från fornstora dar
Den mot sådan lösning far
måste sättas i förvar
inte firas på nån bar
Tankar om nån avatar
tvättas bort i lavoar
så den som hade alla svar
ser att lösningen är klar
/LGN

Bli först att kommentera

ABSURDITET

Av , , Bli först att kommentera 1

ABSURDITET
Solidaritet går före mänsklighet
Envishet går före humanitet
Konformitet går före öppenhet
Suveränitet går före globalitet
Ensamhet går före generositet
/LGN

Bli först att kommentera

UTSÅSA

Av , , Bli först att kommentera 1

KURIOSA
Det vanligt är att stämningen upphaussa
istället för att sitta lugnt och dåsa
hör det väl till att man då börjar flåsa
I stället för att om sig låsa
så blir en lösning att utsåsa
med avtalsteckning över kaffekåsa
Ibland så blir det lätt för många påsar
och några hamnar i Formosa
Det som var tänkt att vara kuriosa
blir lätt en upptäckt för en massa måsar.
Fast avsikten inte var att krossa
får någon bli pomperipossa
/LGN

Bli först att kommentera

KOMMUNITET

Av , , Bli först att kommentera 0

KOMMUNITET
Vår tids främlingsfientlighet
kan bygga upp ett högt staket
och skapa okänsliga dekret
som kan ge utrymme för hatet.
Istället krävs ett mjukt paket
som ej uttrycker raritet
men klistrar upp en fin tapet
som visar generositet
omtänksamhetens grundkatet
på denna oersättliga planet.
/LGN

Bli först att kommentera

SEJOUR

Av , , Bli först att kommentera 0

SEJOUR
Placering av huvudkontor
har större genslag än man tror
Man undrar på vad det beror
Fast banken inte är en mor
och heller inte någon bror
den kan ju nyttja sina klor
så att ett visst missnöje gror
på grund av att den är så stor
Om ändå ingen Eden svor
så är det dags att byta skor
just för att den till Finland for.
/LGN

Bli först att kommentera